Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WIELKOP. SPÓDNICA ZAZWYCZAJ CZERWONEGO (LUB FIOLETOWEGO) KOLORU, NOSZONA W NIEKTÓRYCH POWIATACH NA WIELKOPOLSCE JAKO ELEMENT STROJU LUDOWEGO

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KUCZBAJA to:

wielkop. spódnica zazwyczaj czerwonego (lub fioletowego) koloru, noszona w niektórych powiatach na Wielkopolsce jako element stroju ludowego (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KUCZBAJA

KUCZBAJA to:

kosmata, ciepła tkanina wełniana, która za czasów Sobieskiego była popularną tkaniną na docieplenia i podszewki płaszczy (zwłaszcza w swojej czerwonej odmianie kolorystycznej), oprócz tego była rozpowszechniona jako tkanina na ciepłe okrycia wierzchnie dla mniej zamożnej, prowincjonalnej szlachty (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELKOP. SPÓDNICA ZAZWYCZAJ CZERWONEGO (LUB FIOLETOWEGO) KOLORU, NOSZONA W NIEKTÓRYCH POWIATACH NA WIELKOPOLSCE JAKO ELEMENT STROJU LUDOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.914

WSPÓŁKATEDRA, MIGRACJA, RODAMINA, ZŁĄCZNIK, PLURALIZM, ŻABA PURPUROWA, BYK Z BRĄZU, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, KLINIEC, RZECZ PRZYSZŁA, MIĘSO, ENTOMOFAUNA, KORTYKOSTEROID, PUDER, KOLONIA, SYSTEMIK, NERWICA NIEDZIELNA, MAKATKA, CYPR, PRAWOZNAWSTWO, UKŁAD REGULACJI EKSTREMALNEJ, ODWAR, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, BIURO PARLAMENTARNE, MĄKA KUKURYDZIANA, ODSYŁACZ, KOMORA FERMENTACYJNA, NATURALNY SATELITA, SKLEPIENIE PALMOWE, UDERZENIE, SKRĘT, PLATER, WYZWOLICIEL, HEROD-BABA, SPRZĘŻAJ, FARA, DOBYTEK, SUROWOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, IRRADIACJA, ŁĄCZNIK, GRUCZOŁ MIODNIKOWY, RELIKWIARZ, ŁĄCZNIK, COKÓŁ, MISIEK, STEARYNA, MNISZEK, MAŁA GASTRONOMIA, POLIFONIA, WIBRACJA, RESTART, FURGON, PRZYWILEJ LOKACYJNY, KONDYCJA FINANSOWA, POGOŃ ZA RENTĄ, TRÓJKĄT NAWIGACYJNY, EDYKUŁ, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, FILM KATASTROFICZNY, RZEZALNIA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, POST, DERMOKOSMETYK, RULETKA, PAROKSYTON, PŁOMYK, AKT, ROPNICA, KRĘG LĘDŹWIOWY, HUMORESKA, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, HULAKA, PRAWO, WAGA, SER, OGIEŃ KRZYŻOWY, KATANA, PERILLA ZWYCZAJNA, BERŻERKA, INTROMISJA, KARBAMINIAN, KONDENSATOR ELEKTRYCZNY, WOJNA, BOJ, ZERO, KRZYWKA, GAUGUIN, GRASICA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, KOLEJKA GÓRSKA, KRYMINAŁ, SCHADOW, ZAZDROŚĆ, SAMOLOT BOMBOWY, PACYFIKAŁ, ZAKOŃCZENIE, BAZA PŁYWAJĄCA, ALDEHYD, STRACH BIERNY, STRZAŁ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, MŁAKA, HISTORIA, DYSCYPLINA, PACHOŁEK, BARWY NARODOWE, ZWIĄZEK CYKLICZNY, DANE TELEADRESOWE, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, JAMA, HEJT, AUTOGAZ, TOR, PODATEK, SQUAW, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, WEZYKATORIA, HORYZONT ZDARZEŃ, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, TUBA, DUNANT, DRESSING, PARKIETAŻ, OFIARA ŚMIERTELNA, CYBORIUM, GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH, AKCENT, ELOPSOPODOBNE, OBRONA, WŁĄCZNIK, NADPROŻE, PIÓRO, ANTYUTLENIACZ, FIZJOKRATYZM, TARNOWIANIN, KARBIDÓWKA, STEK, AHISTORYCYZM, SYGNATURKA, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, PRZEWODNICZĄCY, REWERS, BRUDAS, PODKŁAD KOLEJOWY, SINIAK, PODGATUNEK, MARGARYNA, PLUTON, WALC, PANDAN, PIUSKA, REPLIKA, KAŁMUK, SWÓJ, BLOCZNOŚĆ, GODZINA, KÓŁKORODEK, ZAMKNIĘCIE CELNE, ŚLĄSKOŚĆ, POMPA POŻARNICZA, WYCHÓD, KONTROLKA, CZARCIK, PARÓWKA, SZKLIWO, URANOWIEC, ZAKON MNISZY, RADIOODTWARZACZ, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, MOBBING, KET, OBJĘTOŚĆ, OGNIK SZKARŁATNY, GRA WYŚCIGOWA, KLOZET, MINUCJA, DYSZA, BRYTFANKA, WIELKOŚĆ SKALARNA, MOBIL, KLASTER, CHAŁUPNICA, PALEC, WŁÓKNO SZTUCZNE, PODSKOK, OBLĘŻENIE, NUNCJUSZ APOSTOLSKI, ANTENA YAGI-UDA, DZIEŁO ŻYCIA, GRUPA, DOMIESZKA, GŁOWICA BOJOWA, DYWERSJA, NIEPOKOJENIE SIĘ, PROMIEŃ, WOLUMEN OBROTÓW, PROLIFERACJA, SAKWA, PRZEBARWIENIE, BRIK, BOROWODOREK LITU, GALARETKA, BARCHAN, OPERATOR, DEKORTYKACJA, MODRZEWNIK, APASZKA, PRZEWODZIK, LATARNIOWIEC, PRZEWOŹNIK, ASTRONOMIA, FRAZA PRZYIMKOWA, MAKARONIARZ, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, BOLSZEWIA, STROLLER, KONFISKACJA, WPADKA, ZNAJOMY, PRZYPAŁ, TRÓJNÓG, CZAS LETNI, ŁADOWARKA, MÓZGOWIE, PASTOFORIA, PŁUCZKA, OŚMIORNICA PO GALICYJSKU, PARKIET, OPASKA, KOMENTARZ, INWESTYCJA PORTFELOWA, ZĘBATKA, WASZA WYSOKOŚĆ, PRZECHOWANIE, SZYCH, WĘDZONKA, PREIMPLANTACJA, SPÓŁGŁOSKA WARGOWA, PELA, KRATER WULKANICZNY, MENISK, CIEMNICA, TARANTELLA, ROBOTA GÓRNICZA, ZBROJA PEŁNA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, STAWKA, NADZIENIE, KARTAN, COSTER, CHIŃSKI, JEMIOŁA, KABLOBETON, ZGIĘCIE PODESZWOWE, KOPUŁA PANCERNA, ECHOSONDA, KONFIGURACJA, WERSJA KINOWA, MAJĄTEK, MBIRA, KORPUS, WYŚWIETLARNIA, BRUKSELA, ZJAWISKO, APOLOGETYK, MIRLITON, SMUGA KONDENSACYJNA, REAKCJA WYPROSTNA, KOŃ, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, PRZEDODWŁOK, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, CZAPRAK, MAKARON, SZLAUCH, CIĘGNIK, KRYTERIUM SYLVESTERA, RYWALIZACJA, ŁUPEK DACHOWY, MORALIZACJA, PIKADA, DZWONNICA, CIĘGŁO, PODATNOŚĆ, DEFLEKTOR, DZIABA, ŻÓŁW NATATOR, DELIA, PASZTET, PRZEWODNIK, DRZEWO SOLITEROWE, BURAK STOŁOWY, SANDAŁY, SCHAB, RESTRYKCJA, ESPADRYLA, BŁONICA NOSA, WIĄZAR, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.914 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wielkop. spódnica zazwyczaj czerwonego (lub fioletowego) koloru, noszona w niektórych powiatach na Wielkopolsce jako element stroju ludowego, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELKOP. SPÓDNICA ZAZWYCZAJ CZERWONEGO (LUB FIOLETOWEGO) KOLORU, NOSZONA W NIEKTÓRYCH POWIATACH NA WIELKOPOLSCE JAKO ELEMENT STROJU LUDOWEGO to:
Hasło Opis krzyżówkowy
kuczbaja, wielkop. spódnica zazwyczaj czerwonego (lub fioletowego) koloru, noszona w niektórych powiatach na Wielkopolsce jako element stroju ludowego (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KUCZBAJA
wielkop. spódnica zazwyczaj czerwonego (lub fioletowego) koloru, noszona w niektórych powiatach na Wielkopolsce jako element stroju ludowego (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x