TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE DOWOLNA POPRZECZNA WYZNACZA NA DWÓCH BOKACH TRÓJKĄTA ABC I NA PRZEDŁUŻENIU TRZECIEGO BOKU (LUB NA PRZEDŁUŻENIACH WSZYSTKICH BOKÓW) PUNKTY D, E, F W TEN SPOSÓB, ŻE ILOCZYN DŁUGOŚCI TRZECH DO SIEBIE NIEPRZYLEGŁYCH ODCINKÓW JEST RÓWNY ILOCZYNOWI DŁUGOŚCI TRZECH POZOSTAŁYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TWIERDZENIE MENELAOSA to:

twierdzenie mówiące, że dowolna poprzeczna wyznacza na dwóch bokach trójkąta ABC i na przedłużeniu trzeciego boku (lub na przedłużeniach wszystkich boków) punkty D, E, F w ten sposób, że iloczyn długości trzech do siebie nieprzyległych odcinków jest równy iloczynowi długości trzech pozostałych (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE DOWOLNA POPRZECZNA WYZNACZA NA DWÓCH BOKACH TRÓJKĄTA ABC I NA PRZEDŁUŻENIU TRZECIEGO BOKU (LUB NA PRZEDŁUŻENIACH WSZYSTKICH BOKÓW) PUNKTY D, E, F W TEN SPOSÓB, ŻE ILOCZYN DŁUGOŚCI TRZECH DO SIEBIE NIEPRZYLEGŁYCH ODCINKÓW JEST RÓWNY ILOCZYNOWI DŁUGOŚCI TRZECH POZOSTAŁYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.445

KRZYŻ, POKAZOWOŚĆ, ŁUG, OBSERWACJA, CHEMOAUTOTROFIA, SUCHAREK, JUDASZOWE SREBRNIKI, RZODKIEWNIK, KONSYSTORZ, TĘPICIEL, UKŁAD ODNIESIENIA, PROCH BEZDYMNY, BAZYLIKA MNIEJSZA, KASZMIR, ILOŚĆ REFERENCYJNA, BABUŚKA, BEZKRYTYCYZM, ALARM, OKOP, GYROS, JAZ, KONCERT, PALIWO KOPALNE, ELEMENTARZ, PRAŻUCHA, PIKA, WĘGORZ, KWIATUSZEK, ZABAWKA, ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY, SKOK SPADOCHRONOWY, NIEPRAWIDŁOWOŚĆ, REKOLEKCJE, GRZYB NIEJADALNY, WAŁ, ZASTRZAŁ, KWAS HIALURONOWY, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, GANC POMADA, ROZMIAR, ŚCIEKI KOMUNALNE, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, ŚCIEG, RASZPLA, MOSTEK, AGERATUM, PRZĄDEK, GÓRA LODOWA, LABOLATORIUM, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, SADŁO, ODMIANA UPRAWNA, KACZUGA INDYJSKA, ARKUSZ POETYCKI, ESKONTO, MANTELLOWATE, POLITYKA PODATKOWA, KOSTKA BRUKOWA, BAMBUS, SUBKOMPAKT, TRÓJKĄT, MEGATSUNAMI, KATAPULTOWANIE, PANNICA, POETKA, RAGLAN, ŻABA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, UJŚCIE, AMORFIK, PANEL, RDZA ZBOŻOWA, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, MECENAT, LIGATURKA, PACZKA, KOPUŁA LODOWA, ZAKUTA PAŁA, ILORAZ RODZINNY, ŻEBRO, ŁĄCZNIK, SAMORZUTNOŚĆ, ANALIZA SWOT, WIZERUNEK, WYRÓWNANIE, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, WŁÓKNO SZTUCZNE, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, PĘCHERZ, LODOWIEC NORWESKI, PION, DNI, PRYMITYW, BATON, DYL, REIFIKACJA, MROK, KOMPENSACJA, NADWYŻKA HANDLOWA, DINAR, METODA REPREZENTATYWNA, KAMPUS, KARTUSZ HERBOWY, SZTYFT, REN, BŁĘKITNY OLBRZYM, KLUCZ, FATAMORGANA, RACHUNEK KOSZTÓW, GARNITUR, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, GUMKA, SZPERKA, NOS, KODON NONSENSOWNY, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, NOSOROŻEC INDYJSKI, KONTYNGENT TARYFOWY, POŁĄCZENIE CIERNE, KIEŁŻ, LICZARKA, FROTTOLA, LIBELLA, WYBITNOŚĆ, SĄD GARNIZONOWY, POSIADACZ ZALEŻNY, HOMER, UCIECZKA, KREACJA, EUGLENA ZIELONA, OGNIWO, NIEJEDNOLITOŚĆ, WOLNA KONKURENCJA, BŁONA ZEWNĘTRZNA, MONOETANOLOAMINA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, SPÓŁKA POWIĄZANA, DOBRO PODSTAWOWE, PODGŁÓWEK, POLEWKA, TERRINA, WYDRA, NALEWKA, CHMIELOGRAB, FALA, POBIAŁKA, WĘDKA, SZYPLIN, GADACZ, NIECHLUJ, TWARZYCZKA, KEYBORD, ZAKŁAD ZAMKNIĘTY, POCHŁANIACZ GAZÓW, IZOPRENALINA, MAKIMONO, FREGATA, DOCHTÓR, LAWATARZ, AZOTAN, OPŁATA ADIACENCKA, BYLICA SKALNA, CHMURA ŚREDNIA WARSTWOWA, PRESTIŻ, WATRUSZKA, KOŻUSZYSKO, DROGI RODNE, CZERNICA, ZAMKNIĘCIE CELNE, POMPA OBIEGOWA, C, NAPAŚĆ, AZALIA, IZOCHRONA, DOM HANDLOWY, PASSACAGLIA, MIKOZA, KWANTYFIKATOR EGZYSTENCJALNY, MAKROPLATA, DIALOG KONKURENCYJNY, GALERIA, DOBRO, TRZYNASTY, ZBROJOWNIA, ABSYDA, ZŁOTODESZCZ, ŚRUBOWIEC, SYNONIM TAKSONOMICZNY, PAPROTNIKI, KANAŁ ŻEGLUGOWY, KREMOGEN, TRAKEN, ŚRODEK PRAWNY, KOLONISTA, ANGIELSKOŚĆ, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, LADA, TAMBUR, OGRANICZONOŚĆ, BURGER, WYŻSZE NACZELNE, FUNKCJA BORELOWSKA, MOLEKUŁA, KABINA, KLUCZ OBCY, DWUDZIESTY SZÓSTY, WYBORY POŚREDNIE, MOLINO, WIATROWNICA, PLEUSTOFIT, PROFANATORKA, WYŻYNKA, SPARTANIN, MIKROSKOP ŚWIETLNY, ZAUROPSYDY, SALA, MŁOT, SPÓR, KATEDRA, GLIPTYKA, TIPI, TALMUDYZM, ARMIA, KLASTER RÓWNOWAŻENIA OBCIĄŻENIA, KUNA, KATAPULTA STARTOWA SAMOLOTU, KOSZYKÓWKA ULICZNA, SEKWENCJA KODUJĄCA, PAS, TRYNITARIANIZM, SŁUP, BOCZNIK, JEZIORO KOSMICZNE, STYLON, NACZYNIAK GRONIASTY, PANEL STEROWNICZY, FORMACJA DYSKURSYWNA, KONIECZNOŚĆ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA, ZAPOZNANIE, URSZULA, PIERWOMSZAKOWCE, MARTWOTA, RÓŻA BAZALTOWA, EKSKLUZYWIZM, PRZYBYTEK, MARKA, OBRONA CYWILNA, HAMULEC BĘBNOWY, GIBON SREBRZYSTY, EMISJA POLOWA, KONTRAFAŁ, ZJAWISKO THOMSONA, FABROZAUR, KURSOR, HIPOSTAZA, CZYREŃ, STANOWISKO OGNIOWE, SZCZEGÓLNOŚĆ, PRZESMYK, ODWRACACZ CIĄGU, TRÓJKĄT BERMUDZKI, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, HANTABA, ANTYKATOLICYZM, WYPOWIEDŹ APODYKTYCZNA, ROGATNIK, PŁOTEK, GALÓWKA, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, WERDIURA, GUFFA, KOCIOŁEK SKALNY, SINIAK, WYJĄTEK, PRZESZCZEP ALOGENICZNY, LEWOSKRZYDŁOWY, LIBRA, SKAKUNOWATE, ATRAMENT SYMPATYCZNY, KARTAUNA, KONSULTACJA SPOŁECZNA, GĄSKA, BABA-CHŁOP, SOLUCJA, NIEDELIKATNOŚĆ, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, LANGUSTYNKA, CHARLES, EKSTRAKT RZECZYWISTY, AMARANT, SPOIWO BUDOWLANE, KOMPOZYCYJNOŚĆ, IRENA, SZNUR, PRAKTYCZNOŚĆ, ZIMNE NÓŻKI, BENNET, MANIERA, ?CZAPLA ŁUPKOWATA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.445 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE DOWOLNA POPRZECZNA WYZNACZA NA DWÓCH BOKACH TRÓJKĄTA ABC I NA PRZEDŁUŻENIU TRZECIEGO BOKU (LUB NA PRZEDŁUŻENIACH WSZYSTKICH BOKÓW) PUNKTY D, E, F W TEN SPOSÓB, ŻE ILOCZYN DŁUGOŚCI TRZECH DO SIEBIE NIEPRZYLEGŁYCH ODCINKÓW JEST RÓWNY ILOCZYNOWI DŁUGOŚCI TRZECH POZOSTAŁYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE DOWOLNA POPRZECZNA WYZNACZA NA DWÓCH BOKACH TRÓJKĄTA ABC I NA PRZEDŁUŻENIU TRZECIEGO BOKU (LUB NA PRZEDŁUŻENIACH WSZYSTKICH BOKÓW) PUNKTY D, E, F W TEN SPOSÓB, ŻE ILOCZYN DŁUGOŚCI TRZECH DO SIEBIE NIEPRZYLEGŁYCH ODCINKÓW JEST RÓWNY ILOCZYNOWI DŁUGOŚCI TRZECH POZOSTAŁYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TWIERDZENIE MENELAOSA twierdzenie mówiące, że dowolna poprzeczna wyznacza na dwóch bokach trójkąta ABC i na przedłużeniu trzeciego boku (lub na przedłużeniach wszystkich boków) punkty D, E, F w ten sposób, że iloczyn długości trzech do siebie nieprzyległych odcinków jest równy iloczynowi długości trzech pozostałych (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TWIERDZENIE MENELAOSA
twierdzenie mówiące, że dowolna poprzeczna wyznacza na dwóch bokach trójkąta ABC i na przedłużeniu trzeciego boku (lub na przedłużeniach wszystkich boków) punkty D, E, F w ten sposób, że iloczyn długości trzech do siebie nieprzyległych odcinków jest równy iloczynowi długości trzech pozostałych (na 20 lit.).

Oprócz TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE DOWOLNA POPRZECZNA WYZNACZA NA DWÓCH BOKACH TRÓJKĄTA ABC I NA PRZEDŁUŻENIU TRZECIEGO BOKU (LUB NA PRZEDŁUŻENIACH WSZYSTKICH BOKÓW) PUNKTY D, E, F W TEN SPOSÓB, ŻE ILOCZYN DŁUGOŚCI TRZECH DO SIEBIE NIEPRZYLEGŁYCH ODCINKÓW JEST RÓWNY ILOCZYNOWI DŁUGOŚCI TRZECH POZOSTAŁYCH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - TWIERDZENIE MÓWIĄCE, ŻE DOWOLNA POPRZECZNA WYZNACZA NA DWÓCH BOKACH TRÓJKĄTA ABC I NA PRZEDŁUŻENIU TRZECIEGO BOKU (LUB NA PRZEDŁUŻENIACH WSZYSTKICH BOKÓW) PUNKTY D, E, F W TEN SPOSÓB, ŻE ILOCZYN DŁUGOŚCI TRZECH DO SIEBIE NIEPRZYLEGŁYCH ODCINKÓW JEST RÓWNY ILOCZYNOWI DŁUGOŚCI TRZECH POZOSTAŁYCH. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x