WIĘZADŁO BIEGNĄCE OD LINII ŚRODKOWEJ POTYLICY, W ROZWIDLENIU WYROSTKÓW KOLCZYSTYCH I ŁĄCZĄCE SIĘ Z GÓRNĄ CZĘŚCIĄ MIĘŚNIA CZWOROBOCZNEGO, PRZYCZEPIA SIĘ DO GRZEBIENIA POTYLICZNEGO ZEWNĘTRZNEGO, POMAGA W STABILIZACJI GŁOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIĘZADŁO KARKOWE to:

więzadło biegnące od linii środkowej potylicy, w rozwidleniu wyrostków kolczystych i łączące się z górną częścią mięśnia czworobocznego, przyczepia się do grzebienia potylicznego zewnętrznego, pomaga w stabilizacji głowy (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIĘZADŁO BIEGNĄCE OD LINII ŚRODKOWEJ POTYLICY, W ROZWIDLENIU WYROSTKÓW KOLCZYSTYCH I ŁĄCZĄCE SIĘ Z GÓRNĄ CZĘŚCIĄ MIĘŚNIA CZWOROBOCZNEGO, PRZYCZEPIA SIĘ DO GRZEBIENIA POTYLICZNEGO ZEWNĘTRZNEGO, POMAGA W STABILIZACJI GŁOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.566

SOGDYJSKI, PRZYPADEK, GRUPOWOŚĆ, PORÓD LOTOSOWY, TREN, WIEK NIEMOBILNY, DARŃ, NAWÓZ KATALITYCZNY, PRACA INTERWENCYJNA, OTWÓR STRZAŁOWY, RAMFORYNCHY, RĘCZNOŚĆ, SKULICE, FAKT, BOSTON, PAMIR, POLSKI, WIĘZADŁO KARKOWE, HOŁDOWNIK, MACHNIĘCIE RĘKĄ, KSYLOFON, KOLEJKA GONDOLOWA, ŁUSKOSKÓRNE, ANATOMIA KLINICZNA, IRYDOLOGIA, NOCEK ALCATHOE, GARDEROBA, DZIECINNOŚĆ, EKSTREMIZM PRAWICOWY, PRZYRODOZNAWCA, REWERENCJA, OZDOBNICA WIĘKSZA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, RYSOWNICA, CWAJNOS, MIKSER, FISZBINOWIEC, HETEROSFERA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, TRANSWESTYTKA, PRZELOT, FATALIZM, LORA, SIATKA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, RUCH PRECESYJNY, NEKROFAG, UMOWA AGENCYJNA, RESTAURATOR, DRAMAT, POŚWIĘCENIE, MARSZAND, PORAŻENIE SŁONECZNE, CERTACJA, NADSCENIE, IZOMER GEOMETRYCZNY, PRZEKŁADACZ, JĘZYK KENTUMOWY, KAMERTON, AKUMULATORY, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, RADIESTETA, KRĘGOSŁUP, NIZWA, CYNGIEL, CHOROBA PFEIFFERA, CHLOASMA, LAICKOŚĆ, PRZEWIJAK, GRUCZOŁ ŁZOWY, DZBANIEC, INTERESOWNOŚĆ, WYRZUTNIA, WYSPA PŁYWOWA, FRYGIJCZYCY, JĘZYK ARGOBBA, DROGI ODDECHOWE, EROZJA ŚNIEŻNA, WSTRZYMANIE, DRIPPER, ODEZWA, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, DZWONEK RĘCZNY, RYNEK, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, LAMINAT, NIEPOKALANEK, GEREZA BIAŁOBRODA, WYJCE, BARWICA DREWNA, PREZENTER, MATERIA, KOMISUROTOMIA, CHASER, ŁASKAWCA, DNA, STERNICZKA, CZUSZKA, PROTOHISTORIA, GRANICA KULTUR, MODRZEW EUROPEJSKI, KRATKA, TRAWERS, KOTWICA CZTEROŁAPOWA, SZACHY