DUŻE OTWARTE NACZYNIE, DAWNIEJ WYKONANE ZWYKLE Z DREWNA, WSPÓŁCZEŚNIE TAKŻE Z METALU LUB BETONU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KADŹ to:

duże otwarte naczynie, dawniej wykonane zwykle z drewna, współcześnie także z metalu lub betonu (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KADŹ

KADŹ to:

rodzaj zbiornika na substancje płynne, wykorzystywany np. w hutnictwie, odlewnictwie i procesach technologicznych związanych z innymi dziedzinami wytwórstwa (na 4 lit.)KADŹ to:

rozpuszczone w wodzie zredukowane (czyli poddane procesowi kadziowania) barwniki kadziowe, używane do barwienia włókien celulozowych (na 4 lit.)KADŹ to:

zawartość kadzi, czyli dużego otwartego naczynia, dawniej wykonywanego zwykle z drewna, współcześnie także z metalu lub betonu (na 4 lit.)KADŹ to:

duże naczynie gospodarskie w kształcie ściętego stożka (na 4 lit.)KADŹ to:

zbiornik na ciecz o dużej pojemności (na 4 lit.)KADŹ to:

zbiornik z fermentującym piwem (na 4 lit.)KADŹ to:

zbiornik farbiarski (na 4 lit.)KADŹ to:

duże naczynie, zbiornik (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DUŻE OTWARTE NACZYNIE, DAWNIEJ WYKONANE ZWYKLE Z DREWNA, WSPÓŁCZEŚNIE TAKŻE Z METALU LUB BETONU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.272

MATERIAŁ, KOMPENSACJA WERBALNA, RZECZY OSTATECZNE, OPLOT, BARSZCZ BIAŁY, KOŃCÓWKA, KRAŃCÓWKA, KOPS, LUZAK, DEONTOLOGIA, OGIEŃ NIEBIESKI, MIÓD PSZCZELI, BEZWŁAD, TRĄBKA, DELIBERACJA, GAJNIK LŚNIĄCY, PIĘCIOKROTNOŚĆ, LÓD MARTWY, PODRODZAJ, BAGAŻ, SIARCZEK, JON CENTRALNY, MINERAŁ, DIALIZA POZAUSTROJOWA, PASZTETOWA, PRZEŚMIEWKA, TEST, PRZYJEZDNY, GOTHIC METAL, SYNAPIZM, FORMACJA, NEURON LUSTRZANY, AGATA, SANDAŁY, ŻAGIEW, TYGIEL, APOGEUM, APARTAMENT, KOŃ KUZNIECKI, WIGONIA, PIEŚNIARZ, ŻAREŁKO, MOC, ZAWIŁOŚĆ, WANIENECZKA, BRZYDOTA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, PRAWO GŁOSOWE, ORZECHÓWKA, PŁAWKA, CZOPIK, DERESZOWATY, STRAJK, SERWER WIDEO, WZIERNIK, PACIORKOWIEC, PRÓCHNICZEK, NIESPORCZAK, STRADIVARIUS, PAROSTATEK, PISMO IDEOGRAFICZNE, KLAWISZ, KANWA, WYBUCHOWOŚĆ, SZALKA PETRIEGO, LEWICOWOŚĆ, KNEL, KOMPENSACJA, KIFOZA PIERSIOWA, BĘCKI, KACZY DÓŁ, ŚWIATŁO, KATOLICKOŚĆ, ATAWIZM, SSAK, DEGRADACJA, DINAR, TOINA, GNÓJ, ZMOTORYZOWANE ODWODY MILICJI OBYWATELSKIEJ, KAMIENNE SŁOŃCE, KRUPON, ARABICA, BETON ŻUŻLOWY, BUTELKA, FAKTURA, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, KASETON, OPINIA, MONTAŻ, HEJT, GALA OPEROWA, LANCASTEROWIE, DYWIZJON RAKIETOWY, SAMOOKALECZENIE, BULWARÓWKA, BRYGANTYNA, ARALIA, SZCZĘKOT, BODZIEC, WYCINEK, PIECZEŃ, DOLNOPŁAT, KONTROLER, KONWENANS, PORFIROBLAST, KATASTROFA BUDOWLANA, KASETA, SZCZOTKA, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, RACJA, ARCHEOLOGIA, TUNBERGIA, PRAWDA, KURIER, LAWATARZ, EDAMMER, TRAGEDIA, SPACHACZ ZIELONAWY, WĘZEŁ, SUPRAPORTA, KANAŁ PRZERZUTOWY, PILOT, ZAPOTRZEBOWANIE, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, SĘK, JAMOCHŁON, ŁUPEK ROPNY, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, MIĄŻSZ, OCHRONA, FUNKCJA CELOWA, BATORÓWKA, TORNADO, PENTAPTYK, MAŹNICA, ROSTBEF, KORNISZON, PRĘT, WYŁAWIACZ, PANEW, MIKS, BLOKHAUZ, SĄD WOJSKOWY, WYBIEG, GETRY, RIBAT, ZWIAD, DZIEŁO, NUGAT, ZAGRYWKA, NOTOWANIA, LAUDATOR, GRÓDŹ, STOS, WYGŁOS ABSOLUTNY, GOTOWIEC, SIEĆ ENERGETYCZNA, DACHÓWKA, ELEWATOR, ARCYDZIEŁO, TWIERDZENIE RAMSEYA, KREOL, PRZYKURCZ, PRZEWÓD, PANICZ, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, AGAMA, PŁONNIKOWATE, BIFORIUM, KAPRYS, POLKA, KRESKA, POCIĄGŁOŚĆ, BÓBR AMERYKAŃSKI, HISZPAŃSKI, DYSPROPORCJA, KABINA, BARKAS, JASZCZUR, IZBA ROZLICZENIOWA, KAPAR, BURAK, CIĘŻKA ARTYLERIA, ROŚLINA PASTEWNA, KREDYT PAŃSTWOWY, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, PASIERB, PRZYWÓZ, ŚWIECZKA, APTAMER, SESJA, DYSPEPSJA, ŻABA Z JUNIN, KAPSLA, PAPIER, MUZA, OWOWEGETARIANIN, STACJA, RETROGRADACJA, SILNIK NAPĘDOWY, CHŁODNIK, ORGANOMISTRZOSTWO, BLOCZEK, CZŁON KONSTYTUTYWNY, STARZENIE MORALNE, BÓBR ZWYCZAJNY, PAS, OMAM, PLOTER PŁASKI, DEWELOPER, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, AUSTRONEZYJCZYK, ZANZA, SAMOTNA MATKA, KANCONETA, WŁÓKNO, NACJA, POJEDYNEK, KAPITAŁOWOŚĆ, SPRYCIULA, CIĘŻKOŚĆ, TRANSFER BIEŻĄCY, RACJA, PLANTACJA, BĄK AMERYKAŃSKI, PALNIK, KAPONIERA, ESTRAGON, KRZEŚLISKO, ROŚLINA ZARODNIKOWA, WYLEW, CHŁOPOWINA, PORCELANKA, ALTOSTRATUS, KORONA, SŁUP, TORFOWIEC NASTROSZONY, CZECHOWICZ, PANIKA BANKOWA, TRAGIZM, TRESKA, PLURALIZM, ZGAR, UPIĘCIE, BELKA, DONICA, PLOTER SOLWENTOWY, BELKOWANIE, TIRET, PIGMALIONIZM, BIEG, APOZYCJA, STEK, PRAWO, PRZENOSICIEL, HIPERTONIA, NIEMOŻNOŚĆ, FESTON, SUKCESIK, ŁUCZYNA, TOREBKA, TARLATAN, MISA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, ŚMIECISKO, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, ZOONOZA, PIÓRKO, LODOWIEC FIELDOWY, SZLIFIERKA KĄTOWA, ZAKON MNISI, POGROMCA, STAROSTA GENERALNY, IRYGATOR, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, SZTUKA DEKORACYJNA, SŁUŻBA DYŻURNA, RODZIMOŚĆ, TERMOS, ROGAINING, NACZYNIE WZBIORCZE, TŁUMACZ, LENIWIEC, SANDAŁOWIEC, PIANA, GOŚCIU, ZWIĄZEK SPORTOWY, PODCIEŃ, FRAKCJA, ONELINER, DERESZ, ZDŻAR, DYSCYPLINA, ZAWIJAK ŻÓŁTAWY, ?AKSAMITNA REWOLUCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.272 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DUŻE OTWARTE NACZYNIE, DAWNIEJ WYKONANE ZWYKLE Z DREWNA, WSPÓŁCZEŚNIE TAKŻE Z METALU LUB BETONU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DUŻE OTWARTE NACZYNIE, DAWNIEJ WYKONANE ZWYKLE Z DREWNA, WSPÓŁCZEŚNIE TAKŻE Z METALU LUB BETONU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KADŹ duże otwarte naczynie, dawniej wykonane zwykle z drewna, współcześnie także z metalu lub betonu (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KADŹ
duże otwarte naczynie, dawniej wykonane zwykle z drewna, współcześnie także z metalu lub betonu (na 4 lit.).

Oprócz DUŻE OTWARTE NACZYNIE, DAWNIEJ WYKONANE ZWYKLE Z DREWNA, WSPÓŁCZEŚNIE TAKŻE Z METALU LUB BETONU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - DUŻE OTWARTE NACZYNIE, DAWNIEJ WYKONANE ZWYKLE Z DREWNA, WSPÓŁCZEŚNIE TAKŻE Z METALU LUB BETONU. Dodaj komentarz

9-3 =

Poleć nas znajomym:

x