ZDROBNIALE LUB Z UCZICIEM O SZPILCE; PRZYBÓRZE DO SZYCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SZPILECZKA to:

zdrobniale lub z ucziciem o szpilce; przybórze do szycia (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SZPILECZKA

SZPILECZKA to:

zdrobniale lub z uczuciem o szpilce; damskim bucie na wysokim, cienko zakończonym obcasie (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE LUB Z UCZICIEM O SZPILCE; PRZYBÓRZE DO SZYCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.676

ŚWIECA, KOZIA NÓŻKA, WÓDECZKA, WYCHODŹTWO, MIKOZA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, SPÓD, PRĄTNIKOWCE, AZOTAN(V), ŹRÓDŁO POLA, PRZEŚMIEWKA, BATAGURY, FREGATA, BECZKA Z PROCHEM, PEWNIAK, ARTEFAKT, CYTOWALNOŚĆ, AGRAFA, CIŚNIENIE, PLECIONKA, SIAD RÓWNOWAŻNY, RACJA, KAPISZON, TOM-TOM, SAMOREALIZACJA, WYWÓZKA, MANIPULATOR KULKOWY, SMOCZEK, ZAWÓR, BOBIK, SUCHORYT, DZIRYT, SPIEK, DEFILADA, FAKTOR, PREZENTER, REPETYTYWNOŚĆ, MASZYNA PROSTA, LEBERA, GRYPS, KATAR SIENNY, KAJMAKAM, BLENDA, SZYSZKA, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, POCHODNA, DZICZEK, BRODZIK, DUCHOWY OJCIEC, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, OKRĘT, METAFRAZA, USTRÓJ, SZASZŁYKARNIA, OMAM, KASETKA, OBRONA STREFOWA, MONOPOL, ODKUP, KARMELEK, OSPA, SIATKA, BIOCHEMIA, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, SZEW, NAGRANIE WIDEO, TRUP, FILECIK, KAREL, DOPŁATA EKSPORTOWA, AMARANT, METODA FEULGENA, HEADHUNTER, KOZIOŁEK, EMBRIOGENEZA, BIAŁY MARSZ, DRABINOWIEC MROCZNY, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, POZIOM, DRUKARKA ROZETKOWA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, KALINA, KRZYŻ PAPIESKI, GRZEBIEŃ, KREPA, ABLUCJA, GAMA, PAJDKA, NARÓD, TRANSFERAZA, DIAMENT, KOŁO HISTORII, POLETKO DOŚWIADCZALNE, BORYS, GOTOWALNIA, KOPUŁA PANCERNA, LOKACJA ATELIEROWA, PROSUMENT, KREOL, GRZYB, TRYBUNAŁ, WŻER, CLERK, BOCZEK, LASKA, HALO, SONIFIKACJA, FAJKA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, ELUWIUM, KRYNOLINA, INTERWAŁ, STRÓJ, STORYTELLING, KLEJONKA, AMBASADORKA, PATENCIK, LISTA, WÓR, SYRENA, JUDASZOWIEC, KOJEC, KRĘGOWIEC, CZWÓRKA, KILOMETR ZEROWY, BOTY, KABANOSEK, GŁÓG, KONTROLA DOSTĘPU, PLANISTYKA, DŹWIGACZ DACHOWY, MOŁODYCA, DNO, TONDO, WINIETA, EKSKLAWA, BRUMBY, MAŁPI GAJ, GALAKTYKA, GLOBUS, DZIANINA, ALIAS INTERNETOWY, GOŹDZIENIEC, MLEKO, KAMERA, BALON, ORŁORYB, OKRES INTERGLACJALNY, ŻABOT, DOM TOWAROWY, CHOROBA BOSTOŃSKA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, CIŚNIENIE STATYCZNE, ZAWIŁOŚĆ, BATERIA, ŁAZĘGA, ZAIMEK, MEFLOCHINA, BOCZNICA KOLEJOWA, PASCHA, GRANAT, KAUKAZ, POJAZD, CÓRUŚ, CZUJKA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, NANERCZ, KANWA, KSIĄŻĘ, NASZ CZŁOWIEK, BACIK, FONDUE SEROWE, APOSTOŁ, PUCHAR, GATUNEK ALOCHRONICZNY, KLER, NIESTRAWNOŚĆ, MAKATKA, POPRAWKA, LEPTOPLEURON, FEERIA, SURMA, TRAP, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, BELWEDER, SZEŚCIAN, UNIFORM, MIOTEŁKA, NAJEM OKAZJONALNY, DUPECZKA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, KATASTROFA, GWIAZDKA, INSTRUMENT, RÓJ, DOJRZAŁOŚĆ, ABSOLUTYZACJA, PIĘKNY WIEK, OBCY, WYRAZ POCHODNY, WEDUTA, ŁAPÓWKARSTWO, BELA, GAJ, KLASZTOR, KONSTRUKCJA SŁUPOWA, ODNIESIENIE, SŁONICZKA, COLCANNON, UCHWAŁA, SPACEREK, OPŁATA CZYNSZOWA, DUROPLAST, JERSEY, MELIORACJA WODNA, JAJA, HEMATOFAGIA, ŚLONSKI, MISZCZU, PAWĘŻ, OGNIE, DUSZA, POSOBOROWIE, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, MODERATOR, PALUSZEK, FORMALIZACJA, PANIKA BANKOWA, PĘCHERZYK, PŁÓD, ROŻEK, ANSAMBL, NEURON LUSTRZANY, ESTRAGON, JOGURCIK, NOWINKA, CELEBRACJA, NOGA, PLAGIAT, LAS OCHRONNY, ROZUM, TREPEK, PAS DROGI GRANICZNEJ, KRAŃCOWOŚĆ, GŁOWICA KONWENCJONALNA, NIEDOPASOWANIE, KURATELA, SPŁYW, KOPALINA SKALNA, LAMPERIA, GLORIA, MAZUREK, CHARTER, PEGMATYT, INTELIGENCJA WERBALNA, CZOŁÓWKA, BOSS, CERAMIKA SANITARNA, MŁYN WODNY, PARTYCYPACJA, DROGA KONIECZNA, FROTKA, HOLOWNIK, ROPA, TRYBUT, KOMORA NABOJOWA, CHLOASMA, MADONNA, PALNIK, LODÓWKA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, DUROMER, POZIOMICA, OZOREK, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, CENOBIORCA, TRUCHŁO, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, PARAFARMACEUTYK, ŚLĄSKOŚĆ, APRETURA, PORÓD RODZINNY, OLEJARSTWO, EDWARD, JARZENIÓWKA, KASETOFON, KSIĘGA PARAFIALNA, UBRANIE OCHRONNE, CEBULKA, KOREAŃSKI, ROZMIAR, DANE TELEADRESOWE, SPIĘCIE, LAPILLI, MAPA POZNAWCZA, SERWETKA, ?PREMIERA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.676 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZDROBNIALE LUB Z UCZICIEM O SZPILCE; PRZYBÓRZE DO SZYCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE LUB Z UCZICIEM O SZPILCE; PRZYBÓRZE DO SZYCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SZPILECZKA zdrobniale lub z ucziciem o szpilce; przybórze do szycia (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SZPILECZKA
zdrobniale lub z ucziciem o szpilce; przybórze do szycia (na 10 lit.).

Oprócz ZDROBNIALE LUB Z UCZICIEM O SZPILCE; PRZYBÓRZE DO SZYCIA sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - ZDROBNIALE LUB Z UCZICIEM O SZPILCE; PRZYBÓRZE DO SZYCIA. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast