GRUPA RAS PSA WYWODZĄCYCH SIĘ Z NIEMIECKICH PSÓW STRÓŻUJĄCYCH I OBRONNYCH, CENIONYCH ZE WZGLĘDU NA MAŁE WYMAGANIA, DUŻĄ AKTYWNOŚĆ I INTELIGENCJĘ; WSPÓŁCZEŚNIE SĄ UŻYTKOWANE RÓWNIEŻ JAKO PSY SŁUŻBOWE ORAZ PSY TOWARZYSZĄCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PINCZER to:

grupa ras psa wywodzących się z niemieckich psów stróżujących i obronnych, cenionych ze względu na małe wymagania, dużą aktywność i inteligencję; współcześnie są użytkowane również jako psy służbowe oraz psy towarzyszące (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PINCZER

PINCZER to:

żywy pies europejski, używany bądź stróżujący (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA RAS PSA WYWODZĄCYCH SIĘ Z NIEMIECKICH PSÓW STRÓŻUJĄCYCH I OBRONNYCH, CENIONYCH ZE WZGLĘDU NA MAŁE WYMAGANIA, DUŻĄ AKTYWNOŚĆ I INTELIGENCJĘ; WSPÓŁCZEŚNIE SĄ UŻYTKOWANE RÓWNIEŻ JAKO PSY SŁUŻBOWE ORAZ PSY TOWARZYSZĄCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.638

