Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: STAN CZEGOŚ (ZWŁASZCZA PAŃSTWA), KTÓRE JEST NIEZALEŻNE, WOLNE, SUWERENNE

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AUTONOMIA to:

stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 9 lit.)AUTONOMICZNOŚĆ to:

stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 14 lit.)AUTONOMIZM to:

stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 10 lit.)NIEZALEŻNOŚĆ to:

stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 12 lit.)NIEZAWISŁOŚĆ to:

stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 12 lit.)SAMOOKREŚLENIE to:

stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 14 lit.)SAMORZĄDNOŚĆ to:

stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN CZEGOŚ (ZWŁASZCZA PAŃSTWA), KTÓRE JEST NIEZALEŻNE, WOLNE, SUWERENNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.397

STREFA EURO, POWINNOŚĆ, REKALKULACJA, CENZUS WYBORCZY, AROGANT, MŁODZIAK, FAŁSZYZM, RODZIMOŚĆ, NIEDBALSTWO, EGZAKCJA, URLOP MACIERZYŃSKI, PIERWSZOŚĆ, SYGNAŁ RADIOWY, INDOEUROPEJCZYK, ŁOPATA, MIKROSKOP WARSZTATOWY, NAROWISTOŚĆ, FUNKCJA RZECZYWISTA, POLE BEZWIROWE, WYKRÓJ, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, ZIARNKO, WONNOŚĆ, ORLICA, PIELGRZYMKA, DYSTANS, NABÓJ BOJOWY, BLOK, HIPERALGEZJA, PRZERYWACZ, NIEDORZECZNOŚĆ, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, BARWINEK POSPOLITY, KOMÓRECZKA, PÓŁWYSEP, GRZYB ZŁOTAWY, NIECZYNNOŚĆ, STRAŻNIK, GEOFIT, PIECZYNG, MOC, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, KORMOFITY, JAWA, PRZEŚCIERADŁO, HAMULEC CIĘGNOWY, KRIONIKA, FANFARON, WSTECZNY BIEG, SIECZKA, USTAWODAWCA ZWYKŁY, DAMAN, JUNDIAI, WARSTWA JASNA, PRZECHÓW, FAKTYCZNOŚĆ, MULTIKULTURALIZM, TAJEMNICZOŚĆ, AMORFICZNOŚĆ, SZEREG NEPTUNOWY, ZBRODNIA, SUTEK, CYRK, NAZWA ZWYCZAJOWA, ŚWIADECTWO, ROMBOŚCIAN, NAGOŚĆ, SERWETECZKA, RÓWNIK NIEBIESKI, FILAKTERIE, DOBRO PRYWATNE, TABUN, NIEOKRZESANIEC, BIAŁORUSZCZYZNA, TURANIZM, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, RACJONALIZM NATURALISTYCZNY, OKRZYK, PODŚCIELISKO, WZW G, CHROPAWOŚĆ, PRZYCZYNEK, JEZIORO DYSTROFICZNE, OKRUTNOŚĆ, SZEKEL, BOŚNIACKOŚĆ, KOCIE OKO, RUMUNKA, BAZYLISZEK, ŁADNA HISTORIA, OKRĘT DESANTOWY, MOLTON, TAG, FILAMENT, KSIĘGA WIECZYSTA, PŁANINA, APOSTOŁ, GNIAZDKO, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, TRASZKA ZWYCZAJNA, PROSTOMYŚLNOŚĆ, KOCANKA WŁOCHATA, SMARKULA, KWARTET, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, KLAUSTROFOBIA, RADAR DOPPLEROWSKI, FORMA, UPALNOŚĆ, OBSERWACJA, SOCJOLOGIA PUBLICZNA, ROMANISTA, WŁÓKNO, SPRAWDZIAN, SOBACZE ŻYCIE, KWAS LIZERGINOWY, K.K, FIKCJA LITERACKA, TKANKA MIĘKKA, CZELESTA, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, CHROPOWATOŚĆ, OCZKO, WYDMUCHIWACZ, SŁOWOTWÓRSTWO SYNCHRONICZNE, FULAR, KOMIN PŁACOWY, ZAZNAJOMIENIE, WARTOŚĆ, ZGODNOŚĆ, SPINKA, MYDELNICZKA, OPOKA, REKOMPILACJA, OBEJŚCIE, BRACHYCEFALIA, ZAGRYWKA, NASIADÓWKA, POŻAR, OSTRY KURS, RZUT RÓWNOLEGŁY, PODOSTATEK, BOMBONIERA, RETROGRADACJA, NEPOTYSTA, KOZERA, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, NIEZAMOŻNOŚĆ, TRAGIZM, SYSTEM INFORMATYCZNY, POMARAŃCZA, WĘDKA, CHROPAWOŚĆ, KALKA KREŚLARSKA, SAMODESTRUKCJA, EUFONIA, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, PARSZYWOŚĆ, BEZBOLESNOŚĆ, ILUZYJNOŚĆ, DROGA KOLEJOWA, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, EKSPARTNER, TŁUMACZ, LEPSZOŚĆ, BEZPARDONOWOŚĆ, ŚWIT, CIENIAS, WYTWÓRNIA, NIELUDZKOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, OGNIK SZKARŁATNY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, POWAŻNOŚĆ, RÓWNOWAGA OGÓLNA, RUS, POLE ELEKTRYCZNE, WIELOKROTNOŚĆ, ZARODZIOWCE, TATARKA, TERAPIA BEHAWIORALNA, KECZUP, SEJM ROZBIOROWY, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, FASOLA ZŁOTA, DAWKA, MNOŻNA, CZUŁOŚĆ, URODZAJ, GRZYB OKAZAŁY, ŻYWIOŁ, NIEAKTUALNOŚĆ, RESET, TELESKOP, KONDYCJONALIZM, KOMÓRKA SOMATYCZNA, WSTRZĄS, PELYKOZAURY, AMERYKAŃSKOŚĆ, ZRZYNKA, WIEK POPRODUKCYJNY, KURDYSTAN, SIMOLESTES, SENTYMENTALNOŚĆ, KLON, GRZECZNOŚĆ, DZIAŁO ELEKTRONOWE, WYWROTKA, PRUSACZKA, SZWEDZKI PÓŁMISEK, WROCŁAWSKOŚĆ, AEDICULA, OPINIA, KOMENTARZ, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, STAN SUROWY, PRZYBŁĘDA, DETEKTORYSTKA, POZABIBLIJNOŚĆ, OBWISŁOŚĆ, USTAWKA, KLĘK PROSTY, PLECHOWIEC, PROCES POLITROPOWY, WAMPIR, SUPERNOWA TYPU IB, POKREWIEŃSTWO, PRAWOMOCNOŚĆ, KOLORKI, PRZYCZYNA FORMALNA, BOŻE NARODZENIE, HERMETYCZNOŚĆ, SŁUSZNOŚĆ, TUMAN, PRZEMIANA POLITROPOWA, PORZĄDNOŚĆ, BEZSIŁA, MAKABRA, KWASOTA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, GMT, PRZEZNACZENIE, BEZKRÓLEWIE, TORBA, USŁUGI NIEMATERIALNE, GOLONKA, BŁONA LOTNA, BIELMO, REGENERACJA, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, NAMIAR, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, DYM, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, FILTRACJA, MIEJSCOWY, PUKAWKA, TWIERDZENIE PITAGORASA, APOKRYFICZNOŚĆ, WODNIAK, KLISZKA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, REZYDUUM, PLUGAWOŚĆ, TEREN ZAMKNIĘTY, ANTYSYJONISTA, MAGNES, ROZWIĄZŁOŚĆ, PRYSZNIC, SKŁAD, MALAJALAM, KOSTIUM, FIGA Z MAKIEM, KRAKÓW, AJENCJA, BOCZEŃ, LIGA JĘZYKOWA, OPERATOR UNITARNY, WOLICJONALNOŚĆ, NEGACJONIZM, KORAL MADREPOROWY, ŚWIADOMOŚĆ, ZMYŚLNOŚĆ, POGOŃ ZA RENTĄ, RUMUN, LUDEK, HOLOPROJEKTOR, ABSMAK, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, KPINA, MODELOWOŚĆ, PRZYPADŁOŚĆ, PIĘĆDZIESIĄTKA, APARAT, TURBINA GAZOWA, GŁUPOTA, PROEPIDEMIK, PŁAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.397 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: STAN CZEGOŚ (ZWŁASZCZA PAŃSTWA), KTÓRE JEST NIEZALEŻNE, WOLNE, SUWERENNE to:
Hasło Opis krzyżówkowy
autonomia, stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 9 lit.)
autonomiczność, stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 14 lit.)
autonomizm, stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 10 lit.)
niezależność, stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 12 lit.)
niezawisłość, stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 12 lit.)
samookreślenie, stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 14 lit.)
samorządność, stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AUTONOMIA
stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 9 lit.).
AUTONOMICZNOŚĆ
stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 14 lit.).
AUTONOMIZM
stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 10 lit.).
NIEZALEŻNOŚĆ
stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 12 lit.).
NIEZAWISŁOŚĆ
stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 12 lit.).
SAMOOKREŚLENIE
stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 14 lit.).
SAMORZĄDNOŚĆ
stan czegoś (zwłaszcza państwa), które jest niezależne, wolne, suwerenne (na 12 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x