WYSTĘPOWANIE W NADBRZUSZU PRZEWLEKŁEGO LUB NAWRACAJĄCEGO BÓLU, KTÓRY TRWA PRZYNAJMNIEJ PRZEZ 4 TYGODNIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSPEPSJA to:

występowanie w nadbrzuszu przewlekłego lub nawracającego bólu, który trwa przynajmniej przez 4 tygodnie (na 9 lit.)NIESTRAWNOŚĆ to:

występowanie w nadbrzuszu przewlekłego lub nawracającego bólu, który trwa przynajmniej przez 4 tygodnie (na 12 lit.)SENSACJA ŻOŁĄDKOWA to:

występowanie w nadbrzuszu przewlekłego lub nawracającego bólu, który trwa przynajmniej przez 4 tygodnie (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYSTĘPOWANIE W NADBRZUSZU PRZEWLEKŁEGO LUB NAWRACAJĄCEGO BÓLU, KTÓRY TRWA PRZYNAJMNIEJ PRZEZ 4 TYGODNIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.394

OBRĘCZ, GŁOWICA, PRZEBIERANIEC, MALARSTWO IKONOWE, BEZPŁCIOWIEC, FERMENTACJA METANOWA, KONTROLA INSTANCYJNA, ŚMIGŁOŚĆ, PROM ŚRÓDLĄDOWY, PIASEK ZWAŁOWY, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, WYNIK, DAKAR, SPARING, KRZYŻ POKUTNY, DZYNDZEL, TELEKONWERTER, WYRĘBISKO, KOŃ LUZYTAŃSKI, WYSZUKIWARKA, EKSPRES, ŻMIJA, SMILEY, POCHODNIK, ZATOKA, ŚWIĘTY JAN, WARNIK, XENON, DEKARBOKSYLAZA, LEMUR KARŁOWATY, RUTYNIARZ, KARAMBOLA, WIERCENIE, USTAWODAWCA ZWYKŁY, LEUKOTOMIA, ŚWIĘTA KROWA, FLUAV, SKOK W BOK, EKLEZJA, ODPŁYW, KMIEĆ, MOZA, AGLOMERACJA, KUFF, NUŻENIEC LUDZKI, SZTUCZNY LÓD, ŚRODEK KARNY, SKUP INTERWENCYJNY, PUNKT WYJŚCIA, PONTYFIKAT, GEODETA, CZARNINA, CZYSTA FORMA, KURS, JAJO, JASTRZĘBI NOS, METROPOLIZACJA, REOFILE, FEDERALIZM, DECHA, KRZESANY, DROBINA, ODSYŁACZ, BROCHE, MŁODOŻENIEC, OSETIA, DOMINACJA CAŁKOWITA, SPOIWO BUDOWLANE, AGAMA, LOTNIK, GĘBA, PSKÓW, AGROLOTNICTWO, FRANK MONAKIJSKI, HEADHUNTER, KICAJ, AFERA, SZCZAW, WYCHODZTWO, MARKIZA, STOJAK, DYSPOZYCJA, ARKUSZ POETYCKI, ZWŁOKI, ŚPIĄCY KRÓLEWICZ, AKWIZYTORZY, CHOMĄTO, REGUŁA SARRUSA, RZĄD, MYŚLIWIEC, ZATOROWOŚĆ, INWIGILACJA, KLAPA, STYGON, STWORZENIE, WĄTŁOŚĆ, NIERUCHLIWOŚĆ, ŻAGIEW, TUM, RDZA ZBOŻOWA, ADHD, PARTYJNIAK, POTWIERDZENIE, STILON, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, EV, PAPROĆ WODNA, PTAK ŁOWNY, SZAGRYN, PAŁANKA, TWARDA SPACJA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, DOGMAT, IMITATOR, LINA, OBOJNACTWO, RYFT, TENDENCJA, SER TRAPISTÓW, PARK PRZEMYSŁOWY, ROGATKOWATE, KSIĘŻULKO, PUSTY DŹWIĘK, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, CELOWNIK, WĄŻ, MAKAGIGI, KOLIMATOR, BUCZYNA NIŻOWA, OSZCZĘDNOŚĆ, PUDER, CHOROBA POPROMIENNA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, ZACHŁYST, TETRIS, SĄD KAPERSKI, TWARDY RESET, DELEGOWANY, JODO-SHU, BATALIA, OTWÓR, WYSŁUGA LAT, KARTUSZ, ZBIORNIK RETENCYJNY, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, TWARZOWIEC, PROSAK, PRZEDDZIEŃ, CEROWACZ, MORENA ABLACYJNA, DACH, FANTOM, TOUROPERATOR, ZOOEKDYSON, FILOLOGIA NIEMIECKA, AUREOLA, KROKIET, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, CHLEBODAWCA, SKORUPA, AGREGATOR, MENILIT, CHLOROHEKSYDYNA, RESTYTUCJA GATUNKU, LAKTACJA, STRUKTURA ALGEBRAICZNA, TEOGONIA, NOWALIA, DIAGNOSTYKA, INWESTYCJE, ZAKĄSKA, PRZEKŁAD, CIĘŻAREK, GALARETA, JUNAK, ZMOTORYZOWANY, SKAŁA MAGMOWA, PANICHIDIA, STOR, PRZEDNÓWEK, IZOLACJA, MAGAZYN, AKTYWISTA, POLOWACZ, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, EGZEMPLARZ SYGNALNY, DOMINIUM, LOBELIA, COSTER, ZŁOTY MEDALISTA, FIRMÓWKA, SKWAPLIWOŚĆ, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, KOKS ODLEWNICZY, ALGORYTM SYMETRYCZNY, GROŹBA, LIS, POKÓJ GOŚCINNY, SKARB, ESKADRA, OKNO MODALNE, ROTOR, OKRĘT-BAZA, GRENADYNA, BUJANIE, PORTUGALSKOŚĆ, WYSOKOŚĆ NORMALNA, PRZETRAWIANIE, KÓŁECZKO, BRYDŻ SPORTOWY, PRASOWANIE, ZAMEK, ŁUK ROMAŃSKI, INFLACJA AKADEMICKA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, KALWARIA, MEBLOWÓZ, DAM, CUDZOŁOŻNICA, EPIZOOTIA, WRAP, GOŹDZIANKA, BASAŁYK, NABIODRNIK, PALINGENEZA, FREGATA ŻAGLOWA, ŻUBROŃ, WSPÓŁPRACA TRANSGRANICZNA, CZYSTKA ETNICZNA, PRANIE PIENIĘDZY, CUDOWNY OWOC, NEOKLASYCYZM, NIDA, GALANTYNA, NAWÓJ, KRYZYS KATATYMICZNY, DASZEK, OBRÓBKA, BON VIVANT, TROJAN, FILTR OPTYCZNY, POSTĘP GEOMETRYCZNY, DOMEK, PRZECZULICA SKÓRNA, POSTÓJ LODOWCA, NUKLEOZYD, SUROWOŚĆ, OWADZIARKI, KOMPETENCJA MIĘKKA, KAPUŚCIANY ŁEB, HIERARCHIA, POWÓD, ŁBISKO, MLEKO W PROSZKU, SZKLANKA, FAKT, GROŹBA KARALNA, DYKTAT, WISŁA, KOTLARZ, NAKIEROWANIE SIĘ, SZALKA, PUŁAP, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, MIĘTA, BADANY, ŁOPACIARZ, URNA, REZERWA, REAKCJA JĄDROWA, INFORMATYK, WARTA, NIEUŻYWALNOŚĆ, TEORIA INFORMACJI, PARA, FUNDUSZ PREWENCYJNY, REEDUKATOR, ZNAK, ALTERNACJA SPÓŁGŁOSKOWA, PROMIENIOWANIE ALFA, JAJARZ, FERMA, WULKAN BŁOTNY, BOŚNIACKI, CZEP, CZÓŁNO, LATARNIK, MIÓD, ŁUPINA, VOTUM, PIONIER, CZYSTKA, LICENCJA PRZYMUSOWA, HASZTAG, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, GOMÓŁA, RYGIEL, FORT, ZGUBICIEL, ?ASPEKT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.394 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYSTĘPOWANIE W NADBRZUSZU PRZEWLEKŁEGO LUB NAWRACAJĄCEGO BÓLU, KTÓRY TRWA PRZYNAJMNIEJ PRZEZ 4 TYGODNIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYSTĘPOWANIE W NADBRZUSZU PRZEWLEKŁEGO LUB NAWRACAJĄCEGO BÓLU, KTÓRY TRWA PRZYNAJMNIEJ PRZEZ 4 TYGODNIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSPEPSJA występowanie w nadbrzuszu przewlekłego lub nawracającego bólu, który trwa przynajmniej przez 4 tygodnie (na 9 lit.)
NIESTRAWNOŚĆ występowanie w nadbrzuszu przewlekłego lub nawracającego bólu, który trwa przynajmniej przez 4 tygodnie (na 12 lit.)
SENSACJA ŻOŁĄDKOWA występowanie w nadbrzuszu przewlekłego lub nawracającego bólu, który trwa przynajmniej przez 4 tygodnie (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSPEPSJA
występowanie w nadbrzuszu przewlekłego lub nawracającego bólu, który trwa przynajmniej przez 4 tygodnie (na 9 lit.).
NIESTRAWNOŚĆ
występowanie w nadbrzuszu przewlekłego lub nawracającego bólu, który trwa przynajmniej przez 4 tygodnie (na 12 lit.).
SENSACJA ŻOŁĄDKOWA
występowanie w nadbrzuszu przewlekłego lub nawracającego bólu, który trwa przynajmniej przez 4 tygodnie (na 17 lit.).

Oprócz WYSTĘPOWANIE W NADBRZUSZU PRZEWLEKŁEGO LUB NAWRACAJĄCEGO BÓLU, KTÓRY TRWA PRZYNAJMNIEJ PRZEZ 4 TYGODNIE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - WYSTĘPOWANIE W NADBRZUSZU PRZEWLEKŁEGO LUB NAWRACAJĄCEGO BÓLU, KTÓRY TRWA PRZYNAJMNIEJ PRZEZ 4 TYGODNIE. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x