MIESZKANKA GALICJI - ZIEM DAWNEGO ZABORU AUSTRIACKIEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GALICJANKA to:

mieszkanka Galicji - ziem dawnego zaboru austriackiego w Europie Środkowej (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIESZKANKA GALICJI - ZIEM DAWNEGO ZABORU AUSTRIACKIEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.768

FINLANDKA, ANDORKA, SZPAGIETKA BAHAMSKA, ETRUSKA, TOMASZOWIANKA, NIGERYJKA, WIDŁOZĄB BERGERA, RAK KALIFORNIJSKI, EGIPCJANKA, KOSTARYKANKA, BIDA, NAMIBIJKA, INFLACJA MONETARNA, MORA, AUSTRYJAK, ŻABA SZPONIASTA, STYL ROMAŃSKI, DAMASCENKA, AŁMATKA, CIESZYNIANKA, AUTOMOBILISTA, TOKIJKA, KUŁAN, PROTOGNATOZAUR, GOSTYNINIANKA, CEWKA NERWOWA, SZTUTOWIANKA, SALWADORKA, ROPUCHA OLBRZYMIA, GRODZISZCZANKA, HUBA, BERBER, PONOCNICE, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, PALATALIZACJA, ETRUSK, GLARUS, MALAJKA, MACKAY, ABCHAZKA, TOJAD SMUKŁY, LĘBORCZANKA, KOLUMBIJKA, EOMAMENCHIZAUR, GIŻYCCZANKA, KOENDU, HALERZ, WARSZAWIANKA, OREAS, MARSZ ŚMIERCI, MOŁDAWIANKA, ZAKLIKOWIANKA, WROŚNIAK, NIEDŹWIEDZIÓWKA PURPURKA, ANGLIA, ANDORKA, HAWANKA, RAK KRAWIEC, TELIPTERYS BŁOTNY, TRZMIEL DRZEWNY, FRYGIJCZYCY, SZASER, MIECZ DWURĘCZNY, STARORZECZE, JAPONKA, ALZATKA, RUMIAN POLNY, GLIWICZANKA, TURDA, HUMOR, CHORWATKA, KSIĘSTWO ANDORY, JAWANKA, BYDGOSZCZANKA, PEKARI BIAŁOBRODY, ASTURYJKA, NAZARET, SUŁKOWICZANKA, GŁOWIENKA ZWYCZAJNA, BŁAWATNIK MEKSYKAŃSKI, PALEOAZJACI, ASYRYJKA, KRZYŻ PATRIARSZY, ZUG, OSTROWIANKA, TAJKA, KASZMIRKA, BYLICA POLNA, BOBOLICZANKA, MOSINA, SARENKA WODNA, SALAMANDRA SREBRZYSTA, SKLAWINOWIE, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, MONGOŁKA, BAZYLEJKA, LESZCZYNIANKA, SENEGALKA, ARGALI, FRYGIJKA, HESJA, CZECHOSŁOWACZKA, GEKON ŚRÓDZIEMNOMORSKI, MARZANA BARWIERSKA, FUNT, ROZPLENICA PERŁOWA, LECHITA, PIESEK PRERIOWY, POTTO, LEPIĘŻNIK RÓŻOWY, WIELKOROSJA, ORŁOSĘP, HUBKA, ARKADIA, LANKIJKA, KRET, KYSZŁAK, WITNICZANKA, PERUWIANKA, BRACHIOZAURY, PODLASIACZKA, ŻABA PIĘCIOPALCZASTA, WRONCZANKA, PARNAS, PIPIL CZARNOGRZBIETY, ANKARA, SZAROTA LEŚNA, OULU, BARCZATKA PUCHOWICA, BARCZATKA FRANKOŃSKA, KABASSU, SZELA, JABŁOŃ NISKA, SMUŻKA STEPOWA, TYSZANKA, ASTURIA, KROKODYLE WŁAŚCIWE, MRÓWKOJAD KARŁOWATY, ZGIERZANKA, PROWINCJAŁKA, KOSZATKA, POSKOCZOWATE, GALICYJSKOŚĆ, KARBONARYZM, RUMIAN BARWIERSKI, ŚLĄZACZKA, KUKLIK SZKARŁATNY, JUNKIERSTWO, KARTAGINKA, HUZAR ZWYKŁY, CZERNIEJEWIANKA, DMUCHAWKA, ROPUSZKA KORSYKAŃSKA, BUDAPESZTENKA, EDE, CHOMIK BAŁKAŃSKI, MONTSERRATKA, PABIANICZANKA, KOZA SAANEŃSKA, KRENEK, SANTOCZANKA, PŁATONÓG WĘŻOWATY, TURYNKA, STAŃCZYK, POLKOWICZANKA, KURPIANKA, HONDURASKA, ZIELONOGÓRZANKA, ŚLUNZACZKA, ATENKA, REPUBLIKA GRECKA, MAURYTYJKA, MAGOT, MOSKWICZANKA, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, KAPUCYNKA WŁAŚCIWA, ŻYRARDOWIANKA, ARABKA, NIEMKA, TAJLANDKA, RZESZOWIANKA, SŁOWACZKA, UZBIJKA, PIPIL RUDOGŁOWY, KĄKOLEWIANKA, SZWEDKA, RYJÓWKA AKSAMITNA, CZARNOGÓRKA, GORLICZANKA, OZRAPTOR, CZECHO-SŁOWACJA, ABORYGENKA, PERKOZ DWUCZUBY, WŁOSZKA, KONIOWATE, ARKAŁYK, WENET, MIECHOWIANKA, BRZESZCZANKA, GŁOGOWIANKA, KAJMAN KROKODYLOWY, RIDBOK GÓRSKI, BIZANTYJKA, SZCZUROSKOCZKOWATE, GORZOWIANKA, BARBADOSYJKA, HAKATA, SIAOZAUR, KACZKA RDZAWOGŁOWA, RZGOWIANKA, FRYZJA, WENECJANKA, MAŚLAK CZERWONY, WICCA, STRZELEC KENIJSKI, PARYŻANKA, SUDANKA, LYONKA, DENAR, PIETROWICZANKA, TURKOWIANKA, OSA LEŚNA, LIZBONKA, EPOKA LODOWA, SZWABIA, PĘPAWA RÓŻYCZKOLISTNA, CHOW-CHOW, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, NIKARAGUANKA, HELLADA, KOŃ WIELKOPOLSKI, PODKASANIEC, ALBANKA, SZCZEKUSZKA PÓŁNOCNA, WILAMOWICZANKA, OMANKA, CYNAMONKA, ŚWISTEK PIĘCIOPALCY, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, PAKISTANKA, PIES MŁOTOGŁOWY, BEZPOWROTNOŚĆ, BIECZANKA, LESZCZYNIANKA, JĘZYK KIPCZACKI, GALICJANKA, RAK SYGNAŁOWY, KRĄGŁOLIST MACIERZANKOWY, PTASZNIK CZERWONOODWŁOKOWY, KRÓLIK EUROPEJSKI, PERKOZEK, TORUNIANKA, LECHITKA, SPARTANKA, MALATYA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, LITWINKA, CHEGUTU, PATAS, ANDRYCHOWIANKA, GRZYB STROJNY, OSA SAKSOŃSKA, INDIANIN, KIRGIZKA, INDONEZYJKA, RODEZYJKA, OGOŃCZYK TARNINOWIEC, BARCZATKA GŁOGÓWKA, HELLENKA, BRANIEWIANKA, OLEŚNICZANKA, FOLKHAJMERIA, WĘGORZ EUROPEJSKI, KANSAS, KACZKA PODGORZAŁKA, DUSZNICZANKA, BYTOMIANKA, CZERWONOSKÓRY, GALISYJKA, GRZEBIUSZKA ZIEMNA, MAŁPA WĄSKONOSA, HOLENDERKA, MYSZ ZAROŚLOWA, NIEMKA, MIĘKKOPIÓR, KELOWEJ, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, BENINKA, SOMALIJKA, CZAPLA SROKATA, NIDERLANDKA, KOSARZ POSPOLITY, NEPAL, JAKUTKA, RUDZIANKA, PORTORYKANKA, GACEK BRUNATNY, KĘDZIERZYNIANKA, RUMUNKA, ?CHWYTNICA LEMUROWATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.768 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIESZKANKA GALICJI - ZIEM DAWNEGO ZABORU AUSTRIACKIEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIESZKANKA GALICJI - ZIEM DAWNEGO ZABORU AUSTRIACKIEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GALICJANKA mieszkanka Galicji - ziem dawnego zaboru austriackiego w Europie Środkowej (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GALICJANKA
mieszkanka Galicji - ziem dawnego zaboru austriackiego w Europie Środkowej (na 10 lit.).

Oprócz MIESZKANKA GALICJI - ZIEM DAWNEGO ZABORU AUSTRIACKIEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - MIESZKANKA GALICJI - ZIEM DAWNEGO ZABORU AUSTRIACKIEGO W EUROPIE ŚRODKOWEJ. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

x