BROŃ ELEKTRYCZNA, KTÓREJ ZADANIEM JEST PORAŻENIE UKŁADU NERWOWEGO PRZECIWNIKA, CO CZYNI GO NIEZDOLNYM DO DALSZEJ WALKI NA OKOŁO KILKADZIESIĄT MINUT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PARALIZATOR to:

broń elektryczna, której zadaniem jest porażenie układu nerwowego przeciwnika, co czyni go niezdolnym do dalszej walki na około kilkadziesiąt minut (na 11 lit.)PARALIZATOR ELEKTRYCZNY to:

broń elektryczna, której zadaniem jest porażenie układu nerwowego przeciwnika, co czyni go niezdolnym do dalszej walki na około kilkadziesiąt minut (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BROŃ ELEKTRYCZNA, KTÓREJ ZADANIEM JEST PORAŻENIE UKŁADU NERWOWEGO PRZECIWNIKA, CO CZYNI GO NIEZDOLNYM DO DALSZEJ WALKI NA OKOŁO KILKADZIESIĄT MINUT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.557

WĄŻ, WSZECHMOCNOŚĆ, PROJEKCYJNOŚĆ, OSTROŚĆ, OPOZYCJA, TRAKTONIUM, SAMOGŁOSKA WYSOKA, WAZONKOWCE, MILITARYZM, TEFLON, SZPETNOŚĆ, PROTEKTOR, GRZBIETORODY, DROBNOUSTEK BECKFORDA, WRZASKLIWOŚĆ, GORYL NIZINNY, BIAŁY PAS, MODRASZEK BAGNICZEK, PIRYDOKSAL, GRAFIKA WEKTOROWA, KRĘTARZ DUŻY, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, RADIACJA ADAPTATYWNA, CUKRZYCA INSULINOZALEŻNA, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, GODZINA ŚWIETLNA, PRZEPUST, PASKAL, NOŚNIK NARZĘDZI, BENZYNÓWKA, NIEKONKRETNOŚĆ, PRZEWÓD, CIUĆMA, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, BIELINEK BYTOMKOWIEC, KRĄŻENIE MÓZGOWE, PORZĄDNICKI, NAPASTNICZKA, BOURBON, BOMBA WULKANICZNA, TOR ODSTAWCZY, PUPIL, CZUJNIK, GODZINA LEKCYJNA, KUGLARSTWO, NIEKOMPETENTNOŚĆ, KSYLOGRAFIA, SINGEL, CZEREŚNIAK, REFLEKSYWNOŚĆ, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, PAMIĘĆ ULOTNA, AKATALEKSA, OGIEŃ OLIMPIJSKI, POSŁUCH, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, OCZY SZEROKO OTWARTE, PILON, RYFLA, FIZYCZNOŚĆ, POWIEŚĆ Z TEZĄ, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, FLINTA, JUNKIER, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ATLANTYDA, CEP, OMIEG KOZŁOWIEC, PODGARDLANKA, ZWINIĘCIE CHORĄGIEWKI, CZTERNASTKA, ANAKREONTYK, ZAUROPTERYGI, CELOWOŚĆ, KRWINKA, PRZEPUKLINA UWIĘŹNIĘTA, WIGONIA, WYJĄTKOWOŚĆ, KASTA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ROŚLINA SOLNISKOWA, JEANS, BRONIOZNAWSTWO, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, SELEKCJA NEGATYWNA, MARSZ, ROKPOL, POCIĄG EKSPRESOWY, BROŃ ŚRUTOWA, ŁOTROSTWO, GNIAZDKO, MOTYLEK, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, KREACJONIZM, WILGOTNOŚĆ, PASZCZUR, BIOTRANSFORMACJA, DYSRAFIA, MYSZOWATE, TĘGA GŁOWA, OZDOBNIK, PROTOZUCH, PIASZCZYSTOŚĆ, KREWETKA NAKRAPIANA, ESTRADOWOŚĆ, MOC WYTWÓRCZA, MŁOT, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, ŚMIERDZĄCE JAJO, MIEDŹ, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, ODWRÓCONY CYRKUMFLEKS, MIANOWNIK, RAD, TASIEMIEC, ŻARTOBLIWOŚĆ, BŁYSTKA OBROTOWA, PROCES KARNY, PRZEDSZKOLE, BROŃ, KILOWAT, CNOTA, ŚWIECA, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, WIEŚ, MATKA BIOLOGICZNA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, UKŁAD FAGOCYTARNY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, IDEALIZM, TELEWIZJA REPERTUAROWA, KARŁOWATOŚĆ, NEKROMANCJA, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, PACZKA, MAŃSKI, CHEDDAR, ANTENA HELIKALNA, PODSZYWACZ, TRANSAKCJA TERMINOWA, CHOROBA D'ACOSTY, OBUDOWA, PRZAŚNOŚĆ, TUZ, KOMPLETNOŚĆ, MODUŁ SERWISOWY, BAKTERIE METANOGENICZNE, NIEJADALNOŚĆ, ZWROT, SZARŻA, ŚWIADOMOŚĆ, MAŁGORZATKA, SHORT TRACK, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, SAMORZĄDNOŚĆ, RPG, NASOSZNIKOWATE, CONCEPT ART, KROKODYLOMORFY, PROEPIDEMICZKA, CENA MAKSYMALNA, SZTYWNIACTWO, LICZBA DOSKONAŁA, CZYSTOŚĆ, GŁOS, TOPOLA CZARNA, NEGACJONISTA, PODKŁADKA, PĘCHERZYCA, LIMFOCYT T, LANCA, KAPLICA CHRZCIELNA, TOPÓR BOJOWY, SECESJONISTA, SŁODYCZ, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, WOLTAMPEROMETRIA, SEROCZEŃ, BIOMETRIA, PORYWCZOŚĆ, JEDNOLITOŚĆ, ŁÓDŹ PILOTA, BERA, KWAS HUMINOWY, SPRZĘŻNICE, KOLOSTOMIA, SZANKIER MIĘKKI, NIEPRAWOŚĆ, KIPI KASZA, MELIPONY, KOD JĘZYKOWY, FIGHTERKA, WYTRZYMAŁOŚĆ ELEKTRYCZNA, KRUCHAWECZKA TWARDOTRZONOWA, ANODA, KLAWIK, NIEUŁOMEK, KRZTUSIEC, UT, LAMPA OBRAZOWA, KIERUNEK, SWAR, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, ZWOLNIENIE WARUNKOWE, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, KOCZKODANOWATE, BIAŁA NOC, PANCERZOWNICA, WORECZKOWY, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, TYCZKA, ZWARA, PŁONINA, ZAKRĘT, SHIMMY, ORTOPEDIA, HISTERYK, APEKS, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, ELEKTRYKA, MUNDANIA, PTASZNIK GOLIAT, AKT OSKARŻENIA, ŚWIAT, MONARCHIA DESPOTYCZNA, ODCHYLENIE STANDARDOWE, WEDYZM, MIŚ, WAFEL, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, KASZANA, ŁAKOMY KĄSEK, ELEMENT ODSTAJĄCY, WIEŻA PANCERNA, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, SEPTYMA, TAMA, KOMPARYCJA, PASMO PRZENOSZENIA, ROŚLINY OSIOWE, WELUR, ROZPACZLIWOŚĆ, KADŹ ZALEWNA, SKUBANIEC, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A, ŻEL, BUFOR, BEDŁKA MUCHOMOR, STROIK, ROGAL, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, SZMATA, NIEOCZYWISTOŚĆ, PIKNIK, TWIERDZENIE WILSONA, HORROR, ZACHOWAWCA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, JĘZYK CELTYCKI, PEWNIK, KOSZT NIEZGODNOŚCI, DUBELTÓWKA, KSIĘGA AKCYJNA, SEDACJA, NIELOTNOŚĆ, TEST ZDERZENIOWY, AUTSAJDER, DUSZNOŚCI, THRILLER, PIEC MUFLOWY, RETENCJA, UMOWA BUKINGOWA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, SOLILOKWIUM, KOŁO, REOSTAT, AKSAMITKA WZNIESIONA, ARGALA, STAROIRLANDZKI, MIKROSKOPIJNOŚĆ, OLIGOPOL, SZYBKOZŁĄCZKA, ZBIORNICZEK NASIENNY, MISKA SOCZEWICY, MÓRG, MUZYKA KONKRETNA, NADZORCA SĄDOWY, SYGNAŁ POWTARZAJĄCY, PRZECZULICA SKÓRNA, POMARAŃCZOWY PAS, RÓW PRZECIWPANCERNY, NIEDOKŁADNOŚĆ, ZWROTNIK RAKA, NIEZWARTOŚĆ, KASKADER, ALTEMBAS, ?STOMATOLOGIA DZIECIĘCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.557 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BROŃ ELEKTRYCZNA, KTÓREJ ZADANIEM JEST PORAŻENIE UKŁADU NERWOWEGO PRZECIWNIKA, CO CZYNI GO NIEZDOLNYM DO DALSZEJ WALKI NA OKOŁO KILKADZIESIĄT MINUT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BROŃ ELEKTRYCZNA, KTÓREJ ZADANIEM JEST PORAŻENIE UKŁADU NERWOWEGO PRZECIWNIKA, CO CZYNI GO NIEZDOLNYM DO DALSZEJ WALKI NA OKOŁO KILKADZIESIĄT MINUT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PARALIZATOR broń elektryczna, której zadaniem jest porażenie układu nerwowego przeciwnika, co czyni go niezdolnym do dalszej walki na około kilkadziesiąt minut (na 11 lit.)
PARALIZATOR ELEKTRYCZNY broń elektryczna, której zadaniem jest porażenie układu nerwowego przeciwnika, co czyni go niezdolnym do dalszej walki na około kilkadziesiąt minut (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PARALIZATOR
broń elektryczna, której zadaniem jest porażenie układu nerwowego przeciwnika, co czyni go niezdolnym do dalszej walki na około kilkadziesiąt minut (na 11 lit.).
PARALIZATOR ELEKTRYCZNY
broń elektryczna, której zadaniem jest porażenie układu nerwowego przeciwnika, co czyni go niezdolnym do dalszej walki na około kilkadziesiąt minut (na 22 lit.).

Oprócz BROŃ ELEKTRYCZNA, KTÓREJ ZADANIEM JEST PORAŻENIE UKŁADU NERWOWEGO PRZECIWNIKA, CO CZYNI GO NIEZDOLNYM DO DALSZEJ WALKI NA OKOŁO KILKADZIESIĄT MINUT sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - BROŃ ELEKTRYCZNA, KTÓREJ ZADANIEM JEST PORAŻENIE UKŁADU NERWOWEGO PRZECIWNIKA, CO CZYNI GO NIEZDOLNYM DO DALSZEJ WALKI NA OKOŁO KILKADZIESIĄT MINUT. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x