SIERŚĆ OWCY, Z KTÓREJ WYRABIA SIĘ WEŁNĘ UŻYWANĄ PRZEZ CZŁOWIEKA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OWCZA WEŁNA to:

sierść owcy, z której wyrabia się wełnę używaną przez człowieka (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OWCZA WEŁNA

OWCZA WEŁNA to:

wełna owcza, przygotowana do wykorzystania w celach wytwarzania materiałów, odzieży (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SIERŚĆ OWCY, Z KTÓREJ WYRABIA SIĘ WEŁNĘ UŻYWANĄ PRZEZ CZŁOWIEKA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.856

ANGIELSKA FLEGMA, KREOLKA, PRZELOTNICE, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE JAMY USTNEJ, PIONEK, RAMIĘ, FOTOGRAFIA LOTNICZA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, WEKA, ŁAŃCUCH EULERA, BALON, ŁUK JARZMOWY, CZWÓRBÓJ, OWCA WIELOROGA, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, KOŁO ŁOWIECKIE, SKALA RÉAUMURA, MODNIARZ, STRZAŁA AMORA, IMPULS ELEKTROMAGNETYCZNY, ŻÓŁWIE, RÓW TEKTONICZNY, BRYZG, CWANIACTWO, KASTYLIJSKI, OFICER TAKTYCZNY, CAŁY TON, DEKANTER, FILEMON SĘPIOGŁOWY, TENDENCJA, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, PARÓWKA, WUJ SAM, OPONA BEZDĘTKOWA, PRZEWÓD SĄDOWY, ODRUCH BEZWARUNKOWY, RURA WYDECHOWA, RZECZ WNIESIONA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, KĄT OSTRY, WYLĘGARNIA, PRZEWINIENIE TECHNICZNE, CZARKA, DZIELNICA, ADEPT, MINUTA, TUBA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, AUTOSANIE, DARWIN, SAMOLOT, WRZĘCHY, TEMACIK, STAROANGIELSKI, PIES GOŃCZY, ŁAŃCUSZEK, DZIEWIĄTA FALA, FONETYKA, PREPAID, ODPŁYW, PANDA, POWIEŚĆ KRYMINALNA, DZIEŃ POLARNY, MASZYNA INFORMACYJNA, ADRESATKA, PERKOZ DWUCZUBY, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, ZASADA, DRAG, UDŹWIG, TEMPERATURA ZAPŁONU, SHARAN, HOMEOPATIA, BŁYSKOTKA, SZKOŁA, SORPCJA, SZACHY LOSOWE, NORA, KAJMAN KROKODYLOWY, CISA, MOTŁAWA, PIŻMIK TRÓJSTĘPKOWY, WARSTWA KULISTA, SYMARA, METODY, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, KWALIFIKACJA, DEZINTEGRACJA SKAŁ, OBRĄCZKA, SPŁYW, PODKOWIEC MAŁY, TORPEDA LOTNICZA, ZACHOWANIE, SROM, OSTRY BRZUCH, WYWÓD, RISOTTO, ZASTANOWIENIE, REAKCJA OSCYLACYJNA, KURTYNA ZERO, SITWA, E-MAIL, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, REWIZOR, KASA, METATEKST, RAK KOLCZYSTOKOMÓRKOWY, ODTWARZANIE, TRANSGRESJA LODOWCA, EWOLUCJA NARCIARSKA, BEŁKACZEK POSPOLITY, OPŁAKANA NOC, EPONIM, KICZUA, RESPONDENT, EUROKORPUS, WAGON BEZPRZEDZIAŁOWY, LEMIESZ, KWINTET SMYCZKOWY, ZUPA NA GWOŹDZIU, FESTMETR, SPLOT, OMLET, PIEPRZ, WYKONANIE, SWAWOLA, PATRIARCHALIZM, CHIROPTEROLOGIA, KOŃ, ARYTMOMETR, ALKOHOLIZM, LEKTORIUM, LATANINA, GATUNEK AGAMICZNY, METR KATOLICKI, MANTOLET, NIESYMPATYCZNOŚĆ, PRZEŚMIEWKA, FERRIMAGNETYZM, KURCZATOW, FUNKCJA GRZEBIENIOWA, APORT, NOWELIZACJA, TAKSON MONOTYPOWY, KUC AMERYKAŃSKI, KANTORAT, OBROŃCZYNI, OKRUCH, ZBÓR, ZATOCZKA, KRYPTOKOMUNIZM, PIĘĆDZIESIĄTKA, KAPILARNOŚĆ, PSEUDOMORFIZM, ZWINNOŚĆ, SUKCESYWNOŚĆ, CHEMIA, OWCA OLKUSKA, FAKTOLOGIA, ODTLENIACZ, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, MANEWR PRINGLE’A, REAGINA, KORONKA BRABANCKA, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, ŻURNALISTA, SZEREG HOMOLOGICZNY, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, SKAMIENIAŁOŚĆ PRZEWODNIA, KWIAT, ZABAWA, ROMANISTYKA, WARTOŚCIOWOŚĆ, SŁOWIANIN, MALAKOLOGIA, REMIX, ROZPAD SKAŁ, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, DOLOT, MILICJA, HAK, INTRYGA, TAG, HEGEMONICZNOŚĆ, STRZAŁKA, ALFABET SEMAFOROWY, BARCZATKA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, DETEKTOR AKTYWACYJNY, GÓWNOJAD, TEOKRACJA, KOŻUCH, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, TWARDA DUPA, MAPA FIZYCZNA, BEZDNO, OKLUZJA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, TOLERANCJA, FUZJA PIONOWA, OKRYWA, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PRZEPAD, LÓD FIRNOWY, FIZYKA MATEMATYCZNA, DEKALKOMANIA, KOLOKACJA, AMORFIZM, TEBY, NACIEK, WAŁĘSAK, CELOWNIK, BEARS, ROZCIĄGNIĘCIE SIĘ, PERYPATETYKA, ARCHOZAUROMORFY, MIKROCYSTYNA, WIGURA, KWASOWĘGLÓWKA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, LATAJĄCY DYWAN, GREEN, WIĘŹBA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, CENA WYWOŁAWCZA, EMAIL, AGENEZJA NERKI, WARKOCZ DOBIERANY, GRZEBIEŃ, TYFUS PLAMISTY, SZKŁO OPTYCZNE, KARAKUŁ, SEKCJA, LIZOFORM, OBROTÓWKA, ZMIENNOŚĆ FLUKTUACYJNA, WRAK CZŁOWIEKA, PARNOŚĆ, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, LUŹNOŚĆ, UGÓR, ZAĆMIENIE, CZAS GRAMATYCZNY, ZŁÓBCOKI, DŹWIGNICA LINOTOROWA, NOSÓWKA, FREDRO, SEMANTYKA LINGWISTYCZNA, DWUFAZOWOŚĆ, CZĄSTKA CIĘŻKA, CIECZ WYCZERPANA, OPÓR, MACIERZ SCHODKOWA, IGLISHMEK, CENTRALA RYBNA, TRZEŹWOŚĆ, GŁOS JĘZYKOWY, KLAUSTROFOBIA, BOREWICZ, POLONEZ, DYSPENSA, WYCISK, MATERIALNIA, ÓSEMKA, FEDERACJA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, MYSZOWATE, REAKCJA RODNIKOWA, KONTRGAMBIT PHILIDORA, SZKŁO Z MURANO, HEMIKRYPTOFIT, PSYCHOTANATOLOGIA, PĘTLA HENLEGO, WĄŻ, DWUDZIESTA CZWARTA, BRETOŃSKI, STAN TRZECI, SZPERACZ, DRUCIARZ, KOLEJ LINOWA, PSYCHOTERAPIA GESTALT, PLEŚNIAK, PRZEBITKA, RZUT OSZCZEPEM, FAKT, JĘZYK NAWAHO, AIDS, PERIOD, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, HANDLARZ, KOLEJ ŻELAZNA, CZEPIEC, LOGIKA NIEFREGOWSKA, ŚWIECA, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, METRUM, SHOUJOAI, OBRONA SKANDYNAWSKA, ?SENIORAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.856 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SIERŚĆ OWCY, Z KTÓREJ WYRABIA SIĘ WEŁNĘ UŻYWANĄ PRZEZ CZŁOWIEKA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SIERŚĆ OWCY, Z KTÓREJ WYRABIA SIĘ WEŁNĘ UŻYWANĄ PRZEZ CZŁOWIEKA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OWCZA WEŁNA sierść owcy, z której wyrabia się wełnę używaną przez człowieka (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OWCZA WEŁNA
sierść owcy, z której wyrabia się wełnę używaną przez człowieka (na 10 lit.).

Oprócz SIERŚĆ OWCY, Z KTÓREJ WYRABIA SIĘ WEŁNĘ UŻYWANĄ PRZEZ CZŁOWIEKA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - SIERŚĆ OWCY, Z KTÓREJ WYRABIA SIĘ WEŁNĘ UŻYWANĄ PRZEZ CZŁOWIEKA. Dodaj komentarz

5×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast