COŚ MAŁO WAŻNEGO LUB KTOŚ MAŁO WAŻNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TŁO to:

coś mało ważnego lub ktoś mało ważny (na 3 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TŁO

TŁO to:

dalszy plan w przestrzeni lub część obrazu za planem pierwszym (na 3 lit.)TŁO to:

środowisko, warunki, okoliczności, w których coś się odbywa (na 3 lit.)TŁO to:

jednolita barwa płaszczyzny (na 3 lit.)TŁO to:

podłoże, źródło czegoś (na 3 lit.)TŁO to:

odpowiednio dobrana ścieżka dźwiękowa do jakiegoś filmu, spektaklu teatralnego itp (na 3 lit.)TŁO to:

pojęcie z psychologii postaci, przeniesione na grunt językoznawstwa kognitywnego: element drugoplanowy w stosunku do tzw. figury, mało wyrazisty, taki, na którym nie skupia się uwaga podmiotu (na 3 lit.)TŁO to:

w głębi obrazu (na 3 lit.)TŁO to:

podłoże obrazu (na 3 lit.)TŁO to:

na nim namalowany wzór (na 3 lit.)TŁO to:

dalszy plan obrazu (na 3 lit.)TŁO to:

podłoże deseniu (na 3 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ MAŁO WAŻNEGO LUB KTOŚ MAŁO WAŻNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.726

MINOGOWATE, RELACJA BINARNA, SPRZĄGLE, NIEŻYCZLIWOŚĆ, ZAKĄTEK, ROSYJSKI, KREOLKA, ALTOCUMULUS, CHŁAM, DACH HEŁMOWY, CIASTKO, PÓŁKLUZA, DOCHODZĄCA KOBIETA, ŚCIÓŁKOWANIE, KOZIA NÓŻKA, BERCEUSE, MALARZ, SMUGA, FANABERIA, SAKRALIZACJA, ZAWIESIE, PERSYFLAŻ, KĘPKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, BARBAKAN, KOALICYJNOŚĆ, BZDET, PODŁUŻNOŚĆ, LEVEL, PROPORZEC, DZIECINA, GRODZA, ZGNIATACZ KCIUKÓW, KANAŁ PRZERZUTOWY, FUNKCJA ZDANIOWA, DOŁEK, EFEKTYWNOŚĆ, OBOPÓLNOŚĆ, PCHACZ, PLANETKA, NASADA, TITR, MONETKA, WYWÓZKA, APLIKACJA, OKALECZENIE, EPOS, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, GŁOWACZ, KONWERGENCJA, PINGWIN ANTARKTYCZNY, GAŁKA, NACISK, FURGON, PODWÓJNOŚĆ, ROZKRUSZ, PRĄTNIK ALPEJSKI, MONGOŁ, POLIANDRIA, OWIJARKA, NIEOSTROŚĆ, GUMBAD, MIĘKISZ SPICHRZOWY, PASKUDZTWO, SKŁADKA, PODSTAWA, KURWIARZ, INHALACJA, CZECZOTA, OTWOREK, WNIEBOWZIĘCIE, LINIA MONTAŻOWA, KLOPSIK, WIŚNIÓWKA, BARYCENTRUM, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, WZORZEC, LODÓWKA, WIKING, BBS, SPÓD, REPERTUAR, PANEL STEROWNICZY, CHAMÓWA, GARNITUR, NIEISTOTNOŚĆ, WYPALANKA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, SKROMNOŚĆ, KRZYŻYK, PRZĘDZA, FEIJOADA, REHABILITACJA, SZKIELET, SYLWETKA, MODUŁ SERWISOWY, SZCZEPONOGI, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, OWAD, LOT SZYBOWCOWY, PROMIEŃ, MUZYKA, GRANAT, SZMER, KLUCZ, IZOLAT, UWARUNKOWANIE, PRZEWRÓT, JEDENASTY, ROŚLINA PASTEWNA, DUKLA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, ZBOWID, TAPETA, ŚLUZA WAŁOWA, NIEBIOSY, TSUNAMI, HAMULEC, SIOSTRA KRWI, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, ŚWIETLIK, PIONIER, NARKOTYK MIĘKKI, TERCET, PERFUZJA, MIKSER, CYGANKA, WOLT, STRES, RAZ, NERW, KONOTACJA, POWŁÓCZYSTOŚĆ, IZBICA, TUŁÓW, TALON, WIEŻA HEJNAŁOWA, WYTWÓR, DEWALUACJA, SEZAM, OBSERWATORKA, ŁOŻE, NASZYWKA, EDYKUŁA, PŁUCZKA, ZAWRÓT GŁOWY, WARTOŚĆ, INTERPRETATOR, SCENARIUSZ, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, SZTUBAK, STROICZKOWE, OSZOŁOM, DZIEDZICZENIE, ZGNIŁOŚĆ, PUNKT WYJŚCIA, ZARODEK, JON CENTRALNY, LIS, SAUNAMISTRZ, GLORIA, ARALIA, PIĄTA WODA PO KISIELU, BEZKONKURENCYJNOŚĆ, BAGATELA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, FECHMISTRZ, ZAZDROŚĆ, OZIMINA, KULT, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, BULLETIN BOARD SYSTEM, BRUK, SZATAN, SOLANKA, FIŃSKI, PRAWO MATERIALNE, PRYMULA, ANTABA, PODPÓRKA, DYSCYPLINA NAUKOWA, BARWY, KOPULACJA, TYGRYSIE OKO, CIOS, PLASTYKA, PUBLIKACJA, UZDATNIACZ, KRUŻGANEK, PLAGA EGIPSKA, ENZYM, FARBA KLEJOWA, LIBRA, DOWÓD ONTOLOGICZNY, KONFISKACJA, WSPÓŁUCZEŃ, RAKARNIA, CANZONETTA, NOC KAIRU, PRĄTNIKI, BLOK RYSUNKOWY, KROKIET WIOSENNY, LUFA, SAMOPOMOC, KWAS, TYPOLOGIZACJA, FILM ANTYWOJENNY, DROBNICA, FRUSTRACJA, OFICER FLAGOWY, REKOMENDACJA, ROBOTA, CZYTELNIA, SZCZELINA, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, CYTOSTATYK, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, PARÓWKA, PORFIROBLAST, KAWALER, PIĘTNO, CHLUBNOŚĆ, ZWARCIE, TRASA, ZESPÓŁ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, DOWCIPNIŚ, KOK, PROCES ODWRACALNY, PRACE, EMALIA, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, SKRZYDEŁKO, POWŚCIĄG, JAN, RESTYTUCJA GATUNKU, NIESZLACHETNOŚĆ, DUROPLAST, ŁYK, KONFEDERACJA, ŚMIECISKO, HUBA SIARKOWA, ROZSZCZEPIENIE WARGI, KREOL, ARTYSTKA, ZDZIADZIENIE, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, BYSTRZACHA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, BZYGI, KAZBA, KRYPTOREKLAMA, TAŚMOWY, MAJORAT, PRZEDZIAŁ, WAŁ, BURDA, OWOC SZUPINKOWY, LAMPROFIR, UKRAIŃSKOŚĆ, MAJACZENIE, OBSERWATOR, SAJGONKA, JEDWAB OCTANOWY, OŁTARZYK, ADWOKAT DIABŁA, CIĘŻKI SPRZĘT, DOSADNOŚĆ, ZWID, ANONS, NATASZA, BUDZICIEL, OKRĄGŁOŚĆ, NIEJADALNOŚĆ, ZEZWŁOK, UKŁAD, ZAMIANA, PUGILARES, DEPORTOWANY, LAKSACJA, NIEPRAWOŚĆ, ZAINTERESOWANIE, WŁĄCZNIK, RYLEC, BEKHEND, REALISTYCZNOŚĆ, HEJT, DARCZYŃCA, INDEKS, SZPILKA, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, CEL, DYPTYK, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, CNOTA, TRAMWAJ, DESKRYPCJA, HALA PERONOWA, FIOLET GENCJANY, FONOGRAM, ?HACKAMORE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.726 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ MAŁO WAŻNEGO LUB KTOŚ MAŁO WAŻNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ MAŁO WAŻNEGO LUB KTOŚ MAŁO WAŻNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TŁO coś mało ważnego lub ktoś mało ważny (na 3 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TŁO
coś mało ważnego lub ktoś mało ważny (na 3 lit.).

Oprócz COŚ MAŁO WAŻNEGO LUB KTOŚ MAŁO WAŻNY sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - COŚ MAŁO WAŻNEGO LUB KTOŚ MAŁO WAŻNY. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x