TEMPERATURA CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO, W KTÓREJ WYSYŁA ONO PROMIENIOWANIE TEJ SAMEJ CHROMATYCZNOŚCI, CO PROMIENIOWANIE ROZPATRYWANE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEMPERATURA BARWOWA to:

temperatura ciała doskonale czarnego, w której wysyła ono promieniowanie tej samej chromatyczności, co promieniowanie rozpatrywane (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEMPERATURA CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO, W KTÓREJ WYSYŁA ONO PROMIENIOWANIE TEJ SAMEJ CHROMATYCZNOŚCI, CO PROMIENIOWANIE ROZPATRYWANE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.297

CORTLAND, KOMENTARZYK, OPŁATA RYCZAŁTOWA, EKONOMIA SPOŁECZNA, SABOT, PRAWA RĘKA, DŁUGOŚĆ, WYTWÓRSTWO, ZASTÓJ, CZERWONA NOC, BLEŻNIA, WROTA WĄTROBY, CHOROBA PLUMMERA, SYLUR, SOPEL, MODELARSTWO LOTNICZE, WYGIBAS, TUBUS, URNA KANOPSKA, PRODUKCJA PIERWOTNA, PUŁAP TEORETYCZNY, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, PENTIMENTO, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, IZOCHRONA, REGUŁA SAVAGE'A, WNĘTRZNOŚCI, ASNYKOWIEC, ZAWARTOŚĆ, REJESTR KARNY, AUTOWIZERUNEK, WZW G, WUJ SAM, PEŁNOROŻCE, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, TWÓR SIATKOWATY, SICZ, KATEGORIALNOŚĆ, SZYK PRZESTAWNY, MANKIETY, ZAĆMA PĘCZNIEJĄCA, KISZKA, BARSZCZ UKRAIŃSKI, CHOROBA MIKROFALOWA, SÓL KWAŚNA, BATALION WARTOWNICZY, WODNIAK, HIPERESTEZJA, KRÓLEWNA, PERIASTRON, STRZYKWY, DRABINKA LINOWA, WESTERN, ROŚLINA KORZENIOWA, KOŃ NA PATYKU, MIEDZIORYTNICTWO, KLASA INTEGRACYJNA, ANTYFERROMAGNETYZM, REGRESJA NIELINIOWA, SEGREGACJA RASOWA, KAPELUSZ, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, WZORY CRAMERA, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, TEATR, SKOCZNIA MAMUCIA, PODWIELOKROTNOŚĆ, KONKURENCJA, SZACHOWNICA PUNNETTA, CYPRYS, MATERIA, SKORZONERA, GŁOWICA, PHISHING, MADISON, OREAS, COLA, BOWLS, JURA GÓRNA, KASA CHORYCH, ODLEŻYNA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, TRANSAKCJA WIĄZANA, MONSTERA DZIURAWA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, HYPOSTYL, FILAKTERIA, KOLEKCJA, ORZESZNIK, AEDICULA, BATERIA ALKALICZNA, PRĄDNICA TACHOMETRYCZNA, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, OBRZĘK, GŁOWNIA KUKURYDZY, ODTLENIACZ, CZUCIE SOMATYCZNE, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, PANCERZOWCE, KORMORAN ŚRÓDZIEMNOMORSKI, RYJÓWKA ETRUSKA, DYSLOKOZAUR, AMBYSTOMY, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, WYGIB, RADIACJA ADAPTACYJNA, REMITENT, DOM KATECHETYCZNY, CYGAŃSKI, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, KARNACJA, FIZYCZNOŚĆ, BUŁAT, KRZYWA PROSTOWALNA, WĘGLÓWKA, POWIEŚĆ MŁODZIEŻOWA, C.O, KONGRUENCJA, PROMIENIOWANIE SYNCHROTRONOWE, SUPORT, CHOROBA PICKA, REAKCJA PODSTAWIANIA, TERMOLUMINESCENCJA, PARADOKS GIFFENA, JESIOTR, NADFIOLET, CELTA, TUBKA, DYSKRYMINACJA CENOWA, OWCZA WEŁNA, SWÓJ, GRODZA, QUICKSTEP, FONDUE MIĘSNE, STENOPELIKS, BEAR, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, CHEMIA POWIERZCHNI, WIDŁOZĘBOWCE, PROMIENNIK, ADVOCATUS DIABOLI, UNIWERSYTET LUDOWY, NATĘŻENIE OŚWIETLENIA, ORDOWIK, STOPNICA, ZACHŁYŚNIĘCIE, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, PAMELO, ASEKURANT, DIPLODOKI, GRZECZNOŚĆ, UKŁAD CIAŁA, KILIM, NASKALNIK, DRAKOREKS, SSAK OWADOŻERNY, PATENA, EROZJA EOLICZNA, CZEKOLADA, TURBINA GAZOWA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, PALEOMAGNETYZM, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, POWŁOKA KONWERSYJNA, PRZESTRZEŃ ZWARTA, ATLETA, MONOPTERES, BERA, WIĘŹBA, KRATER UDERZENIOWY, SAMOGŁOSKA USTNA, ROKIETOWATE, ZAKOŃCZENIE, AKWIN, ZBROJA BIAŁA, KRIOKOMORA, TUŁÓW, POTENCJAŁ, FUNT SZKOCKI, DAKKA, KONSERWA TYROLSKA, KARTOFLANKA, FREMENI, PŁAZY OGONIASTE, FUNKCJA UNIMODALNA, CHŁOPIEC DO BICIA, EKTOMORFIK, GAŁKA BLADA, JARZĘBINA, MAGNEZJA, WODA POZAKLASOWA, PRZEPROST, PISARZ, KOMORA ZAMKOWA, OBWÓD MAGNETYCZNY, DWÓJKA PODWÓJNA, PROMIEŃ, JUDAIZM, DYSRAFIA, JANSENIZM, GŁÓG, TEMPERATURA TERMODYNAMICZNA KELVINA, GŁUPEK, GIĘCIE, TEKSASY, SPÓŁKA PUBLICZNA, MINARET, SUBKULTURA, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, MEZOMORFIK, STEPÓWKA, ŚRODEK CIĘŻKOŚCI, BENTAL, SANDAŁOWIEC, REPETYCYJNOŚĆ, TERMIN ZAWITY, DEBLISTA, STRUNOWIEC, ZEFIROZAUR, DZIENNIK, WYLINKA, KROCZE, PROSZEK DO PIECZENIA, CHAMEOFIT, PIEZOMAGNETYK, PRZEPUKLINA MOSZNOWA, FAZA DEPRESJI, KSENOLIT, BROŃ DRZEWCOWA, URANOZAUR, ODWŁOK, PRZEBUDOWA, ŚWIETLICA, ŁUSZCZYCOWE ZAPALENIE STAWÓW, PIKIETA, KONTRALT, SZARPAK, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, APSYDY, PULASAN, KAHAŁ, BORECZNIK, PROTOHADROS, CHOROBA HAGLUNDA, JONATAN, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, GRÓD, DOCHODOWA TEORIA PIENIĄDZA, BAJOS, PIRI-PIRI, NIMFAJON, LAJKONIK, MUTACJA GENOWA, KSZTAŁTY, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, MORELA, OPRAWA, AKCJA IMIENNA, SIŁA, ŻALE, AKANTOWATE, RAK STAWOWY, DYWETYNA, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, OBLITERACJA, FERRIMAGNETYK, TYNKTURA, KASZANKA, OBRZEŻKOWATE, THRILLER, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, PODKŁADKA, RETOZAUR, WOSKOWNIA, WIEŻA STRAŻNICZA, MIĘSIEŃ RZĘSKOWY, DRŻĄCZKA, GROOMING, WIEŻA HEJNAŁOWA, SKALA KELVINA, CEDR, SŁOWO, BIJATYKA, FUZJA POZIOMA, FITONIA, ARABICA, ŚRODKOWY TRIAS, HARD CORE, MORWA, PUPKA, PROMIENIOWANIE ULTRAFIOLETOWE, HOKEJ, OKLEPIEC, CHIŃSZCZYZNA, TENDENCJA ROZWOJOWA, BATERIA PŁASKA, CHRZEST, PARAGRAF, ?SZKOŁA SPECJALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.297 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEMPERATURA CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO, W KTÓREJ WYSYŁA ONO PROMIENIOWANIE TEJ SAMEJ CHROMATYCZNOŚCI, CO PROMIENIOWANIE ROZPATRYWANE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TEMPERATURA CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO, W KTÓREJ WYSYŁA ONO PROMIENIOWANIE TEJ SAMEJ CHROMATYCZNOŚCI, CO PROMIENIOWANIE ROZPATRYWANE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEMPERATURA BARWOWA temperatura ciała doskonale czarnego, w której wysyła ono promieniowanie tej samej chromatyczności, co promieniowanie rozpatrywane (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEMPERATURA BARWOWA
temperatura ciała doskonale czarnego, w której wysyła ono promieniowanie tej samej chromatyczności, co promieniowanie rozpatrywane (na 18 lit.).

Oprócz TEMPERATURA CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO, W KTÓREJ WYSYŁA ONO PROMIENIOWANIE TEJ SAMEJ CHROMATYCZNOŚCI, CO PROMIENIOWANIE ROZPATRYWANE sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - TEMPERATURA CIAŁA DOSKONALE CZARNEGO, W KTÓREJ WYSYŁA ONO PROMIENIOWANIE TEJ SAMEJ CHROMATYCZNOŚCI, CO PROMIENIOWANIE ROZPATRYWANE. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

x