FISCHERA, POKÓJ, DESOCJALIZACJA, RETROGRADACJA, EGZEKUTOR, DRĘTWOTA, EKLIPTYKA, GEODETA, OKRĘT LINIOWY, ZAUROZUCH, IMPULS, MOSKWICZ, TARCZOWIEC OLBRZYMI, METEORYT, TUALETA, METEOR, MONTSERRAT, PIGWA POSPOLITA, BECZKA BEZ DNA, PODCIEP, ŁOMOT, RĄBEK, PRZEKRASKA, ZDENERWOWANIE, BĄBEL SPEKULACYJNY, OBRONICIEL, PODWÓJNA HELISA, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, FAKTORYZACJA, WÓZEK, REPERTUAR, MONTAŻOWNIA, CANZONETTA, KOLANÓWKA, CANTUS FIRMUS, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, RÓŻNOPAZURKOWCE, GATUNEK ZAWLECZONY, NIEDOTYKALSKI, ŁOPATA, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, ŚMIESZKA, ŻÓŁW CZERWONOBRZUCHY, ANTYCIAŁO, STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ, ZROST, KABWE, CHWILÓWKA, STYL KOLONIALNY, RUSKI, GARNIZON, DYSTANS, PREFEKTURA APOSTOLSKA, FIZYKA PLAZMY, SYROP, INFORMATYKA MEDYCZNA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, AMH, AMFITEATR MORENOWY, PTASZNIK SŁONECZNY, HIPERFOKALNA, FEMTOCHEMIA, CYBORIUM, KOBIETA SPOD LATARNI, BLOKADA, INTERGLACJAŁ, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, GATUNEK AMFIDROMICZNY, DAO, PŁAZAKOWATE, PODATEK MAJĄTKOWY, KONIEC, BOCZNOTRZONOWIEC, GERHAERT, PODSZYWACZ, ENERGETYKA ODNAWIALNA, ZAMIENIALNOŚĆ, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, RUSYCYSTYKA, OBRONA FRANCUSKA, UPADEK, WYPRZEDAŻ, SOS MUŚLINOWY, PÓŁTUSZA, OWADOŻERNE, KROK, PRZEMYSŁ SIARKOWY, PŁYN CHŁODNICZY, DASZEK, WIKARYZM, PAŃSTWO NEOTROPIKALNE, PRZEPIÓRKA, MECHANIK SAMOCHODOWY, WARSTWA ŚCIERALNA, WIĘZADŁO PIERŚCIENIOWATE, WYROBNIK, TEOLOGIA WYZWOLENIA, PINGWIN BIAŁOOKI, ZMIERACZEK PLAŻOWY, BEZGRANICZE, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, SONATA, OGON, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ZATOKA, KONGO, MACH, ASD, PRZECHLEWO, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, POLICJA OBYCZAJOWA, AUDYTORIUM, METACENTRUM, KRÓLIK, TRANSFUZJOLOGIA, TENDENCJA, TLENOWNIA, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, ARYJSKOŚĆ, ELEKTRONIKA, DALEKOWIDZTWO, ARCHITEKTURA ORGANICZNA, POKŁAD DOLNY, ROZSZCZEPIENIE WARGI, PISMO WĘZEŁKOWE, UCHO ZAPAŚNIKA, WARSTWOWANIE, ROZMNOŻA, FRYZ ARKADOWY, LUKI, POMPA WYPOROWA, POPULACJA MENDLOWSKA, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, WIĄD RDZENIA, GETTO, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, ORNITOLOGIA, IZOCHRONA, HACKER, PYTAJNIK, NARCIARSTWO ALPEJSKIE, ZASTAWKA AORTALNA, ZUPA Z GWOŹDZIA, KOMERAŻ, EUROWALUTA, RADIOELEKTRYKA, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, PIZOID, PRAKTYKA, KLAPA, CELNOŚĆ, WYTAPIALNIA, JĄDRO CZERWIENNE, NADŚWIADOMOŚĆ, PATRON, AFRYKANISTYKA, FONIATRIA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, GALICJA, INFILTRACJA, GWIAZDA SYMBIOTYCZNA, JĘZYK SUAHILI, WSCHÓD, EKOLOGIA, ŁĄCZNIK, SZYP, SZKOŁA, WETKA, LAWA PODUSZKOWA, BORDER, INTENDENT, KARBUNKUŁ, ZAPAS, WOJSKOWA CZAPKA POLOWA, NERW CZASZKOWY, CEGŁA LICÓWKA, SIŁACZKA, SZEREG NEPTUNOWY, POBIAŁKA, PIJAR, KULUARY, PUSZKA, NEGATYWIZM, FONDUE CZEKOLADOWE, CYMBAŁY, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, PROBLEM, ADAPTER CUMOWNICZY, DYSTANS, INŻYNIER DUSZY, ASTER GAWĘDKA, TŁOK, BICZ SZKOCKI, POKŁAD PANCERNY, ?MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.566 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIĘZADŁO BIEGNĄCE OD LINII ŚRODKOWEJ POTYLICY, W ROZWIDLENIU WYROSTKÓW KOLCZYSTYCH I ŁĄCZĄCE SIĘ Z GÓRNĄ CZĘŚCIĄ MIĘŚNIA CZWOROBOCZNEGO, PRZYCZEPIA SIĘ DO GRZEBIENIA POTYLICZNEGO ZEWNĘTRZNEGO, POMAGA W STABILIZACJI GŁOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIĘZADŁO BIEGNĄCE OD LINII ŚRODKOWEJ POTYLICY, W ROZWIDLENIU WYROSTKÓW KOLCZYSTYCH I ŁĄCZĄCE SIĘ Z GÓRNĄ CZĘŚCIĄ MIĘŚNIA CZWOROBOCZNEGO, PRZYCZEPIA SIĘ DO GRZEBIENIA POTYLICZNEGO ZEWNĘTRZNEGO, POMAGA W STABILIZACJI GŁOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIĘZADŁO KARKOWE więzadło biegnące od linii środkowej potylicy, w rozwidleniu wyrostków kolczystych i łączące się z górną częścią mięśnia czworobocznego, przyczepia się do grzebienia potylicznego zewnętrznego, pomaga w stabilizacji głowy (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIĘZADŁO KARKOWE
więzadło biegnące od linii środkowej potylicy, w rozwidleniu wyrostków kolczystych i łączące się z górną częścią mięśnia czworobocznego, przyczepia się do grzebienia potylicznego zewnętrznego, pomaga w stabilizacji głowy (na 15 lit.).

Oprócz WIĘZADŁO BIEGNĄCE OD LINII ŚRODKOWEJ POTYLICY, W ROZWIDLENIU WYROSTKÓW KOLCZYSTYCH I ŁĄCZĄCE SIĘ Z GÓRNĄ CZĘŚCIĄ MIĘŚNIA CZWOROBOCZNEGO, PRZYCZEPIA SIĘ DO GRZEBIENIA POTYLICZNEGO ZEWNĘTRZNEGO, POMAGA W STABILIZACJI GŁOWY sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - WIĘZADŁO BIEGNĄCE OD LINII ŚRODKOWEJ POTYLICY, W ROZWIDLENIU WYROSTKÓW KOLCZYSTYCH I ŁĄCZĄCE SIĘ Z GÓRNĄ CZĘŚCIĄ MIĘŚNIA CZWOROBOCZNEGO, PRZYCZEPIA SIĘ DO GRZEBIENIA POTYLICZNEGO ZEWNĘTRZNEGO, POMAGA W STABILIZACJI GŁOWY. Dodaj komentarz

7×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast