WIADOMOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTAŁA JESZCZE ZASZYFROWANA (LUB ZOSTAŁA ODSZYFROWANA) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEKST JAWNY to:

wiadomość, która nie została jeszcze zaszyfrowana (lub została odszyfrowana) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIADOMOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTAŁA JESZCZE ZASZYFROWANA (LUB ZOSTAŁA ODSZYFROWANA)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.741

PACHT, SZEWIOT, MAKATA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, LIBRA, BRUDY, POUSSIN, DEGENERACJA, PIONIER, WATA, NIESZLACHETNOŚĆ, PUNKT ASEKURACYJNY, OPŁATA RYCZAŁTOWA, KOŁNIERZ, ELEKTROLUMINESCENCJA, SAMOGŁOSKA NISKA, SUBWOOFER AKTYWNY, TROLLING, STAN WOLNY, NASZYWKA, TRZYNASTY, SINGEL, ADORACJA, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, LIDER, NACZYNIE, MASIELNICA, SMYCZ, ENERGIA ELEKTRYCZNA, BEZINWAZYJNOŚĆ, BUKSA, STROIK, SEGMENT, SEGMENTACJA, STOŻEK PRZYBYSZOWY, FRYWOLITKA, WYCHOWANKA, DRAMAT EKSPRESJONISTYCZNY, NOSIDŁO, NAGOŚĆ, SECIK, TERAPIA STRUKTURALNA, ŚRODEK PRACY, KŁAMCZUCH, KREDYT INWESTYCYJNY, ASYMETRYCZNOŚĆ, KUBRAK, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, LISTA, KAMIENIARZ, RYNKA, GULASZ IRLANDZKI, MSZA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, FUNKCJA ZDANIOWA, KANTAR, RESTYTUCJA GATUNKU, STOIK, OCZKO, SYLFON, POLEWACZKA, RASOWOŚĆ, SECESJONISTA, ERUPCJA, KPINA, STRUKTURALISTKA, STATEK KORSARSKI, BRYJKA, EPOPEJA HEROICZNA, WYWIAD LEKARSKI, MUZYKA ELEKTRONICZNA, PROGRAM, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA, WIERSZ, SKŁAD PODATKOWY, SIUR, OSPA, MAKAGIGI, DELIBERACJA, FAKT, CHORWACKOŚĆ, HEMOROID, SEJSMOGRAM, CZYNNIK TERMODYNAMICZNY, GWIAZDKA, ZMORA, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, DOM HANDLOWY, GLOBUS, AGRESJA INSTRUMENTALNA, ALAN, WAGA, WZGLĄD, WIĄZADEŁKO, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, ZRĘBICA, SCYT, UKŁAD ODNIESIENIA, BAZA ODSETKOWA, DWUWIERSZ, ANTYFONA, ACHEIROPOIETOS, INTERPRETACJA, POŁYKACZ, STANDARD EMISYJNY, ŁOPATA, PATRONAT, MLECZNIK, PAPAD, OŁADKA, FAZOWOŚĆ, SANDAŁY, TĘSKNOTA, PRZECIWNIK, NASIENNIK, AMBONA, SYLWETA, CZARKA, FANABERIA, MIŚ, PĘCHERZYK, ILOCZAS, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, LEKTURKA, RAK KALIFORNIJSKI, WITEKS CZCZONY, LEASING LOMBARDOWY, NIERUCHOMOŚĆ, SILNIK PNEUMATYCZNY, EKSPATRIANTKA, PODBIERACZ, STEWA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, DELIKT KONSTYTUCYJNY, ZBIORY ROZŁĄCZNE, MODULACJA SKROŚNA, HARCERKA, GODZINA WYCHOWAWCZA, SKAŁA ORGANOGENICZNA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, KOMITET KOORDYNACYJNY, ANAMNEZA, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, PIÓROSZ PIERZASTY, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, NAZWA ZWYCZAJOWA, PINGWINARIUM, PROJEKT, OTWÓR, ŻYCZLIWY, ZAĆMA POURAZOWA, KUTER, NAPÓJ WINOPOCHODNY, NIEŚMIERTELNIK, NIESPORCZAK, WINDAWA, MUZYKA CERKIEWNA, ZEWŁOK, STÓJKA, DŹWIGAR, BOCCE, TRANSFUZJA KRWI, ZANIECZYSZCZENIE, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, ŁAD, KALKA, KIERUNEK, POJAZD NIENORMATYWNY, KET, GZYMSIK, EKAGLIN, MAŁODUSZNOŚĆ, BRODZIK, POWIERNICTWO, ZESPÓŁ TRAKCYJNY, SMOCZA KREW, PODŁOGA, SIOSTRZYCZKA, NADZÓR INWESTORSKI, POWTÓRKA, HALMA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, DZIELNIK, BITLES, POSKROMICIEL, SKLEP, JĘZOR OSUWISKOWY, LAMPA ŁUKOWA, WELWET, STARSZY CZŁOWIEK, KAMIEŃ OBRAZY, GANGSTERSTWO, INTERESOWNOŚĆ, ZGRZEWKA, BATERIA, TEMBR, ZRAZOWA, NOZDRZE, PROWINCJA, SALWA BURTOWA, PALINGENEZA, DZIAŁ, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWEK SERCA, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, STARY BYK, WŁÓKA, PRZEKŁADOWCA, INNA PARA KALOSZY, KLAKSON RĘCZNY, POLONISTYKA, BATAGUROWATE, ECHO, CIEŃ AKUSTYCZNY, MISKA, CHOWDER, RAUT, KARZEŁ, STYPENDIUM, ROZTRUCHAN, GICZ, ŁYCHA, PRZECIWSKAZANIE, SZLAFROK, EKSMĄŻ, INKORPORACJA, DZIEŁO OTWARTE, LOŻA, MONOPOL, SEMAFOR KSZTAŁTOWY, ZATOKA, MŁYNEK, TRANSURANOWIEC, SIŁACZ, WICEADMIRAŁ, TABLICA, ODŁAM, PODMIOT, FLOTA, TOLERANCJA, KURS, IKEBANA, SENSOWNOŚĆ, UNIHOKEISTKA, BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA, EGZEKUTYWA, DŁUGODZIÓB, KOMORA NABOJOWA, ATTYKA, SIODŁO JUCZNE, SKŁADNIK ODŻYWCZY, OGIEŃ, DZIESIĄTY, KOLONIA, ZORZA POLARNA, KARIOLKA, ŚCIEKI KOMUNALNE, STAND-UP, SEK, DOBRODZIEJKA, KOMAT, AGROPROMOCJA, KUBEK, LEON, DOMATOR, STATUS SPOŁECZNY, METAL KOLOROWY, KORUND, LANGUSTA, UNIA, SOLANKA, DZIANINA, GRA STRATEGICZNA, LABORATORIUM, TESTOWANIE WZORCOWE, GOŚĆ, MAJOWY KIEROWCA, GRZEBIEŃ, STROFA ALCEJSKA, ATAWIZM, TWARDZIAK, GAŁGAN, PRZESŁONA, PORTRET, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, PAŃSZCZYZNA, SZAŁAWIŁA, MIASTO STAROŻYTNE, MORENA, ANEGDOTA, DEPUTAT WĘGLOWY, PUCHAR, MECHANIKA KWANTOWA, FALABELLA, TARCZA, CZEBUREK, KOZAK, DÓŁ, ?TURZYCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.741 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIADOMOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTAŁA JESZCZE ZASZYFROWANA (LUB ZOSTAŁA ODSZYFROWANA) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIADOMOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTAŁA JESZCZE ZASZYFROWANA (LUB ZOSTAŁA ODSZYFROWANA)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEKST JAWNY wiadomość, która nie została jeszcze zaszyfrowana (lub została odszyfrowana) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEKST JAWNY
wiadomość, która nie została jeszcze zaszyfrowana (lub została odszyfrowana) (na 10 lit.).

Oprócz WIADOMOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTAŁA JESZCZE ZASZYFROWANA (LUB ZOSTAŁA ODSZYFROWANA) sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - WIADOMOŚĆ, KTÓRA NIE ZOSTAŁA JESZCZE ZASZYFROWANA (LUB ZOSTAŁA ODSZYFROWANA). Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast