TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE CYRKULACJA POLA WEKTOROWEGO PO ZAMKNIĘTYM I ZORIENTOWANYM KONTURZE GŁADKIM JEST RÓWNA STRUMIENIOWI ROTACJI POLA PRZEZ DOWOLNĄ POWIERZCHNIĘ OGRANICZONĄ TYM KONTUREM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TWIERDZENIE STOKESA to:

twierdzenie mówiące, że cyrkulacja pola wektorowego po zamkniętym i zorientowanym konturze gładkim jest równa strumieniowi rotacji pola przez dowolną powierzchnię ograniczoną tym konturem (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE CYRKULACJA POLA WEKTOROWEGO PO ZAMKNIĘTYM I ZORIENTOWANYM KONTURZE GŁADKIM JEST RÓWNA STRUMIENIOWI ROTACJI POLA PRZEZ DOWOLNĄ POWIERZCHNIĘ OGRANICZONĄ TYM KONTUREM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.678

TATARKA, KARTACZ, DESKA, REGIMENTARZ, HIPERPRZESTRZEŃ, FALAKA, HUBA CZERWONOBRZEŻNA, ŻART, POLIGYNIA, KULMINACJA, KIJEK NARCIARSKI, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, KRÓL, TWIERDZENIE O ZBIEŻNOŚCI ŚREDNICH, LYGODIUM, LAGUNA, HETEROTROFIA, MURARKA OGRODOWA, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, TRYB, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, KURPIE, ALLELOPATIA, KACZKA PODGORZAŁKA, SUPERNOWA, OGNIWO GALWANICZNE, WYDMUSZKA, NOWICJUSZKA, NEFROLEPIS WYSOKI, ŚW. PIOTR APOSTOŁ, SOLIPSYZM, PODKULTURA, GITARA DWUNASTOSTRUNOWA, WEKSEL CIĄGNIONY, WYDZIELINA, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, ZNAK KOREKTORSKI, WIEK POPRODUKCYJNY, PATENT EUROPEJSKI, MIKROKROPKA, BRZESZCZOT, FUNT IRLANDZKI, KOMA, DRAMAT GANGSTERSKI, OSZAST, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, PAMIĘĆ BĘBNOWA, BAZYLEUS, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, FERRARI, WYRÓB, DALMIERZ OPTYCZNY, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, KASZANKA, PEWNIK, BOLSZEWIZM, NIEPRZYSTOSOWALNOŚĆ, KIESZONKA SKRZELOWA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, CHŁOPEK ROZTROPEK, PRZERYWACZ, GŁOWIENKA, NOCEK WĄSATY, PODAŻ MAŁO ELASTYCZNA, SENSUALIZM, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, MODRASZEK NAUSITOUS, SZACHOWNICA, TOPOLA CZARNA, DWUPRZODOZĘBOWCE, MONDRIAN, REFERENDUM GMINNE, NORMALKA, ŁAŃCUSZEK, PLANETOIDA, LOTOSOWA STOPA, CZARNY DIAMENT, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, KSOBNOŚĆ, MIKROSKOP PORÓWNAWCZY, SZPITALNICTWO, ŚWIĘTO, WNIOSKOWANIE W TYŁ, EWOLUCJA KASKADERSKA, EPIZOD, GLISSANDO, GLOBALNOŚĆ, CENUROZA, ABISAL, KOŃCOWOŚĆ, GAZ KOPALNIANY, TOŁUMBAS, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, KREDYT KONSUMPCYJNY, RÓWNIK NIEBIESKI, SPACHACZ ZIELONAWY, TKANKOWY AKTYWATOR PLAZMINOGENU, PAPROCIE, SINOLOGIA, MAŁŻEŃSTWO KONKORDATOWE, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, EMBRIONALNA KOMÓRKA MACIERZYSTA, ŻÓŁTAK, DOZOROWIEC POGRANICZA, PĘPAWA, KOHEZJA, ANTYWESTERN, BEKON, ANALIZA PORTFELOWA, ECHOLOT, GENERAŁ, WIERTACZ, ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE, LAPILLI, POSIŁEK REGENERACYJNY, WSPOMNIENIE, WĘGIERSKI KOŃ SPORTOWY, ZGORZEL GAZOWA, LAING, OBSZAR METROPOLITALNY, LAPIS PHILOSOPHORUM, SYGNIFIKATOR, BRZUCHORZĘSKA, KARMEL, RĘKAWEK, ŚWINKA MORSKA, STAN WOJENNY, RETOROMAŃSKI, WYWRÓT, FRYWOLNOŚĆ, SZYK ANTENOWY, NOWOTWÓR ŁAGODNY, FURGON, POCZUCIE WINY, AEDICULA, NIEPRZYJEMNOŚĆ, INERCJALNOŚĆ, REGRESJA LINIOWA, SKIP, POPULACJA STACJONARNA, WĘZEŁ, CHŁODZIARKA ABSORPCYJNA, KARAFUŁKA, STANOWISKO OGNIOWE, NADMIERNOŚĆ, TRUDNOŚĆ, NIEPRAWOŚĆ, PRZECHÓW, PUSZCZALSKA, MOKASYNY, PRZEPUKLINA UDOWA, CHRYZELEFANTYNA, BASAŁYK, GHI, METAMORFIZM WSTECZNY, INTONACJA, BALAST, EDYKUŁ, MUSZTRA, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, KALKA TECHNICZNA, STANDARD EMISYJNY, MUMIA, OSTATNI, PASKUDNIK, LAND ROVER, OTTER, GRZYB ZAJĄCOWY, SPADKOBRANIE, KODON NONSENSOWNY, KOŃ WSCHODNIOBUŁGARSKI, MASZT, ISTOTA, OKRES, ZŁOŻENIE ENDOCENTRYCZNE, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, BUDUAREK, TWIERDZENIE CAYLEYA-HAMILTONA, REAKCJA ZAPALNA, PRZECHOWALNICTWO, ROZPORZĄDZENIE, FRYGOWIE, MRÓWKOWANIE, FACHURA, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, BIEGUN, WYKOP, CHODZĄCA REGUŁA, KRZYŻÓWKA, WAPNO NIEGASZONE, EROZJA RZECZNA, ANTENA HELIKALNA, ŚWIĘTOKRADZTWO, ANEKSJA, ROSZCZENIE REGRESOWE, SEKWENCJA KODUJĄCA, GIDIA, GRAF SKIEROWANY, PODRYWKA, EDYKUŁA, BUFOR, DIAGNOZA, ARMANIAK, TUKA, STAŁA CZASOWA, TORUS, SZEW KOSTNY, JEŁGAWA, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, ZADZIORNOŚĆ, ZAPASY, CZYSTY ROZUM, GARBATE ANIOŁKI, KAFEJKARZ, DOKŁADNOŚĆ, AZATIOPRYNA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, BLANKERS, LINIE BEAU, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, ZERO ABSOLUTNE, ŚWIATŁA DROGOWE, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, BURNUS, PRZYSTAWANIE, TRASZKA JAPOŃSKA, KONSERWACJA, KONWIKCJA, LANCETOGŁÓW ARIZOŃSKI, KIERKI, DRAPIEŻNOŚĆ, FIGHTER, TACHOGRAM, STOSUNEK UMOWNY, TEORIA GEOCENTRYCZNA, KLUCZYK, DOBRO, RODZICIELSKOŚĆ, DZIESIĄTKA, LINIA ŚREDNICOWA, ERGOMETR, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, POETYKA, MIEJSCE KULTU, OŚWIETLENIE, DROGA PUBLICZNA, BUDKA LĘGOWA, ARKUSZ AUTORSKI, WSPÓŁUCZENNICA, SIODŁO SKOKOWE, KAPUŚCIANA GŁOWA, PIWO, SERBSKI, ZNICZ, ZAPRZEDANIEC, GONITWA PŁOTOWA, PRZEJRZYSTOŚĆ, INFILTRACJA, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, DREPTANINA, DZIANINA, TEMPERA, KREMOGEN, WYSOKI KOMISARZ, TYFLOPEDAGOGIKA, MASZT ANTENOWY, METODY, SPOISTOŚĆ, AKROCYJANOZA, IMPAS, QUENDI, SKARGA KASACYJNA, REPUBLIKA BANANOWA, MRÓWKA SMĘTNICA, CNOTA, WIATKA, DROGA KONIECZNA, MODYFIKACJA, KINGDOM, NIEUPRZEJMOŚĆ, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, LAS DESZCZOWY, SIŁA ELEKTROMOTORYCZNA, KAZUISTYKA, TARCICA, BAJA, PRYMICJA, TRANSPARENCJA, CIŚNIENIE KRWI, MONARCHIA ELEKCYJNA, WIDŁOWOŚĆ, PROTEINA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, NAREW, AKT PRAWNY, REKLAMA PORÓWNAWCZA, ?MÓRG.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.678 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE CYRKULACJA POLA WEKTOROWEGO PO ZAMKNIĘTYM I ZORIENTOWANYM KONTURZE GŁADKIM JEST RÓWNA STRUMIENIOWI ROTACJI POLA PRZEZ DOWOLNĄ POWIERZCHNIĘ OGRANICZONĄ TYM KONTUREM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE CYRKULACJA POLA WEKTOROWEGO PO ZAMKNIĘTYM I ZORIENTOWANYM KONTURZE GŁADKIM JEST RÓWNA STRUMIENIOWI ROTACJI POLA PRZEZ DOWOLNĄ POWIERZCHNIĘ OGRANICZONĄ TYM KONTUREM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TWIERDZENIE STOKESA twierdzenie mówiące, że cyrkulacja pola wektorowego po zamkniętym i zorientowanym konturze gładkim jest równa strumieniowi rotacji pola przez dowolną powierzchnię ograniczoną tym konturem (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TWIERDZENIE STOKESA
twierdzenie mówiące, że cyrkulacja pola wektorowego po zamkniętym i zorientowanym konturze gładkim jest równa strumieniowi rotacji pola przez dowolną powierzchnię ograniczoną tym konturem (na 18 lit.).

Oprócz TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE CYRKULACJA POLA WEKTOROWEGO PO ZAMKNIĘTYM I ZORIENTOWANYM KONTURZE GŁADKIM JEST RÓWNA STRUMIENIOWI ROTACJI POLA PRZEZ DOWOLNĄ POWIERZCHNIĘ OGRANICZONĄ TYM KONTUREM sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE CYRKULACJA POLA WEKTOROWEGO PO ZAMKNIĘTYM I ZORIENTOWANYM KONTURZE GŁADKIM JEST RÓWNA STRUMIENIOWI ROTACJI POLA PRZEZ DOWOLNĄ POWIERZCHNIĘ OGRANICZONĄ TYM KONTUREM. Dodaj komentarz

6+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast