INTERDYSCYPLINARNA DZIEDZINA NAUKI, KTÓREJ PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWAŃ JEST WYKORZYSTANIE OSIĄGNIĘĆ M.IN. INFORMATYKI, FILOZOFII, LOGISTYKI CZY LINGWISTYKI DO TWORZENIA I ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI, ZE SZCZEGÓLNYM NACISKIEM NA BUDOWANIE ONTOLOGII INŻYNIERYJNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA to:

interdyscyplinarna dziedzina nauki, której przedmiotem zainteresowań jest wykorzystanie osiągnięć m.in. informatyki, filozofii, logistyki czy lingwistyki do tworzenia i zarządzania systemami przetwarzania informacji, ze szczególnym naciskiem na budowanie ontologii inżynieryjnych (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "INTERDYSCYPLINARNA DZIEDZINA NAUKI, KTÓREJ PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWAŃ JEST WYKORZYSTANIE OSIĄGNIĘĆ M.IN. INFORMATYKI, FILOZOFII, LOGISTYKI CZY LINGWISTYKI DO TWORZENIA I ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI, ZE SZCZEGÓLNYM NACISKIEM NA BUDOWANIE ONTOLOGII INŻYNIERYJNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.501

ZASOBOŻERNOŚĆ, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, NIEUCHRONNOŚĆ, CYTADELA, REWOLUCJA, ZNACZENIE, MIEJSCE, POWIEŚĆ SENSACYJNA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, PRZEKŁADNIA RÓŻNICOWA, LUKRECJA, NAUKI POLITYCZNE, SKRZYDLATE SŁOWO, WALENTYNKA, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, POKRZYWDZONA, WYCIĄG TOWAROWY, HIPOSTYL, SWAR, ZAKWAS, PÓŁBOŻEK, WALUTA MIĘKKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PO OKRĘGU, PUKAWKA, ŻEBRO, USZYSKO, CHIMERA AMERYKAŃSKA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, DEASEMBLACJA, ŁUK BLOCZKOWY, BABA, OŚWIADCZENIE, KARBIDKA, ROGATNIK, WIĄD RDZENIA, ZAWODNOŚĆ RYNKU, ELEKTRYKA, ZAĆMA NIEDOJRZAŁA, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, WYDMUSZKA, ŚREDNIACTWO, CHŁOPIEC DO BICIA, BYSTRZAK, STREFA EURO, EFEKTYWNOŚĆ, NIESPOKOJNOŚĆ, DOMOWINA, KONTRMANIFESTACJA, POŻYTECZNOŚĆ, CENA MINIMALNA, KOMUNAŁKA, NOWICJUSZ, MIESZAK, SZKŁO AKRYLOWE, PLUGAWOŚĆ, MÓZG, ENKODER PRZYROSTOWY, TANATOPSYCHOLOGIA, KOTWICA ZAPASOWA, DETERMINIZM, MIEDNICZKA NERKOWA, LOGIKA KIERUNKOWA, POPĘDLIWOŚĆ, BRUTALNOŚĆ, MIŁORZĄB DWUKLAPOWY, BUŁGARYSTYKA, RATOWNICTWO, NIEOPANOWANIE, BEZPROBLEMOWOŚĆ, PEDOFILIA, ŁOMOTANINA, NIEWYGODA, SIŁA AERODYNAMICZNA, MAŁPY STAREGO ŚWIATA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, TELEMARK, NATURYSTA, POPULARNOŚĆ, WALASEK, YBIT, ŁAD KORPORACYJNY, SÓL KWAŚNA, DYSOCJANT, SYMPOZJUM, PÓŁZAWODOWIEC, NORNIK BURY, CZEKOLADZIARNIA, POLE BEZWIROWE, TALIB, POGODNOŚĆ, PUNKT OGNIOWY, CZERWONA STREFA, ESPRESSO, APEL, KROKODYL, NIUS, FANATYCZNOŚĆ, JUDASZ, ZDANIE WZGLĘDNE, DOMICYL, LEKTOR, NIEGOTOWOŚĆ, CZUBATOŚĆ, TEOLOGIA NATURALNA, GAL, LAMPA OBRAZOWA, SZAŁAŚNICTWO, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, KILIM, MIARODAJNOŚĆ, SUWNICA BRAMOWA, FUNKCJONALNY ANALFABETA, ZŁOŻENIE EGZOCENTRYCZNE, GALERIA SŁAWY, PLANIMETRIA, BRUTALNOŚĆ, BOHATER LIRYCZNY, NADZÓR BANKOWY, KĄTOZĘBNE, POLIMODALNOŚĆ, BARBARZYŃCA, JURNOŚĆ, ŚWIECA, AGRANULOCYT, LOTNIARSTWO, OC, CHOROBA BRUDNYCH RĄK, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, ROZBIERANKA, ROŚLINY OSIOWE, RULETKA, PLATFORMÓWKA, PROGRAM, ELEKTROFON ELEKTROMECHANICZNY, LAMPA KWARCOWA, UMIEJSCOWIENIE, POEMAT OPISOWY, RUNO, CZAS FIZYCZNY, OCHRONA REZERWATOWA, CUDZOŚĆ, MECZ TOWARZYSKI, BLACHOWNIA, NIEPRZYZWOITOŚĆ, AMONIT, BADANIE JAKOŚCIOWE, DODATEK WYRÓWNAWCZY, GEOMETRIA FRAKTALNA, PIKIETA, MARTWY PRZEPIS, GŁADKOŚĆ, PŁASZCZKA NAGA, PIERWSZOROCZNY, MH, ODCHYLENIE STANDARDOWE, REDAKTOR TECHNICZNY, KARMIENIE, GAŚNICA ŚNIEGOWA, SPRAWNOŚĆ, SZCZWANY LIS, ZAPCHANIE DZIURY, AWANSCENA, DOMENA PUBLICZNA, ŚMIERDZĄCE JAJO, KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY, HISTERYK, ZUPAK, MODRASZEK IKAR, NIEDWOISTOŚĆ, UTWARDZACZ, SEKSISTOWSKOŚĆ, HÄNDEL, OGNIK SZKARŁATNY, FILOLOGIA CHORWACKA, NIEDORZECZNOŚĆ, SKWAPLIWOŚĆ, UKŁAD RĄBKOWY, WIELORYB, PIÓRO, RAGLAN, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, STACJA, PSYCHIATRIA PORÓWNAWCZA, KRZEW OWOCOWY, ŚWIĄTYNIA GROBOWA, SEPTYMA, FOTOGALERIA, INSTAGRAMER, POWTARZALNOŚĆ, KOMUNALKA, GBUROWATOŚĆ, PRZEJEŻDŻAJĄCA, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, REDAKTORSTWO, DUROPLAST, NIEUWAŻNOŚĆ, FUNKCJE AMPLITUDY, SUBTELNOŚĆ, BYT, SEKULARYZACJA, STREFA PRZYGRANICZNA, WIZUALNOŚĆ, HODOWLA ZARODOWA, POLE, ŚWIADKOWIE JEHOWY, BOMBA BURZĄCA, GUGIEL, WOLNA SOBOTA, CHROPOWATOŚĆ, FEUDUM, BORECZNIK, ADRES, MATERIALIZM DZIEJOWY, PRZYCZYNA MATERIALNA, CZWÓRSTYK, REMIZA, ETER KOSMICZNY, ROLNIK, DREWNO ROZPIERZCHŁONACZYNIOWE, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, SZTYCH, JATROGENIA, ADIAFORA, ROZWAŻNOŚĆ, RODZAJNIK, SYNERGIA, POLNIK BURY, DRZEWO KOSMICZNE, WYDERKA, OBLĘŻENIEC, STUDIUM, TAJEMNICA DZIENNIKARSKA, SPRZĘŻNICE, ŁOTEWSKOŚĆ, BIELIDY, TERPEN, LITERATURA WAGONOWA, MAKAK JAPOŃSKI, JĘZYK PORTUGALSKI, KANCERA, WIECZERNIK, WILGOTNOŚĆ, GOSPODARKA WODNA, INSTAGRAMERKA, MONOGENIZM, OŚ ZIEMI, CZAS MIEJSCOWY, KLASA INTEGRACYJNA, ZMIENNOKSZTAŁTNOŚĆ, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, PROTEROZUCHIDY, CEPELIADA, DOWOLNOŚĆ, LODOWIEC GÓRSKI, PIONEK, KLINIKA ODWYKOWA, ODCINEK, PIERWSZOŚĆ, PODATEK PROGRESYWNY, SYMETRIA, UKRZYWDZONY, JĘZYKI CHIŃSKO-TYBETAŃSKIE, COPYPASTA, KWAS HUMUSOWY, GORĄCZKA, ADRESATKA, ONR-OWIEC, ZJAWISKO NATURALNE, EPIGENEZA, KILOTONA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, GRA CYLINDRYCZNA, WAR, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, AREOGRAFIA, BŁONA LOTNA, TRYSKAWKA, PRYMITYWIZM, DOSTĘP WARUNKOWY, PRZYZWOITOŚĆ, WIDELCZYK, BRAT, LANDARA, AL SECCO, WYWŁASZCZENIE, FOXTROT, MISIEK, SWAP WALUTOWY, PRZEBIEGŁOŚĆ, NIEOKREŚLONOŚĆ, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, SUPERPRZEBÓJ, PODŁOTA, DRAMAT SĄDOWY, NOC, WILCZY BILET, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, REFERENDUM STRAJKOWE, ?RADIOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.501 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

INTERDYSCYPLINARNA DZIEDZINA NAUKI, KTÓREJ PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWAŃ JEST WYKORZYSTANIE OSIĄGNIĘĆ M.IN. INFORMATYKI, FILOZOFII, LOGISTYKI CZY LINGWISTYKI DO TWORZENIA I ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI, ZE SZCZEGÓLNYM NACISKIEM NA BUDOWANIE ONTOLOGII INŻYNIERYJNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: INTERDYSCYPLINARNA DZIEDZINA NAUKI, KTÓREJ PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWAŃ JEST WYKORZYSTANIE OSIĄGNIĘĆ M.IN. INFORMATYKI, FILOZOFII, LOGISTYKI CZY LINGWISTYKI DO TWORZENIA I ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI, ZE SZCZEGÓLNYM NACISKIEM NA BUDOWANIE ONTOLOGII INŻYNIERYJNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA interdyscyplinarna dziedzina nauki, której przedmiotem zainteresowań jest wykorzystanie osiągnięć m.in. informatyki, filozofii, logistyki czy lingwistyki do tworzenia i zarządzania systemami przetwarzania informacji, ze szczególnym naciskiem na budowanie ontologii inżynieryjnych (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INŻYNIERIA ONTOLOGICZNA
interdyscyplinarna dziedzina nauki, której przedmiotem zainteresowań jest wykorzystanie osiągnięć m.in. informatyki, filozofii, logistyki czy lingwistyki do tworzenia i zarządzania systemami przetwarzania informacji, ze szczególnym naciskiem na budowanie ontologii inżynieryjnych (na 22 lit.).

Oprócz INTERDYSCYPLINARNA DZIEDZINA NAUKI, KTÓREJ PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWAŃ JEST WYKORZYSTANIE OSIĄGNIĘĆ M.IN. INFORMATYKI, FILOZOFII, LOGISTYKI CZY LINGWISTYKI DO TWORZENIA I ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI, ZE SZCZEGÓLNYM NACISKIEM NA BUDOWANIE ONTOLOGII INŻYNIERYJNYCH sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - INTERDYSCYPLINARNA DZIEDZINA NAUKI, KTÓREJ PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWAŃ JEST WYKORZYSTANIE OSIĄGNIĘĆ M.IN. INFORMATYKI, FILOZOFII, LOGISTYKI CZY LINGWISTYKI DO TWORZENIA I ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI PRZETWARZANIA INFORMACJI, ZE SZCZEGÓLNYM NACISKIEM NA BUDOWANIE ONTOLOGII INŻYNIERYJNYCH. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

x