GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 8 ELEMENTÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ÓSEMKA to:

grupa obiektów, która składa się z 8 elementów (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ÓSEMKA

ÓSEMKA to:

ząb mądrości, ząb trzonowy, ósmy licząc od przodu (na 6 lit.)ÓSEMKA to:

wartość rytmiczna dźwięku równa połowie ćwierćnuty lub 1/8 całej nuty (na 6 lit.)ÓSEMKA to:

cyfra 8, numer 8 (na 6 lit.)ÓSEMKA to:

ósma część całości (na 6 lit.)ÓSEMKA to:

coś lub ktoś oznaczone ósemką, noszące taki numer (na 6 lit.)ÓSEMKA to:

format książki, której arkusz po złożeniu liczy 8 kart (na 6 lit.)ÓSEMKA to:

w grach karcianych: karta z cyfrą 8 (na 6 lit.)ÓSEMKA to:

w sporcie: ewolucja, której przebieg przywodzi na myśl cyfrę 8 (na 6 lit.)ÓSEMKA to:

rodzaj wiosłowej łodzi regatowej na 8 osób (na 6 lit.)ÓSEMKA to:

w żeglarstwie i we wspinaczce: węzeł, który kształtem przypomina ósemkę (na 6 lit.)ÓSEMKA to:

kształt przypominający ósemkę (na 6 lit.)ÓSEMKA to:

rodzaj gry w bilard (na 6 lit.)ÓSEMKA to:

przegub cepa (na 6 lit.)ÓSEMKA to:

przyrząd do asekuracji w czasie wspinaczki o kształcie ósemki - dwa metalowe pierścienie (na 6 lit.)ÓSEMKA to:

najsilniejsza osada wioślarska (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 8 ELEMENTÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.688

CHOROBA VERNEUILA, TYKA, MATERIA, PUNKT ROSY, CHART, JĘZYK ROMAŃSKI, PROTETYKA, OKTAEDRYT, ŁAMANY DACH POLSKI, BEZWŁAD, BANDA, EKRANOPLAN, ADLER, PREZBITERIUM, JĘZYK, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, DALEKOWIDZTWO, TAGALOWIE, WSPÓŁSPADKOBIERCA, CENTRUM KONFERENCYJNE, FAKT, PYCHA, MORA, RYBA, RZUTKA, GŁUPTAS, ŻÓŁW GWIAŹDZISTY, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, KONFESJONAŁ, RACHMISTRZ SPISOWY, SEMOLINA, KONTRAPUNKT, AGRAFA, KLINOPIROKSEN, KOLEŻANKA PO FACHU, OBURĘCZNOŚĆ, POKREWIEŃSTWO, MORFOTROPIA, CIEMNOTA, AWANGARDA, NIEZRĘCZNOŚĆ, SOCJOLOGIA MIASTA, KLEJNOTKI, KUŹNICA KOŁŁĄTAJOWSKA, AKTYWATOR, RUSEK, ODTWARZANIE, ODGŁOS, HUYGENS, CHOROBA WERLHOFA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, IMPULSYWNOŚĆ, PODSADKA, MINA, PANOWANIE, KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, MASOWOŚĆ, KRATA, RADAR, UKŁAD GRAFICZNY, SKALA PODATKOWA, ODGAŁĘZIACZ, BASEN MODELOWY, ORGANIZACJA, WYRZUT SUMIENIA, ZBÓJNIK, SUWNICA BRAMOWA, CHORĄŻY, PLANKTON WIRÓWKOWY, CIELĘCE LATA, FAWELA, TAŚMA, CHOROBA HABERMANNA-MUCHY, KOLEJ GONDOLOWA, BAZA NOCLEGOWA, SIEROTA NIEBOŻA, SCENERIA, DYWIZJA, PSYCHIATRIA, BIAŁA ŚMIERĆ, AEROLOGIA, SIŁA SPOKOJU, PLEBS, GRUBY ZWIERZ, EUKARIONT, DZIENNIKARZ, MENISK, KAUCZUKOWIEC, STRATEGIA CZASU RZECZYWISTEGO, OTĘPIENIE, ORBITA, PRZEPOCZWARZENIE, DZIURKA, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, PRZEPRÓCHA, PRZEJEZDNA, RYTM, UKROP, OPOZYCJA, PASTWA, KONSERWACJA ZABYTKÓW, OKWIAT POJEDYNCZY, DIETA ASPIRYNOWA, ŁĄCZNOŚĆ, TRZECI ŚWIAT, NOZDRZE TYLNE, KONTROLKA, GRAFA, WYRĘBISKO, KŁAMCZUCH, BELLOTTO, TOPR, KWAS TŁUSZCZOWY, TECHNIKA ANALOGOWA, TROL, SZCZERBAKI, BOCCE, CZOŁO LODOWCA, GRUCZOŁ COWPERA, CHMURA WARSTWOWA, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, SOCZEWKA FRENSELA, PRZEKWIT, KORPUS, SZTUKA, PAPROCIE JEDNAKOZARODNIKOWE, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, PARASZKA, TROLL, DEKLARACJA, GŁADKOMÓZGOWIE, KOLONIA, ACHONDRYT, RZEKOTKA DRZEWNA, WODA-WODA, PISTOLET, KRAKER, RADIOMECHANIK, WYROK, ZESPÓŁ DRAVET, TURANOWIE, UCZEŃ, BOSSA NOVA, GŁODOMÓR, EDOMETR, PAPROĆ, GŁOWNIA, TARTAK, KONTRDEMONSTRACJA, OSZAST, ŁADOWNIA PUBLICZNA, ZUPA NA GWOŹDZIU, ANTIDOTUM, JUNIORKA STARSZA, MIKROSKOP OPTYCZNY, TRÓJKĄT, ADMINISTRACJA, IZOTROPOWOŚĆ, MEDYCYNA KOSMICZNA, WIR POWIETRZNY, STATEK POWIETRZNY, SŁONICA, AMFIBIA, PODCIEP, POJAZD LATAJĄCY, PARABOLICZNOŚĆ, LOJALIZM, PRAKTYKA, DWORAK, NONKONFORMISTA, MAŹNICA, GŁUPIĄTKO, SMARKULA, NIEPUNKTUALNOŚĆ, PRYNCYPIALISTKA, RÓJ, GODZINA PRAWDY, PILATES, SETKA, RZYGOWINY, KONFIGURACJA, OSOWATE, NET, WIETRZENIE MECHANICZNE, ŻONA LOTA, KORMOFITY, DETALISTA, GWINT ZŁĄCZNY, MŁODZIEŻÓWKA, WYWÓZKA, SAMOWOLNOŚĆ, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, GROMICIEL, SPAWANIE ŁUKIEM KRYTYM, WZORNIK, ELEGIA, NORWESKI, WIBRACJA, JELITO CZCZE, ŚCINACZ, TABOR, REPETYCYJNOŚĆ, TRACKLISTA, E-LIQUID, SZKLISTOŚĆ, REKLAMANT, ARKA PRZYMIERZA, JAZZÓWKA, PRODUCENTKA, OSKRZELE, KOFAKTOR, SZUM, MALUCZKOŚĆ, MILOWY KROK, HAFTARNIA, JĘZYKOZNAWSTWO SYNCHRONICZNE, DYSGRAFICZKA, WŁÓCZĘGA, RESPONSYWNOŚĆ, POZBYCIE SIĘ, MAŁPKA, SZKOŁA, JUDASZ, FORTE, ASTROSPEKTROSKOPIA, MISIAK, FORMIŚCI, SZMUGLERZ, OSTROKÓŁ, SPRZECIW, TARAS WIDOKOWY, AMBRAZURA, RUSAŁKA, BAT, KLASTER, APIKOMPLEKSY, UKŁAD HORMONALNY, ZAPASY, NIEUPRZEJMOŚĆ, ANTENA REFLEKTOROWA, EKONOMIA NORMATYWNA, TOWOT, GARDEROBIANA, GEOMETRIA RZUTOWA, BAKTERIE MLEKOWE, ASOCJACJA GWIAZD, ABSOLUT, ŁOŻE BOLEŚCI, SYNGIEL, NIEODZOWNOŚĆ, RÓŻNICA, PŁYWACTWO, MBIRA, SZTANGA, TOPSPIN, KOCIA KOŁYSKA, HETEROSFERA, PARALAKSA, INWOLUCJA, WYBIJACZ, KIERUNEK, KANTYLENA, FASKA, CYWILNOŚĆ, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, BIJNIKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, OBROTNIK, ALTERNAT, KOPUŁKA, JADŁOSPIS, GATUNEK INWAZYJNY, ANAMNEZA, MENISK, MROCZEK POSREBRZANY, ŻUREK, DZIANINA, REAKTYWACJA, DECYZJA DOPUSZCZALNA, ZAUROZUCH, MOMENT MAGNETYCZNY, TERAPIA HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNA, KASTA, JOGURCIK, PODKOWA, POJAZD NIEKOŁOWY, SZTUCZNA INTELIGENCJA, PUSZKA MÓZGOWA, CZĘŚĆ, OCZKO W GŁOWIE, ZIELONE PŁUCA, WYPALANKA, ZAKON MENDYKANCKI, POCKET PC, ZAMYKANIE USZU, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, ANTYSEPTYK, WŁÓKNO, BASENIK, ?USŁUGA OBCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.688 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 8 ELEMENTÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 8 ELEMENTÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ÓSEMKA grupa obiektów, która składa się z 8 elementów (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ÓSEMKA
grupa obiektów, która składa się z 8 elementów (na 6 lit.).

Oprócz GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 8 ELEMENTÓW sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - GRUPA OBIEKTÓW, KTÓRA SKŁADA SIĘ Z 8 ELEMENTÓW. Dodaj komentarz

4+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast