SYSTEM LOGICZNY, W KTÓRYM ZMIENNA, NA KTÓREJ OPARTY JEST KWANTYFIKATOR, MOŻE BYĆ ELEMENTEM PEWNEJ WYBRANEJ DZIEDZINY (ZBIORU), NIE MOŻE NATOMIAST BYĆ ZBIOREM TAKICH ELEMENTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU to:

system logiczny, w którym zmienna, na której oparty jest kwantyfikator, może być elementem pewnej wybranej dziedziny (zbioru), nie może natomiast być zbiorem takich elementów (na 33 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM LOGICZNY, W KTÓRYM ZMIENNA, NA KTÓREJ OPARTY JEST KWANTYFIKATOR, MOŻE BYĆ ELEMENTEM PEWNEJ WYBRANEJ DZIEDZINY (ZBIORU), NIE MOŻE NATOMIAST BYĆ ZBIOREM TAKICH ELEMENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.946

ANTYLIBERALIZM, FINEZYJNOŚĆ, NOCEK OSTROUCHY, KARŁĄTKOWATE, NOŚNA, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, DOŻYWOCIE, PRZEDSZKOLE, TRIAL, BARCZATKA, KOTEWKOWATE, ZLOT GWIAŹDZISTY, TURBINA PROMIENIOWA, JEZIORO DYSTROFICZNE, UNISTA, OBSZCZYMUREK, KRETOJEŻE, KWARTET, WSPÓŁISTNIENIE, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, NIEŚMIAŁOŚĆ, TABLICA CAYLEYA, PODATEK TOBINA, RZEKA ROZTOKOWA, DŁAWIK, WSZECHMOCNOŚĆ, TUKAN, ŻAŁOSNOŚĆ, MINÓG RZECZNY, DYMENSJA, REWOLUCJA, KARTON, DATARIA, NIEJEDNOLITOŚĆ, SKINIENIE, HACZEK, SZCZEROŚĆ, REIFIKACJA, EGZAMIN, OBROTNICA, ROMBOEDR, AMATOR, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, STYLIZACJA, ODSTRZAŁ, PRZEKOPNICA DŁUGOWIDEŁKOWA, RÓŻA SKOCZKOWA, HISZPANKA, ROBOTA, BROŃ BIAŁA, LENIUCH OSPAŁY, WŁÓKNIAK TWARDY, OHYDZTWO, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, POKER ROZBIERANY, CZAPLA ZMIENNA, SYSTEM ARGENTYŃSKI, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, WYBIEG, GÓRALKI, PRZYSADZISTOŚĆ, MODEL, NIEOFICJALNOŚĆ, MACIERZ ANTYSYMETRYCZNA, DYPTYCH, BERYL, ÓSEMKA, ZASIADKA, KORALNIKI, TAPIROWATE, INTERWIZJA, PROCES JEDNOSTKOWY, KMIOT, PRZODOMÓŻDŻE, BBS, AFEKTYWNOŚĆ, ZAWIESZENIE POJAZDU, RYNEK NABYWCY, MINIALBUM, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, CEBULANKA, ORGANIZACJA MIĘDZYBRANŻOWA, PODKOWIEC ŚRÓDZIEMNOMORSKI, SILNIK BENZYNOWY, NIECZYNNOŚĆ, MAKABRYCZNOŚĆ, SZCZAWIK, KLĄSKAWKA, WYPŁYW, BŁĄD LOGICZNY, PROWOKACYJNOŚĆ, POWIĘŹ, LORAN, SAMOGŁOSKA NISKA, FILOLOGIA ROSYJSKA, NIESKALANOŚĆ, KARTKA, MODRASZEK REBELA, CZTERNASTOLECIE, CERAPOD, SZAMOTANINA, MACZUŻNIKOWATE, AWANTURNICA, AUDYTOR, MIKROSPOŁECZEŃSTWO, SPOINA, PUSZCZYK, TAMBURA, BAWÓŁ MINDORSKI, KRZYŻODZIÓB, AKORDEON, GRODZA, DANIE CZARNEJ POLEWKI, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, CHOROBA BERGERA, RULETKA, DEDUKCJA, LOSOWANIE PROSTE, PRZERWA ENERGETYCZNA, ODPYLNIA, PRIORYTET, REKULTYWACJA, LEKTURA, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, BOLSZEWIZM, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, NARRACYJNOŚĆ, GATUNEK ZBIOROWY, POWIEŚĆ GOTYCKA, PRZEZORNOŚĆ, OSTROGONY, ŚWIATŁO, CIAŁO DOSKONALE PRZEZROCZYSTE, TYSIĄCKROTNOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, GUGLE, RAMDYSK, ZUCHWAŁOŚĆ, TAJEMNOŚĆ, POLAK, AUGUSTIANIE, AUTONOMIA, ARTYSTKA, SCHEAT, MARSZ, AEROZOL, TOALETA, ŚLUB CYWILNY, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY, PŁAZY OGONIASTE, DRIP, BRAMKA LOGICZNA, POLIANDRIA, KREDYT ROLOWANY, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, LODOWIEC SZELFOWY, FORMAT, CHARLESTON, BRONCHOGRAFIA, AREKA KATECHU, SIATKA POJĘCIOWA, GEODEZJA OGÓLNA, TOKSYNA SINICOWA, PROTOZUCH, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, GOTOWALNIA, KOLCOSTERNIK MALGASKI, ROZMEMŁANIE, KERMESYT, CĘGOSTEREK OBROŻNY, NIENOWOCZESNOŚĆ, WSZETECZEŃSTWO, BOJOWNIK, LAMPARCIKI, JARZYNIAK, JEMIOŁUSZKA, CHARAKTERYSTYKA, ZBIÓR WYPUKŁY, NOGA, CZUBACZE, CIRROCUMULUS, ZAPYCHACZ, MAKATKA, SEJM KONWOKACYJNY, TWIERDZENIE, DZIK, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, BŁĄD AKCYDENTALIZACJI, POWIEŚĆ MIŁOSNA, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, KIMONO, JĘZYK GURAGE, PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY, SYSTEM DECYMALNY, MAŁOŚĆ, HUMANIZACJA PRACY, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, POLONISTYKA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, KRYTERIUM CAŁKOWE, TRAWY, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, WULKAN TARCZOWY, PRACOHOLIK, DIPLOPIA, FUNKCJE ELEMENTARNE, PLAZMA, GUMA BALONOWA, REGUŁA, MITSUKURINA, SYSTEM SYMBOLICZNY, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, SYSTEM AUTONOMICZNY, GEOMETRIA FRAKTALNA, BUZKASZI, POLIHISTORIA, POLE BEZŹRÓDŁOWE, HARTOWNOŚĆ, URZĄD SKARBOWY, KRĘGARSTWO, PIERWSZOŚĆ, SWATKA, ARESZT TYMCZASOWY, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, ALOCHTON, MANDŻURSKI, JAPOŃSKOŚĆ, FALKA DAUBECHIES, BEZPOŚREDNI CEL INFLACYJNY, BRZOZOWATE, HIPOSTYL, KRÓTKOODWŁOKOWE, NIEZROZUMIAŁOŚĆ, ZRZĄDZENIE LOSU, UKŁAD CYFROWY, UCHWYT, STWARDNIENIE ROZSIANE, DEKLINACJA NIJAKA, NIEPRZYSTOJNOŚĆ, KONIDIUM, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, ŁONO, MONUMENT, MACIERZ RZECZYWISTA, DEMÓWKA, PRAKTYCZNOŚĆ, LAMPA KARBIDOWA, DZIELNA, IGLICZNY MECHANIZM UDERZENIOWY, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, ŻYCIODAJNOŚĆ, ZYSK INFLACYJNY, KONFLIKT TRAGICZNY, TYLCZAK ŁUKOWY, WIELORDZENIOWOŚĆ, JĘZYK SOGDYJSKI, KĘDZIERZAWKA, TRÓJSTRONNOŚĆ, ELIMINACJA, RATOWNICTWO, FUNKIA BIAŁOOBRZEŻONA, HAUCH, KARBIDÓWKA, PRZETWORNIK, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, POSTÓJ LODOWCA, SZALEŃSTWO, BOMBA EKOLOGICZNA, GRAF SPÓJNY, KOREAŃSKI, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, PC, TRUD, ADRES LOGICZNY, SĘK, OSTATNIA PROSTA, KRĘPACZKI, GIPS, CENOBIORCA, PLUS, GOOGLE INC, WYPOŻYCZALNIA WIDEO, NIELOGICZNOŚĆ, ELEMENTY, EDIAKAR, WYŻYNY, ŻUBR NIZINNY, RUSKI, OTWARTOŚĆ, OŁTARZYK, ZESKOK, KARMA, ENERGICZNOŚĆ, RELACJA DWUARGUMENTOWA, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, JEJMOŚCIANKA, LAOTAŃSKI SZCZUR SKALNY, KOLCZATKOWATE, ?KANKAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.946 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM LOGICZNY, W KTÓRYM ZMIENNA, NA KTÓREJ OPARTY JEST KWANTYFIKATOR, MOŻE BYĆ ELEMENTEM PEWNEJ WYBRANEJ DZIEDZINY (ZBIORU), NIE MOŻE NATOMIAST BYĆ ZBIOREM TAKICH ELEMENTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYSTEM LOGICZNY, W KTÓRYM ZMIENNA, NA KTÓREJ OPARTY JEST KWANTYFIKATOR, MOŻE BYĆ ELEMENTEM PEWNEJ WYBRANEJ DZIEDZINY (ZBIORU), NIE MOŻE NATOMIAST BYĆ ZBIOREM TAKICH ELEMENTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU system logiczny, w którym zmienna, na której oparty jest kwantyfikator, może być elementem pewnej wybranej dziedziny (zbioru), nie może natomiast być zbiorem takich elementów (na 33 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU
system logiczny, w którym zmienna, na której oparty jest kwantyfikator, może być elementem pewnej wybranej dziedziny (zbioru), nie może natomiast być zbiorem takich elementów (na 33 lit.).

Oprócz SYSTEM LOGICZNY, W KTÓRYM ZMIENNA, NA KTÓREJ OPARTY JEST KWANTYFIKATOR, MOŻE BYĆ ELEMENTEM PEWNEJ WYBRANEJ DZIEDZINY (ZBIORU), NIE MOŻE NATOMIAST BYĆ ZBIOREM TAKICH ELEMENTÓW sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - SYSTEM LOGICZNY, W KTÓRYM ZMIENNA, NA KTÓREJ OPARTY JEST KWANTYFIKATOR, MOŻE BYĆ ELEMENTEM PEWNEJ WYBRANEJ DZIEDZINY (ZBIORU), NIE MOŻE NATOMIAST BYĆ ZBIOREM TAKICH ELEMENTÓW. Dodaj komentarz

1+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast