ZBIÓR PUNKTÓW MAJĄCYCH POŁOŻENIE WYZNACZONE W PAŃSTWOWYM SYSTEMIE ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH, OZNACZONYCH NUMERAMI I ZNAKAMI GEODEZYJNYMI ORAZ OPISANYCH POD WZGLĘDEM TOPOGRAFICZNYM; OSNOWA GEODEZYJNA JEST WYKORZYSTYWANA W PRACACH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OSNOWA GEODEZYJNA to:

zbiór punktów mających położenie wyznaczone w państwowym systemie odniesień przestrzennych, oznaczonych numerami i znakami geodezyjnymi oraz opisanych pod względem topograficznym; osnowa geodezyjna jest wykorzystywana w pracach geodezyjnych i kartograficznych (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR PUNKTÓW MAJĄCYCH POŁOŻENIE WYZNACZONE W PAŃSTWOWYM SYSTEMIE ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH, OZNACZONYCH NUMERAMI I ZNAKAMI GEODEZYJNYMI ORAZ OPISANYCH POD WZGLĘDEM TOPOGRAFICZNYM; OSNOWA GEODEZYJNA JEST WYKORZYSTYWANA W PRACACH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.995

PADEMELON CZERWONOSZYI, PRĄD ZAWIESINOWY, PASKUDNIK, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, TWARDY OŁÓWEK, WIRUS WŚCIEKLIZNY, CHOROBA FABRY'EGO, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, DRENAŻ LIMFATYCZNY, ARESZT, JODAN(VII) SODU, PRZYCZYNA FORMALNA, TUNIKA, HAMULEC BĘBNOWY, MSZA, PRAPŁETWIEC ABISYŃSKI, KSIĘGA INWENTARZOWA, DŻEREŃ, PALIWO JĄDROWE, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, HABIT, KOMÓRKA SOMATYCZNA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, IRONICZNOŚĆ, DZETA, PROFIL LIPIDOWY, SKUBANIEC, MAŁODUSZNOŚĆ, KOEDUKACYJNOŚĆ, NIERÓBKA CZARNIAWA, SKLEPIENIE PALMOWE, POTENCJOMETRIA, OBLEŚNOŚĆ, DARNIÓWKA POSPOLITA, FRAZA, PORÓD RODZINNY, ANTYKOAGULANT, OBROSTKA MURÓWKA, ZAWODOWO CZYNNY, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, LENIWCOWATE, ŁÓDŹ PILOTA, PRZODOMÓZGOWIE, WYBUCH, BAR, OSTRY DYŻUR, KLEJNOTKA ZIELONA, ZBIÓR, STRYJ, POSIEW, CZABAN, TORFOWISKO NISKIE, EMIGRACYJNOŚĆ, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, AMBYSTOMOWATE, AMERYKAŃSKI KUC SZETLANDZKI, RUNO LEŚNE, DZIAŁALNOŚĆ KANTOROWA, NAGOŚĆ, KSIĘGA WÓJTOWSKA, SŁODKA BUŁKA, INFLACJA UKRYTA, PASJONAT, PASZTETÓWKA, EUROPEJSKOŚĆ, ISLAM, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, BYSTRZAK, SANDBOX, ŚWIAT, DRAPACZ, FENOMEN BOMBAJSKI, STYGOKSEN, SSAKOKSZTAŁTNE, NÓW, NIKCZEMNOŚĆ, RZEKOTKA CZERWONOOKA, WIELKOUCH KRÓLICZY, PREWENCJA, PODDASZE, KAPUSTA, FARBKA, GRANICZNA PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, WAĆPANNA, SZATANISTKA, NADWOZIE SAMONOŚNE, ARTYSTA, STATYSTYKA OPISOWA, PODZBIÓR, ŁAGODNOŚĆ, ESPRESSO, ZAKŁAD HANDICAP, SEZONOWIEC, NUKLEOTYD, KRAINA NEOTROPIKALNA, PODZIAŁ LOGICZNY, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, ŚWIĘTE KOLEGIUM, CZAPLA TRÓJBARWNA, ATYPOWOŚĆ, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, TYŁOZGIĘCIE MACICY, BRZESZCZOT, RABV, KANAŁ, GŁADŹ PODŁOGOWA, BICZ WODNY, OBUNOGI, PAMIĘĆ DEKLARATYWNA, SILNIK BENZYNOWY, TURÓWKA, CYGAŃSTWO, BIAŁY PUCH, WARSTWA JASNA, SPRAY, SYMETRIA, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, PASSE-PARTOUT, ETYKA POSELSKA, NIEPROFESJONALNOŚĆ, PRZEKSZTAŁCENIE DWULINIOWE, GAELICKI, NIEDOKŁADNOŚĆ, ANALITYKA MEDYCZNA, TAGER, ABSURD, KLAUSTROFOBIA, KANAFARZ, WYDATEK OSOBOWY, NARAMIENNIK, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, ŁUK DZIENNY, PRZYCIĄGARKA, SILNIK SYNCHRONICZNY, DUROMER, IDIOFON, ŻYŁA JĘZYKOWA, PAPRYKARZ, LIRYCZNOŚĆ, JEDNOSTKA ZALEŻNA, EKONOMICZNOŚĆ, LITOŚCIWOŚĆ, NOWA, PŁYWANKA, PIERWSZOŚĆ, SKUFIA, AJWAR, REPRODUKCJA KULTUROWA, ANALIZA SEKWENCYJNA, SYNTETYK, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, ŻART, KWIAT LOTOSU, ŚLEDŹ PACYFICZNY, PROMIENNOŚĆ, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, KSYLOGRAFIA, OPIEKA PERINATALNA, BLIŻSZOŚĆ, TRYSKAWKA, NIEPRZEMIJALNOŚĆ, TEMPERATURA ABSOLUTNA, GALERIA, TRYGONOMETRIA, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, ZDATNOŚĆ, CIĄG GŁÓWNY, SYRENI ŚPIEW, BEZNADZIEJNOŚĆ, PRINSEPIA JEDNOKWIATOWA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, MENTYK, GRUPA LIEGO, FESTON, MOBIL, DUJKER JENTINKA, PRECEDENSOWOŚĆ, ZAGRANIE, NERCZYŁUSK WYNIOSŁY, DROGA ZBIORCZA, BIOPOLIMER, PLEZJOZAURY, IRONICZNOŚĆ, ŻYWOŚĆ, HYDRA, STRAŻ OGNIOWA, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, NANOHENR, REKINY, DRASTYCZNOŚĆ, KOŃ POZNAŃSKI, SYSTEM KONSORCYJNY, ZAPORA, PŁASKOSZ, NIEGODZIWOŚĆ, RECYTATYW, GOLGOTA, DIETA ASPIRYNOWA, WSPINACZKA SPORTOWA, STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA, PAS DROGOWY, DELEGACYJKA, MULAK, NEUSTON, REST, KAPUSTA PASTEWNA, DENDRODOA, ROŚLINA UŻYTKOWA, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, SKALA, WÓR, LEMIESZKA, BYTOMKOWIEC, EKSPRES KOLBOWY, ŁOPATKA, SNOBISTYCZNOŚĆ, KOZERA, ŚWIATŁO DZIENNE, ZNAK KOREKTORSKI, UCHAL, ROZPRAWKA, REGUŁA KOLIZYJNA, REGRESJA LINIOWA, TRAWA MORSKA, WIETRZNOŚĆ, INTENCJONALIZM, KSIĄŻKA ŻEGLARSKA, TAKTYCZNOŚĆ, GRADUAŁ, WILK AMERYKAŃSKI, KAŁKAN, MNOŻNA, ZAKŁADKA, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, OBSZAR, MATERIAŁ, ZWIERZĘ, NIESAMOISTNOŚĆ, SZYMPANS, TORSJE, IMMUNOTERAPIA, UPOŚLEDZONY, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, FINITYZM, RAKOWICE, TYBINKA MAŁA, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, RAJD OBSERWOWANY, OSTOJA, BIOFILIA, KROŚNIANKA, OPAD, FLEGMATYK, DYFUZJONIZM, WETERAN, RADIOAKTYWNOŚĆ, NIESTEROWNOŚĆ, KENEL, PAŃSTWO DOBROBYTU, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, KOLOKATOR, GRONINGER, PROTOTYPOWOŚĆ, JAGLANKA, KOREANKA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, TRĄBKA BEZWENTYLOWA, GOŹDZIANKA, NIEDOMÓWIENIE, RZECZ, METKA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, RUNO, PIĘTRO, OKRĘT LOTNICZY, UNIWERSYTET, SŁOWIANOZNAWSTWO, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, AUTOMATYKA POGODOWA, CISZA WYBORCZA, TWIERDZENIE O RZĘDZIE, MOSTOWNICZY, METODYKA, ANALIZA ZALEŻNOŚCIOWA, HAFT, FAMA, OPONA, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, ERICKSON, TRANSMUTACJA, KIERZYNKA, CZARNA OWCA, CHRAPY, SYFON, MORZE AZOWSKIE, JASTRZĘBIE OKO, ?INTELIGENCJA EMOCJONALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.995 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR PUNKTÓW MAJĄCYCH POŁOŻENIE WYZNACZONE W PAŃSTWOWYM SYSTEMIE ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH, OZNACZONYCH NUMERAMI I ZNAKAMI GEODEZYJNYMI ORAZ OPISANYCH POD WZGLĘDEM TOPOGRAFICZNYM; OSNOWA GEODEZYJNA JEST WYKORZYSTYWANA W PRACACH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR PUNKTÓW MAJĄCYCH POŁOŻENIE WYZNACZONE W PAŃSTWOWYM SYSTEMIE ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH, OZNACZONYCH NUMERAMI I ZNAKAMI GEODEZYJNYMI ORAZ OPISANYCH POD WZGLĘDEM TOPOGRAFICZNYM; OSNOWA GEODEZYJNA JEST WYKORZYSTYWANA W PRACACH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OSNOWA GEODEZYJNA zbiór punktów mających położenie wyznaczone w państwowym systemie odniesień przestrzennych, oznaczonych numerami i znakami geodezyjnymi oraz opisanych pod względem topograficznym; osnowa geodezyjna jest wykorzystywana w pracach geodezyjnych i kartograficznych (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OSNOWA GEODEZYJNA
zbiór punktów mających położenie wyznaczone w państwowym systemie odniesień przestrzennych, oznaczonych numerami i znakami geodezyjnymi oraz opisanych pod względem topograficznym; osnowa geodezyjna jest wykorzystywana w pracach geodezyjnych i kartograficznych (na 16 lit.).

Oprócz ZBIÓR PUNKTÓW MAJĄCYCH POŁOŻENIE WYZNACZONE W PAŃSTWOWYM SYSTEMIE ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH, OZNACZONYCH NUMERAMI I ZNAKAMI GEODEZYJNYMI ORAZ OPISANYCH POD WZGLĘDEM TOPOGRAFICZNYM; OSNOWA GEODEZYJNA JEST WYKORZYSTYWANA W PRACACH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZBIÓR PUNKTÓW MAJĄCYCH POŁOŻENIE WYZNACZONE W PAŃSTWOWYM SYSTEMIE ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH, OZNACZONYCH NUMERAMI I ZNAKAMI GEODEZYJNYMI ORAZ OPISANYCH POD WZGLĘDEM TOPOGRAFICZNYM; OSNOWA GEODEZYJNA JEST WYKORZYSTYWANA W PRACACH GEODEZYJNYCH I KARTOGRAFICZNYCH. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x