POMPA PRZEZNACZONA DO TŁOCZENIA WODY LUB INNEGO ŚRODKA GAŚNICZEGO DO PRZEWODÓW UKŁADU GAŚNICZEGO LUB DOSTARCZANIA WODY DO MIEJSCA POŻARU; WYKORZYSTYWANA JEST TAKŻE M.IN. DO WYPOMPOWYWANIA WODY Z ZALANYCH POMIESZCZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMPA POŻARNICZA to:

pompa przeznaczona do tłoczenia wody lub innego środka gaśniczego do przewodów układu gaśniczego lub dostarczania wody do miejsca pożaru; wykorzystywana jest także m.in. do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POMPA PRZEZNACZONA DO TŁOCZENIA WODY LUB INNEGO ŚRODKA GAŚNICZEGO DO PRZEWODÓW UKŁADU GAŚNICZEGO LUB DOSTARCZANIA WODY DO MIEJSCA POŻARU; WYKORZYSTYWANA JEST TAKŻE M.IN. DO WYPOMPOWYWANIA WODY Z ZALANYCH POMIESZCZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.076

DRAMAT SĄDOWY, BAKTERIOLIZYNA, SKIP, KUBRAK, RACA, DZIEWCZYNA LEKKICH OBYCZAJÓW, DOSIEBNOŚĆ, WKLĘSŁODRUK, SEKCJA ZWŁOK, LITERATKA, ALLOCHTON, ZAGADKA, BEZPIECZNIK, RUMPEL, CZUB, DZIURAWKA, MATURZYSTA, WĄSONÓG, ARENA, SYMPATYCZNOŚĆ, TWIERDZENIE MAYA, IDYLLICZNOŚĆ, MATURA POMOSTOWA, FOKI, POWTÓRZENIE, OBSADA, NIEUMARŁY, BAGGALA, SOS SOJOWY, DOPEŁNIACZ, ZAŚWIATY, WODNOŚĆ, KOLONADA, PRZEPIÓRKA, IMPERTYNENCKOŚĆ, SYMBOLICZNOŚĆ, BIOGAZ, POTWIERDZENIE, BETON JAMISTY, ŁADNY GIPS, BILANS BRAMKOWY, RYNEK NIEDOSKONAŁY, PUKNIĘCIE, ZAMKNIĘTOŚĆ, SEKSISTOWSKOŚĆ, OSPA, KOŁO POLARNE, SZAŁWIA, KECZ, SENIOR, TUBING, PODDIALEKT, MNICH, JĘZYK ANGIELSKI, PUNKT, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, ODBŁYŚNIK, UJĘCIE, BŁOTNIAK, HEBAN, KATAPULTA, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, JODEK, FILTR, ROŚLINA ZARODNIKOWA, STOPIEŃ SWOBODY, OPAD, OBJAŚNIENIE, KASETOWIEC, GŁOWA KOŚCIOŁA, SZURPEK MISECZKOWATY, CEBULA PERŁOWA, WŚCIEKŁY PIES, SPEKTAKL MUZYCZNY, SZKODNIK, AFERALNOŚĆ, OLEJ Z OLIWEK, ADVOCATUS DIABOLI, PIKA, NAGOŚĆ, IMINA, FUTRYNA, BONANZA, TEREN ODKRYTY, MONSTRUM, NADZORCA SĄDOWY, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, DYDAKTYKA OGÓLNA, ROZPRAWKA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, KUMULACJA, ASOCJALNOŚĆ, ŚLUB CYWILNY, POGOTOWIE OPIEKUŃCZE, PORCELANKA, DODATEK STOPOWY, KOTLET, WODY TERYTORIALNE, GRAB, TYGIELEK, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, KARMA, PRZEDZIAŁ, PISARZ, BIEG JAŁOWY, BYDLAK, NALEWKA, KWINTET, CZUWANIE, KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA, SKARYFIKACJA, INICJATYWA PRYWATNA, NIEPOPULARNOŚĆ, PRZEJAW, ŚWIADKOWIE JEHOWY, RACJONAŁ, LIMBUS, TRWAŁOŚĆ, GLUTEN, ARHANT, NOŚNIK DANYCH, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, BIAŁY MURZYN, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, TOY, WYZIEWY, ALUZJA, WAŁ MORENOWY, BORDER, KARA UMOWNA, AWATAR, MOŻLIWOŚĆ, ABERRACJA, ŚCIĘCIE, BALET, IMIGRANT, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, PÓŁSIOSTRA, PRÓCHNO, WYKONAWCA, KOPALINA LECZNICZA, OKSYDAZA, SEKSOWNOŚĆ, MIKROKLIMAT, NIETAKTOWNOŚĆ, PŁAT CIEMIENIOWY, PRZEBITKA, SKŁAD, PLIK GRAFICZNY, ETRANŻER, KRWAWNIK, BROŃ ARTYLERYJSKA, WYRÓB MEDYCZNY, STANOWISKO, STOPIEŃ NAUKOWY, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, GAJ, ŚWIĘTA KSIĘGA, IMAGE, ALEC, PRĄTNIKOWE, NIEJAWNOŚĆ, KOMETKA, KARDIOIDA, RAJDÓWKA, ZBROJA ŁUSKOWA, TELESKOP, REFEKTARZ, REJESTR, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, RESKRYPT, SPODENKI, POŁUDNIK KARTOGRAFICZNY, SURMA, LAWATERZ, OMIEG KAUKASKI, ŁÓDŹ REGATOWA, GAŁĄŹ, TEST, NAJEŹDŹCA, TAJEMNICA, FOTEL GINEKOLOGICZNY, NOC KAIRU, OMIEG SERCOWATY, TWARDE LĄDOWANIE, ŚLIWA WĘGIERKA, MEANDER, KURS, PIĘTKA, EUCHARYSTIA, DÓŁ, JĘZYKI TURAŃSKIE, POWÓD, FITOCYD, RZEKOTKA AUSTRALIJSKA, BANDYCKOŚĆ, ODCIĄG, TANALBINA, GÓRNICTWO MORSKIE, KOŃ WIELKOPOLSKI, GŁOWICA KONWENCJONALNA, ZIARNOJAD, MINÓG JAPOŃSKI, PODWODA, FAKSYMILE, UPGRADE, SUSEŁ WASHINGTONA, NIESTOSOWNOŚĆ, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, HORMON LOKOMOCYJNY, WESTERN, WIKTORIA, SZKŁO AKRYLOWE, CZERWONOSKÓRY, KATAPLAZM, PIASZCZYSTOŚĆ, WYRĘBISKO, RZYGACZ, DYKTATURA, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, MALUCZKOŚĆ, NIESTOSOWNOŚĆ, COLA, KAMICA NERKOWA, ANTYHITLEROWIEC, RYNEK, MISJA WERYFIKACYJNA, BURAK STOŁOWY, CHORWACKOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ, DINAR, PANSEKSUALIZM, PERKOLACJA, MONK, CZŁON PODRZĘDNY, SPÓDNICZKA, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, MASZKARON, HAPLOTYP, KOLUMBARIUM, WYDZIELANIE, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, CZAS, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, BURAK, SECIK, PASTEWNIK, KOMA, MENADŻER, BATORÓWKA, CHROMOWIEC, NIELUDZKOŚĆ, ZNAKOMITOŚĆ, OBUNOGI, ANGIOTENSYNA, PAROWCZYK, PIECZEŃ, PARASYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, POLE GOLFOWE, BLUZA, ABNEGATKA, DOMEK DLA LALEK, BOZA, ŁAWNIK, GAZ ŁZAWIĄCY, GABINET, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, POŚWIĘCENIE, PAŹ, BAMBO, MYKOLOGIA, SZKIELET, AZTREONAM, PIÓROSZ PIERZASTY, PRZEMYT PLECAKOWY, WĄŻ, NIESZLACHETNOŚĆ, WAMS, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, PLANETA OCEANICZNA, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, CHOCHOŁEK, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, EMAKIMONO, AMBASADA, HOSTEL, BYLICA SKALNA, TREPANACJA, ARMATKA WODNA, JODŁA SYBERYJSKA, WYDERKA, BOURRE, ROZDZIAŁKA, CELOZJA, CZORT, LODOWIEC SZELFOWY, BEZBARWNE BAKTERIE SIARKOWE, TYTANOWIEC, NUMERACJA PORZĄDKOWA, ?ELANA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.076 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POMPA PRZEZNACZONA DO TŁOCZENIA WODY LUB INNEGO ŚRODKA GAŚNICZEGO DO PRZEWODÓW UKŁADU GAŚNICZEGO LUB DOSTARCZANIA WODY DO MIEJSCA POŻARU; WYKORZYSTYWANA JEST TAKŻE M.IN. DO WYPOMPOWYWANIA WODY Z ZALANYCH POMIESZCZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POMPA PRZEZNACZONA DO TŁOCZENIA WODY LUB INNEGO ŚRODKA GAŚNICZEGO DO PRZEWODÓW UKŁADU GAŚNICZEGO LUB DOSTARCZANIA WODY DO MIEJSCA POŻARU; WYKORZYSTYWANA JEST TAKŻE M.IN. DO WYPOMPOWYWANIA WODY Z ZALANYCH POMIESZCZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMPA POŻARNICZA pompa przeznaczona do tłoczenia wody lub innego środka gaśniczego do przewodów układu gaśniczego lub dostarczania wody do miejsca pożaru; wykorzystywana jest także m.in. do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMPA POŻARNICZA
pompa przeznaczona do tłoczenia wody lub innego środka gaśniczego do przewodów układu gaśniczego lub dostarczania wody do miejsca pożaru; wykorzystywana jest także m.in. do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń (na 15 lit.).

Oprócz POMPA PRZEZNACZONA DO TŁOCZENIA WODY LUB INNEGO ŚRODKA GAŚNICZEGO DO PRZEWODÓW UKŁADU GAŚNICZEGO LUB DOSTARCZANIA WODY DO MIEJSCA POŻARU; WYKORZYSTYWANA JEST TAKŻE M.IN. DO WYPOMPOWYWANIA WODY Z ZALANYCH POMIESZCZEŃ sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - POMPA PRZEZNACZONA DO TŁOCZENIA WODY LUB INNEGO ŚRODKA GAŚNICZEGO DO PRZEWODÓW UKŁADU GAŚNICZEGO LUB DOSTARCZANIA WODY DO MIEJSCA POŻARU; WYKORZYSTYWANA JEST TAKŻE M.IN. DO WYPOMPOWYWANIA WODY Z ZALANYCH POMIESZCZEŃ. Dodaj komentarz

5×1 =

Poleć nas znajomym:

x