GRA, W KTÓREJ UŻYWA SIĘ PŁYTEK, OZNACZONYCH OKRESLONĄ LICZBĄ OCZEK, NAZYWANYCH KAMIENIAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOMINO to:

gra, w której używa się płytek, oznaczonych okresloną liczbą oczek, nazywanych kamieniami (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DOMINO

DOMINO to:

komplet do gry w domino (na 6 lit.)DOMINO to:

płaszcz z kapturem, noszony jako przebranie na maskaradach (na 6 lit.)DOMINO to:

płaszcz z kapturem używany jako strój maskaradowy (na 6 lit.)DOMINO to:

płaszcz z kapturem noszony przez mnichów, członków bractw religijnych (na 6 lit.)DOMINO to:

gra z mydłem (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRA, W KTÓREJ UŻYWA SIĘ PŁYTEK, OZNACZONYCH OKRESLONĄ LICZBĄ OCZEK, NAZYWANYCH KAMIENIAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.229

RUDA, NIESTAŁOŚĆ, DUREŃ, WCIOS, PRANKO, SZALENIEC, GEODEZJA, MORA, POŚCIEL, KARAFKA, PŁONNIKI, PUZON, FESTON, SADNIK, NAUKA PRZYRODNICZA, SUSZARNICTWO, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, COCKNEY, PUSZYSTOŚĆ, POWIEŚĆ Z KLUCZEM, CIĘTOŚĆ, SYLWESTER, DRABINA, ATRYBUCJA STABILNA, DEGRADACJA, CZUJNIK JONIZACYJNY, GŁUPTAK, UCZEŃ, DACH ŚWIATA, AMBYSTOMA DŁUGOPALCA, NOSACZ, FOLIARZ, KATANA, HOKEJ, CHIŃSKI, BARCZATKA ŚLIWÓWKA, FYKOLOGIA, BUTELKA, ZRZECZENIE SIĘ, PREZENTER, ODBIJANIE SIĘ, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, KONTROLING, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, PRZEPOCZWARZENIE, BOLSZEWIK, LINGWISTA, LABORANT, JAPONKA, FILET, CHOROBA VELPEAUA, OBOWIĄZEK SZKOLNY, NEOGAULLIZM, WIECZKO SKRZELOWE, MINA, FRONT, MISIAK, WEST COAST SWING, ZARZĄDZANIE PUBLICZNE, MIŚ, PAS WŁĄCZENIOWY, HALF-PIPE, CASH BACK, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, SIEDZIBA, OGNISKO, MEZOSFERA, ODMIANA HERBOWA, KOMPRESJA IMPULSÓW, STACJA ZAKŁADOWA, BOWLS, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, PRZEMYSŁ HUTNICZY, PARAPETÓWA, AREKA KATECHU, OWADOŻERNE, ZAKŁADKA, JĘZYK ANGIELSKI, JOGIZM, STAŁOŚĆ, CHOROBA THOMSENA, OPRAWKA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, SKÓRNIK, BÓB KOŃSKI, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, REPETYCYJNOŚĆ, LUDY TURAŃSKIE, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, GEREZA KRÓLEWSKA, CIĘŻAR DOWODU, PODWÓJNY TROCHEJ, WOKALIZA, PANTOMIMA, ZŁAD, NIEWYPŁACALNOŚĆ, MIESZKALNOŚĆ, WIDELEC, DEKLARACJA, GERIATRIA, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, DOSTĘPNOŚĆ BIOLOGICZNA, SKALA PODATKOWA, KRÓLIKARNIA, PROMOCJA, STOSUNEK PRZERYWANY, KOMISJA BUDŻETOWA, HANAFITA, SOJA, PERKOZ DWUCZUBY, DRAPAK, MATMA, FIRN, KLATCHIAŃSKI, PROTEZOWNIA, BERGAMOTKA ZŁOCISTA, SAMOGŁOSKA OKRĄGŁA, PĘTLA HENLEGO, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, OBRONA KERESA, FARSZ, SEKSTOLA, PRZEMYTNIK, DISC JOCKEY, POLO, KOMEDIANTKA, PARALAKSA, FILEMON BIAŁOSZYI, ROŻEK, CANZONETTA, STREFA RYFTU, SKROMNISIA, WAŻNIAK, BRACIA POLSCY, OCEANOGRAFIA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, DENUNCJANT, OBROTNICA, ODŚRODKOWOŚĆ, BOCIAN, KARIOTA, SIATKÓWKA PLAŻOWA, SEKCIARSTWO, GRA RÓŻNICZKOWA, DODAJNA, AFEKTYWNOŚĆ, POLICJA OBYCZAJOWA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, RACHUNEK CIĄGNIONY, FONDUE MIĘSNE, DOSTRZEGALNOŚĆ, MEADE, BEZPIECZNY SEKS, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, UKŁAD DOKREWNY, BŁONICA GARDŁA, WSPÓLNOŚĆ, SWOJAK, GLIZA, ATONALNOŚĆ, TEMAT FLEKSYJNY, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, SADYSTA, PRZEMYSŁ CUKROWNICZY, BYLICA POSPOLITA, PRZEPOCZWARZENIE, URUK-HAI, ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ, ASKOCHYTOZA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, SYNTEZA JĄDROWA, GRA PLANSZOWA, ASYRYJSKI, FOKUS, KSIĄŻKOWOŚĆ, GRZYB ATOMOWY, SZPRYCKA, UROLOGIA, KAPOTAŻ, MIKROSKOP JEDNOOKULAROWY, POCHODZENIE, KRĄŻENIE OGÓLNE, MASŁO CZOSNKOWE, WIEK PRZEDEMERYTALNY, ŚREDNIA WINSOROWSKA, ANALIZA WYPUKŁA, GEOFAG, WYKROCHMALENIE SIĘ, ZWIĄZKOWIEC, FORTUNA, NIMFA, ARAUKARIA, TEORIA KOLEJEK, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, GERMANISTYKA, KARDAMON, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, ZŁOTY STRZAŁ, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, FUNKCJA TOTALNA, SKRYBA, STYL DORYCKI, CHOROBA STEELE'A-RICHARDSONA-OLSZEWSKIEGO, DYSK GALAKTYCZNY, BERGMAN, WOLNOAMERYKANKA, ROZSZCZEP WARGI, RUCH, ALDROWANDA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, BAWEŁNA, NOWOWIERCA, KWAS KAMFOROWY, MEDIALNOŚĆ, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, POZA, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, BATON, TRĄDZIK, WJAZD, TARCIE, MISIEK, KOMORA MINOWA, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, SPÓŁKA JEDNOOSOBOWA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, TURBINA PAROWA, FIRMAMENT, GARŚĆ, ŻAL, PAREMIOGRAF, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, FILEMON SĘPIOGŁOWY, ISKRA, INTERWENIENT UBOCZNY, PIES NA BABY, ILJIN, CORONET, SKĄPOGUZKOWCE, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, F, TRIAL ROWEROWY, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, ANTROPOLOG KULTURY, KAFKA, TREPANGOWCE, ASYMILOWANIE SIĘ, DZIANINA, ZIELONA FALA, PRYZMA, STAN TRZECI, PRZEBŁYSK, DERMATOGLIFIKA, LAMPA KARBIDOWA, TRAKCJA KONNA, SUCHA IGŁA, FANDANGO, WYROBNICA, GAWĘDA SARMACKA, SMOLEŃSK, PINGWIN ADELI, WYGA, MARKIZA, OPERATOR KABLOWY, PIES RODZINNY, NAKŁAD POŁOWOWY, KRAWIECZYZNA, STOPIEŃ CELSJUSZA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, OUDRY, SUPORT, POPULACJA STACJONARNA, TAMARAW, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, ZWIERANIE SZYKÓW, FILM PŁASZCZA I SZPADY, RÓWNIANKA, TARANTELLA, DOŻYWOCIE, WIKARYZM EKOLOGICZNY, BARCZATKA, LODOWIEC ALPEJSKI, ŁUPIEŻ PSTRY, ROŚLINA AKWARIOWA, TROLEJBUS, KOPERCZAKI, WOJNA NAPOLEOŃSKA, LANDSKNECHT, HAŁAŚNIK, AZYL, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, CZEKOLADZIARNIA, DZIAD, SAMOAKTUALIZACJA, AKOMODACJA, CZYRAK MNOGI, IRISH DRAFT, RYCZAŁT, ?SSAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.229 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRA, W KTÓREJ UŻYWA SIĘ PŁYTEK, OZNACZONYCH OKRESLONĄ LICZBĄ OCZEK, NAZYWANYCH KAMIENIAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRA, W KTÓREJ UŻYWA SIĘ PŁYTEK, OZNACZONYCH OKRESLONĄ LICZBĄ OCZEK, NAZYWANYCH KAMIENIAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOMINO gra, w której używa się płytek, oznaczonych okresloną liczbą oczek, nazywanych kamieniami (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOMINO
gra, w której używa się płytek, oznaczonych okresloną liczbą oczek, nazywanych kamieniami (na 6 lit.).

Oprócz GRA, W KTÓREJ UŻYWA SIĘ PŁYTEK, OZNACZONYCH OKRESLONĄ LICZBĄ OCZEK, NAZYWANYCH KAMIENIAMI sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - GRA, W KTÓREJ UŻYWA SIĘ PŁYTEK, OZNACZONYCH OKRESLONĄ LICZBĄ OCZEK, NAZYWANYCH KAMIENIAMI. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast