ELEMENT UGRUPOWANIA BOJOWEGO TWORZONY Z WOJSK INŻYNIERYJNYCH WYPOSAŻONY W ŚRODKI DO WYKONYWANIA RÓŻNEGO RODZAJU ZAPÓR NA PRZEWIDYWANYCH KIERUNKACH PRZECIWUDERZEŃ (KONTRATAKÓW) CZOŁGÓW NIEPRZYJACIELA, OSŁONY SKRZYDEŁ I STYKÓW WOJSK ORAZ UMACNIANIA OPANOWANYCH W TOKU OPERACJI WAŻNYCH OBIEKTÓW I RUBIEŻY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODDZIAŁ ZAPOROWY to:

element ugrupowania bojowego tworzony z wojsk inżynieryjnych wyposażony w środki do wykonywania różnego rodzaju zapór na przewidywanych kierunkach przeciwuderzeń (kontrataków) czołgów nieprzyjaciela, osłony skrzydeł i styków wojsk oraz umacniania opanowanych w toku operacji ważnych obiektów i rubieży (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT UGRUPOWANIA BOJOWEGO TWORZONY Z WOJSK INŻYNIERYJNYCH WYPOSAŻONY W ŚRODKI DO WYKONYWANIA RÓŻNEGO RODZAJU ZAPÓR NA PRZEWIDYWANYCH KIERUNKACH PRZECIWUDERZEŃ (KONTRATAKÓW) CZOŁGÓW NIEPRZYJACIELA, OSŁONY SKRZYDEŁ I STYKÓW WOJSK ORAZ UMACNIANIA OPANOWANYCH W TOKU OPERACJI WAŻNYCH OBIEKTÓW I RUBIEŻY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.685

STACJA HYDROLOKACYJNA, ZYGNEMOPSIS, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, FORSOWANIE, KONDYCJONER, KIESZEŃ, KONDOR KRÓLEWSKI, SERCE, DIFFERENTIA SPECIFICA, FLOTA, SAUNA, ZASUWNICA, STAWKA AMORTYZACYJNA, BARWNIK NATURALNY, GROT, IBERYSTYKA, MASKOWANIE, KANGUR CZERWONY, WĘZEŁ LIMFATYCZNY, CZEPEK, POJAZD SPECJALNY, RÓW, HYDROPŁAT, NEUTRALIZACJA TERYTORIUM, EKONOMIA ROZWOJU, MUCHA SIATKOSKRZYDŁA, STADION, AYRTON, DETAL ARCHITEKTONICZNY, BRZANA, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, EMPORA, KONSULAT, KARTA WIZYTOWA, WDŻ, ŚLUNSK, BARSZCZ UKRAIŃSKI, MAKAKOWATE, ITALIANISTYKA, POJĘCIE METEOROLOGICZNE, BALON, KOLATOR, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, DRYL, KĘPA, SAKSONIA, GWIAZDOSZEK, STAŁA, OZDOBNICA FORELA, MARYJCZYK, ŻURAWIOWE, KOZIOŁ OPOROWY, KNECHT, SULFAFURAZOL, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, MIKROGRAFIA, ŁADOWNIK, CLIPART, PODKOWIEC MAŁY, KUWETA, DOM SAMOTNEJ MATKI, KRZYŻAK, GICZ, UCHYB REGULACJI, ABSOLUTYZM, BASEN NAFTOWY, DUR POWROTNY, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, TWÓR, BUTELKA ZAPALAJĄCA, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, PODWOZIE, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, MOTYLOWIEC, CHOROBA BECHTEREWA, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, AGOGIKA, PEDOSFERA, BRZOSKWINIA, SARENKA WODNA, STAN OSTRZEGAWCZY, OKRES PÓŁTRWANIA, TROGLOKSEN, ZARODZIEC OWALNY, SIŁY POWIETRZNE, PODGATUNEK, PADEMELON CZERWONONOGI, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, NAPIĘCIE, POJĘCIE MATEMATYCZNE, NAPÓJ WINOPODOBNY, WICEADMIRAŁ, ARGUS MALAJSKI, MORTAL KOMBAT, WISZNICA, SZPICA, GRUBODZIÓB ZWYCZAJNY, CZŁON ODWRACALNY, SAMOA AMERYKAŃSKIE, SHIRE, CANNON, PELAGIAL, RAZNOCZYNIEC, ŻMIJA KARŁOWATA, NOSACZ SUNDAJSKI, KAPUCYNKA CZUBATA, ZAKON RYCERSKI, PRAWO ROZWOJOWE BAERA, TYGRYS SZABLASTOZĘBNY, JAGODA, SKRĘTNICA, ŁOPATONOSY, TECHNIKA ŚWIETLNA, SAMOOKALECZENIE, GEOGRAFIA, GIĘTKOZĄB, KRÓLIK DZIKI, WYCINEK KULI, LAS DESZCZOWY, TEORIA DESKRYPCJI, MADURA, WIESZAK, HYDROMECHANIZACJA, BIOREMEDIACJA, KOMBAJN, RAMIA, POJĘCIE LOGICZNE, PRAWA MIEJSKIE, SKARYFIKATOR, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, MIESZEK, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, WF, GITARA, CYBERPUNK, LIGATURA, PĘCZEK HISA, PALIUM, ANTYSZCZEPIONKOWIEC, ŚRODKI, KSIĄŻKA ŻEGLARSKA, MANTA, RYNEK WŁAŚCIWY, AUSTRALORZEKOTKA DELIKATNA, AFEKTYWNOŚĆ, ODRZUT, CZERSKA, PISZCZAŁKA ORGANOWA, LUSTRZEŃ, REALIZM MAGICZNY, BLANKOWANIE, SZABAS, LEŻNIK, NIEPROFESJONALNOŚĆ, BRZOZA PŁACZĄCA, FLORYSTA, GWÓŹDŹ, PSZCZOŁA WSCHODNIA, DESKA ROZDZIELCZA, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, KWIAT LOTOSU, BASZTA ALKIERZOWA, TYTOŃ, JAD KIEŁBASIANY, ENZYM PROTEOLITYCZNY, CYRANECZKA BAJKALSKA, SCENARIUSZ, METAFIZYKA KLASYCZNA, WANGA BŁĘKITNA, BEZSZPARKOWCE, CHLEB, BRONIOZNAWSTWO, LISZAJ TWARDZINOWY I ZANIKOWY SROMU, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, RUMIEŃ NAGŁY, SUBSKRYPCJA, MAN SE, USZAK, PŁAT, DIABEŁ TASMAŃSKI, GRUSZA ŚNIEŻNA, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, ŹRÓDŁO ARCHEOLOGICZNE, LANGUR KSIĄŻĘCY, ŻWAWOŚĆ, BYSTRZYK JEDNOPRĘGI, KOŚCIÓŁ ZACHODNI, MIKO CZARNY, SMALEC, KRAKÓW, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, NATRYSK, STOJAK, PĘTLA, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, MIESZEK, WYRWA, ATTYLA, CHWOSTKA WSPANIAŁA, HARMONIA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, BIOGENEZA, MATKA NATURA, WIMPERGA, FORUM, PŁUŻEK, LORD, WIELOPŁETWIEC, CARGO, OSKRZELIK, WALEŃ, FIBROMIALGIA, SZYPLIN, TARSJUSZE, SZPIK KOSTNY, SUWEREN, HOMINIDY, OZDOBNIK, SYMETRYCZNOŚĆ, SATELITA SZPIEGOWSKI, KONWERSJA , DEATH METAL, WYCHWYT, BYSTRZYK BŁĘKITNY, HALIBUT NIEBIESKI, WYCHOWANIE FIZYCZNE, TRAWA MORSKA, SEJM, SŁOWO, METROPOLIA, OSETIA, IMPULS TELEFONICZNY, PŁYWACZOWATE, GZIK, CHIRURGIA TWARDA, BROŃ MIOTAJĄCA, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, ŚWINIOKSZTAŁTNE, KOZIOŁEK SKALNY, MACIEJKA, PSZCZOŁA, DOLAR NOWOZELANDZKI, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ISMAILITA, SIŁA JONOWA, MOTORYKA, METAMORFIZM DYNAMICZNY, CHRZĄSTKA, ENTOURAGE, KOŁNIERZYK, STROIK, WYPRYSK KONTAKTOWY, ODDZIAŁ, POPIELICA, SCHIZOFRENIA HEBEFRENICZNA, SZERSZEŃ, ORGANELLA, TARCZA, MA, FILAR PRZYPOROWY, MILION INSTRUKCJI NA SEKUNDĘ, ŻÓŁW KASPIJSKI, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, PLUTON, PODGRZEW, MAGNETOSTATYKA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, CWAJNOS, OBSADA, TRANSPORTER, ORKA KARŁOWATA, TUBUS, BENTAL, PROTEAZA, DACH MANSARDOWY, CZUJNIK, ZERO, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, ELOPSOPODOBNE, ZABYTEK KLASY ZEROWEJ, BOT, KORMORAN ETIOPSKI, CAŁUSEK, ŁADNICZKA OKAZAŁA, METKAL, INDEKS, KNYSZ, SPORT SAMOLOTOWY, WYCIĄG, LAICYZM, ZEZWOLENIE, DOM SZEREGOWY, ZASZŁOŚĆ, SAMOLOT BOMBOWY, BAWEŁNIANKA, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, RELACJA ZWROTNA, FUNDUSZ SEKURYTYZACYJNY, LOTKA, ?KRZYŻAK NADWODNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.685 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT UGRUPOWANIA BOJOWEGO TWORZONY Z WOJSK INŻYNIERYJNYCH WYPOSAŻONY W ŚRODKI DO WYKONYWANIA RÓŻNEGO RODZAJU ZAPÓR NA PRZEWIDYWANYCH KIERUNKACH PRZECIWUDERZEŃ (KONTRATAKÓW) CZOŁGÓW NIEPRZYJACIELA, OSŁONY SKRZYDEŁ I STYKÓW WOJSK ORAZ UMACNIANIA OPANOWANYCH W TOKU OPERACJI WAŻNYCH OBIEKTÓW I RUBIEŻY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT UGRUPOWANIA BOJOWEGO TWORZONY Z WOJSK INŻYNIERYJNYCH WYPOSAŻONY W ŚRODKI DO WYKONYWANIA RÓŻNEGO RODZAJU ZAPÓR NA PRZEWIDYWANYCH KIERUNKACH PRZECIWUDERZEŃ (KONTRATAKÓW) CZOŁGÓW NIEPRZYJACIELA, OSŁONY SKRZYDEŁ I STYKÓW WOJSK ORAZ UMACNIANIA OPANOWANYCH W TOKU OPERACJI WAŻNYCH OBIEKTÓW I RUBIEŻY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODDZIAŁ ZAPOROWY element ugrupowania bojowego tworzony z wojsk inżynieryjnych wyposażony w środki do wykonywania różnego rodzaju zapór na przewidywanych kierunkach przeciwuderzeń (kontrataków) czołgów nieprzyjaciela, osłony skrzydeł i styków wojsk oraz umacniania opanowanych w toku operacji ważnych obiektów i rubieży (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODDZIAŁ ZAPOROWY
element ugrupowania bojowego tworzony z wojsk inżynieryjnych wyposażony w środki do wykonywania różnego rodzaju zapór na przewidywanych kierunkach przeciwuderzeń (kontrataków) czołgów nieprzyjaciela, osłony skrzydeł i styków wojsk oraz umacniania opanowanych w toku operacji ważnych obiektów i rubieży (na 15 lit.).

Oprócz ELEMENT UGRUPOWANIA BOJOWEGO TWORZONY Z WOJSK INŻYNIERYJNYCH WYPOSAŻONY W ŚRODKI DO WYKONYWANIA RÓŻNEGO RODZAJU ZAPÓR NA PRZEWIDYWANYCH KIERUNKACH PRZECIWUDERZEŃ (KONTRATAKÓW) CZOŁGÓW NIEPRZYJACIELA, OSŁONY SKRZYDEŁ I STYKÓW WOJSK ORAZ UMACNIANIA OPANOWANYCH W TOKU OPERACJI WAŻNYCH OBIEKTÓW I RUBIEŻY sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - ELEMENT UGRUPOWANIA BOJOWEGO TWORZONY Z WOJSK INŻYNIERYJNYCH WYPOSAŻONY W ŚRODKI DO WYKONYWANIA RÓŻNEGO RODZAJU ZAPÓR NA PRZEWIDYWANYCH KIERUNKACH PRZECIWUDERZEŃ (KONTRATAKÓW) CZOŁGÓW NIEPRZYJACIELA, OSŁONY SKRZYDEŁ I STYKÓW WOJSK ORAZ UMACNIANIA OPANOWANYCH W TOKU OPERACJI WAŻNYCH OBIEKTÓW I RUBIEŻY. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

x