KOBIETA, KTÓRA JEST NOWA W JAKIEJŚ DZIEDZINIE, ADEPTKA, OSOBA, KTÓRA DOPIERO ZACZYNA ZGŁĘBIAĆ TAJNIKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NOWICJUSZKA to:

kobieta, która jest nowa w jakiejś dziedzinie, adeptka, osoba, która dopiero zaczyna zgłębiać tajniki (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NOWICJUSZKA

NOWICJUSZKA to:

zakonnica na jednym z pierwszych etapów życia zakonnego, która złożyła śluby czasowe (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, KTÓRA JEST NOWA W JAKIEJŚ DZIEDZINIE, ADEPTKA, OSOBA, KTÓRA DOPIERO ZACZYNA ZGŁĘBIAĆ TAJNIKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.102

INSTRUKCJA, PRIORYTET, POMYWAK, IMMUNOSUPRESJA, NIEPOPRAWNOŚĆ, WSPARCIE, REKINEK PSI, GRYZETKA, TRZECIA POWIEKA, SKIEROWANIE, ENERGIA, SPRAWICIELKA, ANTYELEKTRON, MCV, KSIĘGA INWENTARZOWA, CHORĄŻY, JAWNOŚĆ, ROZMNAŻANIE AGAMICZNE, MIMBAR, BIELMO, ARYSTOKRATKA, STOSUNEK, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, MIERNICZY, MISKA SOCZEWICY, BASKIJKA, GOSPODYNI DOMOWA, UMOWA KONTRAKCYJNA, KODOWANIE PRZEDROSTKOWE, WIEŻA ZEGAROWA, ADIAFORA, ŚWIETLÓWKA, TWINNING, KOLUMNA AMUNICYJNA, SZKOLNOŚĆ, STARUSZKA, ARMEŃSKI, GORZKI RYDZEK, GRACJALISTA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, MAJKA, ŚLIZGAWKA, DERP, OBERLANDER, WAHACZ, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, BAJRONISTA, MILICJANT, ZŁÓG, LEASING FINANSOWY, WĘDKARZ, LICZBA BRINELLA, SIATKÓWKA, NIEWYPŁACALNOŚĆ, ŻERDNIK, SYSTEM DZIESIĘTNY, GRZYB TRUJĄCY, HARPAGON, PAKIET KONTROLNY, PODEJŹRZON, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, PRZYJEZDNA, NOWY, POGOTOWIE, ZAZDROŚĆ, SYMETRYCZNOŚĆ, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, HIDŻAB, MEDIUM, CYGARO, PÓŁSIOSTRA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, STROIK, STARY WYGA, ASYMILACJA, SILNIK NA BENZYNĘ, PENICYLINA PROKAINOWA, REGLAN, PIERWSZOŚĆ, INSPEKTOR SZKOLNY, TWIERDZENIE COSINUSÓW, NIELITOŚCIWOŚĆ, FOTOGRAFISTA, ŚWISZCZ, NAUCZYCIEL MATEMATYKI, MIEDZIORYTNICTWO, ŚMIERDZIUCH, KLIN, BIOCENOZA, KRUCZOŚĆ, KANALIK, AKWAFORTA, MATOŁEK, MIESZADŁO, ARCHIWALNOŚĆ, KROK MILOWY, LIONKA, HAŃBICIEL, KOALICJANT, BUŁKA MONTOWA, MODRASZEK ALKON, NIELOTNOŚĆ, ŻAŁOBA, NAUKA HUMANISTYCZNA, PRZEBIERANIEC, RAK PRĘGOWATY, JODŁA SYBERYJSKA, BEZECNOŚĆ, GENIUSZ, CIEMNOGRÓD, ZAGRANICZNIK, SALAM, AMAZONKA, POBRATYMSTWO, PANI DOMU, STOPIWO, KRÓTKOWIDZTWO, REOFIL, BRUKSELKA, ANTYRAKIETA, HEAD-HUNTER, PROGRAMISTA, ZAJĄCZEK, OBUNOGI, PRZEKRYCIE, LWIA SPÓŁKA, WARTOWNIK, GRUBOOGONIK AUSTRALIJSKI, ORGANIZATOR, STRÓŻKA, KREOLKA, SPRĘŻYNA UDERZENIOWA, MIASTOWOŚĆ, MARGINALNOŚĆ, PLASTYCZNOŚĆ, BIAŁORUTENISTYKA, KRONIKARKA, KOŃ GORĄCOKRWISTY, WESOŁOŚĆ, RAJD OBSERWOWANY, ZABÓJCA, ANTROPOCENTRYZM, ANTYLOPA TYBETAŃSKA, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, KUCHNIA, PIĘĆDZIESIĄTKA, PRZYZWOITOŚĆ, SYLFIDA, NEOGNATYCZNE, CHARAKTERYZATOR, TUŁÓW, LAMNOWATE, CHUDOŚĆ, POBOŻNOŚĆ, GRA W CIEMNO, MATRONA, KUPA, LITHGOW, BEKA, ODDZIAŁ, PŁATEW, MILOWY KROK, STRYJ, LITERATURA WAGONOWA, BANITKA, BLACHARZ, EFEKTYWNOŚĆ, WIRUS MIĘCZAKA ZAKAŹNEGO, DYSTANS, ZARAŻONA, UZBROJENIE, RZODKIEWNIK, STYL, LOPOLIT, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, PIERWSZA SEKRETARZ, KNASTER, KIERUNEK, PILCH, IDEAŁ MAKSYMALNY, TWIERDZENIE KRULLA, KRASOMÓWCA, PODLEW, PLEBEJUSZ, UCHO IGIELNE, NIEPRZYTOMNOŚĆ, HIEROFANT, PRZEDMIOT, PODLASIANKA, OBJAW ZWIASTUNOWY, KOBIETA FATALNA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, MODYFIKACJA, PERIOD, SADYSTYCZNOŚĆ, STARA MALUTKA, RESPONDENTKA, WYCHOWANKA, PRZESTRZEŃ FAZOWA, PÓŁPRZEWODNIK, PROMINENT, KOMPENSATOR CIEPLNY, BUDDA, EKOSFERA, NORMALIZATOR, NAPRĘŻACZ, KOPISTA, STOPA, KOSZYK, OKRUTNOŚĆ, SYF, MIKROSOCZEWKA, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, JEDNOOSOBOWOŚĆ, THRILLER, MODERATOR, INTENSYWNOŚĆ, CIEMNOTA, MONUMENT, ZALEŻNOŚĆ, INDYKATOR, UNIONISTA, PRZYPAŁ, WESTERN, NEOPOZYTYWIZM, BALAST, BYSTROŚĆ, ROŚLINY OSIOWE, ANGLOFOBIA, POGOTOWIE, WOLTAMPEROMETRIA, GRUPA IMIENNA, DAMAN, ODŻYWIANIE, KRÓTKA PIŁKA, KURTYZANA, FUTRO, MATKA CHRZESTNA, ZABAWIACZ, EKSTREMISTYCZNOŚĆ, CENTRALNE, OKRĄGŁOŚĆ, WYCZERPYWALNOŚĆ, ESTER, SUFFOLK, OLIWA, GRA NIESKOŃCZONA, MECENAS, NAMOLNOŚĆ, ŁOPATA, MLEKO, POŚREDNIK, NIECIĄGŁOŚĆ, CZUPURNOŚĆ, FILOSEMITA, RÓWNOWAGA MAKROEKONOMICZNA, KULT PRZODKÓW, OPONENT, DODATEK WYRÓWNAWCZY, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, ŁAGODNOŚĆ, TRUTEŃ, TRYTYLODONTY, BYSTRZACHA, PEDAGOG SPECJALNY, MARUNA NADMORSKA, OBŻARTUCH, PODREGION, MECHANIK SAMOCHODOWY, HUMANISTA, DUCHOWNY, BAZYLISZEK, DYKTATORKA, KĄPIEL, BULWA PĘDOWA, FORMA DWULINIOWA, KWAS TŁUSZCZOWY, CHOROBA CYWILIZACYJNA, ZESTAW, BOGINI, MINERAŁ SIARCZKOWY, ADRES KORESPONDENCYJNY, POETKA, DEFENSOR, KIOSKARZ, CHODZĄCY TRUP, CZERWONA STREFA, NIEMRAWOŚĆ, KIESZENIÓWKA, PANŚWINIZM, WYBIJACZ, STRAŻNIK, FILM PSYCHOLOGICZNY, ĆWIK, REWOLUCJA, ADWOKAT DIABŁA, AKTYWATOR, BURUNDYJKA, ?KRÓWSKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.102 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, KTÓRA JEST NOWA W JAKIEJŚ DZIEDZINIE, ADEPTKA, OSOBA, KTÓRA DOPIERO ZACZYNA ZGŁĘBIAĆ TAJNIKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, KTÓRA JEST NOWA W JAKIEJŚ DZIEDZINIE, ADEPTKA, OSOBA, KTÓRA DOPIERO ZACZYNA ZGŁĘBIAĆ TAJNIKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NOWICJUSZKA kobieta, która jest nowa w jakiejś dziedzinie, adeptka, osoba, która dopiero zaczyna zgłębiać tajniki (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NOWICJUSZKA
kobieta, która jest nowa w jakiejś dziedzinie, adeptka, osoba, która dopiero zaczyna zgłębiać tajniki (na 11 lit.).

Oprócz KOBIETA, KTÓRA JEST NOWA W JAKIEJŚ DZIEDZINIE, ADEPTKA, OSOBA, KTÓRA DOPIERO ZACZYNA ZGŁĘBIAĆ TAJNIKI sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - KOBIETA, KTÓRA JEST NOWA W JAKIEJŚ DZIEDZINIE, ADEPTKA, OSOBA, KTÓRA DOPIERO ZACZYNA ZGŁĘBIAĆ TAJNIKI. Dodaj komentarz

1×2 =

Poleć nas znajomym:

x