SYTUACJA, W KTÓREJ SIŁA CZEGOŚ SKIEROWANA JEST OD ŚRODKA NA ZEWNĄTRZ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODŚRODKOWOŚĆ to:

sytuacja, w której siła czegoś skierowana jest od środka na zewnątrz (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYTUACJA, W KTÓREJ SIŁA CZEGOŚ SKIEROWANA JEST OD ŚRODKA NA ZEWNĄTRZ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.342

NIEDOBÓR, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, OKRĘŻNOŚĆ, ARCYDZIELNOŚĆ, TAGER, KATOLICKOŚĆ, SYFEK, RÓG, STUDIUM, SICZ, RUMUN, MINI-ALBUM, ODWROTNA STRONA MEDALU, HALUCYNACJA, SPÓŁKA POWIĄZANA, PODSYP, NIEGOTOWOŚĆ, WYŚMIENITOŚĆ, CIERNIOGŁOWY, FELERNOŚĆ, WIEK, HIPOSTYL, GOŁĘBIE SERCE, POMPA ŁYDKOWA, NIEUPRZEJMOŚĆ, SYMPTOMAT, GRZYB ZŁOTAWY, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, EGZYSTENCJALISTA, SUSZARKA, PŁASKOZIEMIEC, WYCZARTEROWANIE, WYŻYNY, FIGURA OGRANICZONA, ODCHYLENIE, STAN, BOCZNIK, GIGANTYCZNOŚĆ, PRACOHOLIK, HUBA BIAŁAWA, OHYDZTWO, OCET, MACIERZ RZECZYWISTA, WIECZNE PIÓRO, BLUZG, ZATYKANIE USZU, KLĘK PODPARTY, CIĄG, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, AGREGAT POMPOWY, UŁAMEK DZIESIĘTNY, ZLEW, WPIERDOL, NIEWRAŻLIWOŚĆ, AGENCJA RATINGOWA, WARIOGRAF, EUKARIOT, MASECZKA, GŁOS WARGOWY, OMŁOT, MODRASZEK NAUSITOUS, TERYNA, NIEOBFITOŚĆ, POSTULATYWNOŚĆ, KAWAŁ, SŁOWIAŃSKOŚĆ, SZPERACZ, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, GÓRY KOPUŁOWE, ŚWIADECTWO, FILOLOGIA SERBSKA, URANINIT, CHOROBA DEMIELINIZACYJNA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, LEPKIE RĘCE, ROZMIAR, LODOWNIA, STRÓŻÓWKA, CZARNA DZIURA, KRÓLOWA, NOWY, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, ŻALE, PIRAMIDA, BERA, SITNIK, GRUCZOŁ MLECZNY, JAZ ZASTAWKOWY, ANTENA ŚRUBOWA, IKAROWY LOT, OKRYWA, INTERESOWNOŚĆ, PARANOJA, WARUGA, PRZYKŁAD, TOALETA, MACIERZYŃSKOŚĆ, OPÓR, NUTRIA, JAZDA, RETROGRADACJA, NÓŻKA, POTENCJA, FONDUE MIĘSNE, SĘDZIA, PRZEDROST, MATKA, TĘSKNOTA, OBŁUDNIK, HUMANISTYKA, SPRZEDAWCZYK, SOLUBILIZACJA HYDROTOPOWA, EKSPARTNER, BIEDACZKA, NIEZAUWAŻENIE, STAN WODY, NIEMIECKOŚĆ, OPŁATA RYCZAŁTOWA, MAKAK JAPOŃSKI, KOHEZJA, PLEJADY, STANOWISKO, DZIECINNOŚĆ, PANECZEK, PINGWINY, OKRZOS, ZGNIŁOŚĆ, NOCEK KOSMATY, ALGEBRA ALTERNATYWNA, PCHACZ, GRONINGER, GETTER, RZADZIZNA, WKŁAD, TANCERKA BRZUCHA, ZIARENKO, SYSTEM KASTOWY, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, CZEDAR, USYPISKO, GRĄD SUBATLANTYCKI, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, DONOŚNIK, PERLISTOŚĆ, BLIŹNIAK, KARCIANE DOMINO, PORZĄDEK, AMINOPENICYLINA, KARAMBOLA, TORPEDA AKUSTYCZNA, PIANOGAZOSTYLIKAT, DOMENA PUBLICZNA, STŁUCZENIE, POZYCJA, MANIERZYSTA, NUMERACJA, KONSEKWENCJA, NIEKONKRETNOŚĆ, RATOWNICTWO, STRZAŁECZKA, SENTYMENTALNOŚĆ, LESER, KRĘGARSTWO, AFTERPARTY, NIEKOMPLETNOŚĆ, OBAWA, KWADRA, MAŁY EKRAN, FILM INTERAKTYWNY, RAK SZEWC, PIĘĆDZIESIĄTKA, ŻABA KRZYKLIWA, TELEWIZJA REPERTUAROWA, ZWAŁA, IDIOFON, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, WYRAŻENIE, AKTYWNOŚĆ, WALUTA BAZOWA, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, NIEOBLICZALNOŚĆ, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, LASONOGOWATE, MOTYWIK, POPRZEWRACANIE, PIĘTA ACHILLESA, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, EKSPERTKA, DYFTERIA, RAJDÓWKA, OGNIK SZKARŁATNY, NAMPULA, HOMOSFERA, POŻEGNANIE, OLFAKTOMETRIA, OCENIACZ, WAFEL, SYRENY, DRASTYCZNOŚĆ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, FALKA, GRZYB OKAZAŁY, ALUMINOGRAFIA, OWAL, CHŁOPEK ROZTROPEK, GEOMETRIA FRAKTALNA, TRYWIALNOŚĆ, WELWET, WŁADZA USTAWODAWCZA, BAZA, DZIARSKOŚĆ, DAWNOŚĆ, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, PREDESTYNACJA, APERIODYCZNOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, OBCIĄŻENIE, TEMACIK, PODBITKA, NAJDUCH, FAJANS, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, IMPORT RÓWNOLEGŁY, PEDAGOG SPECJALNY, BALECIK, ORDYNAT, FIZYKA CZĄSTEK ELEMENTARNYCH, BRAZYLIJSKOŚĆ, RYWALIZACJA, KOŃ WIELKOPOLSKI, NIEBYWAŁOŚĆ, WSTRZYMANIE, ROZDZIAŁ, NIEWYPARZONA MORDA, ANGLOFOBIA, TAKIFUGU, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, KOKS, CHOROBA SANTAVUORIEGO-HALTII, OCHOTNIK, KURDUPLOWATOŚĆ, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, SYNONIMICZNOŚĆ, INTERMEZZO, OSŁONOWOŚĆ, BODZIEC BEZWARUNKOWY, TEST, MONOPARTYJNOŚĆ, WNĘKA WĄTROBY, ELIMINACJE, SMOK, PROGRESISTA, DOSTĘP WARUNKOWY, ŁAGODNOŚĆ, PRZYGASZENIE, KLEJNOTKA ZIELONA, ZANOKCICA MUROWA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL, PYLICA ALUMINIOWA, STROIK, WARSTWA OZONOWA, SEKCJA ZWŁOK, WALKA, FUNKCJA SCHODKOWA, RAD, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, CIAPOWATOŚĆ, PAMIĘĆ RUCHOWA, SARABANDA, IDEAŁ PIERWSZY, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, SĄSIEDZKOŚĆ, ŻYWOŚĆ, MALARSTWO KATAKUMBOWE, ZBIÓR BERNSTEINA, CHOMIK AZERSKI, ŻOŁĄDEK MIĘŚNIOWY, SOWIECKOŚĆ, C.O, ROGATNIK, DEWIZY, KOMA, PŁYN ETYLOWY, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, WALEC PARABOLICZNY, WSZECHWŁADNOŚĆ, ALTANNIK LŚNIĄCY, KRZYWA PROSTOWALNA, TŁUSTE LATA, POMPA POŻARNICZA, BREST, KOŁO SEGNERA, ŁASKA, WADA, TECHNOLOGICZNOŚĆ, ?TWIERDZENIE KRULLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.342 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYTUACJA, W KTÓREJ SIŁA CZEGOŚ SKIEROWANA JEST OD ŚRODKA NA ZEWNĄTRZ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SYTUACJA, W KTÓREJ SIŁA CZEGOŚ SKIEROWANA JEST OD ŚRODKA NA ZEWNĄTRZ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODŚRODKOWOŚĆ sytuacja, w której siła czegoś skierowana jest od środka na zewnątrz (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODŚRODKOWOŚĆ
sytuacja, w której siła czegoś skierowana jest od środka na zewnątrz (na 12 lit.).

Oprócz SYTUACJA, W KTÓREJ SIŁA CZEGOŚ SKIEROWANA JEST OD ŚRODKA NA ZEWNĄTRZ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - SYTUACJA, W KTÓREJ SIŁA CZEGOŚ SKIEROWANA JEST OD ŚRODKA NA ZEWNĄTRZ. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x