STEROL POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO; JEST EFEKTEM PRZETWORZENIA CHOLESTEROLU PRZEZ BAKTERIE JELITOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPROSTANOL to:

sterol pochodzenia zwierzęcego; jest efektem przetworzenia cholesterolu przez bakterie jelitowe (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STEROL POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO; JEST EFEKTEM PRZETWORZENIA CHOLESTEROLU PRZEZ BAKTERIE JELITOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.525

DAWNOŚĆ, SPÓŁKA PARTNERSKA, DIONIZYJSKOŚĆ, LINIA LOTNICZA, GNIAZDO, CZEPEK, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, HIDŻAB, KWAS TŁUSZCZOWY, SZKOLNOŚĆ, SPEAKER, ESCUDO INDYJSKIE, OUTLIER, MIMESIS, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, ŁUSKA, STYGAL, ABRAZJA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, WATYKANIN, POMOC, AUTSAJDER, PARKIETNIK, FRANCUZ, SZYNKA SZWARCWALDZKA, BETONOWE BUTY, ZAMKNIĘTOŚĆ, STANOWCZOŚĆ, PASO PERUANO, FASOLKA MUNG, BHUTANKA, CHRYSLER, BIAŁY TRĄD, ZNAMIENNOŚĆ, REDEMPTOR, KONGRUENCJA, BUFFETING, TANIEC BRZUCHA, MATEMATYKA STOSOWANA, PRZEPUST, JAGODNIK, BOCZEK, ODMIANA MIESZAŃCOWA, CYK, IMITACJA, ROZTWÓR WZORCOWY, POWŁOKA, REGRESJA LOGISTYCZNA, GOL SAMOBÓJCZY, REGRESJA LINIOWA, ŁUSZCZYCA STAWOWA, KLIENT, DZIWNY ATRAKTOR, PUDLINGOWANIE, POSZKODOWANY, SYMPOZJON, AKOLITA, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, RZĄD KOALICYJNY, TORPEDA LOTNICZA, HAMULEC BĘBNOWY, NIEROZUMNOŚĆ, GERMAŃSKOŚĆ, CZARNA, PALESTYNKA, KUTNER, OPIESZAŁOŚĆ, SZUWAR KŁOCIOWY, KLAWISZ FUNKCYJNY, BECHER, RYBY WĘDROWNE, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, KRWIOPIJCA, SAMOLOT KOSMICZNY, STARONORDYCKI, KOPALINA SKALNA, LICZNIK PRĄDOWY, OTW, ŁAPA, PEPSI, LIRA KORBOWA, PROFIL LIPIDOWY, KECZ, OKAP, ESENCJA, CHODOWIECKI, GTA, NERECZNICA, MASA SPOCZYNKOWA, KRYPTOKOMUNIZM, METALMANIA, KOZIOŁ OFIARNY, REFORMA ROLNA, PRAWO HOOKE’A, STRZEMIĘ, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, SUCHY PROWIANT, ZAPASY, PIOCYJANINA, NIEWYRAZISTOŚĆ, LEISZMANIOZA SKÓRNO-ŚLUZÓWKOWA, ROLA, DOLNONIEMIECKI, POŁUDNIK NIEBIESKI, MARCHWIANE RĘCE, STACJA, MINISTER BEZ TEKI, SZLAK BOJOWY, PEWNOŚĆ, WZORZEC UMOWNY, KOMONICZNIK SKRZYDLATOSTRĄCZKOWY, WIELKANOC, ŻYŁA PROMIENIOWA, SKAŁA ILASTA, AINUR, WARTOŚCIOWOŚĆ, DAKAR, TOREBKA, DEKREMENT TŁUMIENIA, PANECZEK, NAGOŚĆ, TRAWA KANARYJSKA, PEDOFILIA, POKAZOWOŚĆ, PODAŻ ELASTYCZNA, JAKUTKA, TONSURA, ŚWIERGOT, ZJAWISKO FARADAYA, OKAZJA, PAŹ, EKSPERYMENT KORTOWSKI, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, CIASNOŚĆ, FLINTPAS, KOGUT, BIEG PRZEŁAJOWY, ŻYWA LEKCJA, KOSZARNIAK, REDINGOT, SPRZĄCZKA, NIEOKREŚLONOŚĆ, LAND ROVER, NIEUCHRONNOŚĆ, IMMUNITET FORMALNY, SZKAPLERZ, POLONEZ, MGŁA WYKŁADNICZA, TWINGO, CHOROBA WIRUSOWA, BIOTRANSFORMACJA, THRILLER, NAPASTNICZKA, STELLARATOR, KMIOTEK, GĘDZIOLENIE, CHOROBA WELWETOWA, ŁOWCZY, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, KAPUŚCIANA GŁOWA, PSYCHOANALIZA, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, BRECHTANIE KIZIORA, PRZYWÓDZTWO CENOWE, OBIEG PIENIĄDZA, WZNIOS, TEMPERATURA, MOŻDŻEŃ, GACEK SZARY, MIEŃSZEWIZM, OBOWIĄZEK WIZOWY, EGIPCJANKA, BEZIDEOWOŚĆ, BARBADOSYJCZYK, TRANSPARENTNOŚĆ, KOSMOLOGIA, MIÓD BARTNY, ARCYDZIELNOŚĆ, KOBIERZEC, PIASECZNICA, BÓBR AMERYKAŃSKI, PIŁA, HONDURANKA, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, MAZIÓWKA, KLOSZ, WYWROTOWIEC, UNDERGROUND, ŁADA, CUKIER INWERTOWANY, KONSERWATOR ZABYTKÓW, SKAŁA LUŹNA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ŻER, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, GOLONKA, ATRYBUCJA, SALONOWIEC, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, ZERO BEZWZGLĘDNE, GRUPA, WIDŁOWOŚĆ, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, OSTRIA, WYSOKOŚĆ NORMALNA, KRZEŚLISKO, NIEUNIKNIONOŚĆ, MIŁOŚĆ LESBIJSKA, MARŻA ODSETKOWA, SP. Z O.O, KOMBINACJA ALPEJSKA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, POWIETRZNOŚĆ, ZBIORY ROZŁĄCZNE, EUKARIONT, TOWIAŃSZCZYZNA, ARTYSTA, GAULEITER, POLIMER FLUOROWY, NIELITOŚCIWOŚĆ, KOŚCISTOŚĆ, KAMIZELKA, NIESKRĘPOWANIE, TICO, AGNOSTYCYZM, ABSURDALNOŚĆ, INGRESJA MORZA, ANIMALIZM, GRZYB SITARZ, CZEK PODRÓŻNY, KARMNIK AUTOMATYCZNY, PAPA MOBILE, COUNTRY ALTERNATYWNE, TEATR, SILNIK REPULSYJNY, UCHO, TAHITAŃSKI, PĘTLA, EUROKORPUS, NÓŻ FIŃSKI, TALERZ, WÓZ STRAŻACKI, GRAF DOSKONAŁY, SUCHAREK, ZACHOWAWCA, PSYCHOTERAPIA GESTALT, KRĘGOWCE, BERMYCA, FONDUE, KOCANKA WŁOCHATA, BIEGUN NIEBIESKI, RUMSZTYK, KACZKA CZERNICA, EDIAKARAN, OSKARŻENIE, FIMBRIA, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, FURGON, POLICYJNOŚĆ, ZASADA POMOCNICZOŚCI, DELFIN, KISMET, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, MEDYCYNA OSTEOPATYCZNA, FURANOKUMARYNA, MARUDERSTWO, JĘZYK FALISKI, GONITWA PŁOTOWA, KROKODYLE, PODRÓŻ, JAMAJSKI, KRYL PÓŁNOCNY, KOMENDA, ŚWIĘTE KOLEGIUM, GRAFIK, ZARAŻONA, SERŻA, JEŻYNA POPIELICOWA, AKTYWNOŚĆ, ZESTAW, SENES, WARZĘCHA MAŁA, DWÓJKOWY SYSTEM LICZBOWY, PISMO KLINOWE, PRZEWÓD SŁUCHOWY, PRZEKAZ, WIOŚNIANKA, GHI, DZIEŁO POŚREDNIE, WYTWÓRSTWO, OKULTACJA, SISLEY, CHROPAWOŚĆ, ROBUR, STALÓWKA, MIASTOWOŚĆ, GLINIANKA, ?SINOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.525 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STEROL POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO; JEST EFEKTEM PRZETWORZENIA CHOLESTEROLU PRZEZ BAKTERIE JELITOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STEROL POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO; JEST EFEKTEM PRZETWORZENIA CHOLESTEROLU PRZEZ BAKTERIE JELITOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPROSTANOL sterol pochodzenia zwierzęcego; jest efektem przetworzenia cholesterolu przez bakterie jelitowe (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPROSTANOL
sterol pochodzenia zwierzęcego; jest efektem przetworzenia cholesterolu przez bakterie jelitowe (na 11 lit.).

Oprócz STEROL POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO; JEST EFEKTEM PRZETWORZENIA CHOLESTEROLU PRZEZ BAKTERIE JELITOWE sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - STEROL POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO; JEST EFEKTEM PRZETWORZENIA CHOLESTEROLU PRZEZ BAKTERIE JELITOWE. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast