KOBIETA, KTÓRA UDAJE KOGOŚ LUB COŚ (NP. JAKIEŚ UCZUCIE, WYZNAWANE POGLĄDY ITP.) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UDAWACZKA to:

kobieta, która udaje kogoś lub coś (np. jakieś uczucie, wyznawane poglądy itp.) (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, KTÓRA UDAJE KOGOŚ LUB COŚ (NP. JAKIEŚ UCZUCIE, WYZNAWANE POGLĄDY ITP.)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.302

WYDAWNICTWO ZWARTE, NAUCZYCIEL MATEMATYKI, BAJER, BULION, TABLICA EPITAFIJNA, PORCELANKA, BIOLIT, INTELEKTUALIZM, POLISYNDETON, ŚWIADKOWA, MILANEZ, SROGOŚĆ, DŁUGI WEEKEND, SER, TAKSÓWKA BAGAŻOWA, KONSEKRACJA, PRZEPLOTNIA, PREZYDENTKA, MONETA BULIONOWA, FACETKA, EFEKTYWNOŚĆ, KRYSZTAŁ, ZAINTERESOWANA, DYSKONTYNUACJA, CWANOŚĆ, HURYSA, ARABICA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, KARAFKA, TETRAPLEGIK, LATEKS, PILOT, CZASZA LODOWA, ROZWIDLACZ, NIEDOŻYWIANIE, OPINIOTWÓRCA, PRZEKRÓJ, POCHLEBSTWO, POWĄTPIEWANIE, PAMPA, MINA, ŻALE, SIARA, ZAMKNIĘTOŚĆ, CERATA, KAND, CZTEROTAKT, STATYWIK, HELLENKA, OSTATNI DZWONEK, STARTER, PIĘĆDZIESIĄTKA, OBRÓT PIENIĘŻNY, POSTOŁ, DAWCZYNI, SUPERKUTER, KÓŁECZKO, KANAPA, HERETYK, WYPŁYW, POWTÓRZENIE, PLUGASTWO, ZMYWACZ, POŁUDNIE, ROZCIĄGARKA, MAŁŻONKA, RENATA, PRODUCENTKA, LEISZMANIOZA TRZEWNA, NAGŁOŚNIENIE, JARZMO, ŚMIECIARZ, CZARODZIEJKA, MATERIAŁ, SKŁADAK, CHIŃSKI, PRZYGOTOWANIE, WYRĘBA, NESTOR, OFLAG, KOMBAJN, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, NAKO, STACJA, CIĄŻA SPOŻYWCZA, WINDA, WZORNIK, CENA NAIWNA, SZASZŁYK, ODROBEK, KÓŁKORODEK, OGROM, ŹRÓDŁO, FLUIDYZACJA, FLAUSZ, BRAMSEL, LATAWIEC, NIECHLUBNOŚĆ, ZABAWA, HONOR, KOMPANIA WARTOWNICZA, WZNOSZENIE, KARDAMON, JAZDA, PATRONAT, ZATOKA, STREETBALL, KASETA, KRYJÓWKA, AMERYKAŃSKOŚĆ, SKROMNOŚĆ, KARP PO POLSKU, POŚLEDNIOŚĆ, ORGANIZACJA, KOMISUROTOMIA, GARDZICIEL, POŻĄDLIWOŚĆ, WALUTA BAZOWA, SIEROTA SPOŁECZNA, DIVA, KONWERTER, RUCHY DIKTYOGENICZNE, BELWEDER, LARGHETTO, OŚRODEK, ZADZIORNOŚĆ, KONDOTIER, BOCZEK, PROSEKTORIUM, WYCHOWANKA, TOFFI, KONTRDEMONSTRACJA, CHWAST, USTNIK, LICZBA PRZESTĘPNA, TRACKLISTA, PRZEKLEŃSTWO, EDYKUŁA, KROK, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, POGOŃ ZA RENTĄ, AZJATYCKOŚĆ, KOBIETA ŻYCIA, ARMATOR, EKSPERYMENT KLINICZNY, KRYTERIUM STEROWANIA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, POŁYKACZ, NUMERANT, SIATKARKA, RPG, LIZANIE , ROZBIEŻNOŚĆ, SIEKACZ, DEKORATORKA WNĘTRZ, WSPÓŁRZĄDCA, MAŁPA, TWORZYWO, PRZYBUDÓWKA, SONDAŻOWNIA, IZOLATORIUM, ASEKURANT, EKSPRES, MYSZ, ŁUPEK DACHOWY, QUADCOPTER, PÓŁDZIEWICA, NIEBIOSA, POJAZD KONNY, TEUTON, DZIAŁANIE, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, KREACJA, KLASTER PRZEMYSŁOWY, GRAJCAR, WIERNOŚĆ, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, WSZETECZEŃSTWO, KASZA GRYCZANA, MASKOWANIE, NAZWA ATRYBUTYWNA, CHOCHOŁEK, PRZECIWSKAZANIE, STRASBURKA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, SIEDZIBA, STYLISTA, PRZEDMIOT, KATEGORIA, FONDUE, DZIÓB, ODBITKA, DELUWIUM, KUBEK, WOLANT, KABEL, STATYSTYKA, DOSTOJEŃSTWO, DZIEWIĄTY, WEDETA, CHOROBA GÓRNIKÓW, ZATRZYMANA, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, OWOC POZORNY, SEJSMOGRAM, JEDYNOWŁADCA, OSTRA REAKCJA NA STRES, LUK, CIĄGNIK CIĘGNIK, SZATAN, JAMOCHŁON, RÓG, OCHRONA ŚRODOWISKA, OPINIA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, OPONENT, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, TELEWIZJA HD, WŁÓCZYKIJ, SZCZOTKA, GRYLAŻ, ŻUBR KARPACKI, PODKŁAD, MOC WYTWÓRCZA, PŁACZ, MISTRZ CEREMONII, ARALIA, POLE, PIASTA, POWŚCIĄGLIWOŚĆ, CZOSNEK, PALCÓWKA, PROCES BUDOWLANY, ZABYTEK, KOMŻA, BUŁGARSKI, ADADŻIO, MATRONA, HARMONIJNOŚĆ, MIĘTÓWKA, PANI, WYDMUSZKA, PLUS UJEMNY, SAŁATA, ŻAGIEW, PRZEPROST, DZIKA LOKATORKA, ZAKRĘT, POTWÓR, PRODUKCJA, JEZIORO PRZEPŁYWOWE, PŁAWKA, SALA, FUTRÓWKA, PARAPECIK, PODGRZEW, LEKTURA, MASŁO, BIODRÓWKA, PICZA, ARTERIA, PRZEPIS, CIEK, BORDO, PIĘTRO, FUNKCJA ADDYTYWNA, SZÓSTY, GRA, BAZA ODSETKOWA, ELEKCJA VIRITIM, MEGAKARIOCYT, BITWA, HENRYK, MODERATOR, WZÓR, INWOLUCJA, CIEŃ, ZGRED, PREZYDENCJA, DOWÓD, ANTRYKOT, NATURYSTA, BOHATERKA, KRÓLEWNA, PLANETA TYPU JOWISZ, FAZA, ZAPARZACZ, OKRĘT SZPITALNY, SESZELKA, ROLNIK, SIECZKA, PRZECZULICA SKÓRNA, UNISONO, BAŁKAŃSKOŚĆ, KSIĘGA, CIĄŻA JAJOWODOWA, GÓWNIANOŚĆ, TOM, PRODUKCJA, ?OMŁOT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.302 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, KTÓRA UDAJE KOGOŚ LUB COŚ (NP. JAKIEŚ UCZUCIE, WYZNAWANE POGLĄDY ITP.) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, KTÓRA UDAJE KOGOŚ LUB COŚ (NP. JAKIEŚ UCZUCIE, WYZNAWANE POGLĄDY ITP.)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UDAWACZKA kobieta, która udaje kogoś lub coś (np. jakieś uczucie, wyznawane poglądy itp.) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UDAWACZKA
kobieta, która udaje kogoś lub coś (np. jakieś uczucie, wyznawane poglądy itp.) (na 9 lit.).

Oprócz KOBIETA, KTÓRA UDAJE KOGOŚ LUB COŚ (NP. JAKIEŚ UCZUCIE, WYZNAWANE POGLĄDY ITP.) sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - KOBIETA, KTÓRA UDAJE KOGOŚ LUB COŚ (NP. JAKIEŚ UCZUCIE, WYZNAWANE POGLĄDY ITP.). Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x