PIERŚCIEŃ PRZYMOCOWANY DO NADBURCIA LUB POKŁADU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLUZA to:

pierścień przymocowany do nadburcia lub pokładu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLUZA

KLUZA to:

otwór w nadburciu do przewlekania lin (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PIERŚCIEŃ PRZYMOCOWANY DO NADBURCIA LUB POKŁADU ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.250

RÓWNANIE ALGEBRAICZNE, ETEZJA, WĘGIERSKI, INWEKTYWA, WIGILIA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, TRIDUUM, FORMACJA, WELUR, TWIST, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, DRGANIE AKUSTYCZNE, ZAPRZĄG, KWIATUSZEK, ZNACZENIE, OKRAJKA, GRZEBACZ, WOLUNTARIAT, EPOS, JAŁOWIEC, OGRANICZNIK, PARÓWKA, DOBIEG, ŚREDNIA KWADRATOWA, BROŃ MIOTAJĄCA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, HALE, WAPNIAK, CZTERDZIESTKA, NEOPOGAŃSTWO, BEZLIST, WISIOREK, PRZEDZIAŁ, WERSET, STEMPEL, CENZURA, ASYSTENCJA, POSZKODOWANA, EDYKUŁA, OSPAŁOŚĆ, PRANIE PIENIĘDZY, STUZŁOTÓWKA, ELEWATOR ZBOŻOWY, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, WROTKARSTWO HOKEJOWE, STAN CYWILNY, TRANZYSTOR, OWALNICA, IWO, REHABILITACJA, TRYMER, KARABIN AUTOMATYCZNY, HASHTAG, PANTALONY, TERMOSTAT, AREA, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, HALBA, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, LABORATORIUM, METAFRAZA, PROPORZEC, BOCIANIEC, OPCJA TERMINOWA, SZABAŚNIK, SZCZYTÓWKA, OSŁONOWOŚĆ, ADMIRACJA, OSTOJA, PIKOTKA, ESKONTO, DOBROSĄSIEDZTWO, FILTR CYFROWY, ADAPTACJA, ALBUMIK, WAPORYZACJA, AKCJA, TRANSKRYPCJA, KROPKOWANIE, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, SKAŁA WAPIENNA, MAŁŻ, KOT, GAZYFIKACJA, MONOPARTYJNOŚĆ, WODNIAK, CIENNIK, STARZĘŚLA, RATYSZCZE, IMMUNITET SĘDZIOWSKI, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, PERŁOWIEC, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, WYWŁASZCZENIE NIERUCHOMOŚCI, FLASZKA, CIELISTOŚĆ, CZESKI BŁĄD, ZBRODNIA, PONCZ, FUTRYNA, POMNICZEK, MATURKA, NABIODRNIK, SŁOWACKI, SROGOŚĆ, WĄŻ, NAJEŹDŹCA, MATRYKUŁA, ROZWÓJ WSTECZNY, ŁADOWARKA, PRZEPRÓCH, INFORMACJA, FARBA KLEJOWA, ANTYKONCEPCJA, LEKTYNA, CIAŁO NIEBIESKIE, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, OBROŻA, ZABIEG, PUBLIKACJA, MONARCHIA ELEKCYJNA, INIEKCJA, KRATOWNICA, RACJA, LITOTRYPSJA, FLASZOWIEC, PIEPRZÓWKA, KOJEC, CHARAKTERYSTYKA, EMBLEMAT, KRYPTOREKLAMA, DODATEK PIELĘGNACYJNY, KARTA MOBILIZACYJNA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, DACH ŁAMANY, PARAWANING, OSTATECZNOŚĆ, SILNIK UNIWERSALNY, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, SPRZĘT, LUDWIK, TANGO, KREACJA PIENIĄDZA, PULWERYZATOR, TESTOWANIE WZORCOWE, DELOKALIZACJA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, JEDENASTY, KONTROLA SKARBOWA, ŁADOWANIE, CIĘGNO KOTWICZNE, SPIRYT, KADŁUB, MAŹNICA, PARCIAKI, ADRES, EMBRIOGENIA, ZARZĄD, ARANŻACJA, REGIMENT, PIŁA, LASERUNEK, GWINT, MASOŃSKOŚĆ, KORDONEK, PLANISTYKA, PANORA, RADZIECKOŚĆ, BORZEŚLAD ZWISŁY, MARSREJA, JUBILER, PRZYSTRÓJ, KAWA ZBOŻOWA, CERAMIKA SANITARNA, SALATERKA, ZAKON SZPITALNY, SEJSMOGRAF, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, KUSTOSZ, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, POLE, SENIOR, STARZENIE MORALNE, ZAJAD, REGION STREFOWY, AMPUŁKA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, GLORIETTA, CAR, NOOB, HIPOTROFIA, NAGIEL, SERBSKOŚĆ, LIDER, CEDRAT, CEWNIK, ORGAN, KONKURENCJA, PASZTECIK, TERMOS BUFETOWY, CZYNNIK SYTUACYJNY, KASZA, GALETA, KONCHYLIOLOGIA, WYSTAWCA, DYSPROPORCJA, GRADUAŁ, KOLOR OCHRONNY, WIEŻA HEJNAŁOWA, REGUŁA, AMORFIK, FRONT STACJONARNY, KORNET, ODWAGA, SZESNASTY, SOK, LATOROŚL, WRZÓD TRAWIENNY, TRAP, TRASA WYLOTOWA, HORMON, IMITATOR, ADIDAS, GRYBOSZ, LUKA STRATYGRAFICZNA, NAKIEROWANIE SIĘ, DZIESIĘCINA, ZIĘCIASZEK, MEGATSUNAMI, KOMÓRECZKA, LAMPA, STEK, WERSJA LEKTORSKA, DROGA KONIECZNA, AUTOMOBILISTA, SZAŁWIA, TRZYDZIESTKA, KOMITET, BAZA ODSETKOWA, TOPENANT, WĘGAR, TŁUK PIĘŚCIOWY, NEUROPRZEKAŹNIK, OBRONA, DYMKA, STILON, GAŁĘZIAK, ROGER, CIŚNIENIE, ROSZCZENIE ZWROTNE, TAMARILLO, PARAPECIK, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, OKRES, CHOROBA ALPERSA, ENZYM, ODGAŁĘZIACZ, KOŻUCH, CYCEK, FLOTA, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, SKRYBA, TULEJA, GAŁKI, ZAZNAJOMIENIE, DEGENERACJA, STRZAŁKA, TIAZYD, WIELOKULTUROWOŚĆ, OZONEK, RĘCZNOŚĆ, CERKIEW, CIECZ WYCZERPANA, RURA OGNIOWA, BAJCA, ZIOŁO, STOS, ARENA, BAZAROWICZ, LINA, UMOWA, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, OSAD DELUWIALNY, TUNIKA, JAN, SUBRETKA, ARABESKA, PANDANOWIEC, PRZYJEZDNA, LEKTORIUM, BUT, PLAC APELOWY, RURA, NIEISTOTNOŚĆ, KOŃ KIŃSKI, BAGAŻOWY, ?SULFOTLENEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.250 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PIERŚCIEŃ PRZYMOCOWANY DO NADBURCIA LUB POKŁADU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PIERŚCIEŃ PRZYMOCOWANY DO NADBURCIA LUB POKŁADU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLUZA pierścień przymocowany do nadburcia lub pokładu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLUZA
pierścień przymocowany do nadburcia lub pokładu (na 5 lit.).

Oprócz PIERŚCIEŃ PRZYMOCOWANY DO NADBURCIA LUB POKŁADU sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - PIERŚCIEŃ PRZYMOCOWANY DO NADBURCIA LUB POKŁADU . Dodaj komentarz

2×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast