Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: KTÓRYŚ Z JĘZYKÓW LUB KTÓRAŚ Z GWAR, KTÓRYCH UŻYWAJĄ GÓRALE; GDY MOWA O POLSKICH GÓRALACH, NAJCZĘŚCIEJ CHODZI O GWARĘ PODHALAŃSKĄ

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GÓRALSKI to:

któryś z języków lub któraś z gwar, których używają górale; gdy mowa o polskich góralach, najczęściej chodzi o gwarę podhalańską (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GÓRALSKI

GÓRALSKI to:

taniec ludowy tańczony przez górali (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTÓRYŚ Z JĘZYKÓW LUB KTÓRAŚ Z GWAR, KTÓRYCH UŻYWAJĄ GÓRALE; GDY MOWA O POLSKICH GÓRALACH, NAJCZĘŚCIEJ CHODZI O GWARĘ PODHALAŃSKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.921

TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, MAPA AKUSTYCZNA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, STARZENIE MORALNE, PROWANSALSKI, SPÓD, ALTERNARIOZA, HIPOTEKA KAUCYJNA, ZNAJDEK, MŁOT KAFAROWY, REGISTER, ODRĘBNOŚĆ, ARGENTYŃSKOŚĆ, REWITALIZACJA, PARTIA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, GUMIDRAGAN, MEBLOWÓZ, PACHOŁ, PRALNIA, OSTOJA, KOZŁEK LEKARSKI, STYMULATOR, WZORZEC, PROTEGOWANY, CHARAKTERYSTYKA, KNYSZ, SEJSMOGRAF, NEAPOLITAŃSKI, GLIKOZYD FENOLOWY, LIBRA, DYWESTYCJA, BATERIA SŁONECZNA, PRZEDZIAŁ, WYDŁUŻALNIK, KRĘGARSTWO, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, LUTNIA, WIESZAK, ROZSZCZEP WARGI, ZATOR PŁUCNY, EKIPA, KAND, MAZUREK, CEL, ZNAK NAWIGACYJNY, REJESTR, ADIUTANT, FUCHA, KARMIDEŁKO, ORANŻADA, DZIAŁ WÓD, LIST POETYCKI, OBJAWIENIE, REGIMENT, PRZEKŁADNIA CIERNA, RYBA UKWIAŁOWA, FENIG, MISIO, ESENCJA, HYDROFOR, SKRZYNIA BIEGÓW, SZKŁO, PENTAPTYK, STRZAŁA, MACIERZ TRÓJKĄTNA, ŻYWICA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, POJAZD ZABYTKOWY, GAŁĘZIAK, ŚCIĘCIE, PLEWA, CECHA DYSTYNKTYWNA, RUCH IZOSTATYCZNY, ŚLEPA PRÓBA, KOPALINA STAŁA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, NEKROPOLIA, MAPA MENTALNA, EKSPANDOR, KASETA, KABINA, BESZAMEL, ZALEŻNOŚĆ, MARIONETKA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, CIERPLIWOŚĆ, KĄŚLIWOŚĆ, WYDZIELINA ORGANIZMU, POSIADŁOŚĆ, POŁOŻENIE, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, WIĘZADŁO OBŁE, PLAKAT, POLE BITOWE, KLESZCZOWATE, SZAGRYN, KOMORA, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, RYBAŁT, DERYWAT SYNCHRONICZNY, SENSUALIZM, PASIERB, AFISZOWANIE SIĘ, BALON, ZASILANIE, REMONT KAPITALNY, DOPING, JEDNOSTKA NAUKOWA, KAMIZELKA, KOŁO PODBIEGUNOWE, SAKLA, MANIOK, OSADA, PŁYCINA, REFREN, LAMPAS, STEWA, BARWA, METYZACJA, MNICH, KORDYLINA, LUTNIARZ, PĘCZAK, PROCES GEOLOGICZNY, BLACHOWNIA, TĘCZA, PRZYPOŁUDNIK, TRUD, CABAN, ZBIÓRKA, PROCES HYDROTERMALNY, ADIUSTACJA, WAGONIK, STANOWISKO DOKUMENTACYJNE, LITEREK, KIESZONKA, BURZA, TEORIA KATASTROF, FIGOWIEC POSPOLITY, MIRABELKA, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, KONSERWACJA, WCIĄGARKA, CZEMPIONKA, OZOREK, INSTAGRAMERKA, BROŃ, ZAKOPCENIE, POMIDOR DRZEWIASTY, BALDACH, BEZŻENNOŚĆ, MIECZ, SZPILKOWE, KONTYNGENT CELNY, EKSPOZYCJA, GRECKI, ISLANDZKOŚĆ, WYTRZESZCZ, KOD IDENTYFIKACYJNY, BATAGURY, PYSZCZEK, GOSPODARZ DOMU, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, BRZYDACTWO, PION, WIĘZADŁO, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, REANIMACJA, KANTOREK, REDUKTOR, PALICA, CINGULUM, NATURA, PEAN, MECHANIKA KWANTOWA, ZAWORA, SIARCZEK, RELIKWIA, FRYZ, ZAKOLE, ATONIA, KOŁNIERZ, SERENADA, WSPARCIE, BASZKIRSKI, BARWNIK, SKRZYDŁO, ZNAJDEK, PRAWORZĄDNOŚĆ, PRESTIŻ, SŁUŻBA, GENERAŁ, OKRĘT SZPITALNY, RÓŻNOWICIOWCE, WIZYTA DOMOWA, KATALIZA, PARZENICA, DEZETA, CHRZESTNY, REFERENDUM LOKALNE, PISZCZEK, EMENTALER, PASEK, PARÓWKA, TORU, PRAWO PUBLICZNE, PIONIER, ANTURAŻ, RÓŻANKA, NIEWAŻNOŚĆ, STOPKA, PROSEKTORIUM, LEJ, ANIOŁ STRÓŻ, GORGONOPS, EKSTREMOFIL, WYROŚLE, KIKONGO, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, DYSHARMONIA, JEDWAB, MATOWOŚĆ, SIOSTRZYCZKA, KOMPOTIERKA, MADONNA, LUDY TURAŃSKIE, ŁOBODA, TĘPAK, WYRAŻENIE, TERMORENOWACJA, KOŃ, PODBIERACZ POKOSÓW, WSPOMAGACZ, KONTUR MELODYCZNY, KATAPLAZM, PRAWO MAJĄTKOWE, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, BILANS OBROTÓW KAPITAŁOWYCH, USTNIK, INDIANIN, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, SONG, LIDER, KOSODRZEWINA, MONTAŻOWNIA, POSTAĆ, MAGNES, TERMOREGULATOR, INUKITUT, WYRAZ BLISKOZNACZNY, OBOŹNY KORONNY, MARATON, STRYCH, BARETKA, SZABER, KNEBEL, LINIA KOLEJOWA, NOTOWANIE, GNIAZDO SIEROCE, MARKETING INWAZYJNY, ASYSTA, KIBITKA, PUDER, SPRZĘCIOR, WYBRANKA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, DZYNDZEL, RYFT, CYGANECZKA, POTRZEBA, PALTO, EKSPLOATACJA, POZYCJA, URNA KANOPSKA, METABAZA, KLONOWANIE, BRAMKA, WARDZANKA, DZIEDZICZENIE, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, ALGEBRA LIEGO, HYDRIA, NIETOPERZ, BECZKA, MIARA, OKRĘŻNOŚĆ, BIEŻNIA, NADWYŻKA, PRZESŁONA, LADA, SIEROTA, SKRAJNIK DZIOBOWY, AGAT MSZYSTY, WIDMO OPTYCZNE, NIEDOJRZAŁOŚĆ, WKŁADKA, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.921 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: któryś z języków lub któraś z gwar, których używają górale; gdy mowa o polskich góralach, najczęściej chodzi o gwarę podhalańską, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTÓRYŚ Z JĘZYKÓW LUB KTÓRAŚ Z GWAR, KTÓRYCH UŻYWAJĄ GÓRALE; GDY MOWA O POLSKICH GÓRALACH, NAJCZĘŚCIEJ CHODZI O GWARĘ PODHALAŃSKĄ to:
Hasło Opis krzyżówkowy
góralski, któryś z języków lub któraś z gwar, których używają górale; gdy mowa o polskich góralach, najczęściej chodzi o gwarę podhalańską (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GÓRALSKI
któryś z języków lub któraś z gwar, których używają górale; gdy mowa o polskich góralach, najczęściej chodzi o gwarę podhalańską (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x