ABISAL, CHOROBA CHARCOTA-MARIEGO-TOOTHA, AMEBA, KOCHANEK MUZ, RACHUNEK KAPITAŁOWY, TRZCINA, RÓŻOWE OKULARY, SZTURMÓWKA, ZABAWOWICZ, ROBUSTA, FLUID, BUDŻET ZADANIOWY, DOTHRACKI, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, KOSTIUMERNIA, HAFTARNIA, CYPRYSIK TĘPOŁUSKOWY, BRYZA, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, HARDOŚĆ, NOC, GRA RÓŻNICZKOWA, NASTAWANIE, GLEJCHENIOWATE, ROMANISTYKA, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, ZAOPATRZENIE, OBRONA, FORMUŁKA, CHASER, SŁAWIANIN, FORMALIZACJA RACHUNKU ZDAŃ, SĄŻNISTOŚĆ, ZLEWKA, MURZIM, PŁYN TKANKOWY, KOREK, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, LISZAJ RUMIENIOWATY, ANTOWIE, SZCZECIN, ŁASZT, DIAGNOZA RÓŻNICOWA, KOŁATANINA, GUNIAK, KAMARYLA, KRĘG SZCZYTOWY, KIESA, GĘŚ EGIPSKA, ANTROPONIMIA, ZBIÓR, CHOROBA MÜNCHMEYERA, HALA TARGOWA, RÓWNIANKA, BYSTROŚĆ, OPIEKACZ, WĄTRÓBKA, AMERYKA, GARBARZ, KORYTARZ LOTNICZY, BANKRUCTWO, ZARAŻONY, SZOT, KORPUS, ŁUK JARZMOWY, DIUGONIE, LEPIĘŻNIK RÓŻOWY, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, BURSZTYNIARZ, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, ARENDA, CESARSKIE CIĘCIE, KUROPATWA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, ZDRADA, MISJA, WIDEOMAN, POŚLAD, DJ, SZKOCKI, KSIĘGOWOŚĆ, KREWETKA ELEGANCKA, LICHWIARSTWO, CENTRALA RYBNA, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, WYCZUCIE, GONIOMETRIA, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, CHOROBA RUBARTHA, JELARANG, LIRA KORBOWA, UKŁAD POKARMOWY, MYJNIA SAMOCHODOWA, TOLERANCJA WYMIARU, MAHAJUGA, KOSZULKA WODNA, WYSŁUGA LAT, RUSEK, ŁĘKOTKA, MUNSZTUK, EGOCENTRYZM, TOPOLOGIA ILORAZOWA, ADAPTACJA SPOŁECZNA, MILOWY KROK, USŁUGI SPOŁECZNE, BUFONADA, NOOSFERA, SKARYFIKACJA, UJŚCIE GARDŁOWE, DŻINGIEL, MIMETYZM, LAMPKA MAŚLANA, RYNEK, CHILLI, IRC, SKOCZ DŁUGOCZUBY, UBARWIENIE OCHRONNE, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, BRIE, ZAJĄC, NADZÓR BANKOWY, DEKOMPENSACJA, BOJOWOŚĆ, OSAD ABYSSALNY, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, ZGRZEWKA, PYLICA TALKOWA, PIASEK BĄBLOWCOWY, JEDWAB OCTANOWY, CHEMIA JĄDROWA, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, SZYNSZYLA MAŁA, KŁUSAK ROSYJSKI, OFICER TAKTYCZNY, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, MUZYKA, CHÓD, TEORIA GIER, GARNEK, BAGNO, KORA, ADŻAPSANDALI, GRUPA ROBOCZA, JEDYNA, PLAMICA, TIOMERSAL, PARTNERKA, ZANUSSI, OLEANDER, BINARNOŚĆ, CZAPKA SPORTOWA, ZARZĄDZENIE, DZIENNIK, COROCZNOŚĆ, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, CZŁOWIEK INTERESU, LODOWIEC SZELFOWY, DEKANTER, FAUN, KOMPOZYCYJNOŚĆ, SZABROWNIK, WSCHÓD, PŁASKI TALERZ, PRAWOZNAWSTWO, SZASZŁYKARNIA, RZEMIEŚLNIK, ATOMISTYKA, LEK PRZECIWWIRUSOWY, JĘZYK ŁACIŃSKI, WEGETARIANIN, RESORT SIŁOWY, POKÓJ, HISPANO, BARKAN, IBIS CZARNOPIÓRY, BACHATA, KOMFORT CIEPLNY, SÓL ZIEMI, ŻALE, PADEMELON CZERWONONOGI, MARUDER, WZGLĄD, ANKIETOWANA, ROZJAZD, SĄD WOJSKOWY, DOLICHOCEFALIA, BIURO LUSTRACYJNE, SADZENIAK, NAUKI POLITYCZNE, ZATAR, KOSTIUM PLAŻOWY, KRETOJEŻ BEZOGONOWY, MANELE, WIATRAK, SZYMEL, MAKROKOSMOS, IDEALISTKA, SŁOWO KLUCZOWE, SROMOTA, STYLIKOWCE, FAKOMATOZA, TOPOLOGIA SZYNOWA, BAWÓŁ, WIRTUALIZACJA, GUZ ZŁOŚLIWY, STENOGRAF, ELEKTRORECEPCJA, IMMUNOFARMAKOLOGIA, MODELARSTWO LOTNICZE, TELEBINGO, SKORPION CESARSKI, INWALIDA WOJSKOWY, KIESZEŃ, BETACYZM, GEOCHEMIA ORGANICZNA, OWCA, NIEDOŁĘSTWO, HIMALAJE, CZUBATKA, NORMA OBSZAROWA, MECHANIKA TEORETYCZNA, KOMÓRKA MACIERZYSTA, PRZETARG OGRANICZONY, FARERCZYK, OBRAZEK, DYWESTYCJA, UBRANIE OCHRONNE, SŁOWIANOFILSTWO, SZARPANINA, KUNINGAMIA LANCETOWATA, OŚ PRIORYTETOWA, TUNDRA, SUBSTANCJALIZM, USTNOŚĆ, RETOROMANIN, GWAJAKOWIEC, SZAKAL, APELACJA, ZAWÓD, TRYGONOMETRIA, ZNAJOMA Z WIDZENIA, OKTET, ZEBRA STEPOWA, KRYMINAŁ, PARAGAMMACYZM, KONSENSUALNOŚĆ, OMIEG KAUKASKI, KOROZJA ELEKTROCHEMICZNA, OSSUARIUM, LUKSEMBURSKI, JĘZYK POLSKI, HUMOR, APRIORYZM, WĘGIEŁ, DRUCIARZ, ASTURYJSKI, FURA, KAMORA, UKŁAD ZAPŁONOWY, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, BIATLON, GRUPA, KONFERENCJA PRASOWA, POSKRZYP, ZAĆMA POURAZOWA, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, PILOT DOŚWIADCZALNY, PIES OZDOBNY, ŁABĘDŹ BEWICKA, PROSZEK DO PIECZENIA, PHISHER, WAPIENNIK, NORBLIN, ŁAŃCUSZEK, BARWA OCHRONNA, PĘDNIK AZYMUTALNY, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, NORMATYWISTYCZNA SZKOŁA PRAWA, CYRANECZKA BAJKALSKA, JĘZYKI MUNDA, SKAŁA GŁĘBINOWA, DZIKI ZACHÓD, GROMADA, UMOWA O PRACĘ, GRAF PLANARNY, BARKAS, KOMUNA, OBERŻYNA, BÓL DUPY, MAGNI, PIJAŃSTWO, GABINET LUSTER, ZOROASTER, BUSZÓWKA, MURZIM, STYRAKOWIEC JAPOŃSKI, PRAWNICTWO, WÓDKA GATUNKOWA, ?DIATEZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.638 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA RAS PSA WYWODZĄCYCH SIĘ Z NIEMIECKICH PSÓW STRÓŻUJĄCYCH I OBRONNYCH, CENIONYCH ZE WZGLĘDU NA MAŁE WYMAGANIA, DUŻĄ AKTYWNOŚĆ I INTELIGENCJĘ; WSPÓŁCZEŚNIE SĄ UŻYTKOWANE RÓWNIEŻ JAKO PSY SŁUŻBOWE ORAZ PSY TOWARZYSZĄCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA RAS PSA WYWODZĄCYCH SIĘ Z NIEMIECKICH PSÓW STRÓŻUJĄCYCH I OBRONNYCH, CENIONYCH ZE WZGLĘDU NA MAŁE WYMAGANIA, DUŻĄ AKTYWNOŚĆ I INTELIGENCJĘ; WSPÓŁCZEŚNIE SĄ UŻYTKOWANE RÓWNIEŻ JAKO PSY SŁUŻBOWE ORAZ PSY TOWARZYSZĄCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PINCZER grupa ras psa wywodzących się z niemieckich psów stróżujących i obronnych, cenionych ze względu na małe wymagania, dużą aktywność i inteligencję; współcześnie są użytkowane również jako psy służbowe oraz psy towarzyszące (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PINCZER
grupa ras psa wywodzących się z niemieckich psów stróżujących i obronnych, cenionych ze względu na małe wymagania, dużą aktywność i inteligencję; współcześnie są użytkowane również jako psy służbowe oraz psy towarzyszące (na 7 lit.).

Oprócz GRUPA RAS PSA WYWODZĄCYCH SIĘ Z NIEMIECKICH PSÓW STRÓŻUJĄCYCH I OBRONNYCH, CENIONYCH ZE WZGLĘDU NA MAŁE WYMAGANIA, DUŻĄ AKTYWNOŚĆ I INTELIGENCJĘ; WSPÓŁCZEŚNIE SĄ UŻYTKOWANE RÓWNIEŻ JAKO PSY SŁUŻBOWE ORAZ PSY TOWARZYSZĄCE sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - GRUPA RAS PSA WYWODZĄCYCH SIĘ Z NIEMIECKICH PSÓW STRÓŻUJĄCYCH I OBRONNYCH, CENIONYCH ZE WZGLĘDU NA MAŁE WYMAGANIA, DUŻĄ AKTYWNOŚĆ I INTELIGENCJĘ; WSPÓŁCZEŚNIE SĄ UŻYTKOWANE RÓWNIEŻ JAKO PSY SŁUŻBOWE ORAZ PSY TOWARZYSZĄCE. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast