CZĘŚĆ DAWNEJ RUSI; ROSYJSKIE OKREŚLENIE ZIEM CARSTWA ROSYJSKIEGO, STANOWIĄCYCH KOLEBKĘ PAŃSTWA MOSKIEWSKIEGO (PRZECIWSTAWIANYCH TZW. MAŁOROSJI - ZIEMIOM RUSI KIJOWSKIEJ), STOSOWANE OD XVII WIEKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIELKA ROSJA to:

część dawnej Rusi; rosyjskie określenie ziem Carstwa Rosyjskiego, stanowiących kolebkę państwa moskiewskiego (przeciwstawianych tzw. Małorosji - ziemiom Rusi Kijowskiej), stosowane od XVII wieku (na 11 lit.)WIELKA RUŚ to:

część dawnej Rusi; rosyjskie określenie ziem Carstwa Rosyjskiego, stanowiących kolebkę państwa moskiewskiego (przeciwstawianych tzw. Małorosji - ziemiom Rusi Kijowskiej), stosowane od XVII wieku (na 9 lit.)WIELKOROSJA to:

część dawnej Rusi; rosyjskie określenie ziem Carstwa Rosyjskiego, stanowiących kolebkę państwa moskiewskiego (przeciwstawianych tzw. Małorosji - ziemiom Rusi Kijowskiej), stosowane od XVII wieku (na 11 lit.)WIELKORUŚ to:

część dawnej Rusi; rosyjskie określenie ziem Carstwa Rosyjskiego, stanowiących kolebkę państwa moskiewskiego (przeciwstawianych tzw. Małorosji - ziemiom Rusi Kijowskiej), stosowane od XVII wieku (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIELKA ROSJA

WIELKA ROSJA to:

rosyjska idea nacjonalistyczna wykorzystywana od XIX wieku; plan przywrócenia Rosji ziem dawniej posiadanych (na 11 lit.)WIELKA ROSJA to:

część dawnej Rusi; rosyjskie określenie ziem Carstwa Rosyjskiego, stanowiących kolebkę państwa moskiewskiego (przeciwstawianych tzw. Małorosji - ziemiom Rusi Kijowskiej), stosowane od XVII wieku (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZĘŚĆ DAWNEJ RUSI; ROSYJSKIE OKREŚLENIE ZIEM CARSTWA ROSYJSKIEGO, STANOWIĄCYCH KOLEBKĘ PAŃSTWA MOSKIEWSKIEGO (PRZECIWSTAWIANYCH TZW. MAŁOROSJI - ZIEMIOM RUSI KIJOWSKIEJ), STOSOWANE OD XVII WIEKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.930

KONTOTEKA, RATTAN, ŁAM, UKŁAD SYMPATYCZNY, ZABYTEK NIERUCHOMY, OSZUKANIEC, ULWA, REPUBLIKA JAKUCKA, SONATA, SZYJA, NIERUCHOMOŚĆ, TEMAT SŁOWOTWÓRCZY, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, KOŁO, ELEAR, AKCIK, MUNSZTUK, KORZEŃ, FLEGMA, OPUSZKA WĘCHOWA, OBOWIĄZEK WIZOWY, ODCINEK, TELOM, KŁĄB, ZMIANA, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, CHUDZIĄTKO, SIODŁO, STAROPANIEŃSTWO, RAMA, BUDŻET PAŃSTWA, BAUDOT, TROFEUM ŁOWIECKIE, RYCYK, SOCYNIANIZM, LUSTRO FENICKIE, ZASTAW SKARBOWY, FIBROMIALGIA, BAKTERIA KORZENIOWA, WIELKA PŁYTA, PAMIĘĆ, WIEWIÓR, PASTORALE, RZECZPOSPOLITA, NARCIARSTWO NORWESKIE, CZARNY FILM, STOLICA, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, GRZĘDA, HACKNEY, RZĄP, SKARB, STALNICA, EMPIRYZM LOGICZNY, GRUPA, WIERTŁO, JAŚNIA, LAMINAT, BATYMETRIA, WARZYWNIK, LEGAT, NAMIESTNIK, SZELF KONTYNENTALNY, JĘZYK, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, WAREG, POKRYWA, FORT, DRAGONIA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, ARKEBUZ, WSTĘPNICA, GŁOS, LUDWINÓW, ABISYNIA, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, DRABINA, TŁOCZARKA, ŻYWE SREBRO, ZIEMIA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, MATURA POMOSTOWA, BARTNIK, GARDŁO, DZIOBIEC, TASMAN, WIELKOROSJA, SKRZYDŁO, DENDROMETRIA, CONNOLLY, ANIMATO, KELSEN, SEPARATYZM, WYLINKA, RÓŻYCZKA, DZWON HEŁMU, NOWICJAT, SASOWIE, INSTRUMENT DŁUŻNY, HEŁM TURNIEJOWY, WSTRZĄS MÓZGU, DEKOLT, PIERSI, PROCENTY, NOGAWICA, PŁOZ, MASZYNA ŻAKARDOWA, FAKTOR, ZNAMIĘ WRZECIONOWATO-NABŁONKOWATOKOMÓRKOWE, ZACHYŁEK GRUSZKOWATY, ŁUK BRWIOWY, CŁO IMPORTOWE, HUZAR, JAROSZENKO, TRON, STROP, NADWYŻKA HANDLOWA, ZWEIG, USZTYK, NIEZMIERNOŚĆ, KACZKA HEŁMIASTA, KIEŁZNO, BALONET, FUNKCJONALIZM, READMISJA, SŁOWO, FRYZYJKA, KĄT, KANCLERZ FEDERALNY, FOLWARK, NAKRÓJ, PASZCZĘKA, DIU, GEEZ, MAŁY REALIZM, OCEAN, ROZBRATEL, PRZECINKOWIEC, PALIUSZ, BRONA, GE'EZ, RUFA, ULTRAS, CIAŁKO SZKLISTE, TAMTEN ŚWIAT, OKSEFT, ŁOJÓWKA, OJCIEC, MAJTKI, DZIÓB, MECENASKA, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, ASTROORIENTACJA, GAZIK, MAGAZYNEK, ARMIA ZACIĘŻNA, DUPKA, AUGERUT, REGENERATOR SYGNAŁU, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, EMBARGO, PODŚWIADOMOŚĆ, GRUNT, KOZELEK, STERNICZKA ZWYCZAJNA, KALIF SPRAWIEDLIWY, KEBRACZO, MŁODOHEGLISTA, SZAŁAMAJA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, UJŚCIE GARDŁOWE, PODSTAWY, KAPKAN, PAŁANKA WĘDROWNA, ZASIEK, NUMER GEOGRAFICZNY, SĄŻEŃ KWADRATOWY, MIEJSCE, BERNIKLA BIAŁOLICA, IGIEŁKA, CLARINO, NAWA, ANTYSZTUKA, CZARNA SOTNIA, EWENKIJKA, SĄD GRODZKI, CIĘCIWA, OLINOWANIE, BRZESZCZOT, CIAŁO MIGDAŁOWATE, ZAMEK, PRAWO KONSTYTUCYJNE, SKINHEAD, PARAMENTY, RYMOPIS, KONTYNGENT, GORS, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, MOHER, PODZAMCZE, WYDATKI INWESTYCYJNE, BIEŻNIK, NATURALIZM, IRREDENTA, SOCJALIZM REALNY, PINTA, TEREN ZIELENI, MALTA, KĄT PŁASKI, SAMOLUBNY DNA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, MYSZKA, AFLASTON, MIĘSIEŃ STAWOWY KOLANA, LEMIESZ, GRZBIET, ANKIETA, POKOLENIE, WIOSKA, DEFICYT EKONOMICZNY, DEPRESJA, WYROŚLE, FAŁSZYZM, BEDŁKA, OBŁO, DRZEWCE, KREWETKA PŁYWAJĄCA, FRONT, MILLENIALS, BRANDT, PASSIONATO, ELEMENT GRZEJNY, WIERZCHOŁ, KRÓLOWA RENET, NAUSZNIK, MONUMENT, OBIETNICA WYBORCZA, SPRYCHA, RZESZA, IROKEZ, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, JĘZYK GYYZ, ŚWIAT ASTRALNY, ODCINEK KOŁA, GAWĘDA SARMACKA, NUNCJATURA, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, METAL, ARCHITRAW, RASZPLA CIERNISTA, NAPLECZNIK, TEZA, CZEP, NASIADÓWKA, VIGELAND, ŚRÓDOKRĘCIE, ANARCHIZM, RUDAWKA WIELKA, MUNTENIA, CHROMATOGRAF GAZOWY, CYNA, DEFICYT BUDŻETOWY, ZWIERCIADŁO, REID, WILKES, CZOŁO, ŚRÓDBRZUSZE, ADAPTER, KONIUSZEK SERCA, SIEDZISKO, ŁUT, NOTOZAUR, SPIŻARNY, WORECZEK ŁZOWY, OGRODOWIZNA, BOKS, MONOPOLISTA, MAGIERA, ROMANIZM, TRAWA KANARYJSKA, OCZKOWANIE, MÓŻDŻEK, GODZ, ALECHIN, REGENERAT, GALEAS, LEOPARD, KARAFUŁKA, GELDERLÄNDER, CZAPLA ŁUPKOWATA, MATKA, UZIOM, TUMULUS, WIELKIE NIEMCY, FAZOWNIK, MASKA, PODREGION, PAPUA, ?CENA INTERWENCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.930 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZĘŚĆ DAWNEJ RUSI; ROSYJSKIE OKREŚLENIE ZIEM CARSTWA ROSYJSKIEGO, STANOWIĄCYCH KOLEBKĘ PAŃSTWA MOSKIEWSKIEGO (PRZECIWSTAWIANYCH TZW. MAŁOROSJI - ZIEMIOM RUSI KIJOWSKIEJ), STOSOWANE OD XVII WIEKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CZĘŚĆ DAWNEJ RUSI; ROSYJSKIE OKREŚLENIE ZIEM CARSTWA ROSYJSKIEGO, STANOWIĄCYCH KOLEBKĘ PAŃSTWA MOSKIEWSKIEGO (PRZECIWSTAWIANYCH TZW. MAŁOROSJI - ZIEMIOM RUSI KIJOWSKIEJ), STOSOWANE OD XVII WIEKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIELKA ROSJA część dawnej Rusi; rosyjskie określenie ziem Carstwa Rosyjskiego, stanowiących kolebkę państwa moskiewskiego (przeciwstawianych tzw. Małorosji - ziemiom Rusi Kijowskiej), stosowane od XVII wieku (na 11 lit.)
WIELKA RUŚ część dawnej Rusi; rosyjskie określenie ziem Carstwa Rosyjskiego, stanowiących kolebkę państwa moskiewskiego (przeciwstawianych tzw. Małorosji - ziemiom Rusi Kijowskiej), stosowane od XVII wieku (na 9 lit.)
WIELKOROSJA część dawnej Rusi; rosyjskie określenie ziem Carstwa Rosyjskiego, stanowiących kolebkę państwa moskiewskiego (przeciwstawianych tzw. Małorosji - ziemiom Rusi Kijowskiej), stosowane od XVII wieku (na 11 lit.)
WIELKORUŚ część dawnej Rusi; rosyjskie określenie ziem Carstwa Rosyjskiego, stanowiących kolebkę państwa moskiewskiego (przeciwstawianych tzw. Małorosji - ziemiom Rusi Kijowskiej), stosowane od XVII wieku (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIELKA ROSJA
część dawnej Rusi; rosyjskie określenie ziem Carstwa Rosyjskiego, stanowiących kolebkę państwa moskiewskiego (przeciwstawianych tzw. Małorosji - ziemiom Rusi Kijowskiej), stosowane od XVII wieku (na 11 lit.).
WIELKA RUŚ
część dawnej Rusi; rosyjskie określenie ziem Carstwa Rosyjskiego, stanowiących kolebkę państwa moskiewskiego (przeciwstawianych tzw. Małorosji - ziemiom Rusi Kijowskiej), stosowane od XVII wieku (na 9 lit.).
WIELKOROSJA
część dawnej Rusi; rosyjskie określenie ziem Carstwa Rosyjskiego, stanowiących kolebkę państwa moskiewskiego (przeciwstawianych tzw. Małorosji - ziemiom Rusi Kijowskiej), stosowane od XVII wieku (na 11 lit.).
WIELKORUŚ
część dawnej Rusi; rosyjskie określenie ziem Carstwa Rosyjskiego, stanowiących kolebkę państwa moskiewskiego (przeciwstawianych tzw. Małorosji - ziemiom Rusi Kijowskiej), stosowane od XVII wieku (na 9 lit.).

Oprócz CZĘŚĆ DAWNEJ RUSI; ROSYJSKIE OKREŚLENIE ZIEM CARSTWA ROSYJSKIEGO, STANOWIĄCYCH KOLEBKĘ PAŃSTWA MOSKIEWSKIEGO (PRZECIWSTAWIANYCH TZW. MAŁOROSJI - ZIEMIOM RUSI KIJOWSKIEJ), STOSOWANE OD XVII WIEKU sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - CZĘŚĆ DAWNEJ RUSI; ROSYJSKIE OKREŚLENIE ZIEM CARSTWA ROSYJSKIEGO, STANOWIĄCYCH KOLEBKĘ PAŃSTWA MOSKIEWSKIEGO (PRZECIWSTAWIANYCH TZW. MAŁOROSJI - ZIEMIOM RUSI KIJOWSKIEJ), STOSOWANE OD XVII WIEKU. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x