OBSZAR O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, POPRAWY JAKOŚCI ICH ŻYCIA I SPRZYJAJĄCY NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA JEGO POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE, OKREŚLONE W STADIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ to:

obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określone w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (na 27 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBSZAR O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, POPRAWY JAKOŚCI ICH ŻYCIA I SPRZYJAJĄCY NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA JEGO POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE, OKREŚLONE W STADIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.728

FEMINIZM, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, BANK DOMICYLOWY, NIELOTNOŚĆ, SZCZENIACTWO, ZDRADA, WYCINEK, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, SZMALCOWNICTWO, OCZYSZCZALNIK, CZAPLA CZARNA, BOŚNIACKOŚĆ, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, USPOSOBIENIE, ARIA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, OBSZAR, POSTĘPOWANIE KARNE, SKLEP ZOOLOGICZNY, KONSUMPCJA, SŁOWNICTWO, PREMIA GWARANCYJNA, MASKA, CANON, RAKIETA, OWOCARSTWO, CYTRYNIEC, AGNOZJA WZROKOWA, ABSOLUTYZM, PAZERNOŚĆ, MURŁAT, TAMA, TURBINKA KOWALSKIEGO, TENIS, GNIOTOWCE, PRZEGUB, PRZESTRZEŃ GROTHENDIECKA, UPUST, UMOWA O PRACĘ, STYMULATOR, METR, LOBELINA, KSIĄŻECZKA, DEKONWOLUCJA, EUGENIKA, BAZA NOCLEGOWA, POLIURETAN, MANAROW, KOSOWO, KLEJÓWKA, AKCENTACJA, PSTRĄG POTOKOWY, URYNA, KONTROSKARŻENIE, LICZI, JOUAL, INNSBRUCK, SKYLAB, ODDZIAŁ, AMUNICJA JĄDROWA, ASOCJALNOŚĆ, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, WERSYFIKACJA, CHOMIK MANDŻURSKI, WITKACY, AHISTORYCZNOŚĆ, SWEELINCK, JEGO ŚWIĄTOBLIWOŚĆ, DITHERING, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, WARUGA, SLADEK, CURRUS, SKAZA WYSIĘKOWA, KORNWALIJSKI, USTONOGI, ŚWIADEK JEHOWY, ALGORYTM JAKOBIANOWY, KRĄŻENIE OBWODOWE, EKSHIBICJONIZM PSYCHICZNY, SZEPLENIENIE, FORMALISTA, EMPORA, TWIERDZENIE O ZBIEŻNOŚCI ŚREDNICH, GRADACJA, RĘKA MAŁPIA, KOMPARYCJA, PERCHA, ALGORYTM EUKLIDESA, ULICA, POWSZECHNIK, GENLIS, EKSPARTNERKA, UKŁAD ODNIESIENIA, FLAWONOID, RZECZNIK PATENTOWY, MANELE, AUTOTEMATYZM, SUWNICA STRYPEROWA, BLOK KONTYNENTALNY, ZAŚPIEW, CHEMIA ORGANICZNA, APARAT KRYTYCZNY, UBÓJ, ALBERT EDWARD VON SACHSEN-COBURG UND GOTHA, PRZEDSZKOLE, WRZASKLIWOŚĆ, ANTYTETYCZNOŚĆ, FIZJOGNOMIKA, STAROSTA GRODOWY, HYGROPSAMMON, DIDEROT, DYWERSJA, FAZA, PŁUG, RESTART, WĄŻ MORSKI, BARWA, SONDA, SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE, BIOFILIA, GLOSA, JUDAICA, MYŚLIWIEC, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, SCHWYZ, LUPA, OPODATKOWANIE, MODUŁ, PLAN SYTUACYJNY, ZAPLECZE SOCJALNE, ZNAK JAKOŚCI, PRZECHOWALNICTWO, WYWIAD ANAMNESTYCZNY, ZIOMEK, CHANSON, KORYTARZ EKOLOGICZNY, PULPIT, TLENOWIEC, PISMO, CYKL AZOTOWY, GOŁDA, DŁUGOŚĆ, PURANA, BIOLOGIA EWOLUCYJNA, UBOŻENIE, ANTYBIOZA, OWCZY PĘD, SZKOLNOŚĆ, PLAN MOBILIZACYJNY, ORTOPTYSTA, PANCERNIKO-LOTNISKOWIEC, POWIEŚĆ SCI-FI, TEREM, OKRĘG, JAJA PRAWICZKÓW, BRACHET, DAJNA, EROTYZACJA, PLEZJOZAURY, WOLA BOŻA, ROZDŹWIĘK, OŻWIOWATE, ZWIĄZEK KOLARSKI, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, JĘZYK BERBERYJSKI, REPUBLIKA SEMIPREZYDENCKA, ZESPÓŁ USHERA, OPTYKA KWANTOWA, DASZEK OKAPOWY, SYSTEM FINANSOWY, ANDANTINO, KRĘGARSTWO, JEŻ ZACHODNI, ŻOŁĘDNICA, PODATEK EKOLOGICZNY, KORYFEUSZ, SZPEKUCHA, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, SYN, STOŻEK ŚCIĘTY, MIELOBLAST, SKLEPIENIE NIECKOWE, NULKA, KRATER WULKANICZNY, NEOREALIZM, BIBLIA, ZGNIŁOŚĆ, WYBIEG, SMALEC, TLENEK, BODOR, ADIUSTACJA, POR, STAROIRLANDZKI, STOPIEŃ, DACH MANSARDOWY, KISZKA WĄTROBIANA, ŻYDOWSKOŚĆ, ARIANIE, BŁONA ZEWNĘTRZNA, CZYSTKA, BELWEDER, STEPNIARKA OCZKOWANA, WĄSKOPYSKOWATE, OTORYNOLARYNGOLOGIA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, ABSORPCJA KRAJOWA, METAMORFIZM REGIONALNY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, SWOJAK, BRANICE, SOŚNICOWATE, JAMRAJOKSZTAŁTNE, SAŁATA, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, FIGOWIEC, EBNAR, TRAJEKTORIA, LOTOS, ŻABA DALMATYŃSKA, POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE, WARTOŚĆ ŚRODKOWA, RUPNIK, SZAROTA HOPPEGO, IBERYSTYKA, NAPIĘCIE, ZESPÓŁ ROŚLINNY, KONFORMACJA, FANPAGE, JĘZYKI ANGLOFRYZYJSKIE, TANIEC LUDOWY, MAKOWSKI, KAWĘCZYN-WYGODA, DYSTONIA TORSYJNA, ROZBIERANKA, UMOWA UBEZPIECZENIA, WYŻ, TERYLEN, OBSZAR WIEJSKI, ŻABA MOCZAROWA, AGLOMERACJA, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, KOLUMBIA, RETRAKCJA, ROŚLINA CIENIOLUBNA, GEN, BIHAR, CHIMEROKSZTAŁTNE, MANIOK, IZOTROPIA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, ZAGNIAZDOWNIK, ZAINTERESOWANIE, CYRANECZKA BAJKALSKA, DRĄŻEK POGO, ODDZIAŁ WYDZIELONY, CENA, KRÓLIK, ODEJŚCIE, HISTORYZM, STACJONARIUSZ, KOMPANIA REPREZENTACYJNA, WOKODER, NOTOWANIE CIĄGŁE, LIBERALIZM SOCJALNY, INKWIZYCYJNOŚĆ, ŚLEDŹ AZOWSKI, KUNAFA, UKŁAD BRZEŻNY, WĘZEŁ, AZERBEJDŻAŃSKI, OFLAG, INFLACJA KOREKCYJNA, KOJCZYK, PECORINO, TĘSKLIWOŚĆ, IKONA, AWANTURNIK, SYF, KOZŁOWATE, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, WF, PSTROKÓWKA NADOBNA, ŻABA BAGIENNA ZACHODNIA, MAŁŻORACZEK, DAR, KOŁATKA, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, RELACJA, SSAKOPODOBNE, SEKCIARSTWO, SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA, NECEL, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, JESIOTROKSZTAŁTNE, NAPRĘŻACZ, ?CHOROBA JANSKY'EGO-BIELSCHOWSKY'EGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.728 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBSZAR O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, POPRAWY JAKOŚCI ICH ŻYCIA I SPRZYJAJĄCY NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA JEGO POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE, OKREŚLONE W STADIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBSZAR O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, POPRAWY JAKOŚCI ICH ŻYCIA I SPRZYJAJĄCY NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA JEGO POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE, OKREŚLONE W STADIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określone w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (na 27 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określone w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (na 27 lit.).

Oprócz OBSZAR O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, POPRAWY JAKOŚCI ICH ŻYCIA I SPRZYJAJĄCY NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA JEGO POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE, OKREŚLONE W STADIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - OBSZAR O SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA ZASPOKOJENIA POTRZEB MIESZKAŃCÓW, POPRAWY JAKOŚCI ICH ŻYCIA I SPRZYJAJĄCY NAWIĄZYWANIU KONTAKTÓW SPOŁECZNYCH ZE WZGLĘDU NA JEGO POŁOŻENIE ORAZ CECHY FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE, OKREŚLONE W STADIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Dodaj komentarz

6+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast