KOBIETA, KTÓRA MIŁUJE ASCEZĘ, PRZYWYKŁA DO TRUDNYCH WARUNKÓW ŻYCIA, NIE PRZESZKADZAJĄ JEJ ONE (JEST ZAHARTOWANA, TAK JAK PODOBNO ZAHARTOWANI BYLI MIESZKAŃCY SPARTY) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPARTANKA to:

kobieta, która miłuje ascezę, przywykła do trudnych warunków życia, nie przeszkadzają jej one (jest zahartowana, tak jak podobno zahartowani byli mieszkańcy Sparty) (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SPARTANKA

SPARTANKA to:

mieszkanka Sparty (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOBIETA, KTÓRA MIŁUJE ASCEZĘ, PRZYWYKŁA DO TRUDNYCH WARUNKÓW ŻYCIA, NIE PRZESZKADZAJĄ JEJ ONE (JEST ZAHARTOWANA, TAK JAK PODOBNO ZAHARTOWANI BYLI MIESZKAŃCY SPARTY)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.348

FISZ, NIESKUTECZNOŚĆ, DURNOWATOŚĆ, PODRYWKA, DYGNITARKA, PRZYWIDZENIE, BURGER, KATOLICYZACJA, DEZASEMBLER, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, PRZECIWWAGA, JĘZYK PENDŻABSKI, GUMOWE UCHO, DAO, APTEKARKA, KARTA SIECIOWA, DEKLARANT, INTERFEROMETR LASEROWY, TELEWIZJA, USZATEK, PALIATYW, SUWERENNOŚĆ, FUNDAMENTALIZM EPISTEMOLOGICZNY, ŻYWIENIE, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, OBIECANKI CACANKI, BULWA PĘDOWA, SIŁA, LARWA, RZEZAK, ŚPIĄCZKA WĄTROBOWA, NIEWYRAŹNOŚĆ, UPALNOŚĆ, TOCZYSKO, LUK ŁADUNKOWY, SPÓDNICZKA, ANGOLKA, IN MEDIAS RES, ZGODA, KOMEDIANTKA, PĘCHERZYK, EROS, USŁUGOBIORCA, SYSTEM KOMPUTEROWY, MSZA, ŚWIECA, USŁUGODAWCA, RZĄD KOALICYJNY, INTENSJONALNOŚĆ, ANGIOTENSYNA, GUGIEL, GRA NIESKOŃCZONA, KOSZATNICA, ZBOCZENIEC, ZMYŚLNOŚĆ, CZTERDZIESTKA, MEZOPOTAMKA, PÓŁWOLEJ, POTRZEBA, LOS, OPONA RADIALNA, WIELBŁĄD, BYLICA POSPOLITA, METODA NAJMNIEJSZYCH KWADRATÓW, PODHALANKA, REJESTRATOR, INKORPORACJA, RZĄD, ANONEK, EKSHIBICJONISTKA, ŁAŃCUSZEK, HORMON TKANKOWY, SEKWENSER, TANCERZ, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, STAŁA FARADAYA, POŻYTECZNOŚĆ, CYJANOŻELAZIAN(III), GOŚCIÓWA, TROCINIARKI, BEŁKACZEK POSPOLITY, ADMINISTRATYWISTA, SQUATTER, OWOCARKA, PAPROCIE, WDÓWKA, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, NIEŻYCIOWOŚĆ, WSZECHMOCNOŚĆ, TWIERDZENIE SINUSÓW, KOMPARYCJA, POKRZYWKA, MĘŻATKA, WYPŁATA, KELLER, RZUT STEREOGRAFICZNY, UPIERDLIWOŚĆ, REALIZM MAGICZNY, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, TOLERASTIA, INFIKS, NEPOT, GRUPA ILORAZOWA, GRZYBY ANAMORFICZNE, OŚWIECONOŚĆ, GLINIANE RĘCE, MAKROPIERWIASTEK, LAMPA BENZYNOWA, BEZBRZEŻE, UMBRA, RELATYWIZM MORALNY, JAROSZ, EDIAKAR, NIEODZOWNOŚĆ, ELASTYCZNOŚĆ, JEDNOSTRONNOŚĆ, SKOCZKOWCE, INSTYNKTOWNOŚĆ, BAWOLEC, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, KIOSKARZ, KLAPA, PRACOHOLIK, BADYLARZ, ROZSZERZYCIEL, KWARC ZIELONY, MISTRZYNI, REGRESJA PODATKOWA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, POSTĘPOWANIE, NAZWA ZBIOROWA, CORBETT, KLAWITERAPIA, CZARNOGIEŁDZIARZ, SARMACKOŚĆ, KARMIDŁO, DROBNIACZKOWCE, PANEK, ŻÓŁTAK, MAK NISKOMORFINOWY, KIEROWALNOŚĆ, REKINEK PSI, POSŁANNICA, NERWY JAK POSTRONKI, KOMPETENCJA, OSPALSTWO, KARP KRÓLEWSKI, TEOZOF, RELACJA DWUARGUMENTOWA, RAKOWATOŚĆ, NONAJRON, WĄŻ BRODAWKOWATY JAWAJSKI, PROSTOŚĆ, WIEK POPRODUKCYJNY, PROSIĄTKO, SILNIK BOCZNIKOWY, CIASTO, NABIEŻNIK, DIORAMA, TASIEMCE, BAŁAMUTKA, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, FUNDATOR, OBIETNICA WYBORCZA, SADZONKOWANIE, SILNIK PAROWY, ŁĄCZNIK GAZOWY, SALDO CYKLICZNE, ŁĄCZNIK OLEJOWY, KAMERALNOŚĆ, CHUJ, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, POCHŁANIACZ, OLEWACTWO, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, DEPRESJA CYKLICZNA, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, HEROLD, DEWIZÓWKA, MIESZANKA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, OCHLAJTUS, PODSŁUCHIWACZ, PRZYDZIAŁ, JAŁMUŻNIK, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, PANI DOMU, MASŁO, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, ROPNIAK, IMPLIKATURA, PIRAT DROGOWY, DOWÓD, FUNKCJA ODWROTNA, PRZEMIANA POLITROPOWA, REFRENISTKA, ODRZUT, STREFA ZGNIOTU, KOSZT KONTROLI, PIEGUS, FUNKCJA ADDYTYWNA, SUBSTYTUCJA, BANKOWÓZ, WODZIREJKA, BAZGRACZ, DŻIBUTKA, BIOMETEOROLOGIA, NIEŚWIADOMOŚĆ, PRZEGRYW, FREELANCERKA, LISZAJ RUMIENIOWATY, ROŚLINA MOTYLKOWATA DROBNONASIENNA, SZWEDZKOŚĆ, KOMBATANT, SIŁA AERODYNAMICZNA, STRONNOŚĆ, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, DYSK ELASTYCZNY, KOSZATNICZKA POSPOLITA, KROKIET, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, MOHER, DŁUŻNIK ALIMENTACYJNY, MECHANIKA KONSTRUKCJI, ROZCIĄGŁOŚĆ RÓWNOLEŻNIKOWA, WYCINKOWOŚĆ, SER PODPUSZCZKOWY, BEYLIZM, ROZGRZESZENIE, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, KONTRASYGNATURA, ZAKRES, CHUJNIA, FPS, SUCHY PROWIANT, ŚCISŁOŚĆ, GARDZIEL, MISIOWÓZ, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, ASTER SOLNY, CZERWONE CIAŁKO KRWI, MOTYLEK, OKRĄGŁOŚĆ, PRAWA CZŁOWIEKA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, USŁUGI SPOŁECZNE, BEZBRZEŻNOŚĆ, ODZYSK, CICHY WSPÓLNIK, PATRONAT, ZIEMIA ODNIESIENIA, OSPAŁOŚĆ, LAMNOWATE, DAMAN, METALIK, MARUDA, KOLONIA, UPOJNOŚĆ, ATEISTA, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, BENZYNA CIĘŻKA, NOWA, GAZ KOPALNIANY, ZŁOTOŚĆ, POSIADY GÓRALSKIE, PTOZA WRODZONA, MĘŻYNA, FACHOWOŚĆ, NIEKLAROWNOŚĆ, SKUBANIEC, MŁODOGRAMATYCY, IBIZA, BĄCZEK, BYSTROŚĆ, KONJUPKCJA, SZALONA GŁOWA, BIOFILNOŚĆ, DELTA KRONECKERA, PUDŁO, BARONESSA, BURDON, KARMAN, BEZDNO, DZIECINNOŚĆ, ALUZJA, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, KOD JĘZYKOWY, EKSTREMALNOŚĆ, BARK, CZŁOWIEKOWATE, RÓWNOWARTOŚCIOWOŚĆ, SZATAN, LOT, NACJA, KAPITAŁ ZAKŁADOWY, UNIKATOWOŚĆ, PIERWSZORZĘDNOŚĆ, BLADŹ, CZORT, ?FUNKCJA MONOTONICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.348 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOBIETA, KTÓRA MIŁUJE ASCEZĘ, PRZYWYKŁA DO TRUDNYCH WARUNKÓW ŻYCIA, NIE PRZESZKADZAJĄ JEJ ONE (JEST ZAHARTOWANA, TAK JAK PODOBNO ZAHARTOWANI BYLI MIESZKAŃCY SPARTY) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOBIETA, KTÓRA MIŁUJE ASCEZĘ, PRZYWYKŁA DO TRUDNYCH WARUNKÓW ŻYCIA, NIE PRZESZKADZAJĄ JEJ ONE (JEST ZAHARTOWANA, TAK JAK PODOBNO ZAHARTOWANI BYLI MIESZKAŃCY SPARTY)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPARTANKA kobieta, która miłuje ascezę, przywykła do trudnych warunków życia, nie przeszkadzają jej one (jest zahartowana, tak jak podobno zahartowani byli mieszkańcy Sparty) (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPARTANKA
kobieta, która miłuje ascezę, przywykła do trudnych warunków życia, nie przeszkadzają jej one (jest zahartowana, tak jak podobno zahartowani byli mieszkańcy Sparty) (na 9 lit.).

Oprócz KOBIETA, KTÓRA MIŁUJE ASCEZĘ, PRZYWYKŁA DO TRUDNYCH WARUNKÓW ŻYCIA, NIE PRZESZKADZAJĄ JEJ ONE (JEST ZAHARTOWANA, TAK JAK PODOBNO ZAHARTOWANI BYLI MIESZKAŃCY SPARTY) sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - KOBIETA, KTÓRA MIŁUJE ASCEZĘ, PRZYWYKŁA DO TRUDNYCH WARUNKÓW ŻYCIA, NIE PRZESZKADZAJĄ JEJ ONE (JEST ZAHARTOWANA, TAK JAK PODOBNO ZAHARTOWANI BYLI MIESZKAŃCY SPARTY). Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x