RODZAJ POJAZDU PORUSZAJĄCEGO SIĘ NA NIEWIELKIEJ WYSOKOŚCI NAD WODĄ LUB INNĄ GŁADKĄ POWIERZCHNIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EKRANOPLAN to:

rodzaj pojazdu poruszającego się na niewielkiej wysokości nad wodą lub inną gładką powierzchnią (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: EKRANOPLAN

EKRANOPLAN to:

statek poruszający się nisko ponad powierzchnią wody; unoszony siłą aerodynamiczną działającą na jego kadłub (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ POJAZDU PORUSZAJĄCEGO SIĘ NA NIEWIELKIEJ WYSOKOŚCI NAD WODĄ LUB INNĄ GŁADKĄ POWIERZCHNIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.846

PLATFUS, MIĘŚLIWONIA, FRONTON, LITEWSKOŚĆ, KOROZJA BIOLOGICZNA, ŚMIESZKA, NASTAWIENIE, MIKROFON KWASOWY, ALKOHOL ROLNICZY, PORNO, NEUROEKONIMIA, STARY LIS, OBRÓBKA SKRAWANIEM, SULFON, KINDŻAŁ, BENEFICJENT, RAKIJA, APOLOGIA, DAWKA PROGOWA, SPOTKANIE MODLITEWNE, KASEOZAUR, DWUZŁOTÓWKA, PANOWANIE, WOLGAST, IMIĘ, PIĘTNO, DOKUMENT, MIERZENIE, GRUSZKA, GNIAZDO, DEMENCJA, CZEKAN, POIDEŁKO, KREACJA, POLIETER, KOŻUCH, SZTYFT, SER EMENTALSKI, PRASA, ŚWIEŻAK, GRZEBYK, SKRZYNKA, STABILIZACJA, BABA JAGA, LEK PRZECIWBÓLOWY, PROST, KRUCJATA, KAMIENNIK, GŁOSOWANIE TAKTYCZNE, MORA, ZABIEG KOSMETYCZNY, WAFELEK, TUBA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, PRACA WYJŚCIA, FOKBRAMSZTAG, IPP, KILOMETRAŻ, KURURO, SYNSEPAL, PUSTOKRĘŻNIK, ODPYLAK, DROGI ODDECHOWE, JĘZYK PASZTO, WASĄG, PROBLEMISTYKA, TRANSAKCJA WIĄZANA, SZUM, PANADA, REGENERACJA, MISZNA, META, PRODUKT TRADYCYJNY, OLEJ PALMOWY, MEDALION, DOCHODZĄCA KOBIETA, RIPPER, RÓW, NUWORYSZ, NEKTARIUM, WĘZEŁ ZARODKOWY, TORONTO, AKCENT, ESTAKADA, ANAMORFOZA, GOŹDZIENIEC, WYWROTKA, ZIMNY PRYSZNIC, BRUK, ZAŁOŻENIE PARKOWE, ITINERER, GWASZ, FRONTYSPIS, FILOLOGIA HISZPAŃSKA, IMPOTENCJA, POWŁOCZKA, MUSKUŁ PNEUMATYCZNY, KLAG, ŁAŃCUSZEK, NIEOSTROŚĆ, AKSAMITKA, PERSONA, SALA, SITAR, NIEPUNKTUALNOŚĆ, BALON, ZŁÓG, ESPADRYLA, ŚWIETLIK, PŁOWDIW, ZDENERWOWANIE, SIEĆ, CZASZA LODOWA, REKIN, WZNOWIENIE, OPOLE, TORNADO SATELICKIE, LICZYDŁO, CAP, ATRYBUCJA STABILNA, AMEBA, RYSOWNICA, RAZ, KNAJPA, PRZETWORNIK CYFROWO-ANALOGOWY, STAWKA, OBIJACZ, TOPIEL, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, TAKKA, MALINES, ALARM LOTNICZY, JASKÓŁCZY OGON, STOS, NAŁOGOWOŚĆ, PEWNIAK, KONTRAMARKA, CIAŁO, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, SINOP, GARBNIK, RÓJKA, WYKONANIE, BAN, HALOGENEK, SUKMANA, ANALIZA KONKURENCJI, SYFON, ZEA, KOLEUS, MNIEJSZE ZŁO, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, KONSOLETA, NIEUDOLNOŚĆ, ZDANIE, SER PODPUSZCZKOWY, LEGWAN PERUWIAŃSKI, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, ALBUM, CZKAŁOW, MIKROCHEMIA, FILM ANIMOWANY, MOLE, PROCA KATAPULTA, LECZENIE CHIRURGICZNE, SEGOU, MSZYCZNIK, EUPELYKOZAURY, DACH HEŁMOWY, CUDA NA KIJU, MONOCHROMATYZM, KANTYLENA, RZEKA EPIZODYCZNA, RYCINA, USZKO, TAKSON MONOTYPOWY, INFOBOKS, TOPR, KWIAT, WIEŻA WIERTNICZA, JALISCO, RENÓWKA, KATAPULTA, ROZPRUWACZ, ELEKTROLOKACJA BIERNA, GWASZ, KONCEPTUALIZM, KRÓLEWICZĄTKO, SPODENKI, GWARA, HUN, WESELNIK, CZĘŚĆ ZDANIA, OKULIZACJA, DRZEWO MAMUTOWE, AUTOKRATYCZNOŚĆ, SŁUPICA, SUKA, GŁĘBINA, PRZEPLOTNIA, KIESZEŃ, PRZYCZÓŁEK, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, PSYCHODYDAKTYKA, DZIEWCZYNIĄTKO, PACZKA, SZTURMAK, MISIO, FILIŻANKA, SUBSTANCJA DODATKOWA, ADŻARIA, RAKOWATOŚĆ, FIRANKA, EPIZOOTIA, PRAWA MIEJSKIE, MŁYNEK, CHONDRYT WĘGLISTY, KURÓW, STATYW, FONDUE, APELACJA, SALCESON, ŻÓŁW, PROMIENIOWANIE ALFA, DALMACJA, LOBELIA, KOMIZM SYTUACYJNY, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, AKCES, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, BYDLĘ, ZWOLNIENIE PODMIOTOWE, UNIZM, KOŚĆ KULSZOWA, AKTYWISTA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, KRĄGŁOLIST KROPKOWANY, ACENA, JELEŃ, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, AGENEZJA NEREK, NADUR, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PISARZ, INTENCJONALIZM, ANASAZIZAUR, ANALITYCZKA, KONTRALT, DZIEŁO OTWARTE, GRAFIKA KOMPUTEROWA, MM HG, SŁONECZNICA, NABIERACZ, PURI, SITNICZKA PŁYWAJĄCA, EDUKATORKA, CHINE, BIOETYK, PROMIENNIK, IMITATOR, TELECENTRUM, ANTROPONIM, BLOIS, GWIAZDA, ZAWAŁ, KLASTER, CZŁOWIEK ŚNIEGU, STYL WIKTORIAŃSKI, SZOP, CZŁOWIEK INTERESU, BUTELKA ZAPALAJĄCA, ŁATA, PERKOZ DWUCZUBY, KORD, ZAŚPIEW, NAPOMNIENIE, DZIDA, TBV, PUTTER, SZTUKA KRETEŃSKA, ODSZCZEPIEŃSTWO, PROSTAK, BIZANCJUM, ARGENTYNOZAUR, ACAJUTLA, ZGRZEWKA, GENIUSZEK, LENEK STOZIARN, POJAZD SZYNOWY, AKCJA NIEMA, PODCHLEBSTWO, PRZECIWNIK, MINORKA, JUMPSALING, TARCZA, ARABIKA, KROKANT, DEKADA, ORIENTACJA, ?PALATOGRAM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.846 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ POJAZDU PORUSZAJĄCEGO SIĘ NA NIEWIELKIEJ WYSOKOŚCI NAD WODĄ LUB INNĄ GŁADKĄ POWIERZCHNIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ POJAZDU PORUSZAJĄCEGO SIĘ NA NIEWIELKIEJ WYSOKOŚCI NAD WODĄ LUB INNĄ GŁADKĄ POWIERZCHNIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EKRANOPLAN rodzaj pojazdu poruszającego się na niewielkiej wysokości nad wodą lub inną gładką powierzchnią (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EKRANOPLAN
rodzaj pojazdu poruszającego się na niewielkiej wysokości nad wodą lub inną gładką powierzchnią (na 10 lit.).

Oprócz RODZAJ POJAZDU PORUSZAJĄCEGO SIĘ NA NIEWIELKIEJ WYSOKOŚCI NAD WODĄ LUB INNĄ GŁADKĄ POWIERZCHNIĄ sprawdź również:

z lekceważeniem o wyznawcy judaizmu ,
jednostka walutowa Brazylii do 1990 r ,
córka brata, bratanica ,
północnoamerykański. podgatunek jelenia, łowny; lasy strefy umiarkowanej ,
kraina we Włoszech nad Morzem Adriatyckim ,
zagłębienie w odkrytym pokładzie jednostki pływającej, w którym może przebywać załoga lub co najmniej trzymać w nim nogi ,
prawnik i teoretyk prawa (1886-1954); profesor UJ ,
(1650 -1702) słynny korsarz i admirał francuski ,
język z rodziny języków samojedzkich ,
i Brylska, i Rylska ,
gen zawierający informację o sposobie syntezy białka ,
Manis gigantea, Smutsia gigantea - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje tropikalne lasy i sawanny od zachodniej Afryki do Ugandy ,
metal w 'wirydarzu' ,
pierwiastek należący do grupy siedemnastej układu okresowego pierwiastków ,
pigment o ciemnej, matowej barwie, tlenek żelaza ,
określenie wykonawcze; żartobliwie, kapryśne ,
pustka, brak czegokolwiek ,
gra dla czterech graczy pochodząca z Chin; w grze wykorzystuje się specjalny komplet 144 kamieni podzielonych na grupy w sposób podobny do kolorów w kartach i tworzących kilka innych grup (Wiatry, Smoki oraz Kwiaty i Pory Roku), a podstawowym celem gry jest zebranie czterech zestawów po trzy lub cztery takie same kamienie i jednej pary ,
mięso z zadniej (czy lędźwiowej) części półtuszy, bardzo cenione w kulinariach ,
bezkręgowiec wodny; parzydełkowiec lub żebropław ,
typ konstrukcji kotwicy bezpoprzeczkowej składający się z trzonu i czterech łap zakończonych pazurami ,
podgatunek kulczyka; samce żółtozielone, samice brunatno-szare; w hodowli domowej otrzymano wiele ras śpiewających i ozdobnych ,
zastępuje pieniądze w kasynie ,
cudza własność wzbudzająca czyjeś pożądanie, obiekt zazdrości, zawiści będący przyczyną posunięcia się do niegodnego czynu ,
dokładne rozumienie podstawowego znaczenia czegoś, bez aluzji i znaczeń przenośnych ,
wiek określony ustawowo, w którym pracownik przechodzi na emeryturę ,
miejsce nagromadzenia ludzi lub innych organizmów żywych, rzeczy, zjawisk ,
materiał skalny transportowany przez lodowiec w jego górnej, powierzchniowej partii ,
potomstwo danego zwierzęcia wyklute jednocześnie ,
nowele i powieści

Komentarze - RODZAJ POJAZDU PORUSZAJĄCEGO SIĘ NA NIEWIELKIEJ WYSOKOŚCI NAD WODĄ LUB INNĄ GŁADKĄ POWIERZCHNIĄ. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast