OSTRZAŁ JEDNEGO CELU, KTÓRY JEST PROWADZONY Z DWÓCH LUB Z WIĘKSZEJ ILOŚCI KIERUNKÓW PRZEZ KILKA JEDNOSTEK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OGIEŃ KRZYŻOWY to:

ostrzał jednego celu, który jest prowadzony z dwóch lub z większej ilości kierunków przez kilka jednostek (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OSTRZAŁ JEDNEGO CELU, KTÓRY JEST PROWADZONY Z DWÓCH LUB Z WIĘKSZEJ ILOŚCI KIERUNKÓW PRZEZ KILKA JEDNOSTEK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.525

ŚMIESZKA, ESCUDO INDII PORTUGALSKICH, KASZTEL, AOJDA, KWAS BEZTLENOWY, MAZUREK, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, STRUMIEŃ, DELTA WSTECZNA, BENZYLOPENICYLINA, BERET, OBROTNICA, HISZPAN, WĄŻ, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, SSANIE, ZABYTEK NIERUCHOMY, BULION, POJAZD ZAPRZĘGOWY, LOGOPEDKA, RETROGRADACJA, AUTONOMICZNOŚĆ, GILOTYNA HUME'A, MIÓD BARTNY, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, KONDOMINIUM, P-BENZOCHINON, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, LIST KAPERSKI, MANOMETRIA ANOREKTALNA, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, PENETRACJA GENU, DEVELOPER, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, LOTNIARZ, CHARAKTER, ZIARNO, TRANSMITER, RÓW, TRANSEKT, AMNIOCENTEZA, GRZYB OKAZAŁY, PIKA, GARGAMEL, FRAKCJA, TANIEC, NARTOW, POMADKA, AZOTAN(V), LEPIDOZAURY, POMIDOR DRZEWIASTY, WAFEL, KANTAR, SYPIALKA, OBRÓT PODATKOWY, BOCZNOTRZONOWIEC, SYNGIEL, KILOMETR ZEROWY, WYPADEK PRZY PRACY, OWRZODZENIE PIERWOTNE, AKSAMIT, KUNA, ZASADNOŚĆ, BROKAT, PRZYSŁÓWEK, ANOMALIA UHLA, STANZA, ZASKARŻENIE, MIEJSCE SIEDZĄCE, NIEOSTROŻNOŚĆ, DEPESZA, EDUKATORKA, ŁAMANY DACH POLSKI, LANDARA, PRACUŚ, SYTUACJA PODBRAMKOWA, OMIEG WSCHODNI, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, WAHLIWOŚĆ, TEZA, DŻET, CZAS UNIWERSALNY, MERENGA, MAKATA, SYMETRIA Z POŚLIZGIEM, PILCH, BARWINEK POSPOLITY, STYMULATOR, BĄCZEK, NARTA, PIANO, MUFKA, OGNIK SZKARŁATNY, OPCJA BARIEROWA, MUTACJA, SYNDROM WILKOŁACZY, BACZEK, POLEWA, MACERACJA, CZATOWNIK, ZNAK, BLOK LINOWY, ENHARMONIA, IRRADIACJA, PŁÓTNO, GRUPA, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, NIEOCZEKIWANOŚĆ, PODCIŚNIENIE, EMULGACJA, OMDLAŁOŚĆ, DOCZEPA, MISKA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, BURZA DZIEJOWA, KONCERN, TERAPSYDY, BANKOWOŚĆ MOBILNA, DIRT, POWSTRZYMANIE, SIEDMIOKROTNOŚĆ, TKANKA STAŁA, PLAZMA, HRABIA, POJEMNOŚĆ POLOWA, CHIKUNGUNYA, PAPROĆ WODNA, BODZIEC PODPROGOWY, FILC, TYGIEL, PRZEPIS KOŃCOWY, PARAMAGNETYK, PASOŻYT MONOKSENICZNY, MIEJSCE, MAKABRYCZNOŚĆ, ZAPORA WODNA, ZBIÓR BERNSTEINA, DESKA KLOZETOWA, MYŚLISTWO, TOKSYNA SINICOWA, PLURALIZM, TAFELKA, UDZIAŁ, FUTURE, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, POLITYKA PODATKOWA, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, NIECKA WYPADOWA, SOCJALIZM NAUKOWY, KĄPIEL, KSIĘGA WIECZYSTA, UKRAINISTYKA, KOTLET, PREMIERA, BINDA, KALKA TECHNICZNA, ZAWODOWOŚĆ, CEBULAK, ALBUMIK, PRZEWRÓT PAŁACOWY, POLEMICZNOŚĆ, REWOLUCJA, POLARYZACJA CHROMATYCZNA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, BOMBA, CIEPŁO, ALLOFONIA, CELOWOŚĆ, SALETRA, POBORCA, AKTYWNOŚĆ, EDYKUŁA, ZAMEK, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, ALKID, OWADZIARKI, SUPERSNAJPER, KOTONINA, PUCHLINA WODNA, PŁYTKA POSADZKOWA, FILEMON CZARNOLICY, MURZYN, JASKINIOWIEC, PENSUM DYDAKTYCZNE, EKLER, PASTWA, WĘGIERSKI, BARANECZEK, BALSA, AMBRAZURA, ARAGOŃSKI, WOKALIZA, TKANKA MIĘKKA, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, KOSZULARZ, TEST ZDERZENIOWY, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, SYSTEM INSTANCYJNY, AUDIOTEKST, GÓRA, STAROŚĆ, WĘGLARNIA, ENERGIA, JOSE, RUMPEL, POLIKRYSZTAŁ, SIDLISZ PIWNICZNY, POSEŁ, BUDLEJA, KOLCZATKOWATE, OSOWIAŁOŚĆ, JAPOŃSKOŚĆ, KWADRATNIKOWATE, WIELKA WOJNA KOZACKA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, PLAKIETA, ZATOKA, EMBRIOGENIA, PODSZEWKA, UWAŻNOŚĆ, BAJECZNOŚĆ, ANTYRAKIETA, WIĘZADŁO, SIAD RÓWNOWAŻNY, BOŻY BOJOWNIK, OBCY, KOSSAK, MIÓD SZYTY, TENGWAR, CHOROBA PROMIENNA, HODOWLA PIERWOTNA, KOMAT, WIZYTÓWKA, BZYGI, CHORĄŻY, CHWILÓWKA, PRZYRODNI BRAT, GOŁOGŁOWY, MINIMALIZM, DWUKÓŁKA, NACISK, ZASADA REAFERENCJI, KONWENT, TECHNIKA ŚWIETLNA, AWIONETKA, UNIFORM, ADHD, PROMIENNOŚĆ, TRATWA, MIEJSCE, NEXIA, GRUCZOŁ KUPROWY, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, FETYSZ, SZTABSOFICER, LAMINAT, POLE, MIKROFON LASEROWY, MINERAŁ ALLOGENICZNY, KOMBATANT, WIELKOŚĆ, PĘD, AMERYKAŃSKOŚĆ, CHEMIZACJA, PARÓWKA, KRĄG POLARNY, BULWA PĘDOWA, ŁUK BLOCZKOWY, ŚMIECIARZ, KONSTRUKTYWNOŚĆ, SZPITALNICTWO, SELEKCJA NEGATYWNA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, INERCYJNOŚĆ, MINIATURA FORTEPIANOWA, ŚWIATŁOCIEŃ, GRAMATYKA GENERATYWNA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, WAGA SZALKOWA, LIST MOTYWACYJNY, POWÓD, KLAKA, BIAŁY PUCH, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, NAKARCZEK, ŁOŻNIK, KOLOROWOŚĆ, DONIESIENIE, TON, FENIG, PRZESIĄK, KOSSAK, NIUCHACZ, CHEMOATRAKTANT, ZESPÓŁ ZADANIOWY, SŁODYCZ, SIEDEMNASTY, PRZEMYT, PERFUZJA, ?OBRÓT PIERWOTNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.525 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OSTRZAŁ JEDNEGO CELU, KTÓRY JEST PROWADZONY Z DWÓCH LUB Z WIĘKSZEJ ILOŚCI KIERUNKÓW PRZEZ KILKA JEDNOSTEK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OSTRZAŁ JEDNEGO CELU, KTÓRY JEST PROWADZONY Z DWÓCH LUB Z WIĘKSZEJ ILOŚCI KIERUNKÓW PRZEZ KILKA JEDNOSTEK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OGIEŃ KRZYŻOWY ostrzał jednego celu, który jest prowadzony z dwóch lub z większej ilości kierunków przez kilka jednostek (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OGIEŃ KRZYŻOWY
ostrzał jednego celu, który jest prowadzony z dwóch lub z większej ilości kierunków przez kilka jednostek (na 13 lit.).

Oprócz OSTRZAŁ JEDNEGO CELU, KTÓRY JEST PROWADZONY Z DWÓCH LUB Z WIĘKSZEJ ILOŚCI KIERUNKÓW PRZEZ KILKA JEDNOSTEK sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - OSTRZAŁ JEDNEGO CELU, KTÓRY JEST PROWADZONY Z DWÓCH LUB Z WIĘKSZEJ ILOŚCI KIERUNKÓW PRZEZ KILKA JEDNOSTEK. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x