ORGANIZM JEDNOKOMÓRKOWY, PREFERUJĄCY RACZEJ ŚRODOWISKA WODNE I WILGOTNE; CZĘSTO MÓWI SIĘ TAK NA JEDNOKOMÓRKOWE PROTISTA, ALE NIE TYLKO ZWIERZĘCE, CZĘSTO TAKŻE NA INNE MIKROORGANIZMY (NP. BAKTERIE), O KTÓRYCH WIADOMO, ŻE MAJĄ NIESKOMPLIKOWANĄ BUDOWĘ CIAŁA I - PRZYPUSZCZALNIE EWOLUCYJNIE - MOGĄ BYĆ PRZODKAMI DZISIEJSZYCH BARDZIEJ SKOMPLIKOWYCH ORGANIZMÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PIERWOTNIAK to:

organizm jednokomórkowy, preferujący raczej środowiska wodne i wilgotne; często mówi się tak na jednokomórkowe protista, ale nie tylko zwierzęce, często także na inne mikroorganizmy (np. bakterie), o których wiadomo, że mają nieskomplikowaną budowę ciała i - przypuszczalnie ewolucyjnie - mogą być przodkami dzisiejszych bardziej skomplikowych organizmów (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PIERWOTNIAK

PIERWOTNIAK to:

drobny jednokomórkowy organizm eukariotyczny, przedstawiciel protistów zwierzęcych (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANIZM JEDNOKOMÓRKOWY, PREFERUJĄCY RACZEJ ŚRODOWISKA WODNE I WILGOTNE; CZĘSTO MÓWI SIĘ TAK NA JEDNOKOMÓRKOWE PROTISTA, ALE NIE TYLKO ZWIERZĘCE, CZĘSTO TAKŻE NA INNE MIKROORGANIZMY (NP. BAKTERIE), O KTÓRYCH WIADOMO, ŻE MAJĄ NIESKOMPLIKOWANĄ BUDOWĘ CIAŁA I - PRZYPUSZCZALNIE EWOLUCYJNIE - MOGĄ BYĆ PRZODKAMI DZISIEJSZYCH BARDZIEJ SKOMPLIKOWYCH ORGANIZMÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.971

KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, DWUTLENEK SIARKI, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, PAPROTNICA GÓRSKA, SZRANKI, PŁATNERZ, NARYS KLESZCZOWY, VALYRIA, CHOROBA WOLMANA, BIAŁY ROSJANIN, MAKAKOKSZTAŁTNE, CZAKRAM, ADWENTYZM, MAGNESIK, KWASICA MEWALONIANOWA, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, PANEK, WAŻNOŚĆ, TUNEZYJSKI, ROZMIARÓWKA, KNOCKDOWN KARATE, NIEMY, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, ODWSZAWIANIE, SUSEŁ PÓŁNOCNY, OTWORNICA, DOMOKRĄŻCZYNI, TAJNIAK, ZWIĄZEK CYKLICZNY, PAPROTKOWATE, GINEKOLOGIA, POCIĄG, AEROLIT, SĄD WOJENNY, ANKIETOWANA, PREPARAT CHEMICZNY, HISZPAŃSKI, POJAWIENIE SIĘ, KONTUR MELODYCZNY, TELEFON ZAMIEJSCOWY, SZYNKA, WSPOMNIENIE, MIOPATIA ALKOHOLOWA, OSZCZĘDNOŚĆ, ŚRODKI, RÓG, PRZEŻUWACZE, IDIOGRAFIZM, PIEŃ WSPÓŁCZULNY, ŻAL, ADRES LOGICZNY, DYSONANS, ESTRADA, PAPROĆ DRZEWIASTA, RAPTULARZ, KOSTIUM, TRUST, REALISTA, NERWICA WEGETATYWNA, LEMING GRENLANDZKI, PIEC INDUKCYJNY, CEGLARSTWO, TETRAPLOID, GEKON PAZURZASTY, KULA, OTWARCIE SERCA, CZUWANIE MODLITEWNE, BOLERO, DENDROMETRIA, JAZGOT, KANGNAZAUR, TELESKOP, BUTELKA, ZOOLOGIK, KRYSZTAŁ, MATEMA, BIURO LUSTRACYJNE, FUNDUSZ UDZIAŁOWY, CHŁODNIA KOMINOWA, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, ZWIERCIADŁO, ZAKŁADNIK, SKANINGOWY MIKROSKOP ELEKTRONOWY EMISYJNY, MAŁOLETNOŚĆ, FIŃSKI, ROZBIERANKA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, NIEUPRZEJMOŚĆ, EFEKT MAJĄTKOWY, BARBARYZACJA, IRISH DRAUGHT, PSAMMOBENTOS, PAMIĘĆ BUFOROWA, JAMA STAWOWA, NAPIĘTEK, SPRAWIEDLIWOŚĆ, FASKA, KAMIZELKA, PARTIA ANGIELSKA, JĘZYK KIPCZACKI, ZACZESKA, WIATRAK, PERYSELENIUM, MURSZ, IDEOGRAFIA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, ŚWIR, SZAL, ŚREDNI DYSTANS, URSULA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, ANALITYKA BIZNESOWA, LISZAJ PŁASKI, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, PANCERNIK WŁOCHATY, RZECZOWNIK, KOŻUSZEK, ORZECHÓWKA, TEREN, BOMBERKA, CHROMOSOM POLITENICZNY, PODRZEŃ, KURTYZANA, REDŁOWO, LUFA, SŁONIOWATE, PŁUG TALERZOWY, BADYL, OKTAWA, NADSAMICA, METEOR, OBEREK, SONORYSTYKA, CUKIER LODOWY, ORLĘ, PSYCHOFARMAKOLOGIA, OBLAT, PŁÓCIENNICA, ZWORKA, NIENIEC, JAZDA BEZ TRZYMANKI, ZŁUDZENIE, KĄT OSTRY, HIPERTONIA, AEROLOGIA, CHOROBA OLLIERA, SKOTYZM, ŚWIĄD PŁYWAKÓW, ŚWIADCZENIE, GRÓD, HOMOLOGACJA CIĘŻAROWA, ARGENTYNOZAUR, SPIRALA HIPERBOLICZNA, PIECHOTA, ROMANSOPISARZ, GALARETKA, GORĄCZKA ZŁOTA, PAPILOTKA, HURYTA, PANNUS, IMIGRANT, CANCA, ŁĄCZNIK, KARATEKA, BORSUKI WORKOWATE, CHŁODNIK LITEWSKI, OKRES INTERGLACJALNY, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, PROCENT PROSTY, PRODUCENT, PARALAKSA, WYDALINA, PROTOAWIS, ROK, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, BLOK, KOT, SAMORZUTNOŚĆ, PATAS, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, PANCERZ LAMELKOWY, EWOKACJA, ARMIA ZACIĘŻNA, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, NIESTANOWCZOŚĆ, OBDUKCJA, C, SANIE, KOROZJA BIOLOGICZNA, SOBACZY LOS, SPRAWDZIAN, ODWSZALNIA, ERA, BETABLOKER, WICIOWIEC, KCIUK NARCIARZA, AUTOTOMIA, PÓŁOKRĄG, CEBULA PERŁOWA, CYGARO, DREN, DOLAR ETIOPSKI, MOMENT TEORETYCZNY, SZEWNICA BZÓWKA, NIEZAWISŁOŚĆ SĘDZIOWSKA, INNA PARA KALOSZY, TARTAN, MULTIPLEKS, BIEGUN GEOMAGNETYCZNY, SILNIK ASYNCHRONICZNY, KLEJNOTKI, CHYTROŚĆ, ZWIERAK MIKROFALOWY, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, KOMPLEKSJA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, TRÓJDŹWIĘK, RESPONDENT, GŁOS, LINNE, FLAMENCO, DŻDŻOWNICA, JĘZYK PASZTO, CRASHTEST, BRZUCH, OBIJACZ, SFERA GWIAZD STAŁYCH, BIOINDYKATOR, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, WIEK PRZEDEMERYTALNY, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, NIESUBTELNOŚĆ, STAN WODY, ŁÓW, ENERGIA ROZPADU, PORZĄDEK TOSKAŃSKI, KYZYŁ, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, NIEUKONTENTOWANIE, FUNKTOR INTENSJONALNY, BURAK, KURDYJSKI, CHOROBA LENEGRE'A, KLAPA, BEZIDEOWOŚĆ, WIEK POPRODUKCYJNY, GOMÓŁA, ZASTÓJ, POTENCJAŁ DZETA, PŁOZA, OJCIEC, ROSYJSKI, METAMERIA, STONÓG MYSZATY, DOBRO, MIKROSKOPIA ELEKTRONOWA, BAJECZNOŚĆ, BAROSKOP, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, UCZUCIE, BAZGRACZ, ZOŁZY, GĄSKA ZDRADLIWA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, SOS MORNAY, SZPULA, UBRANIE OCHRONNE, UŻYTEK, TRZECIE OKO, WAHACZ, PLEBEJKA, DANIE ARBUZA, GALARETÓWKA CHRZĄSTKOWATA, WERTIKAL, BABIA DUPA, NAJDUCH, SMUKLICA ZWYCZAJNA, GONG, POGOTOWIE GAZOWE, TEKST REZULTATYWNY, SAMOAKTUALIZACJA, ALGOLOGIA, ALUMN, HELING, SOLNICZKA, ROZBIERACZ, POŻAR, NEGATYWIZM, EGZOTARIUM, KASETKA, DINUKLEOTYD, LINIA MELODYCZNA, BOSSA NOVA, PRZYCZÓŁEK, TRADER, BUGENAZAURA, TRAFIKA, KOLUMNA, ?TRÓJKROK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.971 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANIZM JEDNOKOMÓRKOWY, PREFERUJĄCY RACZEJ ŚRODOWISKA WODNE I WILGOTNE; CZĘSTO MÓWI SIĘ TAK NA JEDNOKOMÓRKOWE PROTISTA, ALE NIE TYLKO ZWIERZĘCE, CZĘSTO TAKŻE NA INNE MIKROORGANIZMY (NP. BAKTERIE), O KTÓRYCH WIADOMO, ŻE MAJĄ NIESKOMPLIKOWANĄ BUDOWĘ CIAŁA I - PRZYPUSZCZALNIE EWOLUCYJNIE - MOGĄ BYĆ PRZODKAMI DZISIEJSZYCH BARDZIEJ SKOMPLIKOWYCH ORGANIZMÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANIZM JEDNOKOMÓRKOWY, PREFERUJĄCY RACZEJ ŚRODOWISKA WODNE I WILGOTNE; CZĘSTO MÓWI SIĘ TAK NA JEDNOKOMÓRKOWE PROTISTA, ALE NIE TYLKO ZWIERZĘCE, CZĘSTO TAKŻE NA INNE MIKROORGANIZMY (NP. BAKTERIE), O KTÓRYCH WIADOMO, ŻE MAJĄ NIESKOMPLIKOWANĄ BUDOWĘ CIAŁA I - PRZYPUSZCZALNIE EWOLUCYJNIE - MOGĄ BYĆ PRZODKAMI DZISIEJSZYCH BARDZIEJ SKOMPLIKOWYCH ORGANIZMÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PIERWOTNIAK organizm jednokomórkowy, preferujący raczej środowiska wodne i wilgotne; często mówi się tak na jednokomórkowe protista, ale nie tylko zwierzęce, często także na inne mikroorganizmy (np. bakterie), o których wiadomo, że mają nieskomplikowaną budowę ciała i - przypuszczalnie ewolucyjnie - mogą być przodkami dzisiejszych bardziej skomplikowych organizmów (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PIERWOTNIAK
organizm jednokomórkowy, preferujący raczej środowiska wodne i wilgotne; często mówi się tak na jednokomórkowe protista, ale nie tylko zwierzęce, często także na inne mikroorganizmy (np. bakterie), o których wiadomo, że mają nieskomplikowaną budowę ciała i - przypuszczalnie ewolucyjnie - mogą być przodkami dzisiejszych bardziej skomplikowych organizmów (na 11 lit.).

Oprócz ORGANIZM JEDNOKOMÓRKOWY, PREFERUJĄCY RACZEJ ŚRODOWISKA WODNE I WILGOTNE; CZĘSTO MÓWI SIĘ TAK NA JEDNOKOMÓRKOWE PROTISTA, ALE NIE TYLKO ZWIERZĘCE, CZĘSTO TAKŻE NA INNE MIKROORGANIZMY (NP. BAKTERIE), O KTÓRYCH WIADOMO, ŻE MAJĄ NIESKOMPLIKOWANĄ BUDOWĘ CIAŁA I - PRZYPUSZCZALNIE EWOLUCYJNIE - MOGĄ BYĆ PRZODKAMI DZISIEJSZYCH BARDZIEJ SKOMPLIKOWYCH ORGANIZMÓW sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - ORGANIZM JEDNOKOMÓRKOWY, PREFERUJĄCY RACZEJ ŚRODOWISKA WODNE I WILGOTNE; CZĘSTO MÓWI SIĘ TAK NA JEDNOKOMÓRKOWE PROTISTA, ALE NIE TYLKO ZWIERZĘCE, CZĘSTO TAKŻE NA INNE MIKROORGANIZMY (NP. BAKTERIE), O KTÓRYCH WIADOMO, ŻE MAJĄ NIESKOMPLIKOWANĄ BUDOWĘ CIAŁA I - PRZYPUSZCZALNIE EWOLUCYJNIE - MOGĄ BYĆ PRZODKAMI DZISIEJSZYCH BARDZIEJ SKOMPLIKOWYCH ORGANIZMÓW. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast