INSTRUMENT STRUNOWY SZARPANY Z PUDŁEM REZONANSOWYM, GRYFEM I PROGAMI NA PODSTRUNNICY; WYKONYWANY JEST Z DREWNA, MA ZWYKLE CZTERY STRUNY, OBECNIE NAJCZĘŚCIEJ METALOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAMBURA to:

instrument strunowy szarpany z pudłem rezonansowym, gryfem i progami na podstrunnicy; wykonywany jest z drewna, ma zwykle cztery struny, obecnie najczęściej metalowe (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TAMBURA

TAMBURA to:

rodzaj azjatyckiej lutni, używany również w krajach bałkańskich (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INSTRUMENT STRUNOWY SZARPANY Z PUDŁEM REZONANSOWYM, GRYFEM I PROGAMI NA PODSTRUNNICY; WYKONYWANY JEST Z DREWNA, MA ZWYKLE CZTERY STRUNY, OBECNIE NAJCZĘŚCIEJ METALOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.739

NAKTUZ, UBOGOŚĆ, GITARA, ZŁOTE RUNO, MODRASZEK BAGNICZEK, APOKRYFICZNOŚĆ, PĘTLA, MINÓG RZECZNY, RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, OGIEŃ I WODA, SPORT EKSTREMALNY, GUDOK, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, GZYMS, NAJDUCH, RETORYCZNOŚĆ, MEDYCYNA REGENERACYJNA, DZIESIĘCIONOGI, PLASTYKA, OSTRÓG FORTECZNY, KROWIENIEC, ŚWIATŁO DŁUGIE, INIEKCYJNOŚĆ, GZYMS, DORSZ BAŁTYCKI, MYSZORYJKI, ZAMR, EDYKUŁA, SZKUNER, PRAPŁETWIEC, DOLAR ANTARKTYKI, ŚMIESZKA, DIAGNOSTA, ANONIMOWOŚĆ, KUPRÓWKA, PUSTY DŹWIĘK, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, TEREN OTWARTY, ZAPYCHACZ, BRZĘKADŁO, OBLĘŻENIEC, KOMPANIA WARTOWNICZA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, GORZKI RYDZEK, SZACHY CZTEROOSOBOWE, MAJACZENIE, WODA HIPEROSMOTYCZNA, RAPORT, UKRAINA KIJOWSKA, BRABANSONA, RYNSZTOK, OSŁONOWOŚĆ, TERAKOTA, WOW, COCKTAIL, BEGUINE, SAKLA, MIODNIK, ŚWIERGOT, KOŃ HUCULSKI, FOLIAŁ, KAPKA, WYRÓWNANIE, SINGIEL, PRZEŚCIERADŁO, ENERGICZNOŚĆ, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, PACHYPLEUROZAUR, BAWOLEC, KLAWESYN, BASEN, AMBRAKIA, CZWORONÓG, BĘBEN SZCZELINOWY, ŻYRAFA, SPÓDNICZKA, NORMATYWISTA, UPOJNOŚĆ, PACHOŁ, KONDENSATOR, REFLEKTOR, POLAROGRAFIA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, PILARKA, IKONOGRAFIA, DYWANOKSZTAŁTNE, SZCZUDŁO, IMPAS, FLUNITRAZEPAM, SPACEREK, BELECZKA, KOMPUTER KWANTOWY, UTWÓR WKŁADOWY, NANOŚNIK, STUDIO FOTOGRAFICZNE, KAPELUSZ GÓRALSKI, POWŁÓCZYSTOŚĆ, KLUSKI ŚLĄSKIE, GARBNIK, PAPROCIE, CYJANOŻELAZIAN(II), INTERMEZZO, PERFUZJA, GODZINA LEKCYJNA, DZIEŃ DZISIEJSZY, SPOT REKLAMOWY, ADWOKAT DIABŁA, NAROWISTOŚĆ, ODNOWA BIOLOGICZNA, GILOTYNA HUME'A, WROTA, PRZYZNAWALNOŚĆ, DZIEŁO POŚREDNIE, CZWÓRKA, TORUS, ŁADNOŚĆ, LAWA PODUSZKOWA, IDEALNOŚĆ, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, WIEK PROKREACYJNY, IMPULSYWNOŚĆ, GIEMZA, TURBINA PAROWA, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, HURON, KUTYKULA, POMROWICOWATE, HELIKON, MEA, KATASTROFALNOŚĆ, LITURGIA, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, TAMPON, SUPERWAJZOR, KRAKUSKA, DZIKARZ, LOK AGNESI, KOCIE OKO, BĘBENEK BASKIJSKI, RAJFURSTWO, DRASTYCZNOŚĆ, CEWA NERWOWA, EXLIBRIS, POWYWRACANIE, TWIERDZENIE COSINUSÓW, SZEWRON, DESKA, CAP, MLECZ, ZALEŻNOŚĆ, BEZNADZIEJA, IMMUNOSUPRESJA, ROZKOSZNIACZEK, MARCÓWKA, AKT OSKARŻENIA, BEZSENSOWNOŚĆ, SKROMNISIA, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, ZBIÓR, BIAŁOUSZKA, DYKTATURA, OMŁOT, KRATER WULKANICZNY, KOMPENSATOR CIEPLNY, DEFENSOR, DOM, DANTEJSKA SCENA, ELEKTROFON, WIĘZIEŃ, MIAŁ, BATY, IDEALIZACJA, ODDZIAŁ, 2-AMINOETANOL, FUTBOL AMERYKAŃSKI, TELESKOP ZWIERCIADLANY, BEZIDEOWOŚĆ, BEZGOTÓWKOWOŚĆ, JĘZYK WEWNĘTRZNY, BEŁKOTLIWOŚĆ, DZBANEK, HORDA, GAMBIR, PORZĄDNOŚĆ, FANFARA, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, PLEWA, DRASTYCZNOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, NIEAKTUALNOŚĆ, RELACJA ZWROTNA, KRÓLEWICZĄTKO, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, DREWKO, BELWEDER, KARMIDŁO, PRONATALIZM, SZLACHCIĄTKO, SYNTEZA, DZIÓB, PARKAN, ŚMIGŁOWCOWIEC, KUC HACKNEY, OCTAN, KOLBOWIEC OLCHOWY, SAMARKA, NARAMIENNICA, KING, NEGOCJACJA, DOROSŁOŚĆ, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, FUJARKA, INSTRUMENT, WIDELEC, REZYDENT WYWIADU, INSIMBI, NAUKI O ZIEMI, KONTRDEMONSTRACJA, GOŁĄBKA, LAMINAT, PLACEK AMERYKAŃSKI, TRANSPORTEREK, GARDZIEL, SUPERPRZEBÓJ, PITU PITU, KUBEK, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, REZONATOR KWARCOWY, ŻYWICA, LAMPA BENZYNOWA, ŚWIĘTO RZYMSKIE, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, SYGNAŁ DYSKRETNY, KLIENT, KREMOGEN, LISTWA, MONOPARTYJNOŚĆ, DIODA OSTRZOWA, PONURNIK, PĘDNIK AZYMUTALNY, SPROŚNOŚĆ, ZDŻAR, RYBA, WAŁECZEK, SIKORY, SANDAŁOWIEC, ZASADA KOMPOZYCYJNA, ARMEŃSKI, FOSFATYDYLOCHOLINA, PROREKTOR, DOBRODUSZNOŚĆ, ORONGO, CIENIAS, ZARZEWIE, PENDŻABSKI, DEWETYNA, KASZANA, JĄDRO, ODWRACACZ CIĄGU, MISIAK, SPÓŁKA PUBLICZNA, PLEŚNIAWKA, PIASECZNICA, UWERTURA, KNEDLIK, NAFTOWNICTWO, PIANOGAZOSTYLIKAT, NADAJNIK TELEWIZYJNY, ŁOŻYSKO GAZOWE, CHIKUWA, ŻYCIODAJNOŚĆ, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, ODMIENNOŚĆ, POLSKOŚĆ, CEMBROWANIE, SZARA MYSZKA, HULA, SEKCJA RYTMICZNA, MARYJNOŚĆ, KRAWĘŻNICA, PARKIET, POSTING, BŁYSK, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, FORMALISTA, LABOLOGIA, NIECIEKAWOŚĆ, APOSTEL, GUGIEL, AUTOTELICZNOŚĆ, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, KOŃ ŁOWICKO-SOCHACZEWSKI, SITAK, REGRESJA LOGISTYCZNA, SZYMPANS, WYSPA, CZYN SPOŁECZNY, ?SZAFOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.739 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INSTRUMENT STRUNOWY SZARPANY Z PUDŁEM REZONANSOWYM, GRYFEM I PROGAMI NA PODSTRUNNICY; WYKONYWANY JEST Z DREWNA, MA ZWYKLE CZTERY STRUNY, OBECNIE NAJCZĘŚCIEJ METALOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INSTRUMENT STRUNOWY SZARPANY Z PUDŁEM REZONANSOWYM, GRYFEM I PROGAMI NA PODSTRUNNICY; WYKONYWANY JEST Z DREWNA, MA ZWYKLE CZTERY STRUNY, OBECNIE NAJCZĘŚCIEJ METALOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAMBURA instrument strunowy szarpany z pudłem rezonansowym, gryfem i progami na podstrunnicy; wykonywany jest z drewna, ma zwykle cztery struny, obecnie najczęściej metalowe (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAMBURA
instrument strunowy szarpany z pudłem rezonansowym, gryfem i progami na podstrunnicy; wykonywany jest z drewna, ma zwykle cztery struny, obecnie najczęściej metalowe (na 7 lit.).

Oprócz INSTRUMENT STRUNOWY SZARPANY Z PUDŁEM REZONANSOWYM, GRYFEM I PROGAMI NA PODSTRUNNICY; WYKONYWANY JEST Z DREWNA, MA ZWYKLE CZTERY STRUNY, OBECNIE NAJCZĘŚCIEJ METALOWE sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - INSTRUMENT STRUNOWY SZARPANY Z PUDŁEM REZONANSOWYM, GRYFEM I PROGAMI NA PODSTRUNNICY; WYKONYWANY JEST Z DREWNA, MA ZWYKLE CZTERY STRUNY, OBECNIE NAJCZĘŚCIEJ METALOWE. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast