MONITOROWANIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ NADRZĘDNĄ; JEGO PODSTAWOWYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE STABILNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU BANKOWEGO ORAZ TWORZENIE NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADZÓR BANKOWY to:

monitorowanie działalności banków komercyjnych przez instytucję nadrzędną; jego podstawowym celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa systemu bankowego oraz tworzenie norm ostrożnościowych (na 13 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NADZÓR BANKOWY

NADZÓR BANKOWY to:

instytucja monitorująca działalność podległych jej banków komercyjnych; jej podstawowym celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa systemu bankowego oraz tworzenie kontrolowanych przez nadzór norm ostrożnościowych (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MONITOROWANIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ NADRZĘDNĄ; JEGO PODSTAWOWYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE STABILNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU BANKOWEGO ORAZ TWORZENIE NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.696

TRANZYCJA, PRĄD TĘTNIĄCY, WYDZIELINA ORGANIZMU, ZAWAŁ, MŁODA, SKUP INTERWENCYJNY, FLAK, BENEFICJENTKA, SABATARIANIN, LAS GRĄDOWY, HELMINT, ZIELONA KARTA, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, ASPIRANT SZTABOWY, SPOKOJNOŚĆ, WIDŁOZĄB MIOTLASTY, PASZTETNIK, ANGLOARAB, TARCICA, CŁO OCHRONNE, ŁATA, KWINTET, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, FILIPINKA, PODWÓJNA ARTYKULACJA, JEZUITA, EKSTENSJA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, NÓŻ RZEŹNICZY, SZWABSKI, ZEPSUTOŚĆ, POŻAR, SĄŻNISTOŚĆ, MANIOK, DRENAŻ MÓZGÓW, NEBULIZACJA, KOSTNOJĘZYKOWE, HISTERYK, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, KONTROLA DOSTĘPU, ZAPISOBIERCA, TORFOWIEC FRĘDZLOWANY, PROGRAM ANTYWIRUSOWY, PISMO OKÓLNE, COŚ, UKŁAD MOCZOWY, ITALIANISTYKA, TRZMIEL OZDOBNY, UCHYB REGULACJI, PODRZĘDNIK, RZĘSOREK MNIEJSZY, TYTANOZAUR, SFERA BIOTYCZNA, NIĆ KODUJĄCA, BIDET, BEZNADZIEJNOŚĆ, ADVOCATUS DIABOLI, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, CEFADROKSYL, OPOŁEK, GERMAŃSKOŚĆ, POPIELICA, KURZAWA, CELOWNIK, IZOTROPOWOŚĆ, PINGWIN CESARSKI, NIEWZAJEMNOŚĆ, IDIOFON, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, SZAŁAŚNICTWO, CZUCIE POWIERZCHOWNE, KARBONATYT, BIEGŁOŚĆ, LOTNY FINISZ, ŁASKA, SZAROTA NORWESKA, DZWONEK RĘCZNY, WARZONKA, MAKROSKŁADNIK, FINITYZM, DOSKONALENIE ZAWODOWE, BRAHMS, CZAPLA TRÓJBARWNA, AMINEK EGIPSKI, OGÓREK MAŁOSOLNY, LIST INTENCYJNY, TYBINKA MAŁA, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, JĘZYK ELFÓW, INTERFEROMETR LASEROWY, BIUROKRACJA, ODDYCHANIE, POUFAŁOŚĆ, SITAK, GAŚNICA ŚNIEGOWA, GLOSA, JUWENALIA, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, DUJKER ABBOTTA, LAPILLI, POWIEŚĆ SCI-FI, PORT MACIERZYSTY, DELEGACJA, SPEKULANT, COPYPASTA, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, SZPITALNICY, KINGDOM, PRZYMIOTNIK ODCZASOWNIKOWY, EPIKA, FIKCJA LITERACKA, OBEDIENCJA, JA, CYKL PALIWOWY, TASMANIOZAUR, PONTYFIKAT, MARKER GENETYCZNY, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, KONWERSJA, NIEWYGODA, WOLTER, MIESZANKA, NIEOSTROŻNOŚĆ, TELESKOP ZWIERCIADLANY, OSTROŻNOŚĆ, NABÓJ BOJOWY, AMORY, CHOROBA LUTZA, DYN, JELITO PROSTE, OSŁONOWOŚĆ, TUNEL, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, ZWROT, REAKTOR PRĘDKI, METYLDOPA, SILNIK NA BENZYNĘ, NIEJASNOŚĆ, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, FLAMAND, DODATEK STOPOWY, KARŁOWATOŚĆ, MIASTOWOŚĆ, KOŃ KIŃSKI, DESTRUKCYJNOŚĆ, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, STŁUCZENIE, BIEGUN, ELEKTROLIZA, TYTAN, ZŁÓBCOKI, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, MINÓG JAPOŃSKI, DZIUPLA, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, PRZYCZEPA CAMPINGOWA, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, BER, PRĘDKOŚĆ, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, URODZENIE PRZYSPOSOBIONE, NASIADÓWKA, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, AKSAMITKA WZNIESIONA, GALERIA, SZEW, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, KOSZATNICZKA POSPOLITA, STRATY MORALNE, NASŁUCHOWIEC, DNI, SPÓŁKA CICHA, MODRASZEK ARGUS, JEŁOP, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, WIELKI MISTRZ, CHUDOŚĆ, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, AUTYZM, KOSZATKA, SOFCIK, SMUŻKA STEPOWA, DOLNOSAKSOŃSKI, PORZĄDEK, CIEPŁE LODY, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, ROZGRZESZENIE, MEDIALNOŚĆ, JAMRAJ ZŁOTY, ELASTOR, KOMPLEKS KASTRACYJNY, SEKSOWNOŚĆ, WSPOMNIENIE, ZAKAZANY OWOC, FIBROMIALGIA, DOCHÓD OSOBISTY, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, PRZYSADZISTOŚĆ, KABLOWIEC, PAŁĄK, UTYLITARNOŚĆ, SZCZUDŁO, UKŁAD FUNKCJONALNY, CHROMATYDA SIOSTRZANA, LICZNIK PRZEPŁYWOWY, DEWOLUCJA, EROZJA WODNA, NIECZUCIE, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, MANGABA ZWYCZAJNA, BOCZEŃ, NAGMINNE PORAŻENIE DZIECIĘCE, CECHA PODZIELNOŚCI, ZADYSZKA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, KOŃ DZIKI, BEZKIERUNKOWOŚĆ, PREZYDENCJALIZM, POLE SIŁOWE, KORYNCKA, SPŁUKIWANIE, ŁUŻYCKI, GUNIA, INFILTRACJA, SAMOTNA MATKA, WOŁYNIANKA, KULTURA TRZCINIECKA, POMYSŁOWOŚĆ, PROTEST SONG, ŻYCIODAJNOŚĆ, SILUMIN, RAJSTOPY, INSTYNKT SAMOZACHOWAWCZY, PRZEMYSŁ LEKKI, BUDRYK, PERYSKOP ODWRACALNY, KRYSZTAŁ PRAWIDŁOWY, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, RADIOSYGNAŁ, WERSJA KINOWA, ŁAD KORPORACYJNY, LODOWIEC SIECIOWY, POZABIBLIJNOŚĆ, IDIOMATYZM, PEBA, OWRZODZENIE PIERWOTNE, PROJEKT TECHNICZNY, MANTOLET, ŁEBA, KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH, MASOŃSKOŚĆ, HASTA, ASTRONOMICZNA LICZBA, TIOTIKSEN, PINGWIN BIAŁOOKI, DERYWACJA SUFIKSALNA, MARKGRAF, ZAPLECZE SOCJALNE, RĄBEK, BANKIERKA, PROSUMENT, ARKA, WYBIJACZ, ODLEW, PAPPATACI, MAKROPOLECENIE, NIEPYLAK MNEMOZYNA, BEZINWAZYJNOŚĆ, SKOK KWANTOWY, KRENAL, TERAPENA DIAMENTOWA, HACZEK, DŹWIGACZ DACHOWY, MINA, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, KRZTUSIEC, SPOŻYCIE, ANTYHUMANIZM, MELODIA, SKRZYDŁA, STAN WOJENNY, NIESYMPATYCZNOŚĆ, SOPLICA DAMARA, SKŁAD KONSYGNACYJNY, PEREŁKA, CZART, BROŃ TERMOJĄDROWA, NIEKONKRETNOŚĆ, EMBLEMAT, DOKUMENT, OŚWIECONOŚĆ, SMART, CIASTO DROŻDŻOWE, SYSTEM PARTYJNY, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, BENZYLOPENICYLINA, TAJNOŚĆ, KOROWÓDKA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ?ROBDESZAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.696 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MONITOROWANIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ NADRZĘDNĄ; JEGO PODSTAWOWYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE STABILNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU BANKOWEGO ORAZ TWORZENIE NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MONITOROWANIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ NADRZĘDNĄ; JEGO PODSTAWOWYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE STABILNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU BANKOWEGO ORAZ TWORZENIE NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADZÓR BANKOWY monitorowanie działalności banków komercyjnych przez instytucję nadrzędną; jego podstawowym celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa systemu bankowego oraz tworzenie norm ostrożnościowych (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADZÓR BANKOWY
monitorowanie działalności banków komercyjnych przez instytucję nadrzędną; jego podstawowym celem jest zapewnienie stabilności i bezpieczeństwa systemu bankowego oraz tworzenie norm ostrożnościowych (na 13 lit.).

Oprócz MONITOROWANIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ NADRZĘDNĄ; JEGO PODSTAWOWYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE STABILNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU BANKOWEGO ORAZ TWORZENIE NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - MONITOROWANIE DZIAŁALNOŚCI BANKÓW KOMERCYJNYCH PRZEZ INSTYTUCJĘ NADRZĘDNĄ; JEGO PODSTAWOWYM CELEM JEST ZAPEWNIENIE STABILNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMU BANKOWEGO ORAZ TWORZENIE NORM OSTROŻNOŚCIOWYCH. Dodaj komentarz

1+9 =

Poleć nas znajomym:

x