PROGRAM, KTÓRY SPOŚRÓD WIELU POTENCJALNYCH OZNACZEŃ MORFO-SYNTAKTYCZNYCH SŁOWA (NP. CZĘŚĆ MOWY, PRZYPADEK, LICZBA RODZAJ ITD.) W TEKŚCIE WYBIERA TO, KTÓRE JEST WŁAŚCIWE DLA DANEGO UŻYCIA TEGO SŁOWA W OKREŚLONYM MIEJSCU STRUKTURY TEKSTU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAGER to:

program, który spośród wielu potencjalnych oznaczeń morfo-syntaktycznych słowa (np. część mowy, przypadek, liczba rodzaj itd.) w tekście wybiera to, które jest właściwe dla danego użycia tego słowa w określonym miejscu struktury tekstu (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROGRAM, KTÓRY SPOŚRÓD WIELU POTENCJALNYCH OZNACZEŃ MORFO-SYNTAKTYCZNYCH SŁOWA (NP. CZĘŚĆ MOWY, PRZYPADEK, LICZBA RODZAJ ITD.) W TEKŚCIE WYBIERA TO, KTÓRE JEST WŁAŚCIWE DLA DANEGO UŻYCIA TEGO SŁOWA W OKREŚLONYM MIEJSCU STRUKTURY TEKSTU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.876

KADŁUB, HALLOWEEN, INWALIDA WOJSKOWY, POWSZECHNOŚĆ, BAJKA, MAŚLANKA, BOTANIKA FARMACEUTYCZNA, KUC HACKNEY, RUBRYKATOR, OTOCZENIE, AULOS, REWIZJA, WYDRA, PROSIAK, CUKIERNICZKA, SZAROTA BŁOTNA, SZATANISTKA, PRZYKASÓWKA, ROZBRATEL, PACYNKA, BIERZMOWANIE, KOPIAŁ, KOLORATURA, GWAR, GRAF, ATRAPA, CIAMAJDOWATOŚĆ, ŻYCIE WIECZNE, BALAST, MIÓD SZTUCZNY, MIKROSKOP OPTYCZNY, SZYBOLET, ALEURON, SUSEŁ LAMPARCI, PODOKARP, NUMER, LOOP, UKŁAD KRWIONOŚNY, KONFIGURACJA ELEKTRONOWA, MIEJSKOŚĆ, UGRUPOWANIE, NASKÓREK, WIDNOŚĆ, RYŻ, BADANIE PRZESIEWOWE, JĘZYK IZOLUJĄCY, PUNKT OGNIOWY, DOKUMENT, HERBATA, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, ROZPŁOCH, KOTWICA, CENTRALA MIĘDZYMIASTOWA, PELHAM, CUKIERNIA, GRUPA RYZYKA, LUSTRO WENECKIE, DEFINITYWNOŚĆ, SUBDIAKONAT, INSTYNKT ZACHOWAWCZY, PODSTAWA, MAJTKI, SYNCHROTRON PROTONOWY, RDZA, DYSTROFEZ, KANALIK, BIAŁKO, FILAROWIEC, JAJARZ, SKRYPT, TRANSAKCJA SPOT, SIERPOŃ, ŻYWOTNIKOWIEC, PIŻMOSZCZUR, GRZYB MODRZEWIOWY, TRANSAKCJA TERMINOWA, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, PĘDZLIK, MICHAŁEK, ADWERBIUM, GÓWNOJAD, WYPIS, SZCZYT SZCZYTÓW, BARYKADA, KWARTET, PORZĄDNOŚĆ, STOSUNEK ZASTĄPIENIA, KONSOLA, PODMIOT, AKUMULATOR NIKLOWO-KADMOWY, HISTRA, ZEZ ROZBIEŻNY, MOC CZYNNA, BIUROKRACJA, PUNKT KARNY, TWIERDZENIE ABELA-RUFFINIEGO, BAŁTYSTYKA, DOBYTEK, SUPERPRZEBÓJ, LUNETA, WZÓR REDUKCYJNY, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, MIKROPROGRAM, SZTUKA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, ŁOPATKA, BALECIK, KINKAN, SERBSKOŚĆ, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, FALA, POSTRZEGALNOŚĆ, ROZPRZE, DŁOŃ, TRABANT, SINGERIE, SZYPUŁA, BRACHYLOFOZAUR, NALEŚNIK, CENA MINIMALNA, WYJĄTKOWOŚĆ, INTENSJA, PÓŁHAK, GUJOT, SUBSTRAT, WODA KWIATOWA, CZĘŚĆ ZDANIA, JĘZYK HAUSA, ODZYSK, BIOTA, LENIOWATE, TARAN, ZEFIROZAUR, REMINGTON, KONWENT, OBLACJONARIUSZ, OBCIĄŻNIK, FILOLOGIA GERMAŃSKA, HEMATOLOGIA, GWIAZDA WIELOKROTNA, ZWÓJ, PLAKODUS, PSI ZĄB, KOMORA ZAMKOWA, SPECJALIZANT, TRON, ŻARŁACZ SZARY, GNIAZDO, PROMIEŃ, BARANEK WIELKANOCNY, OSŁABIACZ PODRZUTU, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, ŁAPEĆ, ŻURNALISTA, CZIP, GRAF PÓŁEULEROWSKI, ATRAKCYJNOŚĆ, JASZCZURKA SARGANTANA, KOWALNOŚĆ, KORYTOZAUR, MIEJSCÓWKA, WIĘZADŁO, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, MOTET, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, PAPIEŻ AWINIOŃSKI, APARAT REGENERACYJNY, KURS STAŁY, ELASMOZAUR, TATO, AUTOTEMATYZM, STOPA, PISANOZAUR, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, MODRZACZEK, RATING KREDYTOWY, FORMA, NASYCANIE, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, IZOZYM, CZERWOŃCZYK ŻAREK, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, KROPLIK, MH, SEKWENCJA PALINDROMOWA, KLAJTONIA, PRZYTOMNOŚĆ, KLON, FAETON, EMPORIUM, OFIARA, BASENIK, PACHNOTKA UPRAWNA, ŁAD, KRUCZOŚĆ, JĘZYK SPUSTOWY, SIEDZISKO, BASZYBUZUK, OPONA BEZDĘTKOWA, SEKWOJA, SZYFR, ADŻAPSANDAŁ, KANAŁ, PODSKARBI NADWORNY, BIPOLARNOŚĆ, ZBOŻE OZIME, SUWAK, LAMPKA, BUKŁAK, PRZYSIEK, SYSTEM ALARMOWY, LALKARSTWO, NAPIERŚNIK, LICZBA ZESPOLONA, POLKA, WZÓR SUMARYCZNY, EFEKTYWNOŚĆ, OKRUSZYNKA, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, KOLABORANT, ZACHYŁKA TRÓJKĄTNA, NIEDORZECZNOŚĆ, PRZYSTAŃ MORSKA, ZINJANTROP, WODA LECZNICZA, KŁODNICA, POWIEŚĆ SZUFLADKOWA, PĘCHERZYCA ENDEMICZNA, PRACOWNIK, PERSONAT, SPRAWNOŚĆ, SPOIWO BUDOWLANE, MINIPIŁKA, PLATFUS, GŁUPKOWATOŚĆ, NADMUCH, POPRZEDNIK, BERGENIA, KARABINEK AK, ŻAGIEW, POLITYKA MIESZKANIOWA, CIĘCIE WARSTWICOWE, TRZCINA, SŁÓJ, SZLAK METABOLICZNY, PORAŻENIE MÓZGOWE, KOŚĆ GUZICZNA, PACHNOTKA BRAZYLIJSKA, TEMAT FLEKSYJNY, NÓŻKA, APARAT FOTOGRAFICZNY, PIWONIA, ŁYDKA, SZELF, DREWNO WCZESNE, OŚCIEŃ, PLASTOMER, SZAFARSTWO, SKRZYNECZKA, BALON, RÓWNIK NIEBIESKI, SEKTOR PRYWATNY, KNEBEL, ŚWIADKOWIE JEHOWY, FORTECA, KLASTER KOMPUTEROWY, SALAMI, HIPERPRZESTRZEŃ, ZARODZIEC OWALNY, ŚWIĘTE KOLEGIUM, PESO, WOŁYNIANIN, TANYSTROF, KALENDARZ, GWINT ZŁĄCZNY, GEN MODYFIKATOR, FONIATRIA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, NAGOŚĆ, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, CHLOROHEKSYDYNA, BADIAN, UNIFIKACJA, KANTOR, OBIEKT LINIOWY, PODCZYSZCZALNIA, KUNAFA, RZĘSA, PRZODOMÓZGOWIE, ODPRAWA PASZPORTOWA, KASETA PRIBNOWA, BARWY, BRALETKA, CIEPLUCH, PIŻMOWÓŁ, SPŁACHEĆ, FISTUŁA, LIPA, LUDEK, ?DRAMAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.876 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROGRAM, KTÓRY SPOŚRÓD WIELU POTENCJALNYCH OZNACZEŃ MORFO-SYNTAKTYCZNYCH SŁOWA (NP. CZĘŚĆ MOWY, PRZYPADEK, LICZBA RODZAJ ITD.) W TEKŚCIE WYBIERA TO, KTÓRE JEST WŁAŚCIWE DLA DANEGO UŻYCIA TEGO SŁOWA W OKREŚLONYM MIEJSCU STRUKTURY TEKSTU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROGRAM, KTÓRY SPOŚRÓD WIELU POTENCJALNYCH OZNACZEŃ MORFO-SYNTAKTYCZNYCH SŁOWA (NP. CZĘŚĆ MOWY, PRZYPADEK, LICZBA RODZAJ ITD.) W TEKŚCIE WYBIERA TO, KTÓRE JEST WŁAŚCIWE DLA DANEGO UŻYCIA TEGO SŁOWA W OKREŚLONYM MIEJSCU STRUKTURY TEKSTU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAGER program, który spośród wielu potencjalnych oznaczeń morfo-syntaktycznych słowa (np. część mowy, przypadek, liczba rodzaj itd.) w tekście wybiera to, które jest właściwe dla danego użycia tego słowa w określonym miejscu struktury tekstu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAGER
program, który spośród wielu potencjalnych oznaczeń morfo-syntaktycznych słowa (np. część mowy, przypadek, liczba rodzaj itd.) w tekście wybiera to, które jest właściwe dla danego użycia tego słowa w określonym miejscu struktury tekstu (na 5 lit.).

Oprócz PROGRAM, KTÓRY SPOŚRÓD WIELU POTENCJALNYCH OZNACZEŃ MORFO-SYNTAKTYCZNYCH SŁOWA (NP. CZĘŚĆ MOWY, PRZYPADEK, LICZBA RODZAJ ITD.) W TEKŚCIE WYBIERA TO, KTÓRE JEST WŁAŚCIWE DLA DANEGO UŻYCIA TEGO SŁOWA W OKREŚLONYM MIEJSCU STRUKTURY TEKSTU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - PROGRAM, KTÓRY SPOŚRÓD WIELU POTENCJALNYCH OZNACZEŃ MORFO-SYNTAKTYCZNYCH SŁOWA (NP. CZĘŚĆ MOWY, PRZYPADEK, LICZBA RODZAJ ITD.) W TEKŚCIE WYBIERA TO, KTÓRE JEST WŁAŚCIWE DLA DANEGO UŻYCIA TEGO SŁOWA W OKREŚLONYM MIEJSCU STRUKTURY TEKSTU. Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast