TO, CO ŁĄCZY CZĘŚCI CAŁOŚCI (W TYM: OGÓLNIE NAZWANE MIEJSCE POŁĄCZENIA); ELEMENT ŁĄCZĄCY LUB SPOSÓB POŁĄCZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POŁĄCZENIE to:

to, co łączy części całości (w tym: ogólnie nazwane miejsce połączenia); element łączący lub sposób połączenia (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: POŁĄCZENIE

POŁĄCZENIE to:

skomunikowanie dwóch lub więcej miejsc, przy użyciu środków transportu (na 10 lit.)POŁĄCZENIE to:

zestawienie przedmiotów i zjawisk w pewną kompozycję, jedną całość (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CO ŁĄCZY CZĘŚCI CAŁOŚCI (W TYM: OGÓLNIE NAZWANE MIEJSCE POŁĄCZENIA); ELEMENT ŁĄCZĄCY LUB SPOSÓB POŁĄCZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.713

GALWANOSTEGIA, OSTOJA, BEKHEND, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, IZONOMIA, PINCETA, ZATOKA, STAND-UP, JAMRAJ, KRAJ ZWIĄZKOWY, NOK, ARABICA, OKUPACJA, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, SOCZEWKA, KIERUNEK, ISTOTA BIAŁA, PIASINO, KWINTET, DEPORTOWANY, NEKROMANCJA, KARTUSZ, METROPOLIZACJA, ŁOTEWSKOŚĆ, GUMNO, BBS, NERWICA, AGAMA, SMOLUCH, PATENT, PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA, SOLNISKO, EPOS, GOLGOTA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, MAŁOPOLSKOŚĆ, PIERDOLNIK, MINIATURKA, EMIGRACYJNOŚĆ, KARCZOWISKO, NASTAWA, PIERWSZY, KRET WORKOWATY, GITARA, WĘGIERSKI, ZOBOWIĄZANIE OFFSETOWE, KROPKOWANIE, POSTAĆ, LINUKSIARA, OBRAZ STEREOSKOPOWY, HALUSZKI, KOSMITA, ALDEHYD, DERESZOWATA, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, WĄŻ TRAWNY, KONTRETYKIETA, WĘŻOWNIK, SCENARIUSZ, MAJÓWKA, SŁUŻKA, WYBLINKA, KOMANCZ, KOLĘDOWANIE, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, SEMAFOR, ZAWIKŁANIE, PRAKTYKA, REKONWERSJA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, RAUT, KEBOB, ANOMALIA UHLA, BUZIA, WALKA, ORNAMENT KANDELABROWY, SZTUKA WALKI, EMPIRYZM, RAJD, PRZEKIEROWANIE, SUBSYSTENCJA, KOMORA, NOWY JORK, DEMONSTRACJA, TRAWA MORSKA, KORZENIONÓŻKI, MESA, ALPAKA, ALERT, GRUBOŚĆ, WARIACJE, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, NOCEK DUŻY, ZBIÓR WYPUKŁY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, CHODNICZEK, CHOINKOWOŚĆ, EMPORA, LEKTURA, MASKA, ELEMENT ODSTAJĄCY, LOT BALISTYCZNY, LOKAL SOCJALNY, MIKSTURA, UNIA REALNA, PERSPEKTYWA, ARTERIA, MEDIALNOŚĆ, KOPALINA SKALNA, CZERSK, PRZYTUŁEK, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, ANTOWIE, LIGA, WYCISK, PUNKT, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, KOSZULKA, BIEGUN, STOS, ARBITRAŻ, ZNAK ZODIAKU, UMOWA WIĄZANA, MAZUREK, ŚCIÓŁKOWANIE, WALABIA PARRY’EGO, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, DOWCIPNIŚ, KWIZ, OPARZENIE, PYLICA ALUMINIOWA, KUNDMAN, SZAFLIK, WITRYNA, WEJŚCIE, OBRÓT SPECJALNY, ŚREDNIA WAŻONA, ŻULIK, PLAMICA, ZBIORNIK, STRASZYK, ANGOL, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, WNIOSEK, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, WIELOPIĘTROWIEC, NIEMIECKI, LUIZJANA, CZUWANIE, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, PIERWSZY PLAN, KORONKA BRUKSELSKA, IGŁA, JAMA, KREDYT PAŃSTWOWY, PLUGAWOŚĆ, JEZIORO PODLODOWCOWE, EXLIBRIS, SAMIEC, CHÓR, DRGANIE AKUSTYCZNE, BROKAT, BIFURKACJA, ODKOS, SZCZUPAK, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, POWŁOCZKA, KARBIDEK, WAGA, MADAGASKAR, DIAGONAL, DOMINACJA CAŁKOWITA, START, OBCHÓD, DOSTAWA, DOMENA, PARTIA, BASZTA, JEZIORO KOSMICZNE, MUŁ, PODKŁAD, ASTEROIDA, KAWA, NARKOTYZER, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, RZEMIEŚLNICTWO, METAFRAZA, SPÓJNIK, STOPKA, PUNKT MOTORYCZNY, JAWNOGRZESZNICA, SKRZYDEŁKO, DZIEWIĄTY, SIEROCTWO SPOŁECZNE, PUNKT WYPADOWY, BAKSZTAG, KLAUZULA HORNA, KREM, PADDLE, BIAŁA ŚMIERĆ, CUDZOZIEMSKOŚĆ, POMAGIER, INŻYNIERIA TKANKOWA, PORĘBA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, DOK, PODMIOT LOGICZNY, EKSPORTACJA, GALERIA SŁAWY, GARMAŻERNIA, SIAD, LUSTRO TEKTONICZNE, WYŁĄCZENIE ALLELICZNE, PRZEJEŻDŻAJĄCA, MINÓG JAPOŃSKI, SIEDMIOMILOWE BUTY, TEMAT, HASTINGS, ŁUSKA, CIAŁO, BELKA, HAFCIARSTWO, ŚWIECA, TRIMER, TEKSTOWOŚĆ, KRÓLESTWO PERGAMOŃSKIE, GOLEC, CZTERDZIESTKA, ŚLONSKI, KROPLA, TABLICA, STACCATO, BAŁKAŃSKOŚĆ, PRZELICZNIK, ZDANIE, PRANKO, DZIOBÓWKA, OSZCZĘDNOŚĆ, ŻEBERKA, SZCZEPONOGI, HUMAŃ, BEZŁAD FRIEDREICHA, ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH, TOPIALNIA, SAMOPAŁ, NOMINAŁ, AGRESOR, SELSYN, ODPRAWA POŚMIERTNA, CHWYTAK, MARIO, ANIOŁ STRÓŻ, DZIEDZICZENIE, WOJNA, SPRZĘŻNICA, KOMÓRKA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, PAKA, MUFKA, WYROBNIK, STRZELEC WYBOROWY, PRAWO MATERIALNE, SIEĆ, AKCEPTOR, ANTONOMAZJA, TULEJKA, MIKOZA, SZOK CENOWY, SKOPEK, ŚWIECA, LIGAWA, PARKIETAŻ, FALA, WITAMINA, KRÓL, PRZECIWNIK, FASZYNA, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, ANDANTINO, SOLIDARNOŚĆ, FUNDUSZ PODSTAWOWY, PAWĘŻ, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, CIŚNIENIE, KIKS, RÓG, KAMIKAZE, KRYPTOLOGIA, GURJEWSK, KASA, PEJORATYW, KONKURS, SALA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, KONKURENCJA, POLE ELEKTRYCZNE, ETUIDA, BANDA, ?LĘDŹWIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.713 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, CO ŁĄCZY CZĘŚCI CAŁOŚCI (W TYM: OGÓLNIE NAZWANE MIEJSCE POŁĄCZENIA); ELEMENT ŁĄCZĄCY LUB SPOSÓB POŁĄCZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, CO ŁĄCZY CZĘŚCI CAŁOŚCI (W TYM: OGÓLNIE NAZWANE MIEJSCE POŁĄCZENIA); ELEMENT ŁĄCZĄCY LUB SPOSÓB POŁĄCZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POŁĄCZENIE to, co łączy części całości (w tym: ogólnie nazwane miejsce połączenia); element łączący lub sposób połączenia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POŁĄCZENIE
to, co łączy części całości (w tym: ogólnie nazwane miejsce połączenia); element łączący lub sposób połączenia (na 10 lit.).

Oprócz TO, CO ŁĄCZY CZĘŚCI CAŁOŚCI (W TYM: OGÓLNIE NAZWANE MIEJSCE POŁĄCZENIA); ELEMENT ŁĄCZĄCY LUB SPOSÓB POŁĄCZENIA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - TO, CO ŁĄCZY CZĘŚCI CAŁOŚCI (W TYM: OGÓLNIE NAZWANE MIEJSCE POŁĄCZENIA); ELEMENT ŁĄCZĄCY LUB SPOSÓB POŁĄCZENIA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast