ODMIANA SZTUKI ABSTRAKCYJNEJ, KTÓREJ CELEM JEST WYWOŁANIE ILUZJI RUCHU I PRZESTRZENNOŚCI PRZEZ DYNAMIKĘ BARW I RYTMÓW, TERMIN WPROWADZONY W 1964 R. W USA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OUDRY to:

odmiana sztuki abstrakcyjnej, której celem jest wywołanie iluzji ruchu i przestrzenności przez dynamikę barw i rytmów, termin wprowadzony w 1964 r. w USA (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ODMIANA SZTUKI ABSTRAKCYJNEJ, KTÓREJ CELEM JEST WYWOŁANIE ILUZJI RUCHU I PRZESTRZENNOŚCI PRZEZ DYNAMIKĘ BARW I RYTMÓW, TERMIN WPROWADZONY W 1964 R. W USA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.046

JEJMOŚCIANKA, TELEWIZJA, REGRESJA LOGISTYCZNA, DIAKONAT, NIDA, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, GROPIUS, ULEPSZACZ, PRZEDAWCZYK, SILNIK INDUKCYJNY, FOTOGRAFIA ARTYSTYCZNA, WYDRA, ÚLAIRE, IGM, GRA KARCIANA, BATON, PRZYCZYNEK, SARSAT, BIAŁE KOŁNIERZYKI, KORYFEUSZ, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, AMBITNOŚĆ, ROK JUBILEUSZOWY, UKRAIŃSKOŚĆ, BRAT KRWI, POLARYZACJA ŚWIATŁA, BUMER, ANTYMONARCHISTA, BEZPARDONOWOŚĆ, EWOLUCJA, TRYSKAWKA, ESCUDO PORTUGALSKIE, WYBRANIEC, SCENOPIS, TĘGA GŁOWA, PÓŁPRZEWODNIK, MIÓD PSZCZELI, DZIENNIK ODBIORCZY, SNICKERS, CENTRALA, CZARCIE NASIENIE, KLISZA, MINÓG TRÓJZĘBNY, MAKAK MAGOT, TENORKA, ARCHEOLOGIA, ŁAWA TORTUR, RONDELA, OSŁONOWOŚĆ, STEP AMERYKAŃSKI, ROLLS-ROYCE, PIEPRZ AFRYKAŃSKI, ASTATYZM, TRACICIEL, CHRONOMETR OKRĘTOWY, CZOŁO LODOWCA, GENTELMAN, PUSTELNIA, SZYSZAK HUSARSKI, OPOKA, NEURON LUSTRZANY, POŁUDNIK MAGNETYCZNY, PRZYSŁÓWEK, SKRUB, KONDRACKI, SYNTEZATOR, ZABUDOWA MIEJSKA, LUBIEŻNOŚĆ, GRZBIETORODY, SIŁA AERODYNAMICZNA, FOLKSDOJCZ, NAROST, FUZJA JĄDROWA, NAGŁOŚNIENIE, PODKŁAD GEODEZYJNY, EKSKRET, BANKOWÓZ, PREZENTACJA, FARMAKOEKONOMIKA, PADACZKA ODRUCHOWA, SAMBENITO, CZEŁKOWSKA, ABRAZJA, BUFET, MUNDANIA, MODEL HERBRANDA, RADIOSYGNAŁ, KIEROWALNOŚĆ, PODMIOT DOMYŚLNY, ŁOMOT, NEUROPROTEKCJA, KANCLERZ FEDERALNY, BINOKLE, MOC, AKADEMICKOŚĆ, SZANKROID, TYBINKA MAŁA, MIESZANKA, RELACJA ZWROTNA, OPOKA, LEASING FINANSOWY, TRĄBKA, KISZKA STOLCOWA, KOLUR, GUL, OPERA, REGENERATOR, PRZEDSTAWIENIE, ŁUK NADOCZODOŁOWY, BAJA, ZAKŁADKA, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, HAMULEC WIRNIKOWY, NIEWYRAŹNOŚĆ, RUBEL BIAŁORUSKI, MAJORAT, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, LEKKOATLETYKA, SPÓŁGŁOSKA DŹWIĘCZNA, KLON, BĄBELEK, KONSTYTUCJA, DOJRZAŁOŚĆ, SPEKTAKL, BOLA, RYCERSKOŚĆ, CIEPŁO, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, DUSZA TOWARZYSTWA, WIERTNICZY, EFEKT WPIERANIA, KWARC DYMNY, SUBTELNOŚĆ, MAPA DROGOWA, FOSFORYLACJA SUBSTRATOWA, OSIOWCE, ESCUDO GWINEJSKIE, OKRĄGŁOGŁOWY, SAMOLOT BOMBOWY, ZUPA Z GWOŹDZIA, CHOROBA PFEIFERA-CHRISTIANA-WEBERA, SPŁYWNIK, HERMA, STWIERDZENIE, SUPERKLIENT, ZATRZYMANIE, SZTURWAŁ, TELEMARK, POSZKODOWANA, LANDSAT, MENEDŻER, WASZYNGTON, FRYBURG, OPOZYCJA, PODZIELNIK, KUMOTERKI, MISSOULA, BETONOWE BUTY, GRUPA IMIENNA, SERCE JASIA, WYPYCHACZ, TEATR, MATECZNIK, TOCZEŃ, AFLATOKSYNA, ŻARTOWNIŚ, KULBAKA, SSAK WYMARŁY, APOLLO, CZARNY JEŹDZIEC, LIST ŻELAZNY, WIZA, KATANA, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, ALASKA, KACZKA