TO, CO ZOSTAŁO LUB ZOSTANIE WYKONANE JAKO EFEKT PRACY, REZULTAT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRACA to:

to, co zostało lub zostanie wykonane jako efekt pracy, rezultat (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRACA

PRACA to:

zatrudnienie, zajęcie, które jest źródłem zarobku (na 5 lit.)PRACA to:

świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku (działalność lub oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia założonego przez niego celu; czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu (na 5 lit.)PRACA to:

miejsce, w którym ktoś pracuje, zakład, instytucja itp., które zatrudniają danego pracownika (na 5 lit.)PRACA to:

skalarna wielkość fizyczna; miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi (na 5 lit.)PRACA to:

funkcjonowanie jakiejś maszyny, jej elementu lub elementu organizmu żywego (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CO ZOSTAŁO LUB ZOSTANIE WYKONANE JAKO EFEKT PRACY, REZULTAT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.344

REKLAMANT, CHOROBA EULENBURGA, PLATFORMA PROCESOROWA, KIESZEŃ, WSZYSTKOŚĆ, PIÓROSZ PIERZASTY, ALERGIA PYŁKOWA, DYBUK, PLANETA SKALISTA, ZLEWNIA, ORZESZEK ARACHIDOWY, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, SÓL, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, HALA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, DOMICYL, KONKURS, GUMKA, NIETRWAŁOŚĆ, MARATON, LAWABO, ANALOG, OCHRONNIK, PODJAZD, KUSKUS, TARADAJKA, DYSKRETKA, KAPITANA, NAMIESTNIK, BROKAT, MUCHA SUCHA, TONACJA, KONFIGUROWANIE, ZASADA POMOCNICZOŚCI, MATECZNIK, INTELEKTUALIZM, SINIAK, INTERMEZZO, HEL, KAPAR, PORTFEL ELEKTRONICZNY, ZNAK INTERPUNKCYJNY, INTERKALACJA, OBSŁUGA, BASKINKA, KAJUTA, ZEW, BALDACH, KONCENTRAT, SUW, PODGATUNEK, WĘZEŁ GORDYJSKI, KOMÓRCZAK, LIPA, NIEWOLNIK, SKRZYNKA, MOTOR, CYSTOSTOMIA, IKEBANA, JAD PSZCZELI, KRAJKA, SEMITA, KASZKIET, DEGRADACJA, OKREŚLNIK, FILECIK, SPRZĘŻNICA, SERENADA, WARIOMETR, SKALISKO, CIĄGI, HERB, DANE SENSYTYWNE, WINIETA, SPOILER, APOLOGIA, OWCZAREK, BOMBARDA, DRIAKIEW, POROST, MYLORD, STEREOTAKSJA, BELKOWANIE, BANIECZKA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, SZTUFADA, TWIST, PIANISTYKA, WYPRAWA, SKOPEK, MARIONETKA, LEKKI CHLEB, PUNKT ASEKURACYJNY, GLIKOKORTYKOID, WASĄG, DWUDZIESTY TRZECI, SIECIÓWKA, OBORA DWORSKA, SPĄGNICA, ŁUPEK BENTONITOWY, SPÓŁKA OSOBOWA, CZAS PRZYSZŁY, PRADZIADEK, FIRANKA, EKSPERYMENT KLINICZNY, WINYLEUM, MAZER, KONGREGACJA, SYBIRSKI, SREBERKO, ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE, AUTOMAT, PALUCH KOŚLAWY, SUBWOOFER AKTYWNY, SŁUP, LAMINAT, KRYTYCZNOŚĆ, TRANSPARENT, KARTUSZ HERBOWY, MASKA, HIPOTONIA ORTOSTATYCZNA, AZOTAN(III) AMYLU, TŁUMIENIE, KULT SOLARNY, BACIK, KWACZ, OKOP, KLEJÓWKA, MUR, REKRUTACJA, PAŁĄCZEK, WĘGIERKA, OPUS, RECEPTYWNOŚĆ, SFIGMOMANOMETR, ŁAŃCUCH, ESKORTA, IMPREZA TURYSTYCZNA, LASERUNEK, LUK ŁADUNKOWY, DAMA, TRĄBA POWIETRZNA, GŁOWICA, MIKSER, KRWAWNIK, DEZAKTYWACJA, POMOC DROGOWA, REPRODUKCJA, ETANOLOAMINA, GLAZURA, APOGEUM, TAKSÓWKARKA, UPADEK, LAPIS-LAZULI, SAKSY, HAYDN, KASZTEL, CIAŁO, MASZYNKA, WINA KWALIFIKOWANA, EFEKT GITAROWY, BASILEUS, PIKSEL, KOLEJ LINOWA, AMBONA, SIARKOSÓL, BOMBA TERMOJĄDROWA, ULGA PODATKOWA, NORMALIZACJA, ARENDA, PUNKT DYMIENIA, MAŁŻ, WYRAŻENIE, ŚMIERDZIUCH, GRABINA, KÓZKI, OCIOS, WYPADEK DROGOWY, DOGMATYZM, QUEBECKI, KOT, KREDYT PAŃSTWOWY, NASTAWIENIE, BADYL, BUM, ORLĘ, URLOP ZDROWOTNY, MINARET, PAUTSCH, MAJÓWKA, AFISZOWANIE SIĘ, ZMIANA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, BAJCA, PRZEPROST, BUTYL, ŁAŃCUSZEK, GRAFFITI, TEST CIS-TRANS, ODWAGA, DOŁEK, GLIF, ROPA, ZAWÓR, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, PERŁOWIEC, ZATOKA, URANOWIEC, HERBICYD, AMORFIK, KAMIEŃ SŁONECZNY, PIGWA, ŁEBEK, DZIRYT, PASMANTERIA, KONFIRMACJA, KLIPER, MELASA, KULTURA MATERIALNA, WAKAT, RUCHY EPEJROGENICZNE, KANAŁ, BREZYLKA, SKAŁA, PRÓCHNICZEK, SĄD OSTATECZNY, OMNIBUS, ROZTOCZNICA NAGA, GRZYBICA, PRZEPITKA, INTERES PRAWNY, CZART, LAMPA WYŁADOWCZA, TUMBA, HIN, PROWINCJA, CIEK, NASTURAN, ŻYWICA EPOKSYDOWA, KLON, KAPSLA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, CZŁON PĘDOWY, KOŁYSANIE, KAMIEŃ, URBARIUM, WŁÓCZĘGA, CIOTCZYSKO, UPUST, TŁOKA, PRZENOSKA, OWOCNIA, LOFIKS, KRATER METEORYTOWY, PŁYWAK, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, CHIŃSKI, TOKSEMIA, ZASZŁOŚĆ, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, LAMPA LUTOWNICZA, NAWÓJ, SYMBOL, BUJANIE, DWUDZIESTOKROTNOŚĆ, GRZEBACZ, BULLETIN BOARD SYSTEM, KRYZA, TROJAN, KOMISARZ WOJSKOWY, CHOMĄTO, KLERK, MINUCJA, JUMPSALING, WYDAJNOŚĆ PRACY, REPETYTYWNOŚĆ, FILIGRAN, ANDRUT, ADRES FIZYCZNY, FILODENDRON, MUSLI, DUŃSKOŚĆ, MAJORAT, UCIOS, PAMIĘĆ, BENTAL, APLIKACJA, AGENCJA RATINGOWA, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, ASOCJACJA, EKSPLOATATOR, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, REMULADA, KALKA, ZBRODNIA STALINOWSKA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, EMPIRYZM, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, ?STAROSTA GENERALNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.344 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, CO ZOSTAŁO LUB ZOSTANIE WYKONANE JAKO EFEKT PRACY, REZULTAT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, CO ZOSTAŁO LUB ZOSTANIE WYKONANE JAKO EFEKT PRACY, REZULTAT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRACA to, co zostało lub zostanie wykonane jako efekt pracy, rezultat (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRACA
to, co zostało lub zostanie wykonane jako efekt pracy, rezultat (na 5 lit.).

Oprócz TO, CO ZOSTAŁO LUB ZOSTANIE WYKONANE JAKO EFEKT PRACY, REZULTAT sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - TO, CO ZOSTAŁO LUB ZOSTANIE WYKONANE JAKO EFEKT PRACY, REZULTAT. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast