BOS JAVANICUS - JEST JEDNYM Z TRZECH NATURALNIE WYSTĘPUJĄCYCH GATUNKÓW DZIKICH CZOŁOWEGO BYDŁA AZJATYCKIEGO; ZAMIESZKUJE LESISTE OBSZARY BORNEO, JAWY, SUMATRY ORAZ PÓŁWYSPÓW: MALAJSKIEGO I INDOCHIŃSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BANTENG to:

Bos javanicus - jest jednym z trzech naturalnie występujących gatunków dzikich czołowego bydła azjatyckiego; zamieszkuje lesiste obszary Borneo, Jawy, Sumatry oraz półwyspów: Malajskiego i Indochińskiego (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BANTENG

BANTENG to:

gatunek dzikiego bydła udomowionego na Bali, zamieszkuje górzyste lasy Płw (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BOS JAVANICUS - JEST JEDNYM Z TRZECH NATURALNIE WYSTĘPUJĄCYCH GATUNKÓW DZIKICH CZOŁOWEGO BYDŁA AZJATYCKIEGO; ZAMIESZKUJE LESISTE OBSZARY BORNEO, JAWY, SUMATRY ORAZ PÓŁWYSPÓW: MALAJSKIEGO I INDOCHIŃSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.892

KOŁO SEGNERA, TRYB, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, SILNIK BOCZNIKOWY, POSŁUSZNICA, CZAMBON, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, BAWÓŁ WODNY, OPOKA, SALETRA, JEDNOSTRONNOŚĆ, CZERWOŃCZYK UROCZEK, PORFIRYNA, POBOŻNOŚĆ, GRACJALISTA, TRANSPARENTNOŚĆ, STALÓWKA, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, IZOLACJA, FORMUŁA LOGICZNA, CZAS MIEJSCOWY, PRZECIWIEŃSTWO, OPRAWA, RODZIMOŚĆ, RÓWNOWAGA OGÓLNA, C.O, GEOMETRYCZNOŚĆ, JOŁOP, MOC, ARCHEOLOGIA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, MORŚWIN DALLA, IROKEZ, STAROŚWIECKOŚĆ, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, KABESTAN, KOLIMACJA, JELITODYSZNE, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, STANOWISKO, GURAMI, NONA, ZESPOLENIE, SYRYJSKI, BEZBOLESNOŚĆ, POŁUDNICOWATE, WILK Z WYSPY BAFFINA, SZKŁO LABORATORYJNE, WŁÓKNO SZTUCZNE, KANARKI KSZTAŁTNE, ŻÓŁWIE LĄDOWE, SULFON, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, KUMA, WYBRANIEC, RODZAJ LITERACKI, PISTACJA WŁAŚCIWA, KASZEL SUCHY, CELOWOŚĆ, WIZERUNEK, TEMPERATURA, AZOT AMONOWY, WAGON BREKOWY, RAJA ARKTYCZNA, NIESKWAPLIWOŚĆ, PAWIAN OLIWKOWY, NOZOLOGIA, DIODON JEŻYK, SZKAPLERZ, GICZ, REKOMPILACJA, SERYJNY MORDERCA, ŚLUZOROŚLA, BYLICA SKALNA, ZACNOŚĆ, SŁODKA IDIOTKA, TOŻSAMOŚĆ CZTERECH KWADRATÓW EULERA, KROWIAK, GOLAS, WIRTUOZERSTWO, MONSTRUM, ZŁOTOKRETY, FUTERKO, BĄCZEK, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, ŁUPEK OSADOWY, NEURON PIRAMIDOWY, SUPERPAŃSTWO, ZBROJA BIAŁA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, WAĆPANNA, MAGELANKA RUDOGŁOWA, BRAHMAN, NOZDRZAKI, BOCZEŃ, KATSUDON, ZLEW, PINGWIN RÓWNIKOWY, LIŚCIAK, TRÓJSTYK, PRZYCZYNA CELOWA, KOŁNIERZ MARYNARSKI, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, BARIERA WEJŚCIA, CIREBON, OBORA DWORSKA, KISMET, OBSADA, SZMELC, GOŁĄBECZEK, ASOCJACJA CHARGE, GIBONOWATE, SASAFRZAN, BIZON PRERIOWY, KARLIK WIĘKSZY, ATLANTYDA, FELLINI, EMETYK, ŁUSKOWIEC LEŚNY, LICZEBNIK, OBSZAR METROPOLITALNY, DRZEWO GUTAPERKOWE, ATRYBUCJA GLOBALNA, ROZDZIELCZOŚĆ, MYSZAK, MINÓG UKRAIŃSKI, EKSTREMALNOŚĆ, LAMA, NE-NE, GRANICE WZROSTU, NIEZWYKŁOŚĆ, GĘSTOŚĆ, RAD, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, LOGOPEDKA, UNYTKO, NIENOWOCZESNOŚĆ, ORGANIZM WYŻSZY, POZIOM, REOFIL, BĄBELEK, PLOTER SOLWENTOWY, ZŁY CZŁOWIEK, GEN SPRZĘŻONY, CZĄSTKA CIĘŻKA, KOCIAK, GATUNEK ENDEMICZNY, OKAZAŁOŚĆ, TARYFIARA, GAELICKI, KRET, NIENAGANNOŚĆ, KOLORYMETR OBIEKTYWNY, MAJEUTYKA, OPŁATA EKSPLOATACYJNA, PRĄTKI NIEGRUŹLICZE, TREPANG, CONCEPT ART, BIATLON, MANATY, ROŚLINA JEDNOPIENNA, BRAMKA LOGICZNA, ARGALI AŁTAJSKI, DELFIN GRUBOGŁOWY, KLEJNOTKA ZIELONA, GEOGRAFIA, LINA PORĘCZOWA, FILANDER PRĘGOWANY, CYRANKA MODROSKRZYDŁA, TOPOLOGIA SZYNOWA, KLEZMER, AMINOPENICYLINA, GĘŚ INDYJSKA, WYWIAD RZEKA, RZESZA, OCZYSZCZANIE, RONDELA, SPACHACZ ZIELONAWY, PORZĄDNIŚ, DODATEK WYRÓWNAWCZY, ŻYWIOŁOWOŚĆ, SEKSTA, KANOE, TRIERA, SEROCZEŃ, PIEPRZYCZNIK, OKIENKO, MARTYNGAŁ, KOCZKODAN BIAŁOWARGI, ANIMALIZM, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, PROSIAK, CZERWONY KRZYŻ, FLEGMA, UISTITI BIAŁOUCHA, POLICJA DROGOWA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, ODMULACZ, HIPSTER, GHI, SKAŁA LUŹNA, TRZMIEL OZDOBNY, SZKOLNOŚĆ, KETOZA, PRZECIWWAGA, WŚCIEKLICE, SCHRONISKO, DIAKONAT, WYDŁUŻALNIK, METKA, MIASTO OTWARTE, CUDZOŁOŻNOŚĆ, KORMOFITY, PRZEMĄDRZALEC, BUKIET, ORTOPEDIA, TRIADA CURRARINO, IGLASTE, NIEGOSPODARNOŚĆ, SYNOD DIECEZJALNY, GRANULA, JĘZYK FLEKSYJNY, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, CIAŁO STAŁE, MHOR, SPLENDID ISOLATION, TEZA, RARYTAS, GESTIA TRANSPORTOWA, NIEDELIKATNOŚĆ, WŚCIEKLICA ZWYCZAJNA, MANIPULATOR, BARANI ŁEB, MOŁOTOW, KRWAWNIK PANNOŃSKI, JAKOŚĆ ŻYCIA, WILK BRĄZOWY, SKALA PODATKOWA, INICJATYWA PRYWATNA, SUBTELNOŚĆ, MIĘKKIE SERCE, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, CHLUBNOŚĆ, ŚWISZCZ, KRZYŻAKOWATE, RUSKOŚĆ, ELIPSOIDA OBROTOWA, TCHÓRZ, REBOKSETYNA, MIODOJADY, HISTORYZM, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, RACHUNEK KOSZTÓW, BIERZMOWANIE, MARGINESOWOŚĆ, SITAR, JODEK, INFILTRACJA, AMFIBIA, DERYWAT UABSTRAKCYJNIAJĄCY, KANAŁ BURZOWY, LUŹNOŚĆ, RADCA PRAWNY, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, KOSZT RODZAJOWY, DENACYFIKACJA, OSET SIWY, DZIEDZINA EUKLIDESA, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, MĄDROŚĆ, EP, KSYLOFON, DRYL, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, MIRI, ADAKS, OC, MURARKA RUDA, TWIERDZENIE WEDDERBURNA, KWAS TŁUSZCZOWY, PRASA, BIAŁY PUCH, CHRZĄSTKA, MUŁOWCOWATE, SHERGOTTYT, OBLEŚNOŚĆ, RURA WYDECHOWA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, MOTYLEK, POTWÓR, WYDERKA, HALIBUT, HIACYNT, NIEUMARŁY, BILBIL ZŁOTOLICY, LAKONIZM, RAFINERIA ROPY NAFTOWEJ, KONDOR OLBRZYMI, WALEC HIPERBOLICZNY, REFLEKSOLOGIA, ?PADACZKA ODRUCHOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.892 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BOS JAVANICUS - JEST JEDNYM Z TRZECH NATURALNIE WYSTĘPUJĄCYCH GATUNKÓW DZIKICH CZOŁOWEGO BYDŁA AZJATYCKIEGO; ZAMIESZKUJE LESISTE OBSZARY BORNEO, JAWY, SUMATRY ORAZ PÓŁWYSPÓW: MALAJSKIEGO I INDOCHIŃSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BOS JAVANICUS - JEST JEDNYM Z TRZECH NATURALNIE WYSTĘPUJĄCYCH GATUNKÓW DZIKICH CZOŁOWEGO BYDŁA AZJATYCKIEGO; ZAMIESZKUJE LESISTE OBSZARY BORNEO, JAWY, SUMATRY ORAZ PÓŁWYSPÓW: MALAJSKIEGO I INDOCHIŃSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BANTENG Bos javanicus - jest jednym z trzech naturalnie występujących gatunków dzikich czołowego bydła azjatyckiego; zamieszkuje lesiste obszary Borneo, Jawy, Sumatry oraz półwyspów: Malajskiego i Indochińskiego (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BANTENG
Bos javanicus - jest jednym z trzech naturalnie występujących gatunków dzikich czołowego bydła azjatyckiego; zamieszkuje lesiste obszary Borneo, Jawy, Sumatry oraz półwyspów: Malajskiego i Indochińskiego (na 7 lit.).

Oprócz BOS JAVANICUS - JEST JEDNYM Z TRZECH NATURALNIE WYSTĘPUJĄCYCH GATUNKÓW DZIKICH CZOŁOWEGO BYDŁA AZJATYCKIEGO; ZAMIESZKUJE LESISTE OBSZARY BORNEO, JAWY, SUMATRY ORAZ PÓŁWYSPÓW: MALAJSKIEGO I INDOCHIŃSKIEGO sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - BOS JAVANICUS - JEST JEDNYM Z TRZECH NATURALNIE WYSTĘPUJĄCYCH GATUNKÓW DZIKICH CZOŁOWEGO BYDŁA AZJATYCKIEGO; ZAMIESZKUJE LESISTE OBSZARY BORNEO, JAWY, SUMATRY ORAZ PÓŁWYSPÓW: MALAJSKIEGO I INDOCHIŃSKIEGO. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast