DYSCYPLINA SPORTOWA, KTÓREJ ROZGRYWKI ODBYWAJĄ SIĘ W WARUNKACH ZIMOWYCH LUB TAKOWE SYMULUJĄCYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPORT ZIMOWY to:

dyscyplina sportowa, której rozgrywki odbywają się w warunkach zimowych lub takowe symulujących (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DYSCYPLINA SPORTOWA, KTÓREJ ROZGRYWKI ODBYWAJĄ SIĘ W WARUNKACH ZIMOWYCH LUB TAKOWE SYMULUJĄCYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.304

CHIROPTEROLOGIA, KALKA JĘZYKOWA, CECHOWNIA, PRZEWRÓT, KIERUNEK, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, MARIO, CYNGLE, PRZEPŁYW NADDŹWIĘKOWY, TUM, KARDIOLOGIA, PATRONKA, KASJER, GRZEBACZ, SĘKACZ, ZRAZOWA, SÓL KWAŚNA, JAŁMUŻNIK, AEROZOL BIOLOGICZNY, GARNUSZECZEK, SKÓRNIK, POMOC STYPENDIALNA, TONACJA, GŁĘBINÓWKA ŚLEPA, DWUDZIESTY SIÓDMY, TUM, ALFABET MUZYCZNY, KOLEC, CIAŁO, NATRĘCTWO, ANDANTINO, PENETRACJA GENU, OTWARTOŚĆ, SCENOPISARSTWO, ŁAGIEW, OPŁUCNA ŚCIENNA, ABDERA, WIELKA CHOROBA, GŁUSZYCA, MOBING, LAMINAT, DZBANECZEK, SARI, SONDA, STACJA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, TRAŁ, ŁOWIECTWO, PRZODOWNIK, ATRAPA, GĄSKA, WARZELNICTWO, KAPELMISTRZ, LEPSZA POŁOWA, PERYMETR, SUBIEKTYWISTA, KAJMAN KROKODYLOWY, MARSZ, BEZPROBLEMOWOŚĆ, RURA GŁOSOWA, REINKARNACJA, WIERSZ LEONIŃSKI, KREDYT KLĘSKOWY, TOTEM, BIZA, ANGIELSKA FLEGMA, HELMIOTOLOGIA, ARABIKA, CZEK PODRÓŻNICZY, ZROŚLAK, OBCIĄŻNIK, URCEUS, SKOPEK, UMOWA KONTRAKTACJI, BĄBELEK, KOPUŁEK PROMIENISTY, ŁAPOWNICTWO BIERNE, MATERIAŁ WYBUCHOWY, KOSZTORYS INWESTORSKI, OPADY, DRYBLING, CYRK LODOWCOWY, STOŻEK PRZYBYSZOWY, KABAŁA, FILIŻANKA, DOCHODZĄCA KOBIETA, CASTING, GRZBIET KSIĄŻKI, KAMUFLAŻ, ŻEGLARZ, TURBOSŁOWIANIN, ŻUŁAWA, ALGOLOGIA, METALOPROTEINA, INSTRUMENT SMYCZKOWY, NIGER, SZKODA MAJĄTKOWA, KORYFEUSZ, KAJAK, LAMPA NERNSTA, PASIERB, GENEZA, BARWICA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, HEMATOLOGIA, POBRATYMSTWO, PRZYZWYCZAJENIE, LODOWIEC FIELDOWY, SZEWRON, JĘZYK, CIAŁKO MRÓWCZE, PODBRÓDEK, MAJĘTNOŚĆ, PAJAC, RURALISTYKA, PRACUŚ, PRASOWNIA, FORYŚ, DEZETKA, POJAZD KOSMICZNY, PALATYNKA, NEOKLASYCYZM, POLITYKA ENERGETYCZNA, KONSUMENT, PODKASTING, FARERCZYK, PULPA, RUMIEŃ NAGŁY, ŻUŻEL, METAMORFIZM, GRA, CUGANT, WYŁADOWANIE KORONOWE, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, FIKOLOGIA, BAON, SALATERKA, RYTM, PROFITENT, TERMA, POKŁAD GŁÓWNY, AGATA, SPRYCIARKA, OPASŁOŚĆ, INIA, LATARNIA, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, KALWARIA, TRASA, RZEZAK, ORCZYCA, WYBLINKA, LOGIKA, RADIANT, PRZYRODOZNAWCA, SELEKTOR, ALARM BOJOWY, FRANCISZKANIZM, SEKSIZM, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, DWUNASTKA, ANATOL, SZASZŁYKARNIA, BENEFICJENT, EMIGRACJA, UMOWA ZLECENIE, CZŁOWIEK GUMA, OBRĘCZ, PIĘTRO, KWAS PRÓCHNICOWY, PRZESUNIĘCIE FAZOWE, SOCJOPATOLOGIA, ZAPASY, BIEGUNKA, BARSZCZ, PREDESTYNACJA, PANICZĄTKO, RASOWOŚĆ, HARMONIJKA USTNA, SZUBIENICA, TOPOS, ESDEK, ANALFABETYZM FUNKCJONALNY, FILOZOFIA KRYTYCZNA, STACJA KLIMATYCZNA, FUCHA, NORMANDZKI COB, BRUDNA ROBOTA, ZEZWŁOK, BUDLEJA, ETIOLOGIA, ZACHOWAWCZOŚĆ, FROTKA, SŁODYCZ, NERWIAK, TRANSFORMACJA FALKOWA, GLORYFIKATOR, PŁYTA KORKOWA, FIZYKA JĄDROWA, SPORT WALKI, POCZUCIE, KOŚĆ PODNIEBIENNA, SROKOSZ, METRYKA, GREGORIANKA, MROŻONKA, KANAŁ ŻEGLUGOWY, BALOT, PUKAWKA, ASTRONOM, SMOLUCH, RADIANT, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, SZACHY TRZYOSOBOWE, SKIALPINIZM, DETALISTA, RYNEK WTÓRNY, RAGDOLL, KOLUMBARIUM, SONDAŻOWNIA, LABORKA, OBRUS, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, RZECZY OSTATNIE, BEZKRĘGOWIEC, CHOROBA OBSESYJNO-KOMPULSYJNA, WEŁNIAKOWE, TRASA ŚREDNICOWA, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, STEK, EMULSJA, POLEWKA, RÓWNIK TERMICZNY, MACIERZ ZEROWA, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, KINOTEATR, REZULTAT, PONCZOWNICA, DZIELNOŚĆ, PRZEJAW, ŻÓŁTLICA OWŁOSIONA, ANTAŁEK, NADNOSIE, MACHNIĘCIE KOZŁA, HASZTAG, PROCES FIZYCZNY, ŁOTEWSKOŚĆ, PIRACTWO, OCZKO POLODOWCOWE, KOLOR OCHRONNY, KAMARYLA, NIEWINNA KREW, ODBIJACZ, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, KONWOJER, SAMOZATRATA, TROJACZEK, MOKASYN HIMALAJSKI, PRAWORZĄDNOŚĆ, ELEKTRODA KALOMELOWA, WRAŻENIE, WIRUS, DRABINA SZCZERBOWSKIEGO, SALAMANDROWATE, TRAIL, KOJARZENIE, DYWIZJA, BAMBO, CASH BACK, IRONIA, PODANIE, WIWAT, CIĘŻKIE DZIAŁA, TUMBA, PUSZKA, AYER, BRAK, OCHRONA REZERWATOWA, INFORMATYKA MEDYCZNA, ODWAPNIENIE, PRZEJAZD, MODYFIKACJA, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, TRANSMISJA, WEKA, OBSERWATOR, ACHALAZJA, ANDRUS, SIEDEMDZIESIĄTKA, FILEMON CIENKODZIOBY, PRAWO, MIĘTA KĘDZIERZAWA, MASTYGONEMA, JEZIORO EUTROFICZNE, WYZNAWCA, BORDER, OSĘK, KOPYTO, ?PUSTELNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.304 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DYSCYPLINA SPORTOWA, KTÓREJ ROZGRYWKI ODBYWAJĄ SIĘ W WARUNKACH ZIMOWYCH LUB TAKOWE SYMULUJĄCYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DYSCYPLINA SPORTOWA, KTÓREJ ROZGRYWKI ODBYWAJĄ SIĘ W WARUNKACH ZIMOWYCH LUB TAKOWE SYMULUJĄCYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPORT ZIMOWY dyscyplina sportowa, której rozgrywki odbywają się w warunkach zimowych lub takowe symulujących (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPORT ZIMOWY
dyscyplina sportowa, której rozgrywki odbywają się w warunkach zimowych lub takowe symulujących (na 11 lit.).

Oprócz DYSCYPLINA SPORTOWA, KTÓREJ ROZGRYWKI ODBYWAJĄ SIĘ W WARUNKACH ZIMOWYCH LUB TAKOWE SYMULUJĄCYCH sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - DYSCYPLINA SPORTOWA, KTÓREJ ROZGRYWKI ODBYWAJĄ SIĘ W WARUNKACH ZIMOWYCH LUB TAKOWE SYMULUJĄCYCH. Dodaj komentarz

2×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast