RODZAJ ZIEMNIAKA, WYKOPANA BULWA, KTÓRA MA ODPOWIEDNIE WYMIARY ORAZ KONDYCJĘ, ŻEBY POSŁUŻYĆ DO SADZENIA NOWYCH ROŚLIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SADZENIAK to:

rodzaj ziemniaka, wykopana bulwa, która ma odpowiednie wymiary oraz kondycję, żeby posłużyć do sadzenia nowych roślin (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ ZIEMNIAKA, WYKOPANA BULWA, KTÓRA MA ODPOWIEDNIE WYMIARY ORAZ KONDYCJĘ, ŻEBY POSŁUŻYĆ DO SADZENIA NOWYCH ROŚLIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.712

KOZIUŁEK, ZAJĄC BIELAK, KOLENDRA, KLASA ŚREDNIA, CHOROBA PLUMMERA, MSZAKI, CZAGRA SENEGALSKA, ZANOKCICOWATE, KAPISZON, TRYBUT, TERAPENA DIAMENTOWA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, PRODUCENTKA, RYSUNEK TECHNICZNY, BRUSONECJA, ZARZUTKA, PŁATWA, KOSIARKA ROTACYJNA, KOŚCIÓŁ UNICKI, KOŹLAK, SASANKA, FUTRO, ESKIMOSEK, NEUTRALNOŚĆ TECHNOLOGICZNA, KANGURZAK RUDAWY, CZYN SPOŁECZNY, PODMIOT, NANJANGOZAUR, WSKAŹNIK, HIEROGLIFY, TRYGONOZAUR, BATERIA UMYWALKOWA, CHOROBA DARLINGA, SZEFERDIA, CYKADA WIELOLETNIA, KLAMERKA, OPISTOCELIKAUDIA, TEORIA RACJONALNYCH OCZEKIWAŃ, OSIEMNASTKA, WEŁNIANKA, ANTYCIAŁO, HEROS, POPYT INWESTYCYJNY, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, KLASER, DRĘTWA PAWIK, MAGELANKA RUDOGŁOWA, OKRES LITERACKI, KUCZBAJ, BACZKI, WIDŁOZĄB, MIĘDZYRZĘDZIE, NIEMOWA, HOT DOG, WIMANA, KARCZOWNIK, PAPROTNICA, RUDBEKIA, MAŚLANKA, BIZNESIK, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, KLINKIER, KLEPSYDROPS, PRĄD ZAWIESINOWY, WYMIARY, PODKASZARKA, GATUNEK, FABROZAUR, TYKA, INFLACJA KONSUMENCKA, RAUT, TRZCINA INDYJSKA, JAMÓN, CHOROBA MORGELLONÓW, SSAKI ŻYWORODNE, RZECZ PRZYSZŁA, NEFROLEPIS, GNIOTOWCE, GUMA NATURALNA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, POGNÓJ, MLON, PROFIL LIPIDOWY, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, SCIENCE FICTION, STULNIK, ANALFABETKA, ZAUROPSYDY, RYGIEL, POSKOCZ, TAKKA, REFORMATOR, MANDAT IMPERATYWNY, MISO, LENTYSZEK, ORLICA, KADŹ ZACIERNA, STRAŻ, GŁĄBIK, DYFTERYT, NERW, OSZCZĘDNOŚCI, RUMIANEK, NADZÓR BANKOWY, TAJWANIA, ENTEROBAKTERIA, STYGMAT, GRUPA ALGEBRAICZNA, CHOMIK CAMPBELLA, ORLENIOWATE, OWIRAPTOR, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, PODSADNIK, STRÓŻÓWKA, MATKA ZASTĘPCZA, SERNIK, CZŁONEK, HUTNICTWO, BUŁAWKA, NOGA, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, SUPERNOWA TYPU II, MAŚLANY RYNEK, CHOROBA BERGERA, OPIEKUN FAKTYCZNY, PŁÓTNO INTROLIGATORSKIE, KRZYWOSZCZEĆ, ZAMEK BŁYSKAWICZNY, BUŁAWNIK, PARKAN, REŃSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, CHOREG, BETON KOMÓRKOWY, SYNTEZA, RODZICIELKA, ŻERTWA, WRZOS, WŁOSKOWATOŚĆ, ŚLONSKI, TRIMUKRODON, RELIEF PŁASKI, CZESALNIA, KUMAKOWATE, METR, TAJSTRA, MYKWA, MINUSY, DZIESIĄTKA, WIELKOUCH KRÓLICZY, KOMÓRKA, TALENKAUEN, DZIAŁ PERSONALNY, LUSTRO, LOKATA MIĘDZYBANKOWA, ASTER ZWISŁY, PREPARAT KONTAKTOWY, DWUSETKA, JEZIORO MEZOTROFICZNE, NADAWCA SPOŁECZNY, KUCHY, KORYTO RZEKI, HERBATKA, WYMIANA GAZOWA, PROMIENIOWANIE MIKROFALOWE, RUTENISTYKA, SOPLENIEC, MADA, MOCZYMORDA, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, KULTURA WODNA, NAUKI GEOLOGICZNE, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, CHONDROSTEOZAUR, ZBOWID, SKALA DIATONICZNA, KOREGENT, GNÓJ, KNOCKDOWN KARATE, POPRZEDNICZKA, NALEŚNIK, WĘGIERKA, DICYNODON, EPISTOLOGRAFIA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, KRZEMIAN WSTĘGOWY, EMALIA, VIBRATO, PŁYWACZKA, TKANKA ROŚLINNA, TERATOZAUR, IBERYSTYKA, RÓWNANIE RÓŻNICZKOWE CZĄSTKOWE, PRZEJEMCA, DANINA, CHAMEFIT, ARUMUŃSKI, NERECZNICA BORRERA, ZŁOTOLITKA, STRZĘPLICA POLSKA, KUCZBAJA, DZIEWIĄTKA, PAPROTKA, SZCZYRK, UBRANIE OCHRONNE, SZTUCER, NADAJNIK ISKROWY, BATON, MODRZEWIOWE, ODNOWICIEL, MANTYLA, NOWICJUSZ, HAFLINGER, MINOKSYDYL, CHIP, LENIWIEC PSTRY, ASTROGRAFIA, PIERWOTEK, COACHING, RÓŻOWCE, CZERWONY KRZYŻ, FARMACJA STOSOWANA, POSTKOMUNA, OBRYZG, ZESTAWIENIE, MYMURAPELTA, MOSTECZEK, KNYSZ, ARYTMOMETR, KOŚĆ, ZŁOTOGŁÓW, GORZOWIANIN, WIRTUOZERSTWO, DIKDIK KIRKA, ZIELENICE, ŁOWIEC, ZWARCIE DRZEWOSTANU, GEN WĘDRUJĄCY, KOŃ TRAKEŃSKI, BULWA, ALT, NIEPYLAK, PACHOŁ, SAMOBÓJCA, BENZYNA SYNTETYCZNA, MYSZ ZAROŚLOWA, CHLEBOWIEC, KAFTANIK, KURS, CHOMĄTO, ORZEŁ POŁUDNIOWY, WYDAWNICTWO, DETAL, SPLENDID ISOLATION, TRANSFORMATOR SEPARACYJNY, PISTOLET AUTOMATYCZNY, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, TEORIA FISHERA, REWIA MODY, SKARYFIKATOR, OKSYDAZA KSANTYNOWA, GRA, BASILEUS, ALSTREMERIA PODRÓŻNICZA, TRZĘŚLICA TRZCINOWATA, SOCZEWIAK, SEROHEMATOLOGIA, ŚRUBA NAPĘDOWA, MAK, KONSERWATYZM EWOLUCYJNY, KOSMATEK, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, BONŻURKA, H, POSŁANNICA, TŁUSTOCHA, SEMIWEGETARIANIN, PĘDZLIK, ANALIZATOR POLOWY, ŁACINA, ZANUSSI, ESESMANKA, NUDYSTA, KAZNODZIEJA, BUŁKA FRANCUSKA, CIĘGNO KOTWICZE, TIOTIKSEN, LUBASZKA, ARTYLERIA, PRZODOMÓZGOWIE, ŁUK GRECKI, PRZECIWCIAŁO ANTYKARDIOLIPINOWE, LINIA PIERWIASTKOWA, PIGWOWIEC, WYWIAD, OŻAGLOWANIE GAFLOWE, KOLUMNA, EDYKUŁ, WSPÓŁREGENT, ?SYNINGIA OKAZAŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.712 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ ZIEMNIAKA, WYKOPANA BULWA, KTÓRA MA ODPOWIEDNIE WYMIARY ORAZ KONDYCJĘ, ŻEBY POSŁUŻYĆ DO SADZENIA NOWYCH ROŚLIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ ZIEMNIAKA, WYKOPANA BULWA, KTÓRA MA ODPOWIEDNIE WYMIARY ORAZ KONDYCJĘ, ŻEBY POSŁUŻYĆ DO SADZENIA NOWYCH ROŚLIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SADZENIAK rodzaj ziemniaka, wykopana bulwa, która ma odpowiednie wymiary oraz kondycję, żeby posłużyć do sadzenia nowych roślin (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SADZENIAK
rodzaj ziemniaka, wykopana bulwa, która ma odpowiednie wymiary oraz kondycję, żeby posłużyć do sadzenia nowych roślin (na 9 lit.).

Oprócz RODZAJ ZIEMNIAKA, WYKOPANA BULWA, KTÓRA MA ODPOWIEDNIE WYMIARY ORAZ KONDYCJĘ, ŻEBY POSŁUŻYĆ DO SADZENIA NOWYCH ROŚLIN sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - RODZAJ ZIEMNIAKA, WYKOPANA BULWA, KTÓRA MA ODPOWIEDNIE WYMIARY ORAZ KONDYCJĘ, ŻEBY POSŁUŻYĆ DO SADZENIA NOWYCH ROŚLIN. Dodaj komentarz

7+9 =

Poleć nas znajomym:

x