VENATICOSUCHUS - RODZAJ ARCHOZAURA ZALICZANEGO DO GRUPY CRUROTARSI; ŻYŁ POD KONIEC TRIASU, OKOŁO 220 MILIONÓW LAT TEMU, NA TERENIE OBECNEJ ARGENTYNY, KTÓREJ OBSZAR WCHODZIŁ WÓWCZAS W SKŁAD SUPERKONTYNENTU PANGEI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WENATIKOZUCH to:

Venaticosuchus - rodzaj archozaura zaliczanego do grupy Crurotarsi; żył pod koniec triasu, około 220 milionów lat temu, na terenie obecnej Argentyny, której obszar wchodził wówczas w skład superkontynentu Pangei (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "VENATICOSUCHUS - RODZAJ ARCHOZAURA ZALICZANEGO DO GRUPY CRUROTARSI; ŻYŁ POD KONIEC TRIASU, OKOŁO 220 MILIONÓW LAT TEMU, NA TERENIE OBECNEJ ARGENTYNY, KTÓREJ OBSZAR WCHODZIŁ WÓWCZAS W SKŁAD SUPERKONTYNENTU PANGEI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.867

GRUPA ABELOWA, BATAGURY, ALDEHYD GLICEROLOWY, SAMOGŁOSKA PRZEDNIA, ŻAGLIK, KANGNAZAUR, PUNK, DUBELTÓWKA, KWAS CHLOROWODOROWY, BEZPROBLEMOWOŚĆ, RZEKOTKA PANCERZOGŁOWA, SYNGALESKI, TEREN OTWARTY, MATRIXY, PILOT, POURPOINT, WOŁOSKI, NAZWA ZWYCZAJOWA, SUPERPAŃSTWO, WĘGLÓWKA, HEBRAJSKI, ORFIKA, WIZAWA, LORA, SFERA, UMOWA DŻENTELMEŃSKA, NAMIESTNICTWO, KLIMONTÓW, KONCHA, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY GÓRNY, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, NOCÓWKA PUSTYNNA, BLESKOTKA, GEOMETRIA WYKREŚLNA, KĄT POZIOMY, OBROSTNICA, SALEP, MACIERZ ZEROWA, DRAKOREKS, PATRIARCHAT, KONOTACJA, CENTRALNE OGRZEWANIE, PEDAŁY, CICHA MSZA, PIECZYNG, PADACZKA ODRUCHOWA, GRÓD, ALMIKI, ZWIAD, ZAWIKŁANIE, ARCHEOTYRIS, EKSKALIBOZAUR, SPIS POWSZECHNY, SILEZAUR, RUTIODON, PIESEK PRERIOWY, KUBIZM ORFICZNY, RĄB, PEŁNIA, LAMPA CROOKESA, POLAROID, CREDENCIAL, CHOROBA KAWASAKIEGO, MIĘSIEŃ STRZEMIĄCZKOWY, INUIT, KWADRA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, KUNINGAMIA LANCETOWATA, ROSYJSKI, KLUCZ, ANALITYK, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, ZUCH, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, SHOJO-AI, PIERWSZOŚĆ, ANGLEZ, EKTENDOMIKORYZA, BIJATYKA, BOROWODOREK, PRYSZNIC, GŁOŚNIK JONOWY, KOZIERADKA, WYLĘGARNIA, PSZCZOŁA WŁOSKA, RÓG, OKAP, OSOBA TRZECIA, CHOROBA MÜNCHMEYERA, LIMIT, CZARTER, DYWDYK, SPIRALA LOGARYTMICZNA, MIODOWNIK, EKOSFERA, TUWIM, DYSCYPLINA PARTYJNA, KOMÓRKA NERWOWA, GĄGOŁ, MAGNETOSTRYKCJA, PERTA, PODKŁAD, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, NAPA, KRZYŻODZIÓB, SPÓŁGŁOSKA USTNA, ZINJANTROP, CYNOGNATUS, ATOMIZM PSYCHOLOGICZNY, GONDWANATYTAN, PARALIZATOR, TIENSZANOZAUR, TROCZEK PROSTOWNIKÓW, SZYBKI PANCERNIK, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, SEREK, SUMER, KONTRAKT TERMINOWY, ANGLEZ, SPORT ZIMOWY, ZIEMIA, CZOŁG SAPERSKI, PRZESŁONA MIGAWKOWA, TEOLOGIA BIBLIJNA, EKWIPAŻ, REST, ŻÓŁW BŁOTNY, MADA, ŁUPEK HORNFELSOWY, ENAMINA, DOMEK LETNISKOWY, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, PSZCZELNIK, WYSTRÓJ, PATRYLINEARNOŚĆ, ULEPSZACZ, ZANOKCICA CIEMNA, POSKOCZ, WOJWODINA, MANIPUR, OBSZAR METROPOLITALNY, KUC NEW FOREST, BATERIA UMYWALKOWA, ELITY, PUŁAP TEORETYCZNY, TRIFORIUM, BOCZNIAK, RESTRYKTAZA, BAT, IZBA POSELSKA, APLET, WSCHÓD, MAKROREGION, LIPICAN, URZĄD SKARBOWY, PULPIT, KATEGORIA FLEKSYJNA, ZŁOM, OKSACYLINA, MGŁAWICA EMISYJNA, METKA, MOŚCIK, JĘZYCZNIK, HRABINA, SANSKRYT, REGRESJA PROBITOWA, DEKADENT, ULEMOZAUR, WULKANODON, ŻYRAFA BARINGO, WELWICZIA, JĘZYK ARGOBBA, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, SZOP, KRAAL, SOBÓR, GAZ KOPALNIANY, DOBRO INWESTYCYJNE, TAWROSZ, KABAT, LAMPA RTĘCIOWA, ASNYK, ŚRUTA SOJOWA, AMERYKANIN, GMINA TARGOWA, PROCH DYMNY, WIECZERNIK, PLATYCERATOPS, GRACILICERATOPS, OTULINA, ŚCIANA, CHOROBA KUFSA, MAGIA ADDYTYWNA, WIĘCIOR, NEGATYWNA SELEKCJA, MUR PRUSKI, TALERZ PERKUSYJNY, ZAKOPIANKA, JUDAIZM, ŻUŁAWA, WNV, KONIEC, TRZCINA, ZAROST, DIARTROGNATUS, SZAJBA, KIGELIA, LAMPA METALOHALOGENKOWA, MAŁPKA, CENTURIA, ARBORETUM, AJAKS, SORGO ALEPSKIE, CZARNA KOMEDIA, PLIOZAUR, ŻÓŁWIAK CZARNY, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, DIAKRYT, SYFEK, KURTYNA ZERO, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, PENTOKSYFILINA, WZÓR, AMARANT, MAMUT CESARSKI, SKRĘTEK, ŻYWICA POLIESTROWA, ŻYRAFA ROTHSCHILDA, FINISZ, SZEŚĆ NA DZIEWIĘĆ, REPUBLIKA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, WĄŻ OSTROGŁOWY, SESJA EGZAMINACYJNA, PRZEDPŁATA, GAZETKA SZKOLNA, AUTOKATALIZATOR, CIS POŚREDNI, TURZYCA, PLUSY, GUZMANIA JEDNOKŁOSA, IKONOGRAFIA, NIECKA BASENOWA, SOLIDARNOŚĆ, FALKARIUS, ZATOKA, PASJA, TRÓJNÓG, LOKACJA, EROZJA EOLICZNA, BENGALSKI, SAMOPAŁ, BALON, REDA, ŁUK SKRZELOWY, CIEŃ, MAŁY CZŁOWIEK, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, ANALITYCZKA, LONKOZAUR, GRANICE, TEREN PRZEMYSŁOWY, TŁUSZCZAK, JONKERIA, PORĘBA, EKRAN AKUSTYCZNY, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, LUFA, RZEŹBA, CAPRICCIO, BARYŁA, GONDOLA, CHEKKER, STYL TOSKAŃSKI, SIWIEC, NESODAKTYL, DUMKA, ZACHYLNIK, MORGANUKODON, MODRZEWNIK, GALLIMIM, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, BALON METEOROLOGICZNY, CYKADA WIELOLETNIA, SINUS, BOWLS, WOJSKO FEDERALNE, TELEBINGO, OKLEPIEC, RZECZKA, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, CZARNY FILM, PORT MACIERZYSTY, MYSZOWATE, SIDEFILL, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, KOŁO, NA JEŹDŹCA, ?FAUXBOURDON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.867 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

VENATICOSUCHUS - RODZAJ ARCHOZAURA ZALICZANEGO DO GRUPY CRUROTARSI; ŻYŁ POD KONIEC TRIASU, OKOŁO 220 MILIONÓW LAT TEMU, NA TERENIE OBECNEJ ARGENTYNY, KTÓREJ OBSZAR WCHODZIŁ WÓWCZAS W SKŁAD SUPERKONTYNENTU PANGEI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: VENATICOSUCHUS - RODZAJ ARCHOZAURA ZALICZANEGO DO GRUPY CRUROTARSI; ŻYŁ POD KONIEC TRIASU, OKOŁO 220 MILIONÓW LAT TEMU, NA TERENIE OBECNEJ ARGENTYNY, KTÓREJ OBSZAR WCHODZIŁ WÓWCZAS W SKŁAD SUPERKONTYNENTU PANGEI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WENATIKOZUCH Venaticosuchus - rodzaj archozaura zaliczanego do grupy Crurotarsi; żył pod koniec triasu, około 220 milionów lat temu, na terenie obecnej Argentyny, której obszar wchodził wówczas w skład superkontynentu Pangei (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WENATIKOZUCH
Venaticosuchus - rodzaj archozaura zaliczanego do grupy Crurotarsi; żył pod koniec triasu, około 220 milionów lat temu, na terenie obecnej Argentyny, której obszar wchodził wówczas w skład superkontynentu Pangei (na 12 lit.).

Oprócz VENATICOSUCHUS - RODZAJ ARCHOZAURA ZALICZANEGO DO GRUPY CRUROTARSI; ŻYŁ POD KONIEC TRIASU, OKOŁO 220 MILIONÓW LAT TEMU, NA TERENIE OBECNEJ ARGENTYNY, KTÓREJ OBSZAR WCHODZIŁ WÓWCZAS W SKŁAD SUPERKONTYNENTU PANGEI sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - VENATICOSUCHUS - RODZAJ ARCHOZAURA ZALICZANEGO DO GRUPY CRUROTARSI; ŻYŁ POD KONIEC TRIASU, OKOŁO 220 MILIONÓW LAT TEMU, NA TERENIE OBECNEJ ARGENTYNY, KTÓREJ OBSZAR WCHODZIŁ WÓWCZAS W SKŁAD SUPERKONTYNENTU PANGEI. Dodaj komentarz

5+7 =

Poleć nas znajomym:

x