GORGONOPS (Z GR.TWARZ GORGONY) - NAZWA RODZAJOWA DRAPIEŻNEGO TERAPSYDA, ŻYJĄCEGO POD KONIEC PERMU (OKOŁO 255-250 MILIONÓW LAT TEMU) NA TERENIE OBECNEJ POŁUDNIOWEJ AFRYKI, WCHODZĄCEJ WTEDY W SKŁAD PANGEI; TYPOWY PRZEDSTAWICIELEM GORGONOPSYDÓW, NAJWIĘKSZYCH DRAPIEŻNIKÓW SWOICH CZASÓW, Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZE DOCHODZIŁY DO 4 METRÓW DŁUGOŚCI CIAŁA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GORGONOPS to:

Gorgonops (z gr.twarz gorgony) - nazwa rodzajowa drapieżnego terapsyda, żyjącego pod koniec permu (około 255-250 milionów lat temu) na terenie obecnej południowej Afryki, wchodzącej wtedy w skład Pangei; typowy przedstawicielem gorgonopsydów, największych drapieżników swoich czasów, z których największe dochodziły do 4 metrów długości ciała (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GORGONOPS (Z GR.TWARZ GORGONY) - NAZWA RODZAJOWA DRAPIEŻNEGO TERAPSYDA, ŻYJĄCEGO POD KONIEC PERMU (OKOŁO 255-250 MILIONÓW LAT TEMU) NA TERENIE OBECNEJ POŁUDNIOWEJ AFRYKI, WCHODZĄCEJ WTEDY W SKŁAD PANGEI; TYPOWY PRZEDSTAWICIELEM GORGONOPSYDÓW, NAJWIĘKSZYCH DRAPIEŻNIKÓW SWOICH CZASÓW, Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZE DOCHODZIŁY DO 4 METRÓW DŁUGOŚCI CIAŁA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.840

STRUNOWCE, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, SPŁATA BALONOWA, ITALIAŃSKI, PĄCZKOWCE, DUJKER CZARNOPRĘGI, WIS, ANIMAG, BRODZIK, PRZĘŚL OSTRA, KOŁPACZEK, MUSZKATELA, KRES, BRUTAL, ZAIR, ZONDA, NOREK, STRZYKWA, PARA HOMOLOGICZNA, DIODORUS, KUREŃ, TARCZOWIEC OLBRZYMI, ZANOKCICA CIEMNA, PODKOŁDERNIK, BEZRĄBEK, STOPA, PRZEJRZYSTKA, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ODWODZICIEL, GĄSIENICZNIKI, KARMAZYN, PAWILON, PLATT, INDYJSKI BIZON, SUŁTANIT, LAGERPETON, KOŁEK, DIPLODOKI, TAUTOCHRONA, MGŁAWICA EMISYJNA, OLFAKTOMETRIA, KONIK, DOM STUDENCKI, ROPUCHA ROKOKO, BAŃKA, WIETEK GORCZYCZNIK, GERBILE, PROLOG, TEST PSYCHOLOGICZNY, JELEŃ, RENEGAT, GEOFIT CEBULOWY, WSPÓŁCZYNNIK ROZWINIĘCIA GRANICY, ŻABA MARMURKOWANA, PEROWSKIT, KRYNOLINA, ŻÓŁWIE WIELKOGŁOWE, LIKENOPS, MIESIĘCZNICA, CHILLI, RYJÓWKA ETRUSKA, CINKCIARZ, TRZPIENNIK OLBRZYM, PROFIL, PŁONKA, KAJMAN KROKODYLOWY, KWADRATURA, DYLATACJA CZASU, KIJÓW, KAFAR, COŚ, CIARKI, LINGAM, MAFIA, SITAK, NAWAHO, KROCZE, ARAGOŃSKI, NAJEM OKAZJONALNY, SOKOLIK DRZEWIEC, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, OPŁATA KONCESYJNA, SAMOCHÓD SUBKOMPAKTOWY, PREPPERS, STAJE, WALENIE, AEROFIT, MORFOTROPIA, TERENOZNAWSTWO, MILIMETR KWADRATOWY, ALEXIS, STRWOLATKA, BERGAMOTKA, MELDUNEK SYTUACYJNY, CZARNA WDOWA, PARZYSTOKOPYTNE, SYBIR, ŻABIRU AMERYKAŃSKI, TONKIN, SKORPION CESARSKI, KRÓLESTWO LESOTHO, DRABKA, GENETIVUS, NAPÓR, NOSACZ, DZIEŁO SZTUKI, FALA KRÓTKA, TŁO, MAPUCHE, PRZEPUKLINA PĘPKOWA, MARCINKA, ROZSZERZENIE CIAŁA, ZYGNEMOPSIS, LISEK, SPÓJNIK, ILOCZAS, KOZA DOMOWA, KULBAK, PROBÓWKA, BOROWIK, ŚLIZGAWKA, WĘŻYNKA, WEZWANIE, DZIOBAK, AMIOKSZTAŁTNE, BIELINEK, GYROS, BUŁKA FRANCUSKA, INOZAUR, KRZYŻAK ROGATY, FUNT, CYKL MIESIĘCZNY, DRŻĄCZKA, ACCUSATIVUS, MURZYNEK, ATLAZAUR, POTENCJAŁ INSTYTUCJONALNY, DWUWIJKA ANTARKTYCZNA, DROBNIACZEK ŁUKOWATY, ANTYLOPA, PLUDRY, REPUBLIKA ZWIĄZKOWA, WARTOŚĆ WŁASNA, CZARCIE ŻEBRO, WARDZANKA, MUŻOCJA, KOŃCZYNA DOLNA, ZEMSTA FARAONA, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, SŁUŻBA LEŚNA, DŁONIAK, TORFOWIEC CZERWONAWY, NAZWA ATRYBUTYWNA, DRŻĄCZKA PORAŹNA, STEPÓWKA, WZORZEC UMOWNY, EUDIMORFODON, AKSAMITKA WĄSKOLISTNA, ZATRWIAN, FIZJOGNOMIA, PĘPEK, CZWARTAK, NORNIK, BAWOLEC LICHTENSTEINA, ANAKONDA, SZLAROGŁÓWKA PÓŁNOCNA, ODLOT, PLIOZAUR, BERRE, SEKSUOLOGIA, KĄT DOPEŁNIAJĄCY, ANARCHIZM SYNDYKALISTYCZNY, BIEGŁY SĄDOWY, CZAPLA RUDOBRZUCHA, MAT, ARIANIE, UŁAMEK ZWYKŁY, ORZEŁ, BIEG PRZEŁAJOWY, AKERMAN, MUR PRUSKI, ZEBRA GÓRSKA, KLOPS, WZNIOS KAPILARNY, SASEKS, SAMODZIELNOŚĆ, GARNITUR, PIASKÓWKA, WSCHÓD, PUNKT, MAGNITOGORSK, FIAKIER, MAN, ZABURZENIA RUCHOWE, EKSPERT SĄDOWY, LIBELLA, KOŚĆ SKRONIOWA, KOREANKA, KONSUMENT, SSAK JAJORODNY, CZERWONY, CYSTOSTOMIA, KWEBRACZO, ROZGWIAZDY, HOTENTOT, PŁASKLA ŁOSIOROGA, PUNKT BROCARDA, AMAZONKA, MADONNA, TORFOWIEC MAGELLAŃSKI, ILOKELEZJA, PRZYPOŁUDNIK, RAJA DWUPLAMA, TRYNIDAD, KOCZKODAN NADOBNY, PANCERNIK KIESZONKOWY, POCIĄG POCZTOWY, MARAZUCH, NELSON, KLASYFIKACJA ABC, JĘZYK LONGOBARDZKI, MAMUT KOLUMBIJSKI, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, BANITA, ZAKLINIEC, ELEKTRONIKA, SPRĘŻYSTOŚĆ, ROZETKA, SZPETNOŚĆ, MATERIALIZM EKONOMICZNY, RUDA PABIANICKA, WIELKOGŁOWOWATE, DZIWOGŁÓWKA WIOSENNA, OBRÓT WSTECZNY, KARŁĄTKOWATE, NAZWA DOMENOWA, GEOSTERNBERGIA, SZAUNIS, WYRĄB, SWASTYKA, EINSTEIN, RELIKWIA, KULTURA WIELBARSKA, AUTOMOBIL, STELMACH, JOJO, MRUKOKSZTAŁTNE, BUGENAZAURA, ZALESZCZOTKI, ŚWISTUŃ, PAJĄK, ZRÓŻNICOWANIE SPOŁECZNE, DOMOWINA, BICZOGON, SZCZERKLINA, GRUPA GALOIS, OBRZMIENIE, MRÓWKA FARAONA, GEOGRAFIA, FAZA, KRASOMÓWCA, ŚREDNI DYSTANS, ASYRYJSKI, PAŃSTWO, WĄSKOŚĆ, DZIUPLA, GRACIARNIA, GRUSZA DZIKA, BRUHATKAJOZAUR, KONTRABAS, WELWICZIA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, CZAPLA MODROLICA, ACHROMATYNA, WYKRĘTAS, SZCZUROSKOCZKOWATE, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, ABISAL, KUŹNIA RACIBORSKA, PRYZMAT PENTAGONALNY, ASOCJACJA ROŚLIN, GWIAZDA, NISSER, IZOCHRONA, POZIOMICA, MAŁPIATKI, POTENCJAŁ ZETA, KRIONIKA, ODZIEŻ, KUKURYDZIANKA, SCENKA RODZAJOWA, CEMENT, KRAJ NADWIŚLAŃSKI, GRYM, OPOSIK BRAZYLIJSKI, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, DWÓR, SŁOŃ INDYJSKI, ?KAMYCZEK USZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.840 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GORGONOPS (Z GR.TWARZ GORGONY) - NAZWA RODZAJOWA DRAPIEŻNEGO TERAPSYDA, ŻYJĄCEGO POD KONIEC PERMU (OKOŁO 255-250 MILIONÓW LAT TEMU) NA TERENIE OBECNEJ POŁUDNIOWEJ AFRYKI, WCHODZĄCEJ WTEDY W SKŁAD PANGEI; TYPOWY PRZEDSTAWICIELEM GORGONOPSYDÓW, NAJWIĘKSZYCH DRAPIEŻNIKÓW SWOICH CZASÓW, Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZE DOCHODZIŁY DO 4 METRÓW DŁUGOŚCI CIAŁA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GORGONOPS (Z GR.TWARZ GORGONY) - NAZWA RODZAJOWA DRAPIEŻNEGO TERAPSYDA, ŻYJĄCEGO POD KONIEC PERMU (OKOŁO 255-250 MILIONÓW LAT TEMU) NA TERENIE OBECNEJ POŁUDNIOWEJ AFRYKI, WCHODZĄCEJ WTEDY W SKŁAD PANGEI; TYPOWY PRZEDSTAWICIELEM GORGONOPSYDÓW, NAJWIĘKSZYCH DRAPIEŻNIKÓW SWOICH CZASÓW, Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZE DOCHODZIŁY DO 4 METRÓW DŁUGOŚCI CIAŁA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GORGONOPS Gorgonops (z gr.twarz gorgony) - nazwa rodzajowa drapieżnego terapsyda, żyjącego pod koniec permu (około 255-250 milionów lat temu) na terenie obecnej południowej Afryki, wchodzącej wtedy w skład Pangei; typowy przedstawicielem gorgonopsydów, największych drapieżników swoich czasów, z których największe dochodziły do 4 metrów długości ciała (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GORGONOPS
Gorgonops (z gr.twarz gorgony) - nazwa rodzajowa drapieżnego terapsyda, żyjącego pod koniec permu (około 255-250 milionów lat temu) na terenie obecnej południowej Afryki, wchodzącej wtedy w skład Pangei; typowy przedstawicielem gorgonopsydów, największych drapieżników swoich czasów, z których największe dochodziły do 4 metrów długości ciała (na 9 lit.).

Oprócz GORGONOPS (Z GR.TWARZ GORGONY) - NAZWA RODZAJOWA DRAPIEŻNEGO TERAPSYDA, ŻYJĄCEGO POD KONIEC PERMU (OKOŁO 255-250 MILIONÓW LAT TEMU) NA TERENIE OBECNEJ POŁUDNIOWEJ AFRYKI, WCHODZĄCEJ WTEDY W SKŁAD PANGEI; TYPOWY PRZEDSTAWICIELEM GORGONOPSYDÓW, NAJWIĘKSZYCH DRAPIEŻNIKÓW SWOICH CZASÓW, Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZE DOCHODZIŁY DO 4 METRÓW DŁUGOŚCI CIAŁA sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - GORGONOPS (Z GR.TWARZ GORGONY) - NAZWA RODZAJOWA DRAPIEŻNEGO TERAPSYDA, ŻYJĄCEGO POD KONIEC PERMU (OKOŁO 255-250 MILIONÓW LAT TEMU) NA TERENIE OBECNEJ POŁUDNIOWEJ AFRYKI, WCHODZĄCEJ WTEDY W SKŁAD PANGEI; TYPOWY PRZEDSTAWICIELEM GORGONOPSYDÓW, NAJWIĘKSZYCH DRAPIEŻNIKÓW SWOICH CZASÓW, Z KTÓRYCH NAJWIĘKSZE DOCHODZIŁY DO 4 METRÓW DŁUGOŚCI CIAŁA. Dodaj komentarz

8+5 =

Poleć nas znajomym:

x