CZERNICA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, ANACONDA, FANABERIA, WĄŻ TRAWNY, POLE DRUMLINOWE, STYL ZAKOPIAŃSKI, PIENIĄDZ TOWAROWY, CZARODZIEJKA, FLUORESCENCYJNA SPEKTROSKOPIA RENTGENOWSKA, OPŁATA PÓŁKOWA, LOARA, ŚWIATŁODRUK, RAGTIME, FOTOREALIZM, NAZGULE, DOSKONAŁOŚĆ, WAPITI KANADYJSKI, KOMPENSATOR CIEPLNY, FAŁSZYWIEC, RIKETSJOZA, ROŚLINA KORZENIOWA, KARIER, TELESKOP, PAGI, GÓWNIARA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, ZDRADZIECTWO, ART BRUT, MORENA POWIERZCHNIOWA, DWUDZIESTKA, REGUŁA SARRUSA, WIOSKA, DRAPIEŻNOŚĆ, CYGAŃSTWO, SŁOWO, MACIERZ KOWARIANCJI, OLEJEK KAMFOROWY, MELFALAN, POSTĘP GEOMETRYCZNY, DROGA RZYMSKA, NIEWYGODA, STEROWANIE HYDRAULICZNE, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, INSTANCJA, LYNCOLN, CHOROBA WELWETOWA, PALEC CYNKOWY, GLIKOZYD FENOLOWY, TAJNIAK, UBOGOŚĆ, KOMPLEKS, CHLEBOWIEC, ZAJĄC BIELAK, WZROK BAZYLISZKA, BOROWIK DUPAINA, LAW, ZJAWISKO FARADAYA, WAHADŁOWIEC, KWARCÓWKA, PRZESTRZEŃ UNORMOWANA, PĘCHERZYCA, ATAWIZM, NARWALOWATE, MALUNEK, WIDŁOZĘBOWCE, UMOWNOŚĆ, SINGIEL, BEDŁKA MUCHOMOR, SZUM NADMIAROWY, DWORSKOŚĆ, CIAŁO, BĄK, TELEFONIA STACJONARNA, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, LEK PRZECIWLĘKOWY, TENIS STOŁOWY, ODBYTNICA, SHARAN, PRZESMYK, TURBAN, BUŁAT, STAŁA, LIŚCIOŁAZ PRĘGOWANY, WIDMO ABSORPCYJNE, AGAR, KATAKAUSTYKA, WĘŻYK, JASTRZĘBI NOS, PLAZMA ZARODKOWA, KADETT, CESJA NALEŻNOŚCI, GÓRSKA, UKŁAD DARLINGTONA, SOCJALIZM REALNY, WSPOMNIENIE, OKLAHOMA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, GRYS, OBJAWIENIE, NIENOWOCZESNOŚĆ, BRUKIEW, JĘZYK SZTUCZNY, POKER ROZBIERANY, STRAJK JAPOŃSKI, IMPULSYWNOŚĆ, ZASADA POMOCNICZOŚCI, SKRYTKA POSELSKA, GENERATYWIZM, PRAWO BLIŻSZOŚCI, KONCEPTUALIZM, KATAR, TARYFIARA, ZAĆMA JĄDROWA, MONUMENT, PRZEPĘD, ZAĆMA CAŁKOWITA, OKRĘT ESKORTOWY, WYDATEK MAJĄTKOWY, EDYKUŁ, APOLLON, MARTYNGAŁ, NOWICJUSZKA, ?SUBSTANCJALNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.046 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ODMIANA SZTUKI ABSTRAKCYJNEJ, KTÓREJ CELEM JEST WYWOŁANIE ILUZJI RUCHU I PRZESTRZENNOŚCI PRZEZ DYNAMIKĘ BARW I RYTMÓW, TERMIN WPROWADZONY W 1964 R. W USA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ODMIANA SZTUKI ABSTRAKCYJNEJ, KTÓREJ CELEM JEST WYWOŁANIE ILUZJI RUCHU I PRZESTRZENNOŚCI PRZEZ DYNAMIKĘ BARW I RYTMÓW, TERMIN WPROWADZONY W 1964 R. W USA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OUDRY odmiana sztuki abstrakcyjnej, której celem jest wywołanie iluzji ruchu i przestrzenności przez dynamikę barw i rytmów, termin wprowadzony w 1964 r. w USA (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OUDRY
odmiana sztuki abstrakcyjnej, której celem jest wywołanie iluzji ruchu i przestrzenności przez dynamikę barw i rytmów, termin wprowadzony w 1964 r. w USA (na 5 lit.).

Oprócz ODMIANA SZTUKI ABSTRAKCYJNEJ, KTÓREJ CELEM JEST WYWOŁANIE ILUZJI RUCHU I PRZESTRZENNOŚCI PRZEZ DYNAMIKĘ BARW I RYTMÓW, TERMIN WPROWADZONY W 1964 R. W USA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - ODMIANA SZTUKI ABSTRAKCYJNEJ, KTÓREJ CELEM JEST WYWOŁANIE ILUZJI RUCHU I PRZESTRZENNOŚCI PRZEZ DYNAMIKĘ BARW I RYTMÓW, TERMIN WPROWADZONY W 1964 R. W USA. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast