PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA DLA NIELETNICH OD 11 DO 18 ROKU ŻYCIA, SKIEROWANYCH ZE SCHRONISKA DLA NIELETNICH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOM POPRAWCZY to:

placówka resocjalizacyjna dla nieletnich od 11 do 18 roku życia, skierowanych ze schroniska dla nieletnich (na 12 lit.)POPRAWCZAK to:

placówka resocjalizacyjna dla nieletnich od 11 do 18 roku życia, skierowanych ze schroniska dla nieletnich (na 10 lit.)ZAKŁAD POPRAWCZY to:

placówka resocjalizacyjna dla nieletnich od 11 do 18 roku życia, skierowanych ze schroniska dla nieletnich (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA DLA NIELETNICH OD 11 DO 18 ROKU ŻYCIA, SKIEROWANYCH ZE SCHRONISKA DLA NIELETNICH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.548

HIW, MASOŃSTWO, KRET, POMOC, WSTRZĄS, PÓŁROCZNIK, KĄT WEWNĘTRZNY, ODWACH, ŻÓŁW JANGCY, FUNKCJONALIZM, PĘCHERZOWCE, METAFIZYCZNOŚĆ, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, PARKINSONIZM, GOEBBELS, SIDLISZ PIWNICZNY, KLERYKALIZM, TYKA, ZADANIE, PEDET, SZPILKA, AZOR, KORYNT, MIZOLOGIA, ISTNOŚĆ, SZALOWANIE, OPTOFON, KAND, KARAKUŁY, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, MĄTWA, KOSTNIAK KOSTNAWY, TERAPIA GESTALT, KOKS, ANTYKADENCJA, TINA, SZKOŁA WYŻSZA, OSADA, EKONOMIA INSTYTUCJONALNA, TOPLES, DAJNA, KOPISTA, MUCHOMOR BULWIASTY, RINSER, PARZONKA, ROZPRZE, PŁAST BRZOZOWIEC, ŻÓŁTY ALARM, GŁOS, MECHANIKA TEORETYCZNA, LISOWCZYK, KONIAR, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, ŻYWY TRUP, DAKAR, ALVARO, DACIA, GAZOWY OLBRZYM, CHODNICZEK, OBEJŚCIE, TROP, CZERWONA PORZECZKA, KANE, IDIOM, MOIETY, HEAVY METAL, KOK, SAMOOBRONA, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, RIGOROSUM, CHÓR, ZODIAK, PRZYDACH, ŻYDOWSKOŚĆ, SOŚNICOWATE, SMERFETKA, OSKOMIAN, DRÓB, PAŃSTWO ŚRODKOWOFRANKIJSKIE, ANDROID, MIĘSIARZ, SKRÓT, ZAGRODNIK, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, HOSTEL, CENA MAKSYMALNA, ARENA, KORYTO, ZEWNĘTRZE, GÓRALSKOŚĆ, AKCENT, ZGRZYBIAŁOŚĆ, MIĘKKIE LĄDOWANIE, WIECZNA ZMARZLINA, RĄBANKA, BOGUŚ, BATTLE DRESS, CYKL PASYJNY, OBORA, CZASTUSZKA, CURWOOD, ZACHODNIOŚĆ, JAKOŚĆ ŻYCIA, LAND ROVER, MIKROSKOP STEREOSKOPOWY, BOHEMA, GALERIA HANDLOWA, OKRES WEGETACYJNY, INSTYTUCJA, POKÓJ DZIECINNY, KALENDARZ KOŚCIELNY, ŻONA , WIRUS BIAŁACZKI KOTÓW, TRĄBKA, IZBA CZELADNA, TEMPERATURA NÉELA, ISTNIENIE, WÓZ KEMPINGOWY, KSIĘSTWO SABAUDII, DRUGA MŁODOŚĆ, NUTRIA, ALPRAZOLAM, PĘCHERZYCA, ANTYMON, BIGOS, PROZODIA, PINTA AMERYKAŃSKA, CAPELLE, METYLOTROFIA, KADZIDŁOWIEC, PROJEKT TECHNICZNY, DOM BOŻY, PRZEDAWCZYK, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, NEUSTON, INTERWIZJA, JAŁOWIEC, MIGRACJA ZASIŁKOWA, WYCHOWAWCZYNI, SHOUNEN, UZNANIE, NAWÓZ KATALITYCZNY, STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, MURŁAT, BACHANTKA, PRZEDNÓWEK, ZWEIG, DŻUNGLA, BIDUL, OSOWATE, CENA INTERWENCYJNA, PERSZERON, GRAND VITARA, DIARIUSZ, RYGIEL, SMOK, SCHRONISKO TURYSTYCZNE, PORZĄDEK SPOŁECZNY, MIASTOWOŚĆ, BAZA DANYCH, OKAPI, LEGAT, GENERAŁ MACZEK, DETAL, SZLUFKA, KOD OGRANICZONY, PARWOWIROZA, PIGWA, PŁEĆ BRZYDSZA, NEGACJONISTA, EUROWIZJA, CHOINKA, FASZYZM, DYMNICOWATE, MEPROBAMAT, ZESZYT W LINIE, DEBEL, LAGERPETON, DOM, PATAREN, DYREKTORIAT, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, DEFOE, EWOLUCJA KASKADERSKA, FREELANCERKA, SOFISTA, DZIELNICA SENIORALNA, PACHISI, TELLURIUM, KONGO-BRAZZAVILLE, BAŁWAN, ZAKONNOŚĆ, RZEŹWOŚĆ, KASTNER, PRUS, LUTY, GNOZA, HANGAR, LEMURKOWATE, MIODOJAD CIEMNY, MINIMALNE DRZEWO ROZPINAJĄCE, FUNKCJA ROSENBROCKA, ACAN, SKAŻENIE CHEMICZNE, LEOPARD, WARTOŚĆ NAJCZĘSTSZA, STACJONARIUSZ, LAWSONIA, KOD JĘZYKOWY, ŻŁOBKOPRZEDSZKOLE, DENIS, KUC AUSTRALIJSKI, KOKPIT, ŻUBR KARPACKI, PORA, SOWIECKOŚĆ, PROTOROZAUR, STOPA ŻYCIOWA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, FOCKE, ZWROT WEKTORA, MARUDER, KUŁAK, RELACJA PUSTA, ŁUCZYNA, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, LATO, INTERKALACJA, EROTYZACJA, KOPISTKA, TWARDE LĄDOWANIE, CIAŁO ODCZUCIOWE, CZUBATY PAWIAN, OCZKO W GŁOWIE, RADA, TABU, SYN, GAJAL, ŚPIEW, ŻYWIEC, FILANDER KOSMATY, KRZYWA PODAŻY, STW, ORSZTYN, TRANSMISJA, PADOK, EPIKUREIZM, SIODŁO, ACENA NOWOZELANDZKA, KARAKURT, CEL, PLON REFERENCYJNY, USŁUGA POWSZECHNA, MENU PODRĘCZNE, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, LUBASZKA, IKONA, KATOLICYZACJA, WARTOŚĆ KATASTRALNA, PRZESZŁOŚĆ, PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY, BOLSZEWICY, RĘBNIA CZĘŚCIOWA, OBOSIECZNOŚĆ, KRUKOWATE, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, POMNIK, ACENA BUCHANANA, LIMBUS, DIGESTORIUM, DOBRO PRYWATNE, SPOSÓB BYCIA, ASYMILACJA, TUNEL MORRISA-THORNE'A, AFERA KOPERKOWA, NUTRIA, REGUŁA INFERENCYJNA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, REGUŁA DEDUKCYJNA, KAMORRA, PROMIENIOWANIE NADFIOLETOWE, TERMIDORIANIN, UPIÓR, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, CZARNA PORZECZKA, AZOTEK BORU, PRZESTĘPCZOŚĆ GOSPODARCZA, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, BLOKERS, NOMADYZM, PASZA, SQUATTER, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, POMORSKI, ZNAK DROGOWY, CZAD, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, ?OBWÓD ŁOWIECKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.548 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA DLA NIELETNICH OD 11 DO 18 ROKU ŻYCIA, SKIEROWANYCH ZE SCHRONISKA DLA NIELETNICH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA DLA NIELETNICH OD 11 DO 18 ROKU ŻYCIA, SKIEROWANYCH ZE SCHRONISKA DLA NIELETNICH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOM POPRAWCZY placówka resocjalizacyjna dla nieletnich od 11 do 18 roku życia, skierowanych ze schroniska dla nieletnich (na 12 lit.)
POPRAWCZAK placówka resocjalizacyjna dla nieletnich od 11 do 18 roku życia, skierowanych ze schroniska dla nieletnich (na 10 lit.)
ZAKŁAD POPRAWCZY placówka resocjalizacyjna dla nieletnich od 11 do 18 roku życia, skierowanych ze schroniska dla nieletnich (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOM POPRAWCZY
placówka resocjalizacyjna dla nieletnich od 11 do 18 roku życia, skierowanych ze schroniska dla nieletnich (na 12 lit.).
POPRAWCZAK
placówka resocjalizacyjna dla nieletnich od 11 do 18 roku życia, skierowanych ze schroniska dla nieletnich (na 10 lit.).
ZAKŁAD POPRAWCZY
placówka resocjalizacyjna dla nieletnich od 11 do 18 roku życia, skierowanych ze schroniska dla nieletnich (na 15 lit.).

Oprócz PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA DLA NIELETNICH OD 11 DO 18 ROKU ŻYCIA, SKIEROWANYCH ZE SCHRONISKA DLA NIELETNICH sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA DLA NIELETNICH OD 11 DO 18 ROKU ŻYCIA, SKIEROWANYCH ZE SCHRONISKA DLA NIELETNICH. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x