RÓŻNICA W STĘŻENIU OSMOTYCZNYM DWÓCH PŁYNÓW, W KTÓREJ PŁYN PORÓWNYWANY MA CIŚNIENIE WYŻSZE, NIŻ PŁYN BĘDĄCY PODSTAWĄ PORÓWNANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HIPERTONIA to:

różnica w stężeniu osmotycznym dwóch płynów, w której płyn porównywany ma ciśnienie wyższe, niż płyn będący podstawą porównania (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HIPERTONIA

HIPERTONIA to:

schorzenie układu krążenia krwi charakteryzujące się okresowo lub stale podwyższonym ciśnieniem tętniczym, zarówno skurczowym (górnym), jak i rozkurczowym (dolnym) (na 10 lit.)HIPERTONIA to:

nadmierne napięcie mięśni szkieletowych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RÓŻNICA W STĘŻENIU OSMOTYCZNYM DWÓCH PŁYNÓW, W KTÓREJ PŁYN PORÓWNYWANY MA CIŚNIENIE WYŻSZE, NIŻ PŁYN BĘDĄCY PODSTAWĄ PORÓWNANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.562

DZIENNIK ODBIORCZY, ZŁOŻENIE, CHOROBA VAQUEZA, WYBUCH WŁAŚCIWY, CYGAŃSKI, 1,4-BENZOCHINON, ZASTRZYK, JER TWARDY, TYFUS PLAMISTY, WALEC ELIPTYCZNY, ZAPISOBIORCA, MACIERZ KWADRATOWA, ALKIN, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, KOMES, BUKIET, KISZKA, MOTOR, WĄŻ, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, OKLEPIEC, WAR, SPRAWCZOŚĆ, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, HISZPANKA, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, DOZOROWIEC POGRANICZA, KASZANKA, KATEGORIA URZĘDNICZA, KOMENTARZYK, PRAWO PUBLICZNE, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, OFICYNA, MATERIA, MORION, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, MEDYCYNA PRACY, AKCJONARIUSZ, RELIEF PŁASKI, DWA OGNIE, RACJONALNA IGNORANCJA, ŁAGIEW, LUFA, TENIS, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, DOLINA LODOWCOWA, FELDMARSZAŁEK, ORZECH KOKOSOWY, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, SCUTUM, KWAS HUMINOWY, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, STACJA REDUKCYJNA, TRANSAKCJA TERMINOWA, POLIEN, DWUWYMIAROWOŚĆ, TOR, BAWEŁNA, WIELKOŚĆ SKALARNA, MARYNISTYKA, ANTYFRAZA, MSZA PONTYFIKALNA, NADAJNIK ISKROWY, FAJKA WODNA, LEASING LOMBARDOWY, PIRAMIDA, OPCJA WALUTOWA, FLUNITRAZEPAM, BOK, ŻÓŁTACZKA POKARMOWA, SUBSYSTENCJA, CYNOBROWOŚĆ, ODTLENIACZ, ROŚLINA OWADOPYLNA, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, HARCERSTWO, HORMON STEROIDOWY, JĘZYKI URALSKIE, SPÓŁGŁOSKA PÓŁOTWARTA, DODAJNA, KARNER, WYMIENIACZ, VOTUM SEPARATUM, EPOKSYD, KANTORAT, TRZYDZIESTOPAROLATKA, PŁYN, STYPENDIUM SOCJALNE, BATALION, INDONEZYJSKI, NAPIĘCIE KROKOWE, TRANSPARENT, PORZĄDEK LINIOWY, PRZYŁĄCZE, WĘDKA, KOLEJ, POWIEŚĆ MILICYJNA, OBŁĘD, KOLUMNA MARYJNA, CHRONOMETR, OŚZIEMI, PROPORCJA, KĄT ROZWARTY, WIĘŹBA, ŚWISTUŁA, MIKROPOR, KONTENER, MIĘDLARKA, MOSKALIK, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, ŁAWA, ROZTWÓR KOLOIDOWY, ANTYLIBERALIZM, INKA, MINARET, SKARGA, WOREK TRZEWIOWY, DIAMAGNETYK, KRWIOBIEG, PLIK MULTIMEDIALNY, BRUDNA BOMBA, SABOT, SYNKLINA FAŁSZYWA, ALTANNIK FIOLETOWY, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-DZIĄSŁOWA, DIS, PORNOGRAFIA TWARDA, MONOLOG LIRYCZNY, KASA CHORYCH, NAPĘD TAŚMY, SŁOWO, KRYTERIUM ULICZNE, BIAŁA MAGIA, FRONT STACJONARNY, GUANABENZ, DZIENNIK PODAWCZY, KOSZULA, STOPIEŃ WODNY, KWAS SOLNY, SKAUTING, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, PIDŻYN, HARMONIA, CZARNY MAKAK CZUBATY, UKŁAD ZAMKNIĘTY, DNI, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, DOLINA V-KSZTAŁTNA, SILNIK ELEKTRYCZNY, KATAMARAN, ADWEKCJA, SUPERKLIENT, OPCJA BARIEROWA, MISJOLOGIA, ZAWÓD, ROŚLINA BULWIASTA, ATMORADIOGRAF, OGI, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, LOKAL UŻYTKOWY, OPACZNOŚĆ, PRĄTKI ATYPOWE, PÓŁSKÓREK, PARANOJA PASOŻYTNICZA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, TRIMIPRAMINA, JĘZYK FILIPIŃSKI, WYSOKOŚĆ WZGLĘDNA, POZYCJA TRENDELENBURGA, STARCIE, STEROWANIE UKROTNIONE, DOM KATECHETYCZNY, POLIGYNANDRIA, ŻARTOWNIŚ, SZCZĘŚCIARA, HYMENOFOR, WAPIENNIK, GORĄCZKA DUM-DUM, PODDAŃCZOŚĆ, TOR WODNY, MIĘKKOSKÓRKOWATE, FAB LAB, KAWATYNA, TĘTNICA KREZKOWA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, DWUMECZ, KANAŁ ŻEGLOWNY, POWTARZALNOŚĆ, SERIA KWALIFIKACYJNA, GRUPA IMIENNA, TEROCEFALE, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, HARD PORNO, DŹWIĘCZNOŚĆ, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, GŁUSZYCA, ANTOCYJAN, SZPALER, MACIERZ KORELACJI, DWUPEPTYD, CZĄSTKA ALFA, FUNKCJA TOTALNA, SPLOT, LIMIT, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, PODYPLOMÓWKA, PÓŁPUSTYNIA, POMPA, EPIGENEZA, ŁUPEK ŁYSZCZYKOWY, REGRESJA PROBITOWA, MIKROFON CEWKOWY, LARGO, NA PIESKA, MIĘSIEŃ DWUBRZUŚCOWY, STĘŻENIE OSMOTYCZNE, FEBRA, ZYSK KSIĘGOWY, FRAMUGA, TABLICA OGŁOSZENIOWA, BROŃ AUTOMATYCZNA, PESO KUBAŃSKIE WYMIENIALNE, OGÓREK, CZARKA, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, NUNCIAKUS, MARGA, MACIERZ SCHODKOWA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ZMIERZCH CYWILNY, PISZCZAŁKA WARGOWA, RAMSZ, PORTATYL, WIEŻA HEJNAŁOWA, SWAP WALUTOWY, LEKTORIUM, SAMOGŁOSKA ZAOKRĄGLONA, NERWICA WEGETATYWNA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, DUR RZEKOMY, SUSZKA, PISUAR, TŁUMACZ, KOTLINA KŁODZKA, ORZEŁ, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, FRAZEOLOGIZM, LIRYKA POŚREDNIA, LĘK SEPARACYJNY, DWUKULTUROWOŚĆ, OPERA BUFFA, METYS, NIPA, LEGENDA, BOLERO, CZTERDZIESTKA, FUNKCJA DODATNIA, ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH, UKŁAD HENONA, KWAS HUMUSOWY, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, MRÓWNIKOWATE, BINGO, DINOZAURY GADZIOMIEDNICZNE, LUFKA, TĘTNICA ŚRODKOWA MÓZGU, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, PRASA, KASKADA, RAPTULARZ, TEOKRACJA, MONOGENIZM, OGNIWO ELEKTRYCZNE, NAPIĘCIE KONTAKTOWE, PUENTA PŁASKA, UMOWA UBEZPIECZENIA, AKATOLIK, TWARDE PORNO, WIELOGAMIA, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, KRZYŻYK, GĄSIOREK, PRĄTKI INNE NIŻ GRUŹLICZE, TĘTNICA WĄTROBOWA, CHOROBA DUHRINGA, CHROMOSOM POLITENICZNY, PUKAWKA, ASFALT, METYLEN, SOK, LISZAJ BIAŁY, SEKS, SZTUKA ZIEMI, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, DZIEDZICZENIE CYTOPLAZMATYCZNE, KRZYŻ, ?PYTONIAKOWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.562 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RÓŻNICA W STĘŻENIU OSMOTYCZNYM DWÓCH PŁYNÓW, W KTÓREJ PŁYN PORÓWNYWANY MA CIŚNIENIE WYŻSZE, NIŻ PŁYN BĘDĄCY PODSTAWĄ PORÓWNANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RÓŻNICA W STĘŻENIU OSMOTYCZNYM DWÓCH PŁYNÓW, W KTÓREJ PŁYN PORÓWNYWANY MA CIŚNIENIE WYŻSZE, NIŻ PŁYN BĘDĄCY PODSTAWĄ PORÓWNANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HIPERTONIA różnica w stężeniu osmotycznym dwóch płynów, w której płyn porównywany ma ciśnienie wyższe, niż płyn będący podstawą porównania (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HIPERTONIA
różnica w stężeniu osmotycznym dwóch płynów, w której płyn porównywany ma ciśnienie wyższe, niż płyn będący podstawą porównania (na 10 lit.).

Oprócz RÓŻNICA W STĘŻENIU OSMOTYCZNYM DWÓCH PŁYNÓW, W KTÓREJ PŁYN PORÓWNYWANY MA CIŚNIENIE WYŻSZE, NIŻ PŁYN BĘDĄCY PODSTAWĄ PORÓWNANIA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - RÓŻNICA W STĘŻENIU OSMOTYCZNYM DWÓCH PŁYNÓW, W KTÓREJ PŁYN PORÓWNYWANY MA CIŚNIENIE WYŻSZE, NIŻ PŁYN BĘDĄCY PODSTAWĄ PORÓWNANIA. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x