ZDROBNIENIE OD KOLONIA (TERYTORIUM POZA JAKIMŚ PAŃSTWEM ZALEŻNE OD TEGO PAŃSTWA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOLONIJKA to:

zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIENIE OD KOLONIA (TERYTORIUM POZA JAKIMŚ PAŃSTWEM ZALEŻNE OD TEGO PAŃSTWA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.058

RUTYNA, AUTONOMIZM, ROZBIORY, AGRESJA, NARZĘDZIE, ROZKŁAD, FREGATA ŻAGLOWO-PAROWA, SALDO CYKLICZNE, SER PODPUSZCZKOWY, FORMA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ KANTOROWA, ŚMIETANA, SANMARYŃCZYK, MACIERZYSTOŚĆ, PKB PER CAPITA, WYPAD, PAPRYKARZ SZCZECIŃSKI, STANOWCZOŚĆ, IMMUNITET PARLAMENTARNY, LEGENDARNOŚĆ, MIESZKALNOŚĆ, PROWINCJA, MASCARPONE, MĄKA RAZOWA, PLANETA ZEWNĘTRZNA, GŁOWIENKA ZWYCZAJNA, SYNEK, SUZA, ŁABĘDŹ, WNIEBOWZIĘTA, DEROGACJA, WOJNA CELNA, AZOT AMONOWY, ZARAZA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, KACZKA PODGORZAŁKA, MELODIA, DUPOLIZ, RODZIMOŚĆ, SZALEŃSTWO, AMAPA, SPECJALIZANT, MANDARYŃSKI, GADOCHA, WSPOMNIENIE, FLOTA, LATKO, SYJON, DYON, PRAKTYKANT, HETEROTIS, KURS SZTYWNY, PETRA, ASTROFIZYKA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, KOORDYNATA, ZAJĘCIE, STADO, NOWA, ODTWARZANIE, FIX, WTAJEMNICZONA, HUROŃSKI, ANTYEGALITARYZM, PAŃSTWO PRAWNE, UCZEŃ, REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE, ZUPA Z GWOŹDZIA, HOMOLOGIA, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, KOMPUTER KWANTOWY, BLASZKOWIEC, VOLKSDEUTSCH, KOREANKA, OPUKIWANIE, RĄB, SURFING, PUCHACZ, DRABINKA, SUSZARNIA, POKUTA, ASTROBIOLOGIA, KOLONIA, GRUCZOLISTOŚĆ ZEWNĘTRZNA, WYDANIE, MOPEK, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, RODZICIELKA, PLENER, NADZIEMNOŚĆ, ZMARTWIENIE, HORYZONT MYŚLOWY, KOORDYNAT, SER PLEŚNIOWY, FLAXMAN, SOKÓŁ, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, STAN WYJĄTKOWY, STRÓJ TRADYCYJNY, ODSYŁACZ, NIEDBAŁOŚĆ, GRUPA ABELOWA WOLNA, KOLONIA, BROŃ RADIOLOGICZNA, POJEDYNEK AMERYKAŃSKI, POLE NIESTACJONARNE, OPRACOWANIE, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, BEDŁKA FIOLETOWA, NADRUK, USTĘPLIWOŚĆ, NACHÓD, POZA, POSEŁ, PRĘGA, CIĘGNIK, UPROSZCZENIE, WIELOMIAN JEDNORODNY, PRAWO OBYWATELSKIE, AKTYWNOŚĆ, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, POWIERNICTWO, ZAJĄCOWATE, DZIELNICA, MASYWNOŚĆ, KONDOMINIUM, KACZKA KRZYŻÓWKA, MATKA BOSKA ZIELNA, LABOLATORIUM, MACKENZIE, KLON, FOLKSDOJCZ, PERFORACJA, PIÓROPUSZNIK STRUSI, ABDERA, PRZEPAD, REKIN CHOCHLIK, MAŁOPOLSKOŚĆ, MITYCZNOŚĆ, SER PARMEŃSKI, KOMPLET, WIELKA RUŚ, NIEDOSTĘPNOŚĆ, ZABÓR, PIĘTKA, WIELONARODOWOŚĆ, OKUPACJA, DOLNOSASKI, WIEWIÓRECZNIK POSPOLITY, WIELKOŚĆ, ŚWIADECTWO, BURZYK, NASOSZNIK TRZĘŚ, PIONIER, CZESZCZYZNA, WYDATKI INWESTYCYJNE, KAMIKAZE, NIEUPRZEJMOŚĆ, PRUSACZKA, ZAPRAWA, WSZETECZNOŚĆ, PUSZCZYK, MACEDONIA, JEDNOROCZNOŚĆ, SYMETRYCZNOŚĆ, KREDYT KONTRAKTOWY, MROŻONKA, HYPERODAPEDON, LIMKI, MOZA, MULTILATERALIZM, OLEJ Z OLIWEK, KONSULAT, KRZYŻAK DWUBARWNY, SAMOA AMERYKAŃSKIE, SYGNATARIUSZ, VOLKSDEUTSCH, NUMIDA, KLIMAKS, KATASTROFA KOSMICZNA, KABOTAŻOWIEC, ETAT, KOMISARZ, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, JEDENASTA MUZA, ZAKRĘCENIE SIĘ, ZAJĄCE, OSZCZĘDNOŚĆ, PRACOWNIK, AUTOCHTONIZM, LISTA KRAJOWA, PRZESADNOŚĆ, WYANDOT, WIELKOROSJA, PODEJŹRZON MARUNOWY, ADMINISTRACJA MORSKA, PRZYDANKA, STAROŻYTNY RZYMIANIN, GŁOWA PAŃSTWA, HIPOTEZA SUSLINA, GRYZOŃ, KOMISJA BUDŻETOWA, PROPINACJA, SEKCJA, ŁĄCZNIK, UMIEJĘTNOŚĆ TWARDA, BACHATA, KASKADA, ARYTMIA, KASZALOT MAŁY, CUDEŃKO, KIELISZECZEK, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, PROTEKTORAT, BIEGUN ZIMNA, GUJANA FRANCUSKA, CZOP, UNDERGROUND, POWTÓRZENIE, ARCHIDIECEZJA, NAUCZANIE ŁĄCZNE, GRUPA PRZYJAŹNI, PARALAKSA, PĘPOWNIK, AMITRYPTYLINA, KIJ, DYREKCJA, EKSPIRACJA, WSPÓŁUCZENNICA, DZIĘCIOŁ, FARMAKODYNAMIKA, MILREJS, ZIELONA GRANICA, SUSZARKA, ZASILANIE SIECIOWE, TRONIK, KOSMOBIOLOGIA, STABILIZACJA, KOŃCOWOŚĆ, CZECHOSŁOWAK, RUCH BEZWIZOWY, DERELIKCJA, KREMOWOŚĆ, KRAŃCOWOŚĆ, WĘZINA, MISJONARZ, PATOGENNOŚĆ, PREZENTER, PORT MORSKI, EKSKLAWA, KARAFKA, DZIĘCIOŁ, ABSOLUTYZM OŚWIECONY, OKULARY 3D, NAMIESTNIK, MĄKA ORKISZOWA, CESARSTWO, PULA GENETYCZNA, AKTUALIZM, RADA GABINETOWA, LIRYCZNOŚĆ, ZIMORODEK, KOMAT, JUDASZ, KARTA PRZETARGOWA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, TAPIR GÓRSKI, FAETON, ANDRUS, GOSPODARSTWO KRAJOWE, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, AMBASADOR, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, SYMETRIA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, OBIEKTYWIZM, MŁODZIEŃCZOŚĆ, TETRARCHIA, WŁADZA SUWERENNA, KRUCZOŚĆ, HEGEMONICZNOŚĆ, SPOKOJNOŚĆ, MARABUT AFRYKAŃSKI, AMAZONKA, MITYNG, KOJEC, NOWOBOGACKI, DOMINIUM BRYTYJSKIE, CYKADA, NERWIZM, DYSKWALIFIKACJA, DERYWAT MODYFIKACYJNY, MEWKA, KARKOŁOMNOŚĆ, SZEJKAT, OSZOŁOMSTWO, POTWIERDZENIE, AUT, ?JUTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.058 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIENIE OD KOLONIA (TERYTORIUM POZA JAKIMŚ PAŃSTWEM ZALEŻNE OD TEGO PAŃSTWA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIENIE OD KOLONIA (TERYTORIUM POZA JAKIMŚ PAŃSTWEM ZALEŻNE OD TEGO PAŃSTWA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOLONIJKA zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOLONIJKA
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) (na 9 lit.).

Oprócz ZDROBNIENIE OD KOLONIA (TERYTORIUM POZA JAKIMŚ PAŃSTWEM ZALEŻNE OD TEGO PAŃSTWA) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - ZDROBNIENIE OD KOLONIA (TERYTORIUM POZA JAKIMŚ PAŃSTWEM ZALEŻNE OD TEGO PAŃSTWA). Dodaj komentarz

7×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast