AUTONOMICZNOŚĆ, ZALEŻNOŚĆ WYŁĄCZNIE OD WYZNACZONEJ OSOBY LUB ORGANU, OD JEJ LUB JEGO DECYZJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSKRECJONALNOŚĆ to:

autonomiczność, zależność wyłącznie od wyznaczonej osoby lub organu, od jej lub jego decyzji (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYSKRECJONALNOŚĆ

DYSKRECJONALNOŚĆ to:

poufność, delikatność, czasem nawet drażliwość (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AUTONOMICZNOŚĆ, ZALEŻNOŚĆ WYŁĄCZNIE OD WYZNACZONEJ OSOBY LUB ORGANU, OD JEJ LUB JEGO DECYZJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.684

PEGAZ, ACYDURIA OROTOWA, PORT, ODSIEW, CINGULUM, CYGANECZKA, DZIECINKA, ZJAWISKO BARKHAUSENA, IZBA, BASEN ARTEZYJSKI, GOUDA, FILM ANTYWOJENNY, HUMANIZACJA PRACY, CYKL ROZWOJOWY, ARENDARZ, TYMPANON, CHRUST, GŁOWNIA, GRANULACJA, STOS, ARABIKA, POLEPA, CIĄG, AGATA, STRATEGIA, PŁYWACZEK, INKUBATOR, WIDŁOZĄB ZIELONY, RÓWNOLEŻNIK, PUŁAP, GASTROFAZA, PRZEDZIAŁ, KOJEC, RYTOWNIK, SUW, FIRANKA, CARAT, ZASADA MACHA, GÓRKA, WYKŁAD, ARAK, MERSYTEMA, ŻEBRO, MAJKA, BOMBARDA, STYMULATOR, KONFISKACJA, DYFERENCJA, PEŁNOŚĆ, WŁAŚCIWOŚĆ, DEPORTOWANY, ROZŁÓG, WĘŻÓWKA, STOPIEŃ, HODOWLA PIERWOTNA, KEFALINA, DŻEMIK, ŚMIECIARZ, DRĄŻEK, GAZ, SKRZYNIEC, ROZSZCZEPIENIE WARGI, LOT SZYBOWCOWY, WISZER, DYMKA, DYREKCJA, JABŁOŃ KWIECISTA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, ANGLIC, AKT, ALLOSTERIA, PATYCZAK, LINIA, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, ERUPCJA, KULTYSTA, STRUSIA POLITYKA, BULWARÓWKA, KOCIOŁ, JANTAZAUR, KRÓTKONOS BRĄZOWY, KRATKA WENTYLACYJNA, ANGOL, ENTOMOFAGI, ZAMIANA, OPALENIZNA, KUMOTERSTWO, GRUCZOŁ OPUSZKOWO-CEWKOWY, ZARAZA, IGLASTE, APATIA, KONWENANS, GLOBUS, GLORIA, WRZECIONO, BIDULA, KOMŻA, LANCASTEROWIE, WKRĘT, CERES, PION, HALO, ORŁORYB, PINGWIN ANTARKTYCZNY, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, PANI, KOLORYMETRIA, KOCIE OKO, STRYJOSTWO, AKOMPANIAMENT, POKRYCIE, TERCJA, PIKIETA, ROZPRZE, RESET, KIEROWNIK BUDOWY, POŁAĆ, MASCARPONE, PEPSI, RZEKA CHWILOWA, POGROMCA, KRÓL, PLAN MOBILIZACYJNY, WILK TASMAŃSKI, BENEFICJENT, BASTEJA, ISKRA ELEKTRYCZNA, WEŁNIAK, LINIA LOTNICZA, NIEMIECKOŚĆ, WIERTŁO, SOŁTYSOSTWO, OFLAG, MIKROKLIMAT, KRZYŻÓWKA, BAAL, RETARDACJA, CEDRAT, ŁONO, ZAKŁAD WZAJEMNY, CZAPRAK, ZESTAW KINA DOMOWEGO, EPIMYTHION, TASIEMCE, MER, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, SUPERWAJZOR, POWIEŚĆ SCI-FI, MODUŁ MIESZKALNY, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, MOLEKUŁA, BARBARYZM, TŁUMIK, PŁYWAK, KONTROLA DOSTĘPU, POETA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, SŁOWNIK, LICZMAN, AUTOHEMOTERAPIA, TRANSFORMATORNIA, GALARETA, MERENGA, CACHAÇA, OWOC, ROZSTRZYGNIĘCIE, POTÓWKA, WYCZARTEROWANIE, SUWNICA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, LICZBA BRINELLA, AWIZO, ZASADA, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, NASZYWKA, PORT MORSKI, TOWARZYSTWO, BEZDUSZNOŚĆ, ZIELONE PŁUCA, OSKARŻENIE PUBLICZNE, ETANERCEPT, COROCZNOŚĆ, ŁUK TRIUMFALNY, KARTANA, CZAJKA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, KRYNOLINA, GAŁĄŹ, IMPREZA TURYSTYCZNA, KOREK PAROWY, SANDALIN, OBWODNICA ŚRÓDMIEJSKA, KRYTERIUM STEROWANIA, ŁUPEK PARAFINOWY, FUNKCJA CELOWA, KWAS LINOLENOWY, FLOTA, PREZENT, WINIAN, PROFIL KAUZALNY, SZPARNICOWCE, KURATELA, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, TEREN ZIELENI, BRUTTO, BIEGUNKA, JANE, ODROBEK, ORKAN, SALAMI, RADA PROGRAMOWA, NEWIRAPINA, KABEL, SYFON, LIBELLA, PARAROTACYZM, NUMERYCZNY MODEL TERENU, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, OKREŚLENIE, NANERCZ, DUSZA, DIADEM, KAUCZUK BUTYLOWY, GRZYB, WIELKOŚĆ, IMPULS, BAZA TRANSPORTOWA, OBRAMIENIE, PODEJŚCIE, MIESZANINA, IRLANDZKOŚĆ, POLONISTYKA, KOLEJKA GÓRSKA, KOMPLEMENTARIUSZ, ASESOR, PODŁOWCZY, PRZYWŁASZCZENIE, MADISON, ODSYŁACZ, REPETYTYWNOŚĆ, PIANOLA, STREFA CISZY, TŁUMACZ, STAN DEPRESYJNY, ASKEPTOZAUR, RÓG, KOREGENT, GURU, SZNAPS, ZAWRÓT GŁOWY, CZWORONÓG, DEFICYT, UKŁAD URBANISTYCZNY, SERWETECZKA, BROŃ NUKLEARNA, DOMEK, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, KOMISARZ, ORDYNACJA PROPORCJONALNA, WYMIAR, TIPI, CZOPEK, SZYJKA UDOWA, WSAD, STEK, FARBA OLEJNA, SZKOŁA, AUTOBUS PRZEGUBOWY, BRZMIENIE, ŚREDNIA KWADRATOWA, WOAL, ALARM, CZAS PRZYSZŁY, SŁUGA, MANIAK, FĄFEL, NAZWA PATRONIMICZNA, BUTELKA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, GILOTYNA, LAMPA KSENONOWA, IRC, WADA KONSTRUKCYJNA, KREWETKA PŁYWAJĄCA, OKOP, ZARYSOWANIE, RUTENIZACJA, TABLICA STEROWNICZA, MEZOZAUR, SALSA, PRZEPIS, GRUPA WAROWNA, SZASTAZAUR, PŁOZA, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, FUTRYNA, AUSZPIK, PRZENOŚNOŚĆ, ALLEGRO, ?IDA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.684 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AUTONOMICZNOŚĆ, ZALEŻNOŚĆ WYŁĄCZNIE OD WYZNACZONEJ OSOBY LUB ORGANU, OD JEJ LUB JEGO DECYZJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AUTONOMICZNOŚĆ, ZALEŻNOŚĆ WYŁĄCZNIE OD WYZNACZONEJ OSOBY LUB ORGANU, OD JEJ LUB JEGO DECYZJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSKRECJONALNOŚĆ autonomiczność, zależność wyłącznie od wyznaczonej osoby lub organu, od jej lub jego decyzji (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSKRECJONALNOŚĆ
autonomiczność, zależność wyłącznie od wyznaczonej osoby lub organu, od jej lub jego decyzji (na 16 lit.).

Oprócz AUTONOMICZNOŚĆ, ZALEŻNOŚĆ WYŁĄCZNIE OD WYZNACZONEJ OSOBY LUB ORGANU, OD JEJ LUB JEGO DECYZJI sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - AUTONOMICZNOŚĆ, ZALEŻNOŚĆ WYŁĄCZNIE OD WYZNACZONEJ OSOBY LUB ORGANU, OD JEJ LUB JEGO DECYZJI. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x