POWIERZCHOWNA, NIEWYSTARCZAJĄCA ZNAJOMOŚĆ JAKIEJŚ DZIEDZINY, BRANŻY, STANOWISKA PRACY ORAZ REGUŁ I ZASAD TAM PANUJĄCYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NIEPROFESJONALNOŚĆ to:

powierzchowna, niewystarczająca znajomość jakiejś dziedziny, branży, stanowiska pracy oraz reguł i zasad tam panujących (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NIEPROFESJONALNOŚĆ

NIEPROFESJONALNOŚĆ to:

dyletanctwo, działanie w oderwaniu od specjalistycznej wiedzy, niezgodne z zasadami panującymi w danej branży, dziedzinie (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWIERZCHOWNA, NIEWYSTARCZAJĄCA ZNAJOMOŚĆ JAKIEJŚ DZIEDZINY, BRANŻY, STANOWISKA PRACY ORAZ REGUŁ I ZASAD TAM PANUJĄCYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.307

DIAKONAT, SADZIEC KONOPIASTY, OSA ŚREDNIA, ALOZA NIEBIESKA, ZABARWIANIE, RZEKOTKA CZERWONOOKA, MINER, MONOPOL NATURALNY, INFLACJA AKADEMICKA, WAKAT, OPIEKACZ, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, PRZYWILEJ LOKACYJNY, SĘPNIK CZARNY, LANGUR KSIĄŻĘCY, POGLĄD, KONWENT, WODOROTLENEK, TRIATLON, KONSUL, PROPAGACJA, PISTON, LINIA LOTNICZA, UKORONOWANIE, TEORIA DECYZJI, SILNIK TŁOKOWY, WYDAJNOŚĆ, BOASZKOWATE, JĘZYK PERSKI, SYCYLIJSKI, STROP KLEINA, CYTACIK, OPAD, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, ELEKTROLIZA, MORŚWIN AZJATYCKI, WYTRAWNOŚĆ, BYLICA BOŻE DRZEWKO, SKAŁA METAMORFICZNA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, BEZSIŁA, CISOWATE, KOREKTOR, DENDROMETRIA, AMORFIZM, BRZEGOWCE, BETAKSOLOL, KASZEL SUCHY, SZKIC, STACJA POSTOJOWA, EKSPERYMENT KLINICZNY, REGENERAT, SYNOD DIECEZJALNY, EMALIA, MSZAR, BRĄZOWA PLAMISTOŚĆ LIŚCI POMIDORA, GEEK, PIELUCHOWE ZAPALENIE MÓZGU, ŚWIĘCONKA, ROZDZIELCZOŚĆ, BIONIKA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, WIELKOGŁÓW POTOKOWY, KARTON, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, ŚLEDŹ AZOWSKI, SURF ROCK, MUSZKIETER, GNIAZDO OGNIOWE, JOGACZARA, WIEWIÓRKA SZARA, MASORA, DEPRESJA ODDECHOWA, ŚCIĘCIE, FILTR KALMANA, CZUBATY PAWIAN, VIBRATO, KALKA, GIMBOPATRIOTA, PLUTOKRACJA, DOMEK, SMUŻKA LEŚNA, KAMELEON LIŚCIOWATY, KOT, INKA, AKREDYTACJA, KOLPOSKOP, CIĘŻKI SPRZĘT, LAS OCHRONNY, GÓRNICTWO MORSKIE, ZWIERZYNA DROBNA, BATTERIE, BOKS, CECHOWNIA, DROBNICA, JĘZYK LINGALA, WYCIĄG, MORZE AZOWSKIE, EFEKTYWNOŚĆ, OLIMP, PIES POLICYJNY, SAKSONIA, KALKULATOR NAWIGACYJNY, PEDAŁÓWKA, MINISTRANT KADZIDŁA, ŁUK NOCNY, KABESTAN, ROZTWÓR BUFOROWY, NOTACJA MUZYCZNA, LIŚCIAK, NEOFITYZM, FUZJA POZIOMA, NAKAZ PRACY, MYDŁODRZEW, WYPADEK PRZY PRACY, SUPERBOMBOWIEC, PŁASZÓW, POWIEŚĆ SF, WILK Z ZATOKI HUDSONA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, WARSZTAT, KAZUISTA, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, POKRZYWOWATE, LAGIER, ZWIERZĘ, MARCHEW CZARNA, DZIĄSŁO, KOŁACZE, SUWNICA POMOSTOWA, DRZEWNICA GÓRSKA, SZATANISTKA, UNIA CELNA, NAPIĘCIE, KURCZ, WANGA BŁĘKITNA, SZYSZAK HUSARSKI, BŁONNIK, PŁYN HYDRAULICZNY, ŁAGIER, JARZYNKA, SACHARYD, ARCYPASTERZ, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, PORÓD FIZJOLOGICZNY, PRZETARG OFERTOWY, MEDYCYNA LOTNICZA, NEUROEKONIMIA, NIEWIEDZA, PÓŁ, SZKOŁA ŚREDNIA, PINGWIN BIAŁOOKI, CZŁOWIEKOWATE, BARWIENIE, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, LISZAJ BIAŁY, DŁUGOSZKI, DONICZKOWCE, BIELSZCZANIN, NARYS KWIATOWY, GIDRAN, ZROSŁOGŁOWE, KITAJKA, KRĄŻOWNIK TRAKTATOWY, WERTYKULATOR, AFRIKAANS, LECZENIE CHIRURGICZNE, NISZCZYCIEL, OBRAŹNIK, KANARKI KSZTAŁTNE, RUDAWKA ŻAŁOBNA, TECZKA PERSONALNA, ODMULACZ, ŁOŻYSKO WAHLIWE, INFA, OPUCHLIZNA, DYŻUR, OBRZĄDEK, RYBA KOSTNOSZKIELETOWA, OPIEKA SPOŁECZNA, ROLNICA ZBOŻÓWKA, TRASZKA SYBERYJSKA, ROPUCHY NOSATE, GĘŚ KRÓTKODZIOBA, BUDRYK, DZIEŃ OTWARTY, CHOROLOG, PRACOHOLICZKA, SESJA, MORALNOŚĆ, PASKOWNIK ZMIENNY, AUTSAJDER, BARWICA DREWNA, JEDNOSTKA PRACY, NEKTAR, REBOKSETYNA, HARENDA, SALAMANDRA EGEJSKA, PŁYN ETYLOWY, LIST MOTYWACYJNY, TAM, SZACHY AKTYWNE, STANDARD ETYCZNY, GODZINA NADLICZBOWA, ROSA MIODOWA, DSS, HENR, WIELOWYZNANIOWOŚĆ, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, UKŁAD ZAPŁONOWY, SAKIEWNIK, STRATEGIA, PRZYŁBICA, TOPOLOGIA ILORAZOWA, PIOTRKOWIANKA, SZORY, LENIWIEC BRUNATNY, POMNIK, RYBOŁÓWSTWO, CHEMIK, SCHRONISKO, FARMAKODYNAMIKA, BRAUN, PISMO NUTOWE, UNIWERSUM, NOBILITACJA, CHEMIA JĄDROWA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, NAKŁAD POŁOWOWY, POLITYKA MIESZKANIOWA, SŁONIOWATE, STANDARDZIK, PODWODNY LOTNISKOWIEC, KORMORAN ŚRÓDZIEMNOMORSKI, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ZANOKCICA ZIELONA, RUCH JAŁOWY, LITERNICTWO, TARG, KOSKOROBA, PSZCZOŁA ORMIAŃSKA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, DYSPOZYTYWNOŚĆ, SZYBER, PROCES POZNAWCZY, FENELZYNA, ROUYN, F, SZKODNIK, INSTYTUCJA KREDYTOWA, UKŁAD LOMBARDZKI, ŚWIERK CZERWONY, GEHENNA, TRASZKA KEYSERLINGA, GRZYWIENKA, PODWÓJ WIELKI, PROZELITA, BRĄZOSZOWATE, ŻABA BAGIENNA TASMAŃSKA, PATOMORFOLOGIA, PRZESIEDZENIE, KOPARKA JEDNONACZYNIOWA, KOŃ ANGLOARABSKI, DRZEWCÓWKA, RĘKA SZPONIASTA, PERCEPAN, EMETYK, BIAŁE KOŁNIERZYKI, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, MAPA DROGOWA, GĘSIÓWKA EGIPSKA, LEMIESZ, ZASADA SODOWA, DUR POWROTNY, ŻÓŁW DIAMENTOWY, STOŁÓWKA, KAMARYLA, STANDARDBRED, UROLOGIA, STAW BIODROWY, MOC MECHANICZNA, LEŚNY DZIADEK, CHWYTNICA CZERWONOOKA, DZIERŻAWCZOŚĆ, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POLE, ASTER GAWĘDKA, JĘZYKI IROKESKIE, BEZSTRONNOŚĆ, PREPERS, HERB, FUNKCJE ELEMENTARNE, ZAPRZĘG, BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH, JAZDA FIGUROWA, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, BUNKIER, KOMBATANT, ?KROKODYL NILOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.307 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWIERZCHOWNA, NIEWYSTARCZAJĄCA ZNAJOMOŚĆ JAKIEJŚ DZIEDZINY, BRANŻY, STANOWISKA PRACY ORAZ REGUŁ I ZASAD TAM PANUJĄCYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWIERZCHOWNA, NIEWYSTARCZAJĄCA ZNAJOMOŚĆ JAKIEJŚ DZIEDZINY, BRANŻY, STANOWISKA PRACY ORAZ REGUŁ I ZASAD TAM PANUJĄCYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NIEPROFESJONALNOŚĆ powierzchowna, niewystarczająca znajomość jakiejś dziedziny, branży, stanowiska pracy oraz reguł i zasad tam panujących (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NIEPROFESJONALNOŚĆ
powierzchowna, niewystarczająca znajomość jakiejś dziedziny, branży, stanowiska pracy oraz reguł i zasad tam panujących (na 18 lit.).

Oprócz POWIERZCHOWNA, NIEWYSTARCZAJĄCA ZNAJOMOŚĆ JAKIEJŚ DZIEDZINY, BRANŻY, STANOWISKA PRACY ORAZ REGUŁ I ZASAD TAM PANUJĄCYCH sprawdź również:

w urządzeniach transportujących urobek w górnictwie: przypięty do łańcucha lub liny element poprzeczny, przesuwający materiał ,
Orgyia antiqua, Orgyia recens, Tussock moths - motyl z rodziny brudnicowatych; występuje na otwartych terenach z zagajnikami, mniej gęstych lasach ,
nieduży, odkryty samochód napędzany energią elektryczną z akumulatora ,
lekka opona rowerowa bez dętki stosowana w kolarstwie ,
badanie, doświadczenie, test służące weryfikacji hipotezy, dążeniu do zanegowania lub potwierdzenia czegoś ,
okres wzrostu i rozwoju roślin obejmujący intensywne procesy życiowe od siewu do zbioru uprawianej rośliny ,
amerykański dyrektor ,
głos męski, pośredni między tenorem o basem; śpiewak o takim głosie ,
azjatyckie drzewo lub krzew o jadalnych słodkich owocach podobnych do jeżyn, liście morwy białej są pokarmem gąsienic jedwabnika morwowego ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
Ebenaceae - rodzina roślin z rzędu wrzosowców ,
grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii; obejmuje ona: introdukcję biblijną, egzegezę biblijną Starego i Nowego Testamentu oraz teologię biblijną ,
antykoagulant - lek spowalniający, utrudniający lub uniemożliwiający krzepnięcie krwi; stosowany w profilaktyce zakrzepic różnego pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi ,
mały siennik ,
cecha działań, zachowań, rozumowań: to, że coś nie podlega jakimś regułom, jest nielogiczne, niespójne, nieprzewidywalne, pozbawione właściwego uzasadnienia, nie wynika z przyjętych przesłanek ,
klaun, artysta cyrkowy rozśmieszający publiczność ,
wyłudzony papieros ,
światowej sławy śpiewaczka francuska (1740-1802) ,
dowolny punkt na powierzchni lub w głębi ziemi, którego potencjał nie zmienia się pod wpływem prądu spływającego z rozpatrywanego uziomu ,
dowódca jednostki pływającej ,
kieł dzika ,
obelisk ,
miasto w płn. części Bangladeszu; przemysł spożywczy, cementowy ,
mikronawóz stosowany do zapobieganiu chorób roślin wynikających z niedoboru boru ,
stłuczka na szosie ,
bohaterka elementarza ,
tępy człowiek, najczęściej przy tym prosty ,
styl przemów ze specyficzną dla siebie organizacją tekstu, argumentacją i figurami retorycznymi ,
narzędzie rolnicze do ręcznego młócenia zboża ,
imię psa Nel

Komentarze - POWIERZCHOWNA, NIEWYSTARCZAJĄCA ZNAJOMOŚĆ JAKIEJŚ DZIEDZINY, BRANŻY, STANOWISKA PRACY ORAZ REGUŁ I ZASAD TAM PANUJĄCYCH. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast